×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

SER148 Solvent Extraction Unit (Velp Scientifica, Italy)

Přístrojové vybavení katedry > SER148 Solvent Extraction Unit (Velp Scientifica, Italy)

Extrakční přístroj pracuje na principu zrychlené Soxhletovy extrakce. Slouží ke zpracování půd a jiných matricí. Umožňuje přípravu až 6 vzorků najednou. K extrakci lze využít různých rozpouštědel.

 

Zodpovědný pracovník: doc. Ing. Adéla Fraňková, PhD.