×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JANKŮ, J. Economic Assessment of Degraded Land. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 47 - 56. ISSN: 1801-5395.

ZÁDOROVÁ, T. – BRODSKÝ, L. – MÜHLHANSELOVÁ, M. Soil-terrain Modelling and Erosion Analysis at Field Scale Level, a Case Study. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 84 - 90. ISSN: 1801-5395.

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – CHRASTNÝ, V. Interactions of EDDS with Fe- and Al-(hydr)oxides. Chemosphere, 2009, roč. 77, č. 1, s. 87 - 93. ISSN: 0045-6535.

KODEŠOVÁ, R. Soil micromorphology use for modeling of a non-equilibrium water and solute movement. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 10, s. 424 - 425. ISSN: 1214-1178.

BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – DRÁBEK, O. – VOKURKOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – PAVLŮ, L. Assessment of soil aluminium pools along three mountainous elevation gradients. Journal of Inorganic Biochemistry, 2009, roč. 103, č. 0, s. 1449 - 1458. ISSN: 0162-0134.

DLOUHÁ, Š. – BORŮVKA, L. – PAVLŮ, L. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Comparison of Al speciation and other soil characteristics between meadow, young forest and old forest stands. Journal of Inorganic Biochemistry, 2009, roč. 103, č. 0, s. 1459 - 1464. ISSN: 0162-0134.

DRÁBEK, O. – HAVLÍK, J. – SZÁKOVÁ, J. – VANĚK, A. The effect of beverage preparation method on aluminium content in coffee infusions. Journal of Inorganic Biochemistry, 2009, roč. 103, č. 0, s. 1480 - 1485. ISSN: 0162-0134.

VANĚK, A. – CHRASTNÝ, V. – MIHALJEVIČ, M. – DRAHOTA, P. – GRYGAR, T. – KOMÁREK, M. Lithogenic thallium behavior in soils with different land use. Journal of Geochemical Exploration, 2009, roč. 102, č. 1, s. 7 - 12. ISSN: 0375-6742.

ŠIMŮNEK, J. – KÖHNE, M. – KODEŠOVÁ, R. – ŠEJNA, M. Simulating Nonequilibrium Movement of Water, Solutes and Particles Using HYDRUS- A Review of Recent Application. Soil and Water Research, 2008, roč. 3, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 1801-5395.

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KODEŠ, V. – ŠIMŮNEK, J. – KOZÁK, J. Impact of Soil Micromorphological Features on Water Flow and Herbicide Transport in Soils. Vadose Zone Journal, 2008, roč. 7, č. 2, s. 798 - 809. ISSN: 1539-1663.

MALÍK, J. – SZÁKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – BALÍK, J. – KOKOŠKA, L. Determination of certain micro and macroelements in plant stimulants and their infusions. Food Chemistry, 2008, roč. 111, č. 0, s. 520 - 525. ISSN: 0308-8146.

VANĚK, A. – ETTLER, V. – GRYGAR, T. – BORŮVKA, L. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Combined chemical and mineralogical evidence for heavy metal binding in mining- and smelting-affected alluvial soils. Pedosphere, 2008, roč. 18, č. 4, s. 464 - 478. ISSN: 1002-0160.

KAPIČKA, A. – FIALOVÁ, H. – PETROVSKÝ, E. – KODEŠOVÁ, R. – KOPÁČ, J. Laboratory experiments on dynamics of antropogenic ferrimagnetics in sand formations. Contribution to Geophysics and Geodesy, 2008, roč. 38, č. 0, s. 1 - 3. ISSN: 1335-2806.

STREET, R. – DRÁBEK, O. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLŮ, L. Total content and speciation of aluminium in tea leaves and tea infusions. Food Chemistry, 2007, roč. 104, č. 0, s. 1662 - 1669. ISSN: 0308-8146.

BORŮVKA, L. – PAVLŮ, L. – PENÍŽEK, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. Forest soil acidification assessment using principal component analysis andgeostatistics. Geoderma, 2007, roč. 140, č. 0, s. 374 - 382. ISSN: 0016-7061.

KODEŠOVÁ, R. – PAVLŮ, L. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. – NIKODEM, A. Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon. Biologia, 2007, roč. 62, č. 5, s. 565 - 568. ISSN: 0006-3088.

NĚMEČEK, J. – KOZÁK, J. Atlas půd Evropy. Arc revue, 2007, roč. 2, č. 0, s. 6 - 8. ISSN: 1211-2135.

PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – PENÍŽEK, V. Altitude and Forest Type Effects on Soils in the Jizera Mountains Region. Soil and Water, 2007, roč. 2, č. 2, s. 35 - 44. ISSN: 1213-8673.

BRODSKÝ, L. – SZÁKOVÁ, J. – BAZALOVÁ, M. – PENÍŽEK, V. Spatial variation features description of soil available P, K, Mg and soil pH by proportional effect. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 1, s. 41 - 46. ISSN: 1214-1178.

KODEŠOVÁ, R. – KOZÁK, J. – ŠIMŮNEK, J. Numerical Study of Macropore Impact on Ponded Infiltration in Clay Soils. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 1, s. 16 - 22. ISSN: 1801-5395.

PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts.. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 0, s. 87 - 92. ISSN: 1212-4834.

KODEŠOVÁ, R. – BRODSKÝ, L. Comparison of CGMS-WOFOST and HYDRUS -1D Simulation Results for One Cell of CGMS-GRID 50. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 2, s. 39 - 48. ISSN: 1801-5395.

STREET, R. – DRÁBEK, O. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLŮ, L. The status of micronutrients (Cu, Fe, Mn, Zn) in tea and tea infusions in selected samples imported to the Czech Republic. Czech Journal of Food Sciences, 2006, roč. 24, č. 2, s. 62 - 71. ISSN: 1212-1800.

PENÍŽEK, V. – BORŮVKA, L. Soil depth prediction supported by primary terrain attributes: a comparison of methods. Plant, Soil and Environment, 2006, roč. 52, č. 9, s. 424 - 430. ISSN: 1214-1178.

MÜHLHANSELOVÁ, M. – PENÍŽEK, V. – BORŮVKA, L. Study of Anthropogenic Soils on a Reclaimed Dumpsite and their Variability by Geostatistical Methods. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 2, s. 72 - 78. ISSN: 1801-5395.

KODEŠOVÁ, R. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. – ŠIMŮNEK, J. Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties. Biologia, 2006, roč. 61, č. 0, s. 339 - 343. ISSN: 0006-3088.

ŠTRUDL, M. – BORŮVKA, L. – DIMITROVSKÝ, K. – KOZÁK, J. Contents of Potentially Risk Elements in Natural and Reclaimed Soils of the Sokolov Region. Soil and Water Research, 2006, roč. 18, č. 3, s. 99 - 107. ISSN: 1801-5395.

KOZÁK, J. Proposed Strategy of the European Commission to Protect European Soils. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 4, s. 164 - 165. ISSN: 1801-5395.

PAVLŮ, L. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – BORŮVKA, L. Methods for the assessment of humic substances quality in forest soils. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 1, s. 3 - 9. ISSN: 1801-5395.

BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Object -oriented Fuzzy Analysis of Remote Sensing Data for Bare Soil Brightness Mapping. Soil and Water Research, 2006, roč. 1, č. 3, s. 79 - 84. ISSN: 1801-5395.

STREET, R. – DRÁBEK, O. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLŮ, L. Aluminium speciation and micronutrient content in tea leaves (camellia sinensis) and their infusions. South African Journal of Botany, 2006, roč. 72, č. 2, s. 1 - 0. ISSN: 0254-6299.

BORŮVKA, L. – PODRÁZSKÝ, V. – PAVLŮ, L. – KUNEŠ, I. – DRÁBEK, O. Some approaches to the research of forest soils affected by acidification in the Czech Republic.. Soil Science and Plant Nutrition, 2005, roč. 51, č. 5, s. 745 - 749. ISSN: 0038-0768.

Odborná monografie

**ŠARAPATKA, B. – BORŮVKA, L. – **KONEČNÁ, J. – **PODHRÁZSKÁ, J. – **POSPÍŠILOVÁ, L. – **SÁŇKA, M. – **ŠANTRŮČKOVÁ, H. – **VÁCHA, R. – **ŽIGOVÁ, A. Půda - přehlížené bohatství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, 61s. ISBN 978-80-244-6022-2.

**MARTINÍK, PH.D., I. – LOJKA, B. – **EHRENBERGEROVÁ, L. – **WEGER, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **JOBBIKOVÁ, J. – HOUŠKA, J. – KOTRBA, R. – **BLAŽEJOVÁ, A. – CHLÁDOVÁ, A. Když se řekne agrolesnictví. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, 66s. ISBN 978-80-7509-748-4.

