×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Přístrojové vybavení

Kromě níže uvedených výkonných analytických přístrojů, katedra kvality a bezpečnosti potravin disponuje běžným laboratorním vybavením - laminární boxy, mikroskopy, kultivační boxy, sušárny, váhy různých přesností, manuální i elektronické pipety, homogenizátory, odstředivky, odparky, třepačky a další nástroje přístroje pro přípravu a zpracování vzorků různého původu.

MALDI/TOF Autoflex Speed Bruker

 • kvalitativní analýza proteinů a dalších makromolekul, biotyping mikrobiálních proteinů
 • identifikace mikroorganismů; proteomika; polymery


Plynový chromatograf Agilent 7890A

 • plynový chromatograf GC-FID (injektor s autosamplerem na 100 pozic, plamenový ionizační detektor) včetně SW
 • stanovení mastných kyselin
 • kvantifikace těkavých látek; složení silic


Plynový chromatograf  Agilent 7890A + Agilent 5975C

 • plynový chromatograf GC-MSD 
 • injektor s autosamplerem na 100 pozic
 • detektor - hmotnostní spektrometr jednoduchý kvadrupol) včetně SWGC/MS/MS Q-TOF (HRMS-HA) Agilent 7200

 • plynový chromatograf Agilent s detektorem typu TOF (time of flight)
 • analýza volatilních sloučenin pomocí přesné molekulové hmotnosti s možností fragmentace


LC/MS/MS Q-TOF (HRMS-HA) Bruker Impact II

 • vysokoúčinný kapalinový chromatograf s detektorem typu TOF (time of flight)
 • analýza sloučenin pomocí přesné molekulové hmotnosti s možností fragmentace


NMR Ascend 500MHz

 • nukleární magnetická rezonance pro kapalné a polotuhé vzorky    
 • strukturní analýza organických molekul


UV/VIS spektrofotometr

 •  jednopaprskový vln. Délka 200-1100 nm, měření absorbance, transmitance, koncentrace atd.

Readrer


MilkoScan FT 120

 • stanovení základních složek mléka a tekutých mléčných výrobků