×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using HYDRUS-1D for estimating hydraulic conductivities of the soil aggregates and their clay-organic coatings from capillary rise data. 2013, .

KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – DRÁBEK, O. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using Magnetic Susceptibility and Soil Spectra Measurements for Mapping of Soil Degradation Due to Erosion. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A.Using scaling factors and HYDRUS codes for assessing soil water regime within the erosion affected agricultural area. 2018, In: 3rd International Symposium of Soil Physics: "The common people doing the unusual things", 14-15th of February 2018, Kraków, Poland, s. 30,CD.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – KLEMENT, A.Using scaling factors for evaluating spatial and temporal variability of soil hydraulic properties within one elevation transect. 2016, In: Geophysical Research Abstracts, Vol 18, EGU2016-2957-1, 2016 EGU General Assembly 2016.

Using the dye tracer experiment for characterisation of parameters of the dualpermeability model doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Jirků Veronika; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Fér Miroslav; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna, 2010

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using the dye tracer for visualization of preferential flow in macro-and micro-scale. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 237-240, ISBN 978-80-02-02290-9.

VAŠÁT, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy for predicting soil properties based on regression with peaks parameters as derived from continuum-removed spectra. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6459, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using VNIR spectroscopy for mapping of soil degradation due to long-term agricultural exploitation. 2013, .

KLEMENT, A. – **KAPIČKA, A. – KODEŠOVÁ, R.Using VNIR-DRS and magnetic susceptibility to predict soil organic carbon content. 2018, In: Sborník abstraktů semináře a workshopu "Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality - Plodinové a půdně simulační modely", Praha 11.-12.12. 2018, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., ISBN 978-80-7427-303-2, s. 11.

BRODSKÝ, L. – ZÁDOROVÁ, T. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of VNIR diffuse reflectance spectroscopy to map soil erosion study on two arable fields. 2011. In: The Second Global Workshop on Proximal Soil Sensing - Montreal 2011, eds.: V.I.Adamchuk and R.A.Viscarra Rossel, Montreal Quebec, Canada, s.84-87.

Úvod do problematiky ekonomického ocenění znehodnocených půd Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – LEUE, M. – GERKE, H. – ELLERBROCK, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užití DRIFT spektroskopie a WDPT pro hodnocení smáčivosti půdních agregátů pokrytých/nepokrytých organominerálními povlaky. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water Chemicals and Energy in the Soil - Plant - Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 156 - 164, ISBN: 978-80-89139-28-6.

Variabilita vybraných půdních vlastností antropozemí výsypky Pokrok Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Various approaches to study soil degradation in a region strongly affected by acid deposition Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2007

Vertikální distribuce a frakcionace olova a zinku v aluviálních půdách historické důlní oblasti RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mihaljevič Martin, 2005

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Visible and Near Infrared Spectroscopy of Anthropogenic Soils on a Brown Coal Mining Dumpsite. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June8-13, 2014, Jeju, Korea.

Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Jirků Veronika; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna; Fér Miroslav; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2009

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vizualizace nestabilního proudění vody a rozpuštěných látek. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.23.

Vliv depozičních vstupů různých forem dusíku na půdní prostřední lesních ekosystémů Ing. Bradová Monika; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

Vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek ECH20 senzuorů EC-5 pro in situ měření půdní vlhkosti doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

KLEMENT, A. – NOVOTNÁ, Š. – BAUEROVÁ, M. – KODEŠOVÁ, R.Vliv léčiv rozpuštěných v půdní vodě na půdní reakci. 2016, In: Zborník recenzovaných príspevkov, Editor: Ing. A. Čelková, 23rd International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System Bratislava, 10.11.2016, ISBN 978-80-89139-38-5, s.11. .

Vliv nerovnovážného proudění na transport chlorotoluronu v půdním profilu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Šimůnek Jiří; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2005

Vliv nerovnovážného proudění na transport vody a kontaminantů v půdním profilu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2005

Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna, 2006

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R.Vliv postupu při zakládání experimentu na výsledné hodnoty poločasu rozpadu 3 léčiv. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.57.

Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminanů v zemědělských půdách doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2007

Vliv půdní struktury na transport chlorotoluronu v různých horizontech třech půdních typů doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2008

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – JELENOVÁ, K. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na respiraci půdy. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.54.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na spektrální vlastnosti půd. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s.40, ISBN 978-80-7444-009-0.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na spektrální vlastnosti půd: Aplikace DPZ pro plošný monitoring půdní vlhkosti. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,v.v.i.,s. 225-228, ISBN 978-80-02-02290-9.