VOPRAVIL, J. – NOVOTNÝ, I. – TOMÁŠ, K. – HLADÍK, J. – JACKO, K. – PAPAJ, V. – VAŠKŮ, Z. – VRABCOVÁ, T. – PÍRKOVÁ, I. – ROŽNOVSKÝ, J. – HAVELKOVÁ, L. – HUML, J. – SEKANINA, A. – JANKŮ, J. – PENÍŽEK, V. Půda a její hodnocení v ČR, díl II.. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2011. 155s. ISBN 978-80-87361-08-5.

KOZÁK, J. – A KOLEKTIV, a. Atlas půd České republiky. Praha: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČZU, 2009. 149s. ISBN 978-80-213-2008-6.

BORŮVKA, L. Digital Soil Mapping as a support to production of functional maps. Itálie, Ispra: N, 2006. 68s. ISBN EUR 22123 EN.

Kapitoly v odborné knize

**MUSTAFA, B. – **AL QUARAISHI, A. – GHOLIZADEH, A. – **SABERIOON, M. Environmental Remote Sensing and GIS in Iraq. Switzerland: Springer, 2019, 529s. ISBN 978-3-030-21343-5. Proximal Soil Sensing for Soil Monitoring, s. 95-118.

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – VANĚK, A. Soil sequences atlas III. Toruń POLAND: , 2018, 214s. ISBN 978-83-951878-1-0. Soils of reclaimed dumpsites in a lignite mining area, North Czechia, s. 203-212.

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – NĚMEČEK, K. Soil sequences atlas II. Toruń POLAND: , 2018, 248s. ISBN 978-83-949297-7-0. Soils of hilly loess region in Ždánice Forest, south-east Czechia, s. 115-126.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Vliv vlastností jílových povlaků agregátů na proudění vody v půdě, s. 50-55.

DLOUHÁ, Š. – PETROVSKÝ, E. – GRISON, H. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy v okolí řeky Litavky, s. 85-91.

ZÁDOROVÁ, T. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – PENÍŽEK, V. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006, s. 146-152.

BORŮVKA, L. – KOZÁK, J. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Nejnovější trendy terénního průzkumu a mapování půd, s. 199-206.

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KODEŠ, V. – BRODSKÝ, L. – DRÁBEK, O. – KOZÁK, J. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Vyhodnocení sorpcí vybraných pesticidů v půdách ČR a jejich aplikace pro konstrukci map specifické zranitelnosti pozemních vod, s. 232-238.

PENÍŽEK, V. Půda v České republice. Praha: N, 2009. 1s. ISBN 80-903482-4-6. s. Barva půdy, s. 75 - 80.

BORŮVKA, L. – PAVLŮ, L. – VAŠÁT, R. – PENÍŽEK, V. – DRÁBEK, O. Digital Soil Mapping with Limited Data. Berlin: Springer, 2008. 1s. ISBN 978-1-4020-8591-8. s. Delineating Acidified Soils in the Jizera Mountains Region Using Fuzzy Classification, s. 303 - 309.

PENÍŽEK, V. – BORŮVKA, L. Digital Soil Mapping with Limited Data. Berlin: , 2008. 1s. ISBN 978-1-4020-8591-8. s. The Digital Terrain Model as a Tool for Improved Delineation of Alluvial Soils, s. 319 - 326.

CHRASTNÝ, V. – KOMÁREK, M. – VANĚK, A. Drinking Water: Contamination, Toxicity and Treatment. USA: Nova publishers, 2008. 1s. ISBN 978-1-60456-747-2. s. The influence of pH on sorption/desorption equilibrium of Cd and Pb in a bottom sediment-water system, s. 109 - 117.

BORŮVKA, L. – VÁCHA, R. Phytoremediation of Metal -Contaminated Soils, J.-L.Morel et al. (eds.). Netherland: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4687-1. s. Litavka river alluvium as a model area heavily polluted with potentially risk elements, s. 267 - 298.

KODEŠOVÁ, R. – GRIBB, M. Environmental Health in Central and Eastern Europe. Germany: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4844-0. s. Methods for Determination of Soil Hydraulic Properties, s. 209 - 215.

PENÍŽEK, V. – MÜHLHANSELOVÁ, M. Environmental Health in Central and Eastern Europe. Germany: Springer, 2006. 1s. ISBN 1-4020-4844-0. s. Urban soils: a part of man’s environment, s. 216 - 222.

KOZÁK, J. 3rd European summer school on soil survey. Itálie, Ispra: European Commission, DG, JRC, 2006. 1s. ISBN EUR22193EN. s. Fluvisols and Gleysols , s. 1 - 6.

JONES, R. – LE BAS, C. – KOZÁK, J. Common Criteria for Risk Area Identification according to Soil Threats. Itálie, Ispra: European Commission, DG, JRC, 2006. 1s. ISBN EUR22185EN. s. Soil Erosion, s. 23 - 34.

