×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

AA 280FS (Varian, Australie - nyní Agilent, USA)

Přístrojové vybavení katedry > AA 280FS (Varian, Australie - nyní Agilent, USA)

 

Atomový absorpční spektrometr  pro skupinové stanovení více než šedesáti prvků ve vodných roztocích, výluzích nebo rozkladech provedených směsí anorganických kyselin.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.