×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Předměty

APA01Z Excursion - Geology and Soil
APA02Z Excursion – Soil Protection and Conservation
APA03Z Excursion – Soils and Water Resources of the Czech Republic
APA04E Půdní genetika a systematika - Mgr.
APA06E Aplikovaná pedologie
APA07Z Odborná exkurze - Mgr.
APA08Z Odborná pedologická praxe - Mgr.
APA11E Půdní chemie - Mgr.
APA12E Pedologie pro zahradníky - Bc.
APA13E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
APA19E Soil and Chemical Relationship - Mgr.
APA22E Soil Taxonomy, Survey and GIS - Mgr.
APA23E Proximal and Remote Sensing in Soil Science
APA29E Dálkový průzkum Země v pedologii - Mgr.
APA31E Hodnocení půd - Mgr.
APA33E Aplikovaná a účelová kartografie - Bc.
APA38E Soil Science - Bc.
APA39E Introduction to Soil Conservation and Protection
APA41E Péče o půdu
APA70E Pedologie pro fytotechniky - Bc.
APA78E Základy geologie - Bc.
APA79E Aplikovaná a účelová kartografie - Bc.
APA83E Půdní genetika a systematika - Mgr.
APA86E Pedologie a ochrana půd - Bc.
APA87E Pedologie pro zahradníky - Bc.
APAX3E Nauka o přírodě a rostlinách II.
APL04E Soil Science (Forestry)
APL05E Lesnická pedologie
APL06E Forest Soil Sciences
APL71E Lesnická pedologie - Bc., Mgr.
APL72E Lesnická pedologie
APZ01E Soil Science
APZ05E Applied Soil Science
APZ07E Pedologie a ochrana půdy
APZ09E Průzkum a mapování půd
APZ72E Pedologie a ochrana půdy
DAPA02Y Speciální pedologie
DAPA05Y Lesnická pedologie
DAPA08Y Pokročilá půdní chemie
DAPX07Y Systematika a mapování půd
DAPX08Y Kontaminace a degradace půd
DAPX09Y Pedometrika, geostatistika
DAPX10Y Rozšířené modelování v pedologii