BORŮVKA, L. – PENÍŽEK, V. Digital Soil Mapping: An Introductory Perspective. Lagacherie, P., McBratney, A.B., Voltz, M. (eds.). Amsterdam: Elsevier, 2006. 1s. ISBN 0-444-52958-6. s. A test of an artificial neural network allocation procedure using the Czech soil survey of agricultural land data, s. 415 - 424.

KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. Soil Atlas of Europe. Luxembourg: European Soil Bureau Network , European Commission, 2005. 1s. ISBN 92-894-8120-X. s. Soil Atlas of Europe, s. 106 - 107.

NĚMEČEK, J. – KOZÁK, J. Soil Resources of Europe, second edition. R.J.A. Jones, B., Houšková, P. Bullock and L. Montanarella. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 1s. ISBN EUR20559EN. s. Status of Soil Survey, Inventory and Soil Monitoring in the Czech Republic, s. 103 - 110.

SLODIČÁK, M. – A KOL., a. – BORŮVKA, L. Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Hradec Králové: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové; Grantová služba LČR, VÚLHM Jíloviště-Strnady, 2005. 1s. ISBN 80-86945-00-6. s. Lesnické hospodaření v Jizerských horách, s. 1 - 150.

KODEŠOVÁ, R. – GRIBB, M. Global Warming and other Central European Issues in Environmental Protection. New York: Columbia University Seminars, 2004. 1s. ISBN 80-967808-7-5. s. Estimation of hydraulic properties of unsaturated soils via inverse modeling: laboratory multi-step outflow/inflow and field cone permeameter tests, s. 216 - 229.

MATULA, S. – DIRKSEN, C. – KODEŠOVÁ, R. – KOZÁKOVÁ, H. – KŘIVOHLAVÝ, P. Global Warming and other Central European Issues in Environmental Protection. New York: Columbia University Seminars, 2004. 1s. ISBN 80-967808-7-5. s. Transport in the soil porous material - physical and numerical modeling of water movement and soil hydrophysical parameters, s. 148 - 165.

KODEŠOVÁ, R. Invited Presentations College on Soil Physics. Trieste: The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, 2004. 1s. ISBN 92-95003-26-8. s. Percolation Theory and its Applicaton for Interpretation of Soil Water Retention Curves, s. 209 - 220.

KODEŠOVÁ, R. Invited Presentations College on Soil Physics. Trieste: The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, 2004. 1s. ISBN 92-95003-26-8. s. Determination of Hydraulic Properties of Unsaturated Soil via Inverse Modeling, s. 221 - 230.

Článek ve sborníku z akce

GHOLIZADEH, A. – ŽÍŽALA, D. – **SABERIOON, M. – BORŮVKA, L. Soil organic carbon content monitoring and mapping using airborne and Sentinel-2 spectral imaging. In Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment 06.08.2018, Paphos, Cyprus. Paphos, Cyprus: SPIE, the international society for optics and photonics, 2018. s. 1-7.

GOMEZ, C. – GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – LAGACHERIE, P. Using legacy soil data for standardizing predictions of topsoil clay content obtained from VNIR/SWIR hyperspectral airborne images. In International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-3/W3, 2015 28.09.2015, La Grande Motte, FRANCE. Gottingen, Germany: Copernicus Gesellschaft Mbh, Bahnhofsalle 1e, Gottingen, 37081, Germany , 2015. s. 439-444.

KAPIČKA, A. – GRISON, H. – PETROVSKÝ, E. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. Use of magnetic susceptibility for evaluation of soil erosion at wo locations with different soil types. In Soil, forest ecosystems, marine and ocena ecosystems 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 51 Alexander Malinov Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2015. s. 417-423.

KLEMENT, A. – KAPIČKA, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – GRISON, H. Using VNIR-DRS and magnetic susceptibility to predict soil organic carbon content. In Soil, forest ecosystems, marine and ocean ecosystems 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 51 Alexander Malinov Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2015. s. 425-430.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. CO2 Emission from Erosion Affected Soils. In Marine and Ocean Ecosystems, Soils . Bulharsko: , 2014. s. 22-23.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – JAKŠÍK, O. Using VNIR-DRS to assess soil degradation due to erosion. In Water resources. Forest, Marine and Ocean ecosystems 17.06.2014, . Albena, Bulgaria: , 2014. s. 295-302.

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. The experiences of building CZESOTER - Czech form of SOTER in the scale 1:250,000. In Global Soil Map 07.10.2013, Orléans, France. London: Taylor & Francis Group, 2014. s. 59-62.

