×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – KOBA, O. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R.Chování léčiv v půdním prostředí. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.32.

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – GRABIC, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování sedmi léčiv v třinácti odlišných půdách. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.61.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CO2 emission from soils impacted by erosion and deposition processes. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-6447, 2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

Colluviation processes studied on Cambisols developed on crystalline parent rock, a case study Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Combining reflectance spectroscopy and terrain attributes for soil organic carbon prediction. 2015, Book of abstracts: Pedometrics 2015, University of Cordóba, Spain, 14-18 September 2015,s. 60-61.

Comparison of chlorotoluron mobility and persistence in four different soil types during two years with varying atmospheric impact Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006

JEŘÁBKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. – ŠLAPÁKOVÁ, B.Comparison of Chromium mobility at naturally enriched and anthropogenically polluted sites: A column leaching experiment. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018,s.34. ISBN 978-80-8163-027-9.

Comparison of meadows, forested meadows and forests soil characteristics in the Giant Mountains Ing. Dlouhá Šárka; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – BRODSKÝ, L. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison of PLSR and SVM methods for predicting the organic carbon content using VNIR DRS at five locations with different soil types. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015- 2955-1, EGU General Assembly 2015. .

Comparison of simulation results using HYDRUS-1D and model in CGMS for selected region GRID50 of the Czech Republic Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2006

HRUBEŠOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – VOKURKOVÁ, P. – HORÁČKOVÁ, J. – DRAHOTA, P. – GOLIÁŠ, V. – ŠEBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison of soil characteristics and Al forms in forest soils with contrasting lithology. 2011. In: The Ninth Keele Meeting on Aluminium - Aluminim and Life: Living in the Aluminium Age; Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19-23 February 2011,s. 27.

Comparison of Soil Hydraulic Property Measurement Methods Gribb Molly M.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ordway S.E., 2004

Comparison of water-soluble and exchangeable forms of Al in acid forest soils Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel, 2005

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – VONDRÁČKOVÁ, L. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R.Competitive sorption of atenolol, trimetroprim, carbamazepine and sulfamethoxazole in three soil types. 2016, In: Geophysical Research Abstracts, Vol 18, EGU2016-2955-2, 2016, EGU General Assembly 2016.

Consistency of spatial dependence of soil chemical properties in two fields: a geostatistical study Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2004

BORŮVKA, L. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, K. – NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – TEJNECKÝ, V. – ASH, C. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Content of Potentially Toxic Elements in Dumpsite Soils after Brown Coal Mining as Affected by the Reclamation Method. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

Correlation between soil magnetic susceptibility and heavy metals in soils as a basis for soil pollution mapping Ing. Šárka Dlouhá, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Anne - Kathrin Nüsch (externí), Ulrike Werban (externí), Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2010

KLEMENT, A. – DLOUHÁ, Š. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Correlation between spectral features and heavy metal contents in contaminated soils . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 88, ISBN 978-80-213-2195-3.

BORŮVKA, L. – VACEK, O. – PENÍŽEK, V. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Correspondence of classification qualifiers with intermediate classes obtained from fuzzy clasification based on legacy data auxiliary. 2014, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries,The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Nanjing, China, 11.-14.11., 2014, s. 10-11.

Delineation of areas with different soil acidification levels in the Jizera Mountains region using fuzzy classification prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Vašát Radim; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2006

Depoziční vstupy do půd v lesních ekosystémech postižených acidifikací Bradová M.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Determination of aluminium in tea-like drinks Ing. Jan Malík, Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Adéla Fraňková, Mgr. Lukáš Trakal, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Development of soils and their properties on a reclaimed dumpsite Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Hrubešová J.; Mgr. Zádorová Tereza, 2009

Dietary aluminium in coffee as affected by coffee type and beverage preparation method Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Different approaches to spatial prediction of soil properties in mountainous areas Ing. Vašát Radim; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Šrámek Vít, 2008

SÁŇKA, M. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diffuse Contamination of Forest Soils: Causes, Influencing Factors and Effects. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

Digital terrain model as a tool for delineation of alluvial soils Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2006

Digitalizace KPZP – potíže & perspektivy Ing. Sládková Jitka, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠUTOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce kořenů v půdním profilu. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.16.

Distribution of aluminium among its mobilizable forms in soils of the Jizera Mountains region Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2004

Distribution of different exchangeable Al forms in acid soils prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

Distribution of heavy metal contents in forest soils of the Jizera Mountains (Czech Republic) prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Kváčová M.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Galušková Ivana; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

DTM as a Tool for Correction of Alluvial Soils Delineation on Middle-and Small-Scale Maps Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006

Dynamics of antropogenics ferrimagnetics fly-ashes in soils-experiments on test fields RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová H.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2007

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – ČEŠKOVÁ, M. – DRÁBEK, O. – ČERNÝ, T. – BORŮVKA, L.Dynamika aktivního organického uhlíku v půdách bučin s rozdílným bylinným patrem a litologií. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.69.

