×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

FILIPOVIC´, V. – TOOR, G. – ONDRAŠEK, G. – KODEŠOVÁ, R. Modeling water flow and nitrate–nitrogen transport on golf course under turfgrass. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2014, roč. , č. , s. 1-13. ISSN: 1439-0108.

TRAKAL, L. – KODEŠOVÁ, R. – KOMÁREK, M. Modelling of Cd, Cu, Pb and Zn transport in metal contaminated soil and their uptake by willow (Salix × smithiana) using HYDRUS-2D program. Plant and Soil, 2013, roč. 366, č. 1-2, s. 433-451. ISSN: 0032-079X.

GHOLIZADEH, A. – **SABERIOON, M. – **BEN-DOR, E. – **ROSSEL, R. – BORŮVKA, L. Modelling potentially toxic elements in forest soils with viseNIR spectra and learning algorithms. Environmental Pollution, 2020, roč. 267, č. 115574, s. 0-0. ISSN: 0269-7491.

VAŠÁT, R. – PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – NIKODEM, A. Modelling the Impact of Acid Deposition on Forest Soils in North Bohemian Mountains with Two Dynamic Models: the Very Simple Dynamic Model (VSD) and the Model of Acidification of Groundwater in Catchments (MAGIC). Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 10-18. ISSN: 1801-5395.

FILIPOVIC´, V. – TOOR, G. – ONDRAŠEK, G. – KODEŠOVÁ, R. Modelling water flow and nitrate-nitrogen transport on golf course under turfgrass. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2015, roč. 15, č. 8, s. 1847-1859. ISSN: 1439-0108.

GHOLIZADEH, A. – AMIN, M. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. Models for estimating the physical properties of paddy soil using visible and near infrared reflectance spectroscopy. Journal of Applied Spectroscopy, 2014, roč. 81, č. 3, s. 534-540. ISSN: 0021-9037.

CHÁVEZ, J. – LANDAVERDE, J. – LANDAVERDE, R. – TEJNECKÝ, V. Monitoring and behavior of unsaturated volcanic pyroclastic in the Metropolitan Area of San Salvador, El Salvador. Springer Plus, 2016, roč. 5, č. , s. 536-536. ISSN: 2193-1801.

GHOLIZADEH, A. – **SABERIOON, M. – **BEN-DOR, E. – BORŮVKA, L. Monitoring of selected soil contaminants using proximal and remote sensing techniques: Background, state-of-the-art and future perspectives. CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, roč. 48, č. 3, s. 243-278. ISSN: 1064-3389.

ŠMÍD, J. – KALOUSOVÁ, M. – MANDÁK, B. – HOUŠKA, J. – CHLÁDOVÁ, A. – **PINEDO, M. – LOJKA, B. Morphological and genetic diversity of camu-camu [Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh] in the Peruvian Amazon. . PLoS One, 2017, roč. 12, č. 6, s. 0-0. ISSN: 1932-6203.

GHOLIZADEH, A. – **ROSSEL, R. – **SABERIOON, M. – BORŮVKA, L. – KRATINA, J. – PAVLŮ, L. National-scale spectroscopic assessment of soil organic carbon in forests of the Czech Republic. Geoderma, 2021, roč. 385, č. 114832, s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

KODEŠOVÁ, R. – KAPIČKA, A. – LEBEDA, J. – GRISON, H. – KOČÁREK, M. – PETROVSKÝ, E. Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D. Journal of Hydrology and hydromechanics, 2011, roč. 59, č 3, s. 206-216. ISSN: 0042-790X.

KODEŠOVÁ, R. – KOZÁK, J. – ŠIMŮNEK, J. Numerical Study of Macropore Impact on Ponded Infiltration in Clay Soils. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 1, s. 16 - 22. ISSN: 1801-5395.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Nutrient dynamics in soil solution and wheat response after biomass ash amendments. Agronomy Journal, 2016, roč. 108, č. 6, s. 2222-2234. ISSN: 0002-1962.

BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Object -oriented Fuzzy Analysis of Remote Sensing Data for Bare Soil Brightness Mapping. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 3, s. 79 - 84. ISSN: 1801-5395.