TEJNECKÝ, V. – ŘEŘICHOVÁ, N. – BRADOVÁ, M. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. – ASH, C. – DRÁBEK, O. Litter decomposition as a source of active phosphates in spruce and beech mountainous forests affected by acidification. In Procedia Earth and Planetary Science 18.08.2014, Paris, FRANCE. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier Science, 2014. s. 130-132.

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – FÉR, M. Vliv vodivosti osiva vojtěšky na jeho vzcházivost v různých půdních podmínkách. In Osivo a sadba XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Česká zemědělská univerzita v Praze. Česká zemědělská univerzita v Praze: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 150-154.

Výsledky s právní ochranou

NEUBERGER, P. – KODEŠOVÁ, R. – ADAMOVSKÝ, R. – BUREŠ, P. – KLEMENT, A. Zához tepelného výměníku. Úřad průmyslového vlastnictví. 28279. 02.06.2015.

NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – KODEŠOVÁ, R. Úprava uložení horizontálního zemního tepelného výměníku. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 26913. 12.05.2014.

Certifikované metodiky

VAŠÁT, R. – **KOMPRDOVÁ, K. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **ŠRÁMEK, V. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **SÁŇKA, O. – **FADRHONSOVÁ, V. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. Zásoby prvků v nadložním organickém horizontu lesních půd a zásoby uhlíku v celém půdním profilu - soubor map, Element stocks in surface organic horizon of forest soils and carbon stocks in the whole soil profile - set of maps, soil organic carbon; forest soils; available nutrients; forest floor; spatial distribution; digital soil mapping, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), MZE -69677/2021-16222/MAPA706, 15 stran textu, 9 map, U mapových výstupů nepředpokládáme přímé ekonomické využití ve smyslu tržního zhodnocení. Nicméně jak vyplývá z rozsahu jejich využití, nepřímé ekonomické efekty pro sektor lesního hospodářství i celou společnost mohou být značné., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 15.12.2021,

**KOMPRDOVÁ, K. – VAŠÁT, R. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **ŠRÁMEK, V. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **SÁŇKA, O. – **FADRHONSOVÁ, V. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. Chemické vlastnosti svrchních minerálních vrstev lesních půd a ohrožení lesních půd acidifikací a nutriční degradací (soubor map), Chemical properties of surface mineral layers of forest soils and risk of forest soil acidification and nutritional degradation, forest soils; acidification; nutrients; base saturation; digital soil mapping, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), MZE-69726/2021-16222/MAPA707, 16 stran textu, 53 map, U mapových výstupů nepředpokládáme přímé ekonomické využití ve smyslu tržního zhodnocení. Nicméně, jak vyplývá z rozsahu jejich využití, nepřímé ekonomické efekty pro sektor lesního hospodářství i celou společnost mohou být značné. Předpokládané přínosy mapy spočívají ve zpřístupnění informací pro vlastníky a správce lesních majetků i státní správu., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 15.12.2021,

**ŠRÁMEK, V. – **FADRHONSOVÁ, V. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – BORŮVKA, L. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. – **KOMPRDOVÁ, K. – **NOVOTNÝ, R. – **SÁŇKA, O. – **SÁŇKA, M. – VAŠÁT, R. Návrh systematického průzkumu lesních půd v České republice, Proposal for a systematic survey of forest soils in the Czech Republic, forest soil survey; soil nutrients; soil organic carbon; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZE-69842/2021-16222/M235, Metodika je určena pro organizace, které provádějí půdní průzkumy pro rezort lesního hospodářství – primárně tedy pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský., Ekonomické aspekty využití metodiky jsou nepřímé. Spočívají zejména v efektivním využití finančních prostředků, které jsou vynakládány na různé druhy půdních průzkumů v České republice. Využití metodiky může výrazně rozšířit potenciál získávaných dat při jejich společném zpracování a vyhodnocení a zpřístupnit je dalším subjektům., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 15.12.2021,

BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – **NOVOTNÝ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – DRÁBEK, O. – PAVLŮ, L. – **ŠRÁMEK, V. – TEJNECKÝ, V. – KŘÍŽOVÁ, P. Chemické vlastnosti lesních půd na území lesních správ Frýdlant v Čechách a Jablonec nad Nisou - soubor map, Forest soil chemical properties in the area of forest directions Frýdlant v Čechách and Jablonec nad Nisou - set of maps, forest soils; acidification; nutrients; spatial distribution; geostatistics, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), soubor map, Smlouva o uplatnění specializované mapy s odborným obsahem č. CM-2/2020, Mapy mohou při vhodném využití přinést zvýšení lesní produkce. Tyto potenciální přínosy ale nebyly vyčísleny., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 13.10.2020,

