×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

ICS 500 a HPLC SUMMIT (Dionex, USA)

Přístrojové vybavení katedry > ICS 500 a HPLC SUMMIT (Dionex, USA)

 

Iontový chromatograf slouží hlavně ke speciaci hliníku a stanovení oligosacharidů. Kapalinový chromatograf se používá k separaci a stanovení vybraných organických látek absorbujících UV-VIS záření.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.