**SKÁLA, J. – ZÁDOROVÁ, T. – **ŽÍŽALA, D. On the interpretation of surprisingly high variation of soil map diversity in country-wide study of flood-affected agroecosystems using the legacy data in the Czech Republic. Geoderma, 2021, roč. 383, č. 114732, s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

**BRUNETTI, G. – KODEŠOVÁ, R. – **ŠVECOVÁ, H. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KLEMENT, A. – **GRABIC, R. – **ŠIMŮNEK, J. On the use of mechanistic soil-plant uptake models: A comprehensive experimental and numerical analysis on the translocation of carbamazepine in green pea plants. Environmental Science & Technology, 2021, roč. 555, č. 5, s. 2991-3000. ISSN: 0013-936X.

**ETTLER, V. – **CIHLOVÁ, M. – **JAROŠÍKOVÁ, A. – **MIHALJEVIČ, M. – **DRAHOTA, P. – **KŘÍBEK, B. – VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – **SRACEK, O. – **KLEMENTOVÁ, M. – **ENGEL, Z. – **KAMONA, F. – **MAPANI, B. Oral bioaccessibility of metal(loid)s in dust materials from mining areas of northern Namibia. Environment International, 2019, roč. , č. 124, s. 205-215. ISSN: 0160-4120.

SPASIC, M. – BORŮVKA, L. – VACEK, O. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. Pedogenesis problems on reclaimed coal mining sites. Soil and Water Research, 2021, roč. 16, č. 3, s. 137-150. ISSN: 1801-5395.

KOČÁREK, M. – ARTIKOV, H. – VOŘÍŠEK, K. – BORŮVKA, L. Pendimethalin Degradation in Soil and Its Interaction with Soil Microorganisms. Soil and Water Research, 2016, roč. 11, č. 4, s. 213-219. ISSN: 1801-5395.

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KODEŠ, V. – DRÁBEK, O. – KOZÁK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Pesticide adsorption in relation to soil properties and soil type distribution in regional scale. Journal of Hazardous Materials, 2011, roč. , č 186, s. 540-550. ISSN: 0304-3894.

KODEŠOVÁ, R. – GRABIC, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. Pharmaceuticals' sorptions relative to properties of thirteen different soils. Science of the Total Environment, 2015, roč. 511, č. , s. 435-443. ISSN: 0048-9697.

VANĚK, A. – MIHALJEVIČ, M. – GALUŠKOVÁ, I. – CHRASTNÝ, V. – KOMÁREK, M. – PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – DRÁBEK, O. Phase-dependent phytoavailability of thallium – A synthetic soil experiment. Journal of Hazardous Materials, 2013, roč. 2013, č. 250, s. 265-271. ISSN: 0304-3894.

TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – VOHNÍK, M. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – TLUSTOŠ, P. Phytoextraction and Assisted Phytoextraction of Metals from Agriculture Used Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2013, roč. 44, č. 12, s. 1862-1872. ISSN: 0010-3624.

**ČECHMÁNKOVÁ, J. – **ŠRÁMEK, V. – **SÁŇKA, M. – DRÁBEK, O. – **FADRHONSOVÁ, V. – **SKÁLA, J. Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 2021, roč. 66, č. 2, s. 115-125. ISSN: 0322-9688.

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – MRNKA, L. – SUDOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – CHRASTNÝ, V. Potential and drawbacks of EDDS-enhanced phytoextraction of copper from contaminated soils . Environmental Pollution, 2010, roč. 158, č. 7, s. 2428 - 2438. ISSN: 0269-7491.

**LAZAAR, A. – **MAHYOU, H. – GHOLIZADEH, A. – **ELHAMMOUTI, K. – **BILAL, M. – **ANDICH, K. – **ROGER, J. – **MONIR, A. – **KOUOTOU, D. Potential of VIS-NIR spectroscopy to characterize and discriminate topsoils of different soil types in the Triffa plain (Morocco). Soil Science Annual, 2019, roč. 70, č. 1, s. 54-63. ISSN: 2300-4967.