LOJKA, B. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **WEGER, J. – HOUŠKA, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **SZABÓ, P. – KOTRBA, R. – **KRČMÁŘOVÁ, J. – CHLÁDOVÁ, A. – **VÁVROVÁ, K. – **JOBBIKOVÁ, J. – **EHRENBERBEROVÁ, L. – **SNÁŠELOVÁ, M. – **KRÁLÍK, T. Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě, Establishment of agroforestry systems on agricultural land, agroforestry; subsidy titles; economical evaluation; legislation; agricultural land, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ČZU v Praze, ISBN 978-80-213-3061-0, Při zavedení opatření na podporu agrolesnictví Ministerstvo zemědělství předpokládá založení minimálně 200 ha ročně. Při vhodném založení takových systémů, o které se tato metodika snaží by se i při takto relativně nízkých číslech jednalo o zvýšení produkce v řádech milionů korun., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 18.11.2020,

**ŠRÁMEK, V. – **FADRHONSOVÁ, V. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **NOVOTNÝ, R. Kontrola kvality dat v rozsáhlých databázích chemických vlastností lesních půd, Data quality check in extensive databases of forest soil chemical properties, forest soils; databases; nutrients; sorption, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), kontrola dat, Smlouva o využití: ÚKZÚZ, Ekonomické aspekty využití metodiky jsou nepřímé. Spočívají zejména v efektivním využití finančních prostředků, které jsou každoročně vynakládány na různé druhy půdních průzkumů v České republice. Využití metodiky může výrazně rozšířit potenciál získávaných dat při jejich společném zpracování a vyhodnocení., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství ČR, 24.11.2020,

**ŽÍŽALA, D. – **MINAŘÍK, R. – VAŠÁT, R. – **SKÁLA, J. – **JUŘICOVÁ, A. – ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – **BEITLEROVÁ, H. Metodika tvorby aktuálních půdních map pedometrickými metodami, Methodology of creating current soil maps by pedometric methods, soil maps; digital soil mapping; Systematic Soil Survey, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika, Metodika je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 154-2020-11120 s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne 20.12.2018, snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 21.12.2020,

**ŽÍŽALA, D. – **MINAŘÍK, R. – **JUŘICOVÁ, A. – ZÁDOROVÁ, T. – **BEITLEROVÁ, H. – PENÍŽEK, V. Soubor detailních map půdních vlastností ČR, A set of detailed maps of soil properties in the Czech Republic, soil maps; soil properties; agricultural soils; digital soil mapping, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa, Soubor map (celkem 12 specializovaných map) je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované mapy č. Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne 9.12.2020., snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 18.01.2021,

**ŽÍŽALA, D. – **MINAŘÍK, R. – **JUŘICOVÁ, A. – ZÁDOROVÁ, T. Mapa K faktoru v zemědělských půdách ČR, Map of the K factor in agricultural soils in the Czech Republic, digital soil mapping; soil erosion; USLE; agricultural soils, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa, Mapa je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované mapy č. 154-2020-11120 s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne 13.1.2021, snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 13.01.2021,

**ŽÍŽALA, D. – ZÁDOROVÁ, T. – **MINAŘÍK, R. – **JUŘICOVÁ, A. – PENÍŽEK, V. Mapa půdních jednotek ČR, Map of soil units in the Czech Republic, soil maps; soil classification; soil types; agricultural soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa, Mapa je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované mapy č. 154-2020-11120 s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne 18.1.2021, snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 18.01.2021,

**ŽÍŽALA, D. – ZÁDOROVÁ, T. – **MINAŘÍK, R. – KODEŠOVÁ, R. – **JUŘICOVÁ, A. – **BEITLEROVÁ, H. Mapa retenční kapacity zemědělských půd v ČR, Map of retention capacity of agricultural soils in the Czech Republic, water retention; pedotransfer functions; agricultural soils, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa, Mapa (soubor dvou map) je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované mapy č. s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne , snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 18.01.2021,

**ŽÍŽALA, D. – **MINAŘÍK, R. – ZÁDOROVÁ, T. – **JUŘICOVÁ, A. Mapa zásoby humusu v zemědělských půdách v ČR, Map of humus stocks in agricultural soils in the Czech Republic, soil organic carbon; digital soil mapping; agricultural soils, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa, Mapa (soubor dvou map) je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované mapy č. 154-2020-11120 s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne 13.1.2021, snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 13.01.2021,