Effect of covering with natural topsoil as a reclamation measure on mining dumpsites prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2010

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of different vegetation cover on throughfall chemistry. 2011. In: Conference Goldschmidt 2011, August 14-19, Prague, s. 573.

TEKA, T. – PAVLŮ, K. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – **GAISLER, I.Effect of grazing on biomass production and quality. 2017, .

BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – REMEŠ, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O.Effect of logging residues processing and mechanical soil preparation on the content of selected elements in a forest soil as measured by X-ray fluorescence spectrometry. 2017, In: Degradation and Revitalization of soil and Landscape, Proceedings, Bořivoj Šarapatka and Marek Bednář (Eds.), 10th-13th September 2017, Olomouc, Czech Republic, ISBN 978-80-244-5192-3, p. 91.

VANĚK, A. – GALUŠKOVÁ, I. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of low-molecular-weight organic acids on thallium mobility in soil – A model rhizosphere solution approach. 2011. Goldschmidt Conference 2011 Prague, Czech Republic.

VÍTKOVÁ, M. – DRAGOUNOVÁ, E. – FEJFAROVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of nano zero-valent iron on the behaviour of metals in soil and rhizosphere. 2015, Goldschmidt 2015, 16. - 21. 8. 2015, Prague, Czech Republic.

BORŮVKA, L. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – ŠRÁMEK, V. – SÁŇKA, M. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Stand Factors and Tree Species Composition on the Content of Potentially Toxic Elements in Forest Soils. 2014, Soils Embrace Life and - The 20th World Congress of Soil Science Universe, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

Eighth Keele Meeting on Aluminium prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Ekonomické ocenění znehodnoceného pozemku Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Environmentální zátěž herbicidů a její kvantifikace. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1801-7673.

Estimation of parameters describing Freundlich and Langmuir adsorption isotherm doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Pijálková Helena, 2005

Estimation of the soil hydraulic properties for the single-porosity, dual-porosity and dual-permeability models and simulation of the chlorotoluron transport in the soil profile affected by non-equilibrium flow doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2005

Evaluation of the BCR sequential extraction procedure for thallium fractionation using synthetic soil mixtures RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Grygar T., 2009

Evropská politika ochrany půd prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – KOČÁREK, M. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Experimental and mathematical assessment of transport of four pharmaceuticals in the undisturbed soil columns. 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October 2016, Istanbul, Turkey.

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – VLASÁKOVÁ, M. – TEPLÁ, D. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Experimental and mathematical modeling of soil water and heat regime in selected soils. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU General Assembly 2013,.

Experimental and numerical study of chlorotoluron transport affected by preferential flow doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc., 2005

Experimental and numerical study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Lebeda Jakub; Fialová H.; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2008

Experimental study of chlorotoluron transport in different diagnostic horizons of three soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Experimental study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Lebeda Jakub; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2007

Experimental study of fly-ash migration under controlled water regime RNDr. Kapička Aleš, CSc.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Fialová H.; Dr. Petrovský Eduard; Ing. Kopáč Jan, 2009

Experimentální a modelové hodnocení kontaminace půdy chlortoluronem Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006

Experimentální a modelové hodnocení mobility a degradace herbicidu na vybraných půdách ČR doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2005

Exploitation of Supervised Fuzzy K-Means Classification for Soil-Landform Relationship Description Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – POLICKÁ, P. – LEHEJČEK, J. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (Salix polaris) in different tundra habitat: response to soil environment. 2016, Polar Ecology Conference 2016, 19th-21st September 2016 České Budějovice, Czech Republic, ISBN: 978-80-7394-594-7, s. 116.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (salix polaris) in different tundra habitats. 2015, Sborník abstraktů "Současné trendy v čekém polárním výzkumu 2015", Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jan Kavan (Ed.), 2015.