ASH, C. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – NIKODEM, A. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Potentially toxic element distribution in soils from the Ag-smelting slag of Kutná Hora (Czech Republic): Descriptive and prediction analyses. Journal of Geochemical Exploration, 2014, roč. 144, č. , s. 328-336. ISSN: 0375-6742.

GOLIÁŠ, V. – PRZYLIBSKI, T. – LIPANSKÝ, T. – DOHNAL, J. – MISTA, W. – NOWAKOWSKI, R. – TEJNECKÝ, V. – MOKRÁ, Z. – VÁVROVÁ, J. – ŠIMON, J. – JÁNĚ, Z. Prameny radioaktivních minerálních vod na území Kowary – Horní Malá Úpa. Opera Corcontica, 2010, roč. 47, č 1, s. 75-90. ISSN: 0139-925X.

MODRÁČKOVÁ, N. – MAKOVSKÁ, M. – MEKADIM, C. – VLKOVÁ, E. – TEJNECKÝ, V. – BOLECHOVÁ, P. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. Prebiotic potential of natural gums and starch for bifidobacteria of variable origins. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre , 2019, roč. 20, č. , s. 1-10. ISSN: 2212-6198.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. Predicting Oxidizable Carbon Content via Visible- and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy in Soils Heavily Affected by Water Erosion. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 2, s. 74-77. ISSN: 1801-5395.

**COBLINSKI, J. – **GIASSON, E. – **DEMATTE, J. – **DOTTO, A. – **COSTA, J. – VAŠÁT, R. Prediction of soil texture classes through different wavelength regions of reflectance spectroscopy at various soil depths. Catena, 2020, roč. 189, č. 104485, s. 0-0. ISSN: 0341-8162.

JOHN, K. – **SOLOMON ODAFE, L. – **AYITO, E. – KEBONYE, N. – **OGEH, J. – PENÍŽEK, V. Predictive Mapping of Soil Properties for Precision Agriculture Using Geographic Information System (GIS) Based Geostatistics Models. Modern Applied Science, 2019, roč. 13, č. 10, s. 60-77. ISSN: 1913-1844.

**CHABRILLAT, S. – GHOLIZADEH, A. – **NEUMANN, C. – **BERGER, D. – **MILEWSKI, R. – **OGEN, Y. – **BEN-DOR, E. Preparing a soil spectral library using the Internal Soil Standard (ISS) method: Influence of extreme different humidity laboratory conditions. Geoderma, 2019, roč. 355, č. , s. 1-10. ISSN: 0016-7061.

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. Problems in correlation of Czech national soil classification and World Reference Base 2006. Geoderma, 2011, roč. , č. 167-168, s. 54-60. ISSN: 0016-7061.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – LINDA, R. – PROKŮPKOVÁ, A. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. – VACEK, O. – ŠIMŮNEK, V. – DRÁBEK, O. – HÁJEK, V. – SPASIC, M. – BRICHTA, J. Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change?. European Journal of Forest Research, 2021, roč. 140, č. 5, s. 1243-1266. ISSN: 1612-4669.

TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – NIKODEM, A. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – REJZEK, J. – DRÁBEK, O. Profile distribution and temporal changes of sulphate and nitrate contents and related soil properties under beech and spruce forests. Science of the Total Environment, 2013, roč. 442, č. , s. 165-171. ISSN: 0048-9697.

KOZÁK, J. Proposed Strategy of the European Commission to Protect European Soils. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 4, s. 164 - 165. ISSN: 1801-5395.

VACEK, O. – VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. Quantifying the pedodiversity-elevation relations. Geoderma, 2020, roč. 373, č. 114441, s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

**PATEL, K. – TEJNECKÝ, V. – **OHNO, T. – **BAILEY, V. – **SLEIGHTER, R. – **HATCHER, P. Reactive oxygen species alter chemical composition and adsorptive fractionation of soil-derived organic matter. Geoderma, 2021, roč. 384, č. 114805, s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

ASH, C. – TEJNECKÝ, V. – ŠEBEK, O. – HOUŠKA, J. – CHALA, A. – DRAHOTA, P. – DRÁBEK, O. Redistribution of cadmium and lead fractions in contaminated soil samples due to experimental leaching. Geoderma, 2015, roč. 241-242, č. , s. 126-135. ISSN: 0016-7061.