ZÁDOROVÁ, T. – **ŽÍŽALA, D. – PENÍŽEK, V. – **JUŘICOVÁ, A. Harmonizace databáze KPP s klasifikacemi TKSP a WRB 2014, Harmonization od the database of Complex Soil Survey with the CTSCS and WRB 2014, legacy data; soil classification; soil survey; taxonomic distance, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika, Metodika je k dispozici v tištěné i elektronické formě, počet stran: 136, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 73573/2018-MZE-17225 s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, zastoupeným Ing. Zdeňkem Trnkou (ředitel odboru). Uzavřeno dne 20.12.2018, snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2018,

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – ANDR, J. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice, Optimization of weed control in system of integrated production of sunflower, sunflower; herbicide efficacy; weed control; residue of herbicide; herbicide selectivity; environment, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace plevelů ve slunečnici, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů ve slunečnici a snížení zatížení prostředí herbicidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 04.12.2018,

KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – BRODSKÝ, L. Metodika lokálního monitoringu půdních vlhkostí na zemědělských pozemcích ohrožených suchem, Methodology for focal monitoring of soil water contents within the drought threatened agricultural areas, Drought, Water availability for plants, Sensors for measuring water contents, Sensor calibration, Monitoring time schedule, Water stress response function, 2015, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, 12.02.2015, 1/2015-SPÚ/O

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – NEUBERGER, P. Mapa tepelných vlastností půd České republiky, Map of the thermal properties of the Czech Republic’s soils, volumetric heat capacity, thermal conductivity, volumetric soil-water content, soil thermal category, soil types, soul substrates, 2015, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TA02020991, 4/2015-SPÚ/O, nárůst realizací tepelných čerpadel, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, 29.04.2015,

ADAMOVSKÝ, R. – NEUBERGER, P. – KODEŠOVÁ, R. Metodika pro využití půdy jako nízkoteplotního zdroje energie tepelných čerpadel, The methodology for use of soil as a low-temperature energy source of heat pumps, heat pump, soil massif, ground heat exchanger, soil temperature, soil thermal properties, heating, water heating, 2015, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, TA02020991, 2/2015-17250, nárůst realizací tepelných čerpadel, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství České republiky, 29.05.2015,

KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Metodika průzkumu hydropedologických podmínek na území ovlivněném vodní erozí, Methodology for assessment of hydropedological conditions within areas affected by water erosion, soil degradation, water erosion, soil water regime, soil hydraulic properties, spatial variation, scaling factors, 2015, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , 67466/2015-MZE-10052, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 14.12.2015, ISBN 978-80-213-2601-9

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – ČUPR, P. – DRÁBEK, O. – FADRHONSOVÁ, V. – FRAŇKOVÁ, A. – HOFMAN, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – HOUŠKA, J. – ROTTER, P. – SÁŇKA, O. – SKÁLA, J. – SLAVÍKOVÁ AMEMORI, A. – ŠINDELÁŘOVÁ, K. – ŠUDOMA, M. – TEJNECKÝ, V. – VÁCHA, R. – VAŠÍČKOVÁ, J. – VORTELOVÁ, L. Srovnávací hodnoty pro hodnocení kontaminace lesních půd, Reference Values for the Forest Soils Pollution Assessment, Forest Soils; Pollution; Potentially Toxic Elements; Persistent Organic Pollutants; Reference Values, 2015, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Srovnávací hodnoty kontaminace, Osvědčení MZe č. 14661/2015-MZE-16222/M107, Ekonomické efekty uplatnění metodiky jsou převážně nepřímé – nevznikají na straně uživatele metodiky, ale následně u vlastníků a správců lesních majetků v oblastech s narušeným půdním prostředím, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 12.03.2015, 14661/2015-MZE-16222/M107

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – ČUPR, P. – DRÁBEK, O. – FADRHONSOVÁ, V. – HOFMAN, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – HOUŠKA, J. – PENÍŽEK, V. – ROTTER, P. – SÁŇKA, O. – SKÁLA, J. – SLAVÍKOVÁ AMEMORI, A. – NOVOTNÝ, R. – ŠINDELÁŘOVÁ, L. – ŠUDOMA, M. – TEJNECKÝ, V. – VÁCHA, R. – VAŠÍČKOVÁ, J. – JURKOVSKÁ, L. Mapy odhadu obsahů přístupových forem potenciálně rizikových prvků v lesních půdách České republiky, Maps of predicted bioavailable form contents of potentially toxic elements in forest soils of the Czech Republic, Forest Soils; Pollution; Potentially Toxic Elements; Bioavailable forms; Spatial Distribution; Digital Soil Mapping, 2015, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy přístupných obsahů RP, Osvědčení MZe č. 29480/2015-MZE-16222/MAPA625, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.05.2015, 29480/2015-MZE-16222/MAPA625

