×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Úvod

Charakteristika Katedry pedologie a ochrany půd

 

Katedra pedologie a ochrany půd (KPOP) zajišťuje výuku pedologických předmětů na všech fakultách ČZU a rovněž na PřF UK. Hlavní pozornost věnuje specializované výuce v oboru „Hodnocení a ochrana půdy“. Členové katedry se podílejí na výuce v anglickém jazyce v oboru Natural Resources and Environment. 

Podstatná část výzkumné kapacity pracovníků KPOP je věnována řešení výzkumných otázek spojených s ochranou půdy (kontaminace, acidifikace, eroze, změna fyzikálních vlastností půd, ztráta organické hmoty aj.). Jsou řešeny grantové projekty financované prestižními grantovými agenturami, jako je GA ČR a NAZV. Pracovníci katedry se také podílejí či podíleli na řešení mezinárodních výzkumných projektů podporovaných EU, jako je ENVASSO, eSOTER, iSOIL, Urban SMS, či Periurban Parks.

V rámci mezinárodní spolupráce se KPOP podílí na práci pedologického výzkumného centra EU v Ispře (Itálie). KPOP byla jmenována Center of Excellence pro obor Pedoinformatika. Díky bohatým mezinárodním kontaktům vyjíždějí zaměstnanci i studenti KPOP na četné zahraniční pracovní či studijní pobyty, na katedru také přijíždějí odborníci a studenti z různých zemí.

Katedra pedologie a ochrany půd organizuje nebo se podílí na organizaci řady odborných akcí, zvláště pravidelné celostátní konference „Pedologické dny“. Členové KPOP se aktivně účastní prestižních mezinárodních konferencí, například pravidelného světového kongresu věd o půdě (Montpellier, Francie, 1998; Bangkok, Thajsko, 2002; Philadelphia, USA, 2006; Brisbane, Austrálie, 2010) či konference Eurosoil (Freiburg, Německo, 2004; Vídeň, Rakousko, 2008; Bari, Itálie, 2012). Katedra pořádala mezinárodní konference Keele Meeting on Aluminium (2009) a Pedometrics (2011) a organizuje pravidelný mezinárodní kurz modelování v programu HYDRUS.

KPOP je dlouhodobě zapojena do spolupráce s Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice na řešení problémů spojených s rekultivacemi.