×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Wet Sieving Apparatus (Ejkelkamp, NL)

Přístrojové vybavení katedry > Wet Sieving Apparatus (Ejkelkamp, NL)

 

Přístroj pro stanovení stability půdních agregátů. Stabilita je prováděna dle metodiky ISO 10930:2012 tzv. mokrým proséváním. Analyzovány jsou agregáty o velikosti 2-5 mm.Tato metoda je vhodná pro posouzení vlivu zpracování půdy, případně aplikace vybraných látek, na stability půdní struktury.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Petra Vokurková, Ph.D.