BORŮVKA, L. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – SÁŇKA, M. – ČUPR, P. – DRÁBEK, O. – FADRHONSOVÁ, V. – HOFMAN, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – HOUŠKA, J. – PENÍŽEK, V. – ROTTER, P. – SÁŇKA, M. – SKÁLA, J. – SLAVÍKOVÁ AMEMORI, A. – NOVOTNÝ, R. – ŠINDELÁŘOVÁ, L. – ŠUDOMA, M. – TEJNECKÝ, V. – VÁCHA, R. – JURKOVSKÁ, L. Mapy odhadu obsahů potenciálně rizikových prvků v lesních půdách České republiky, Maps of predicted contents of potentially toxic elements in forest soils of the Czech Republic, Forest Soils; Pollution; Potentially Toxic Elements; Spatial Distribution; Digital Soil Mapping, 2015, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy obsahu RP v lesních půdách, Osvědčení MZe č. 29462/2015-MZE-16222/MAPA623, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.05.2015, 29462/2015-MZE-16222/MAPA623

BORŮVKA, L. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – SÁŇKA, M. – ČUPR, P. – DRÁBEK, O. – FADRHONSOVÁ, V. – FRAŇKOVÁ, A. – HOFMAN, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – HOUŠKA, J. – PENÍŽEK, V. – ROTTER, P. – SÁŇKA, O. – SKÁLA, J. – SLAVÍKOVÁ AMEMORI, A. – NOVOTNÝ, R. – ŠINDELÁŘOVÁ, L. – ŠUDOMA, M. – TEJNECKÝ, V. – VÁCHA, R. – VAŠÍČKOVÁ, J. – JURKOVSKÁ, L. Mapy odhadu obsahů perzistentních organických polutantů v lesních půdách České republiky, Maps of predicted contents of persistent organic pollutants in forest soils of the Czech Republic, Forest Soils, Pollution, Persistent organic pollutants, Spatial Distribuiton, Digital Soil Mapping, 2015, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy obsahu POP v lesních půdách, Osvědčení MZe č. 29476/2015-MZE-16222/MAPA624, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.05.2015, 29476/2015-MZE-16222/MAPA624

KLEMENT, A. – VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – BRODSKÝ, L. – JAKŠÍK, O. Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí půdních spekter aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku eroze, Methodology for using soil spectra for evaluating soil properties applicable for accessing soil degradation due to water erosion , spatial variability, visible and near infrared (VNIR) spectroscopy, soil degradation, water erosion, partial least squares regression (PLSR), 2014, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 19.12.2014, 34/2014/SPÚ

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. Optimalizace vzorkovací sítě pomocí využití analýzy reliéfu pro popis prostorové variability půdních vlastostí v rámci půdních bloků, Sampling network optimization using relief analysis for describing spatial variability of soil properties within soil blocks, soil variability, sampling network, digital elevation model, 2014, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, , 19.12.2014, 33/2014/SPÚ

KAPIČKA, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – PETROVSKÝ, E. – GRISON, H. Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze, Methodology for using magnetic susceptibility for evaluating soil properties applicable for accessing soil degradation due to water erosion , spatial variability, volume magnetic susceptibility, mass specific magnetic susceptibility, oxidable organic carbon, soil degradation, water erosion, 2014, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 19.12.2014, 32/2014/SPÚ

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – VÁCHA, R. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – ČUPR, P. – DRÁBEK, O. – FADRHONSOVÁ, V. – FRAŇKOVÁ, A. – HOFMAN, J. – HOUŠKA, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – ROTTER, P. – SÁŇKA, O. – SKÁLA, J. – ŠINDELÁŘOVÁ, L. – TEJNECKÝ, V. – VAŠÍČKOVÁ, J. – VORTELOVÁ, L. Metodika hodnocení kontaminace lesních půd, Methods for the Forest Soils Pollution Assessment , Forest Soils; Pollution; Potentially Toxic Elements; Persistent Organic Pollutants; Toxicity; Analytical Methods, 2013, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Hodnocení kontaminace, 5/2013-ČZU, Ekonomické aspekty využití této certifikované metodiky jsou z větší části nepřímé , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní pozemkový úřad, 19.06.2013,