VERHEIJEN, F. – JEFFERY, S. – VAN DER VELDE, M. – PENÍŽEK, V. – BELAND, M. – BASTOS, A. – KEIZER, J. Reductions in soil surface albedo as a function of fiochar application rate: implications for global radiative forcing. Environmental Research Letters, 2013, roč. 8, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1748-9326.

ZÁDOROVÁ, T. – ŽÍŽALA, D. – PENÍŽEK, V. – ČEJKOVÁ, Š. Relating Extent of Colluvial Soils to Topographic Derivatives and Soil Variables in a Luvisol Sub-Catchment, Central Bohemia, Czech Republic. ..., 2014, roč. 9, č. 2, s. 47-57. ISSN: N.

VESELÝ, T. – TRAKAL, L. – NEUBERG, M. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BALÍKOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Removal of Al, Fe and Mn by Pistia stratiotes L. and its stress response. Central European Journal of Biology - Online version, 2012, roč. 7, č. 6, s. 1037-1045. ISSN: 1895-104X.

**VERHEIJEN, F. – **MANKASINGH, U. – PENÍŽEK, V. – **PANZACCHI, P. – **GLASER, B. – **JEFFERY, S. – **BASTOS, A. – **TAMMEORG, P. – **KERN, J. – **ZAVALLONI, C. – **ZANCHETTIN, G. – **SAKRABANI, R. Representativeness of European biochar research: part I – field experiments. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 2017, roč. 25, č. 2, s. 140-151. ISSN: 1648-6897.

**ARTIKOV, H. – KOČÁREK, M. – FRAŇKOVÁ, A. – **ABDRAKHMANOV, T. – BORŮVKA, L. – SHARIPOV, U. Residues of organochlorine pesticides in irrigated sierozem-meadow soils around buried chemicals stock. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 2, s. 108-114. ISSN: 1801-5395.

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – CHRASTNÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – KUBOVÁ, K. – DRAHOTA, P. – BALÍK, J. Retention of copper originating from different fungicides in contrasting soil types. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 166, č. 0, s. 1395 - 1402. ISSN: 0304-3894.

**SUTKOWSKA, K. – **TEPER, L. – VANĚK, A. – **CZECH, T. Revealing the Distribution and Bioavailability of Zn, Pb, and Cd in Soil at an Abandoned Zn Processing Site: The Role of Spectrometry Techniques. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2018, roč. 134, č. 1, s. 438-441. ISSN: 0587-4246.

ROTTER, P. – ŠRÁMEK, V. – VÁCHA, R. – BORŮVKA, L. – FADRHONSOVÁ, V. – SÁŇKA, M. – DRÁBEK, O. – VORTELOVÁ, L. Rizikové prvky v lesních půdách: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 1, s. 17-27. ISSN: 0322-9688.

KLEMENT, A. – FÉR, M. – NOVOTNÁ, Š. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. Root distributions in a laboratory box evaluated using two different techniques (gravimetric and image processing) and their impact on root water uptake simulated with HYDRUS. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016, roč. 64, č. 2, s. 196-208. ISSN: 0042-790X.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – **GOLOVKO, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – **GRABIC, R. Root uptake of atenolol, sulfamethoxazole and carbamazepine, and their transformation in three soils and four plants. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, roč. 26, č. 10, s. 9876-9891. ISSN: 0944-1344.

KRATINA, J. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – ŠEBEK, O. Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2010, roč. 17, č 1, s. 66-72. ISSN: 1212-6209.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – NIKODEM, A. – VOKURKOVÁ, P. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. Rychlé stanovení vodou extrahovatelného organického uhlíku z lesních půd. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 3, s. 155-159. ISSN: 0322-9688.

VAŠÁT, R. – HEUVELINK, G. – BORŮVKA, L. Sampling design optimization for multivariate soil mapping. Geoderma, 2010, roč. 155, č. 3-4, s. 147 - 153. ISSN: 0016-7061.

