×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Spektrometr DELTA PREMIUM (Olympus Innov-X, USA)

Přístrojové vybavení katedry > Spektrometr DELTA PREMIUM (Olympus Innov-X, USA)

Ruční rentgen fluorescenční spektrometr - XRF analyzátor pro stanovení prvkového složení materiálů.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Karel Němeček