×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Media

Dokumentární film k projektu - Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny (Technologická agentura ČR, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., 2019-2021)

Milíře – Z minulosti do současnosti (Česká republika, 2022, 15 min., Režie: Zdeněk Zvonek) 

Milíře a dřevěné uhlí nám připomínají dávné časy i zapomenutá řemesla, která známe z pohádek. Jejich pozůstatky ale nacházíme v české krajině dodnes a vyprávějí nám příběhy nejen o historii ale i o přírodě.
Milířiště jsou experimentální plochy, na kterých interdisciplinární tým vědců a vědkyň z České zemědělské univerzity komplexně zkoumá vývoj půdy a krajiny. Takový interdisciplinárně zaměřený tým čítá pedology ale i archeology, historiky a botaniky a úskalí výzkumu důkladně probereme v rámci debaty po projekci filmu. Jak tedy vypadá milíř? A co nám může povědět o naší minulosti?
REŽIE: Zdeněk Zvonek KAMERA: Zdeněk Zvonek SCÉNÁŘ: Markéta Marečková, Václav Tejnecký ANIMACE: Tereza Krsová ZVUK: Daniel Němec

Odkaz na film


V pořadu Studio ČT24 na téma Sucho a půda vystoupil 17. srpna 2022 doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.


Odkaz na podcast


Cena předsedy GA ČR pro Dr. Asa Gholizadeh


Ceny předsedy Grantové agentury České republiky za vynikající základní výzkum se udělovaly 29. září 2022. Odborníky na dané vědní oblasti bylo nominováno 15 projektů financovaných GA ČR ukončených v minulém roce. Jedním z oceněných projektů byl projekt „Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat“ hlavní řešitelky M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D. z katedry pedologie a ochrany půd Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Projekt se zabýval možnostmi využití půdních senzorů a družicových snímků zejména ze systému Sentinel-2 pro hodnocení znečištění půdy potenciálně rizikovými prvky.

Vážíme si mimořádného úspěchu a gratulujeme.

Odkaz na představení nominace


Sucho v Česku: Ekozemědělství to zatím zvládá líp než tradiční hospodářství (příspěvek Luboše Borůvky, prof. Dr. Ing.)


Rozhovor na téma v pořadu Ondřeje Nováka (pořad Natura v Českém rozhlase) - 21. květen 2022

Odkaz na rozhovor


Káva o čtvrté - Kvalita půdy a pachtovní smlouvy (příspěvek doc. Ing. Vítka Penížka, Ph.D.)


Rozhovor ve studiu ČRo 2 v pořadu Káva o čtvrté - 16. září 2021

Odkaz na pořad


Propagační video KPOP - na téma Kontaminace půd (Soil Contamination)


Odkaz na video (na téma hovoří Julie Jeřábková)