FÉR, M. – KLEMENT, A. – VONDRÁČKOVÁ, L. – KODEŠOVÁ, R.Vliv půdních podmínek na přestupu léčiv z půdního roztoku do pěti vybraných rostlin. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.72.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – **GOLOVKO, O. – NIKODEM, A. – **KOBA, O. – **GRABIC, R.Vliv půdních podmínek na vstřebávání léčiv rostlinami špenátu ze sedmi půd obohacených stabilizovaným čistírenským kalem. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.35.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – JIRKŮ, V. – NIKODEM, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv redistribuce půdní hmoty na hydraulické vodivosti orničního horizontu dvou půdních typů na územích ovlivněných erozí. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil - Plant -Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 269-275, ISBN: 978-80-89139-28-6.

Vliv reliéfu a hydromorfismu na zastoupení různých forem železa v půdě Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Muiňo O.A.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

PAVLŮ, L. – TEJNECKÝ, V. – **PROKEŠ, R.Vliv různých typů mulčovacích materiálů na chemismus půd. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018,s.37. ISBN: 978-80-8163-027-9.

Vliv smrkového a bukového porostu na hydraulické vlastnosti lesních půd Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2010

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – **KALKUŠOVÁ, B. – **GRABIC, R.Vliv sulfamethoxazolu na respiraci půdy. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.44.

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty na hodnoty půdních vlhkostí měřených v polních podmínkách senzorem ECH2O – 5TE. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 197-202, ISBN 978-80-02-02290-9.

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vegetačního pokryvu na chemismus podkorunových srážek. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.7.

TEJNECKÝ, V. – ŠLECHTOVÁ, M. – TOMKOVÁ, A. – ŘÍHOVÁ, D. – ŠEBEK, O. – HOUŠKA, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vegetačního porostu na zastoupení nízkomolekulárních organických kyselin v lesních půdách. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 33.

Vliv vlastností jílových povlaků agregátů na transport vody Ing. Fér Miroslav; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vlhkosti na spektrální znaky půd. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.18.

KLEMENT, A. – VONDRÁČKOVÁ, L. – NOVOTNÁ, Š. – BAUEROVÁ, M. – KODEŠOVÁ, R.Vliv vybraných léčiv na půdní reakci. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.71.

Vliv vybraných půdních typů na mobilitu chlortoluronu v půdě doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2004

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R.Vliv založení experimentu degradace 3 léčiv na hodnoty poločasu rozpadu. 2018, In:25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day:"Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 7th November 2018, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic,s. 4.

Vliv zemědělské činnosti na speciaci olova v půdách silně kontaminovaných metalurgií RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Ettler Vojtěch; Mihaljevič Martin, 2004

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VNIR spektroskopie - Metoda pro predikci půdních vlastností. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, ed. Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011,s. 280-286, ISBN: 978-80-89139-26-2.

POLÁK, F. – **HAGAROVÁ, I.Vplyv vybraných biogénnych extracelulárnych látok na rozpustnosť hliníka. 2020, In: Vplyv vybraných biogénnych extracelulárnych látok na rozpustnosť hliníka, odborná monografie, ISBN: 978-80-248-4464-0, 49 s..

FÉR, M. – KLEMENT, A. – GOLOVKO, O. – VONDRÁČKOVÁ, L. – KODEŠOVÁ, R. – KOBA, O. – GRABIC, R.Vstup léčiv do rostlin při různých půdních podmínkách. 2016, In: Zborník recenzovaných príspevkov, Editor: Ing. A. Čelková, 23rd International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System Bratislava, 10.11.2016, ISBN 978-80-89139-38-5,s.6..

Výběr reprezentativních půd pro hodnocení mobility pesticidních látek Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Vybrané charakteristiky lesních půd Jizerských hor Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2004

Vybrané výsypky DNT, jejich pedologické hodnocení a možné využití prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2007

Vyhodnocení sorpce chlortoluronu, prometrinu, metribuzinu a terbuthylazinu v půdách ČR Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Pijálková Helena; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Kodeš Vít, 2008

Vyhodnocení sorpcí vybraných pesticidů v půdách ČR a jejich aplikace pro konstrukci map specifické zranitelnosti podzemních vod doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – VRABCOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vymezení hydromorfních půd pomocí vlastností reliéfu. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.40.

Vymezení oblastí s různým stupněm acidifikace půdy v Jizerských horách s využitím geostatistiky Ing. Vašát Radim; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ČEŠKOVÁ, M. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin Lužických hor s rozdílnou litologií. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.84.

KŘÍŽOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ČEŠKOVÁ, M. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L.Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018,s.49. ISBN: 978-80-8163-027-9.

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – MICHALOVÁ, Z. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách karpatských bučin. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 45.

**ŠIMEK, M. – BORŮVKA, L. – **ELHOTTOVÁ, D. – HOUŠKA, J. – **KONVALINA, P. – **KOPECKÝ, M. – **MACKOVÁ, J. – **MOUDRÝ, J. – PAVLŮ, L. – **SEMANČÍKOVÁ, E. – **ŠIMEK, P. – **UHLÍK, O.Využití a degradace půdy. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie, využívání a degradace půdy - kapitola v knize, ISBN: 978-80-200-2976-8, s. 649-768.

