×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Přenosný Ramanovský spektrometr Inspector 500 (SciAps, USA)

Přístrojové vybavení katedry > Přenosný Ramanovský spektrometr Inspector 500 (SciAps, USA)

Spektrometr je vybaven laserem o vlnové délce 1030 nm a slouží k rychlé a nedestruktivní identifikaci jak pevných látek (minerály, léčiva, plastické hmoty atd.), tak i kapalných látek a jejich směsí (např. metanol-etanol). Přístroj je vybaven příslušnými knihovnami ramanovských spekter umožňující identifikaci velkého souboru chemických sloučenin. Přístroj je také možné kalibrovat pro kvantitativní stanovení vybraných analytů.


Zodpovědný pracovník: RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.