**KHOSRAVI, V. – **ARDEJANI, F. – GHOLIZADEH, A. – **SABERIOON, M. Satellite imagery for monitoring and mapping soil chromium pollution in a mine waste dump. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 1277, s. 0-0. ISSN: 2072-4292.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – KOPÁČ, J. – VOKURKOVÁ, P. – ŠEBEK, O. Seasonal variation of water extractable aluminium forms in acidified forest organic soils under different vegetation cover. Biogeochemistry, 2010, roč. 101, č. 1-3, s. 151 - 163. ISSN: 0168-2563.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Seed emergence of lucerne varieties under different soil conditions. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2012, roč. 48, č. 2, s. 93-97. ISSN: 1212-1975.

KEBONYE, N. – **EZE, P. – JOHN, K. – GHOLIZADEH, A. – JEŘÁBKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. Self-organizing map artificial neural networks and sequential Gaussian simulation technique for mapping potentially toxic element hotspots in polluted mining soils. Journal of Geochemical Exploration, 2021, roč. 222, č. 106680, s. 0-0. ISSN: 0375-6742.

**LEUE, M. – **UTEAU-PUSCHMANN, D. – **PETH, S. – **NELLESEN, J. – KODEŠOVÁ, R. – **GERKE, H. Separation of Soil Macropore Types in Three-Dimensional X-Ray Computed Tomography Images Based on Pore Geometry Characteristics. Vadose Zone Journal, 2019, roč. 18, č. 1, s. 1-13. ISSN: 1539-1663.

**ROMAN, M. – **CHATTOVÁ, B. – **LEHEJČEK, J. – TEJNECKÝ, V. – **VONDRÁK, D. – **LULÁKOVÁ, P. – NĚMEČEK, K. – HOUŠKA, J. – DRÁBEK, O. – **NÝVLT, D. Shallow depositional basins as potential archives of palaeoenvironmental changes in southwestern Greenland over the last 800 years. BOREAS, 2021, roč. 50, č. , s. 262-278. ISSN: 0300-9483.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – BORŮVKA, L. Simple but efficient signal pre-processing in soil organic carbon spectroscopic estimation. Geoderma, 2017, roč. 298, č. , s. 46-53. ISSN: 0016-7061.

ŠIMŮNEK, J. – KÖHNE, M. – KODEŠOVÁ, R. – ŠEJNA, M. Simulating Nonequilibrium Movement of Water, Solutes and Particles Using HYDRUS- A Review of Recent Application. Soil and Water Research, 2008, roč. 3, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 1801-5395.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – BUBENÍČKOVÁ, L. Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO4 2- from forest soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2013, roč. 61, č. 1, s. 39-49. ISSN: 0042-790X.

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. – VONDRÁČKOVÁ, L. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R. Simultaneous sorption of four ionizable pharmaceuticals in different horizons of three soil types. Environmental Pollution, 2016, roč. 218, č. , s. 563-573. ISSN: 0269-7491.

**ETTLER, V. – **ŠTĚPÁNEK, D. – **MIHALJEVIČ, M. – **DRAHOTA, P. – **JEDLIČKA, R. – **KŘÍBEK, B. – VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – **ŠRÁČEK, O. – **NYAMBE, I. Slag dusts from Kabwe (Zambia): Contaminant mineralogy and oral bioaccessibility. Chemosphere, 2020, roč. 260, č. 127642, s. 0-0. ISSN: 0045-6535.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KUBIŠ, A. – STEHLÍKOVÁ, I. – DRÁBEK, O. – KAPIČKA, A. Soil aggregate stability within morphologically diverse areas. Catena, 2015, roč. 127, č. , s. 287-299. ISSN: 0341-8162.

**KŘÍBEK, B. – **NYAMBE, I. – **MAJER, V. – **KNÉSL, I. – **MIHALJEVIČ, M. – **ETTLER, V. – VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – **SRACEK, O. Soil contamination near the Kabwe Pb-Zn smelter in Zambia: Environmental impacts and remediation measures proposal. Journal of Geochemical Exploration, 2019, roč. 197, č. , s. 159-173. ISSN: 0375-6742.

