×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Nicolet iS10 (Thermo Scientific, USA)

Přístrojové vybavení katedry > Nicolet iS10 (Thermo Scientific, USA)

Spektrometr pro infračervenou spektroskopii ve střední oblasti IČ záření s nástavcem pro difúzní reflexi měří spektra práškových vzorků pevných látek. Spektra poskytují možnost kvalitativního hodnocení přítomnosti jednotlivých funkčních skupin v hodnocených vzorcích.

 

Zodpovědný pracovník: Doc. Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.