×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

KD2Pro (Decagon Devices, Inc., USA)

Přístrojové vybavení katedry > KD2Pro (Decagon Devices, Inc., USA)

 

Přístroj pro stanovení tepelných vlastností půdy. 

 

Zodpovědný pracovník: Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.