Factors controlling spatial distribution of soil acidification and Al forms in forest soils prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

Factors controlling spatial distribution of soil acidification and Al forms in forest soils prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Factors of Influencing Reliability of Magnetic Pollution Mapping - a review RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová Hana; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

Factors of spatial distribution of forest floor characteristics in two areas with different anthropogenic inputs prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Factors of spatial distribution of forest floor properties in the Jizerské Mountains prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vašát Radim, 2005

**ETTLER, V. – **JAROŠÍKOVÁ, A. – **MIHALJEVIČ, M. – **KŘÍBEK, B. – **VESELOVSKÝ, F. – PENÍŽEK, V. – VANĚK, A. – **ŠRÁČEK, O. – **MATOUŠEK, T. – **MAPANI, B. – **KAMONA, F. – **NYAMBE, I.Fate of smelter dusts in temperate and semi-arid soils. 2017, In: Book of Abstracts, editors: Martin Novák, Pavel Krám and Markéta Štěpánová, 9th Interntional Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON, Litomyšl, Czech Republic, August 20-24, 2017, ISBN 978-80-7075-926-4, s.198 .

Field and mathematical study of chlorotoluron and terbuthylazine behaviour in Chernozem Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Field and numerical study of chlorotoluron behaviour in Haplic Chernozem Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Zvonek S., 2007

Field and numerical study of chlorotoluron transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2004

Field and Numerical Study of Chlorotoluron Transport in the Soil Profile Affected by Non-Equilibrium Flow doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2006

Field and numerical study of chlortoluron transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc.; RNDr. Vacek Oldřich, CSc., 2004

Forest Soil Acidification Assessment Using Principal Component Analysis and Geostatistics prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Formy litogenního thalia v půdách s kontrastním využitím RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav, 2008

Funkce půdy při ochraně podzemních vod před kontaminací pesticidy doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

**ŠIMEK, M. – BORŮVKA, L.Fyzikální vlastnosti půdy. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie, využívání a degradace půdy - kapitola v knize,ISBN 978-80-200-2976-8, s. 326-342.

CHLÁDOVÁ, A. – LOJKA, B. – KALOUSOVÁ, M. – MANDÁK, B. – HOUŠKA, J. – KEHLENBECK, K.Genetic Diversity of Baobab (Adansonia digitata L.) Accessions Along an Elevation Transect in Kenya. 2016, Tropentag, September 18-21, 2016, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria.

Geochemical Analyses of Czech Soils Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Čermák P., 2007

CHRASTNÝ, V. – VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – NOVÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Geochemical position of Pb, Zn and Cd in soils near a mine/smelter: Effects of land use, type of contamination and distance from pollution source. 2011. In: Goldschmidt Conference 2011, Prague, Czech Republic, s. 672.

Geostatistical analysis of forest floor characteristics in two areas with different anthropogenic inputs prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vašát Radim; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Geostatistická segmentace území podle prostorové variability spektrálních příznaků holé půdy: případová studie Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Grass cover on forest clear-cut areas ameliorates some soil chemical properties prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Pírková I., 2007

Heavy metal distribution between fractions of humic substances in heavily polluted soils prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2004

Herbicide transport in different soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2004

Herbicide transport in different soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2004

Herbicides transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2004

Heterogenita půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Heterogenita půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách výsypky Pokrok prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

KLEMENT, A. – NOVOTNÁ, Š. – FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení distribuce kořenů pšenice a ječmene v laboratorních podmínkách. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brych, Miroslav Tesař (eds.),s.206-208. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.), ISBN: (978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení prostorového rozložení potenciálně rizikových prvků v lesních půdách České republiky s využitím různých metod digitálního mapování půd. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 12.

Hodnocení půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Bílina prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Kratina J.; Sodomková M.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Dlouhá Šárka; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D., 2009

Hodnocení půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Kratina J.; Sodomková M.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Dlouhá Šárka, 2009

BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – REMEŠ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V.Hodnocení vlivu zpracování těžebních zbytků na obsah vybraných prvků v lesní půdě s využitím rentgenové fluorescenční spektrometrie. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.29.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení zásoby půdní vody ve výškových transektech na erozně ovlivněném území. 2015, Zborník recenzovaných príspekov 22. Posterový deň 2015 (editor Anežka Čelková), Bratislava, 12.11.2015, ISBN 978-80-89139-36-1, s.81.

Human impact on selected soil chemical characteristics in the Jizera Mountains region Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2006

Humic acids of various soils studied by DRIFT Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Humus composition as a soil quality indicator Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2004

HYDRUS - 1D application for actual water regime simulation in soils of the Czech Republic and consequent prediction of critical runoff precipitation doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Jiří Šimůnek (externí), Miroslav Šejna (externí), Kateřina Spazierová (externí), 2010

HYDRUS shortcourse doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2009

KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow andContaminant Transport Problems. 2013, Book of Abstracts, 4th International Conference HYDRUS Software Applictions to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems, 74 p., ISBN:978-80-213-2368-1.