×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

ICS 4000 (Dionex, USA)

Přístrojové vybavení katedry > ICS 4000 (Dionex, USA)

Kapilární iontový chromatograf slouží k analýzám nízkých (< x0 µg g/L) koncentrací aniontů ve vodných roztocích. Stanovujeme nízkomolekulární organické kyseliny (od mravenčí po citrónovou) a anorganické anionty (např. chloridy, fluoridy, sírany, dusičnany a fosforečnany).

 

Zodpovědný pracovník: RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.