**KODEŠ, V. – KODEŠOVÁ, R.Využití digitální půdní mapy a informačního systému PUGIS pro tvorbu specifických map zranitelnosti podzemních vod pesticidy. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018,s.25. ISBN: 978-80-8163-027-9.

SPAZIEROVÁ, K. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – ŠIMŮNEK, J. – ŠEJNA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití DPZ a modelu Hydrus-1D pro monitorování a předpověď povrchového odtoku vody. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i., s. 397-402, ISBN 978-80-02-02290-9.

Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy v okolí řeky Litavky Ing. Dlouhá Šárka; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2010

Využití pedotransferových pravidel Sládková Jitka; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Využití pedotransferových pravidel Sládková Jitka; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Využití půdního informačního systému PUGIS pro modelování transportu pesticidů v půdáchminantů v půdním prostředí. Experimenty byly provedeny na následujících půdách: černozem modální (Ivanovice na Hané), šedozem modální (Čáslav), hnědozem modální (Hněvče Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití scaling faktorů pro vyjádření variability hydraulických vlastností na území významně ovlivněném vodní erozí. 2015, Sborník recenzovaných príspevkov 22. Posterový deň 2015 (editor Anežka Čelková), Bratislava, 12.11.2015, ISBN 978-80-89139-36-1, s.195.

Využití spojité klasifikace pro vymezení jednotek reliéfu a hodnocení jejich vztahu k půdám Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2006

Využití systému SOTER při rekonstrukci půdních map Ing. Sládková Jitka, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2004

VÁCHA, R. – VOPRAVIL, J. – HÝBLER, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití výsledků pedologického výzkumu v zemědělské praxi. 2014, Zemědělec 35/2014, Česká akademie zemědělských věd, s. 14.

BORŮVKA, L. Podtyp: Skripta; Využití znalostí o půdě při pěstování zahradních rostlin. 2011. Kapitola ve skriptech Naše zahrada - Univerzita třetí věku (specializované skriptum - teze přednášek), kolektiv autorů,s. 75-80, ISBN 978-80-213-2162-5.

BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj a vlastnosti urbánních půd. 2015, Mezinárodní rok půdy. Asociace soukromého zemědělství, Praha, listopad 2015, s.60-61.

KOZÁK, J. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj chemických vlastností rekultivovaných půd v průběhu 40 let. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd(editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015,ISBN 978-80-244-4802-2 s. 28.

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. – DONÁTOVÁ, H. – KRATINA, J.; idPublikace = 62117; Název: Význam překryvu ornicí na vybraných rekultivovaných plochách dolů Bílina-- Neexistuje podtyp publikace --

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. – DONÁTOVÁ, H. – KRATINA, J.; idPublikace = 62118; Název: Význam překryvu ornicí na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice-- Neexistuje podtyp publikace --

PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – **JÍLKOVÁ, V. – PENÍŽEK, V. – **ŠIMEK, M. – ZÁDOROVÁ, T.Vznik, vývoj, funkce, klasifikace a geografie půd. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie, využívání a degradace půdy - kapitola v knize, ISBN: 978-80-200-2976-8,s. 267-325.

Vztahy stanovištních faktorů a vybraných forem hliníku v horizontu o lesních půd Jizerských hor Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2004

Water flow and chlorotoluron transport affected by varying soil structure of different diagnostic horizons of three soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – **TEPLÁ, D. – NEUBERGER, P. – **BUREŠ, P.Water flow and heat transport under different surface covers observed and simulated using HYDRUS-1D. 2018, In: 3rd International Symposium of Soil Physics: "The common people doing the unusual things", 14-15th of February 2018, Kraków, Poland, s. 23,CD.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – SCHMIDTOVÁ, Z. – KUBIŠ, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); WSA index as an indicator of soil degradation due to erosion. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-14228, 2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

Závislost stability půdní struktury na poloze v terénu Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

JAKŠÍK, O. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – JIRKŮ, V. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změna hydraulických parametrů podél výškových transektů na třech lokalitách s odlišným půdním typem . 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 44.

Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (externí), prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Barbora Šebková (externí), David Janík (externí), Ing. Antonín Nikodem, Ondřej Šebek (externí), 2010

LUKEŠOVÁ, V. – GRYGAR, T. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Znečištění povodňových sedimentů řeky Jizery Cu, Pb a Zn. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.31.

Znečištění půd rizikovými prvky dopravou Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2006

Znečištění půd těžkými kovy v okolí Lovosic v důsledku záplav prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Krajčovičová L.; Ing. Galušková Ivana; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Znečištění půd ve městech těžkými kovy Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007