×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Elementar Analyzer Flash 2000 (Thermo Scientific, USA)

Přístrojové vybavení katedry > Elementar Analyzer Flash 2000 (Thermo Scientific, USA)

Elementar Analyzer Flash 2000 (Thermo Scientific) lze použít pro současné stanovení totálního obsahu (%) uhlíku, dusíku a síry, obsažené v organických a anorganických látkách v pevných vzorcích.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Petra Vokurková, Ph.D.