PENÍŽEK, V. – BORŮVKA, L. Soil depth prediction supported by primary terrain attributes: a comparison of methods. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 424 - 430. ISSN: 1214-1178.

POLÁKOVÁ, J. – JANKŮ, J. – **NOCAROVÁ, M. Soil erosion, regulatory aspects and farmer responsibility: assessing cadastral data. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2018, roč. 68, č. 8, s. 709-718. ISSN: 0906-4710.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – **GOLOVKO, O. – FÉR, M. – KOČÁREK, M. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R. Soil influences on uptake and transfer of pharmaceuticals from sewage sludge amended soils to spinach. Journal of Environmental Management, 2019, roč. , č. 250, s. 1-15. ISSN: 0301-4797.

**ARROUAYS, D. – **LEENAARS, J. – **RICHER-DE-FORGES, A. – **ADHIKARI, K. – **BALLABIO, C. – **GREVE, M. – **GRUNDY, M. – **GUERRERO, E. – **HEMPEL, J. – **HENGL, T. – **HEUVELINK, G. – **BATJES, N. – **CAVALHO, E. – **HARTEMINK, A. – **HEWITT, A. – **HONG, S. – **KRASILNIKOV, P. – **LAGACHERIE, P. – **LELYK, G. – **LIBOHOVA, Z. – **LILLY, A. – **MCBRATNEY, A. – **MCKENZIE, N. – **VASQUEZ, G. – **MULDER, V. – **MINASNY, B. – **MONTANARELLA, L. – **ODEH, I. – **PADARIAN, J. – **POGGIO, L. – **ROUDIER, P. – **SABY, N. – **SAVIN, I. – **SEARLE, R. – **SOLBOVOY, V. – **THOMPSON, J. – **SMITH, S. – **SULAEMAN, Y. – **VINTILA, R. – **ROSSEL, R. – **WILSON, P. – **ZHANG, G. – **SWERTS, M. – **OORTS, K. – **KARKLINS, A. – **FENG, L. – **NAVARRO, A. – **LEVIN, A. – **LAKTIONOVA, T. – **DELL´ASQUA, M. – **SUVANNANG, N. – **RUAM, W. – **PRASAD, J. – **PATIL, N. – **HUSNJAK, S. – **PÁSZTOR, L. – **OKX, J. – **HALLET, S. – **KEAY, C. – **FAREWELL, T. – **LILJA, H. – **JUILLERET, J. – **MARX, S. – **TAKATA, Y. – **KAZUYUKI, Y. – **MANSUY, N. – **PANAGOS, P. – **VAN LIEDEKERKE, M. – **SKALSKY, R. – **SOBOCKA, J. – **KOBZA, J. – **EFTEKHARI, K. – **ALAVIPANAH, S. – **MOUSSADEK, R. – **BADRAOUI, M. – **DA SILVA, M. – **PATERSON, G. – **GONCALVES, M. – **THEOCHAROPOULOS, S. – **YEMEFACK, M. – **TEDOU, S. – **VRSCAJ, B. – **GROB, U. – KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – **DOBOS, E. – **MORETTI, L. – **TABOADA, M. – **RODRIGUEZ, D. Soil legacy data rescue via GlobalSoilMap and other international and national initiatives. GeoResJ, 2017, roč. 14, č. , s. 1-19. ISSN: 2214-2428.

NAVRÁTIL, T. – SHANLEY, J. – ROHOVEC, J. – OULEHLE, F. – ŠIMEČEK, M. – HOUŠKA, J. – CUDLÍN, P. Soil mercury distribution in adjacent coniferous and deciduous stands highly impacted by acid rain in the Ore Mountains, Czech Republic. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2016, roč. , č. 75, s. 63-75. ISSN: 0883-2927.

KODEŠOVÁ, R. Soil micromorphology use for modeling of a non-equilibrium water and solute movement. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 10, s. 424 - 425. ISSN: 1214-1178.

GHOLIZADEH, A. – ŽÍŽALA, D. – **SABERIOON, M. – BORŮVKA, L. Soil organic carbon and texture retrieving and mapping using proximal, ariborne and Sentinel-2 spectral imaging. Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 218, č. , s. 89-103. ISSN: 0034-4257.

