×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

MS2 - přístroj pro měření magnetické susceptibility (Bartington Instruments, UK)

Přístrojové vybavení katedry > MS2 - přístroj pro měření magnetické susceptibility (Bartington Instruments, UK)

MS2 Magnetic Susceptibility System (Bartington Instruments) je přenosný přístroj sloužící k měření magnetické susceptibility. K systému MS2 lze připojit různé typy sond pro měření jak v laboratoři, tak v terénu. V současné době je na katedře laboratorní senzor MS2B. Tento senzor se primárně používá k měření magnetické susceptibility vzorků půdy, hornin a sedimentů a je široce uznáván jako standardní nástroj při charakterizaci magnetických vlastností půdy. Měření při dvou různých frekvencích (0,47 a 4,7 kHz) umožňuje identifikaci superparamagnetických zrn, což pomáhá charakterizovat procesy, které ovlivňují vzorek. Přístroj je také vhodný pro měření tekutin a mikro/nano částic. Systém MS2 lze dále propojit se sondou MS2D pro rychlé hodnocení obsahu magnetických materiálů v horních 100 mm povrchu země a se sondou MS2F (miniaturní sonda ideální pro stratigrafické studium exponovaných geologických a archeologických profilů).

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Miroslav Fér, Ph.D.