×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

LCi-SD Leaf Chamber/Soil (ADC BioScientific Ltd, England)

Přístrojové vybavení katedry > LCi-SD Leaf Chamber/Soil (ADC BioScientific Ltd, England)

 

Přístroj k měření fotosyntézy rostlin a půdní respirace.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Miroslav Fér, Ph.D.