GHOLIZADEH, A. – **NEUMANN, C. – **CHABRILLAT, S. – **VAN WESEMAEL, B. – **CASTALDI, F. – BORŮVKA, L. – **SANDERMAN, J. – KLEMENT, A. – **HOHMANN, C. Soil organic carbon estimation using VNIR–SWIR spectroscopy: The effect of multiple sensors and scanning conditions. Soil & Tillage Research, 2021, roč. 211, č. 105017, s. 0-0. ISSN: 0167-1987.

**ŽÍŽALA, D. – **MINAŘÍK, R. – ZÁDOROVÁ, T. Soil Organic Carbon Mapping Using Multispectral Remote Sensing Data: Prediction Ability of Data with Different Spatial and Spectral Resolutions. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 24, s. 0-0. ISSN: 2072-4292.

JOHN, K. – **ISONG, I. – KEBONYE, N. – AGYEMAN, P. – **AYITO, E. – AHADO, S. Soil organic carbon prediction with terrain derivatives using geostatistics and sequential Gaussian simulation. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 2021, roč. 20, č. , s. 379-389. ISSN: 1658-077X.

**MELLO, F. – **BELLINASO, H. – **MELLO, D. – **SAFANELLI, J. – **MENDES, W. – **AMORIM, M. – **GOMEZ, A. – **POPPIEL, R. – **SILVERO, N. – GHOLIZADEH, A. – **SILVA, S. – **CURI, N. – **DEMATTE, J. Soil parent material prediction through satellite multispectral analysis on a regional scale at the Western Paulista Plateau, Brazil. GEODERMA REGIONAL, 2021, roč. 26, č. e00412, s. 0-0. ISSN: 2352-0094 .

KODEŠOVÁ, R. – JIRKŮ, V. – KODEŠ, V. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – NIKODEM, A. – ŽIGOVÁ, A. Soil structure and soil hydraulic properties of Haplic Luvisol used as arable land and grassland. Soil & Tillage Research, 2011, roč. , č 111, s. 154-161. ISSN: 0167-1987.

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Soil toposequence under man-planted vegetation in the Krkonoše Mts., Czech Republic. Soil and Water Research, 2012, roč. 7, č. 4, s. 138-150. ISSN: 1801-5395.

VOPRAVIL, J. – **FORMÁNEK, P. – JANKŮ, J. – **KHEL, T. Soil water dynamics in drained and undrained meadows. Soil and Water Research, 2021, roč. 16, č. 4, s. 256-267. ISSN: 1801-5395.

ZÁDOROVÁ, T. – BRODSKÝ, L. – MÜHLHANSELOVÁ, M. Soil-terrain Modelling and Erosion Analysis at Field Scale Level, a Case Study. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 84 - 90. ISSN: 1801-5395.

BORŮVKA, L. – PODRÁZSKÝ, V. – PAVLŮ, L. – KUNEŠ, I. – DRÁBEK, O. Some approaches to the research of forest soils affected by acidification in the Czech Republic.. Soil Science and Plant Nutrition, 2005, roč. 51, č. 5, s. 745 - 749. ISSN: 0038-0768.

TRAKAL, L. – KOMÁREK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Sorption behavior of Cd, Cu, Pb, and Zn and their interactions in phytoremediated soil. International Journal of Phytoremediation, 2012, roč. 14, č. 8, s. 806-819. ISSN: 1522-6514.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – **GOLOVKO, O. – SCHMIDTOVÁ, Z. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – **GRABIC, R. Sorption of atenolol, sulfamethoxazole and carbamazepine onto soil aggregates from the illuvial horizon of the Haplic Luvisol on loess. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 3, s. 177-183. ISSN: 1801-5395.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – **BAUEROVÁ, M. – **GOLOVKO, O. – KOČÁREK, M. – FÉR, M. – **KOBA, O. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R. Sorption of citalopram, irbesartan and fexofenadine in soils: Estimation of sorption coefficients from soil properties. Chemosphere, 2018, roč. 195, č. , s. 615-623. ISSN: 0045-6535.

VYTOPILOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. Sorption of Heavy Metals in Organic Horizons of Acid Forest Soils at Low Added Concentrations. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1801-5395.

ČADKOVÁ, E. – KOMÁREK, M. – KALISZOVÁ, R. – KOUDELKOVÁ, V. – DVOŘÁK, J. – VANĚK, A. Sorption of tebuconazole onto selected soil minerals and humic acids. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, 2012, roč. 47, č. 4, s. 336-342. ISSN: 0360-1234.

AGYEMAN, P. – AHADO, S. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – BINEY, J. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. Source apportionment, contamination levels, and spatial prediction of potentially toxic elements in selected soils of the Czech Republic. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2021, roč. 43, č. , s. 601-620. ISSN: 0269-4042.

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – ŠEFRNA, L. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – BORŮVKA, L. Spatial delineation of organic carbon-rich Colluvial soils in Chernozem regions by Terrain analysis and fuzzy classification. Catena, 2011, roč. 85, č. N, s. 22-33. ISSN: 0341-8162.

BRODSKÝ, L. – SZÁKOVÁ, J. – BAZALOVÁ, M. – PENÍŽEK, V. Spatial variation features description of soil available P, K, Mg and soil pH by proportional effect. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1214-1178.

GHOLIZADEH, A. – **SABERIOON, M. – **ROSSEL, R. – BORŮVKA, L. – KLEMENT, A. Spectroscopic measurements and imaging of soil colour for field scale estimation of soil organic carbon. Geoderma, 2020, roč. 357, č. , s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

KEBONYE, N. – **EZE, P. – AHADO, S. – JOHN, K. Structural equation modeling of the einteractions between trace elements and soil organic matter in semiarid soils. International Journal of Environmental Science and Technology, 2020, roč. 17, č. , s. 2205-2214. ISSN: 1735-1472.

MÜHLHANSELOVÁ, M. – PENÍŽEK, V. – BORŮVKA, L. Study of Anthropogenic Soils on a Reclaimed Dumpsite and their Variability by Geostatistical Methods. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 2, s. 72 - 78. ISSN: 1801-5395.

DRÁBEK, O. – KIPLAGAT, I. – KOMÁREK, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. Study of Interactions between Relevant Organic Acids and Aluminium in Model Solutions Using HPLC and IC. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 3, s. 172-180. ISSN: 1801-5395.

NIKODEM, A. – PAVLŮ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. Study of podzolization process under different vegetation cover in the Jizerské hory Mts. region. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1801-5395.

ETTLER, V. – KONEČNÝ, L. – KOVÁŘOVÁ, L. – MIHALJEVIČ, M. – ŠEBEK, O. – KŘÍBEK, B. – MAJER, V. – VESELOVSKÝ, F. – PENÍŽEK, V. – VANĚK, A. – NYAMBE, I. Surprisingly contrasting metal distribution and fractionation patterns in copper smelter-affected tropical soils in forested and grassland areas (Mufulira, Zambian Copperbelt) . Science of the Total Environment, 2014, roč. 473-474, č. , s. 117-124. ISSN: 0048-9697.

ASH, C. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – JEHLIČKA, J. – MICHON, N. – BORŮVKA, L. Sustainable Soil Washing:Shredded Card Filtration of Potentially Toxic Elements after Leaching from Soil Using Organic Acid Solutions. PLoS One, 2016, roč. 11, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1932-6203.

ČADKOVÁ, E. – KOMÁREK, M. – KALISZOVÁ, R. – VANĚK, A. – BALÍKOVÁ, M. Tebuconazole sorption in contrasting soil types. Soil & Sediment Contamination, 2013, roč. 22, č. 4, s. 404-414. ISSN: 1532-0383.

ASH, C. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – ŠEBEK, O. – NIKODEM, A. – DRÁBEK, O. Temporal dissolution of potentially toxic elements from silver smelting slag by synthetic environmental solutions. Journal of Environmental Management, 2013, roč. 129, č. , s. 157-163. ISSN: 0301-4797.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – ŽIGOVÁ, A. Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types. Geoderma, 2013, roč. 204-205, č. , s. 43-58. ISSN: 0016-7061.