×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

JANKŮ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úbytek orné půdy- 40 hřišť denně. 2015, Lidové noviny. 22.8.2015..

BRODSKÝ, L. – VOBORA, V. – VAŠÁT, R. – PINNOCK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Integrated snow monitoring for regional hydrology prognosis. 2015, .

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ashes and bioeffectors on soil solution composition. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 300-300.

JABBAROV, Z. – ABDHRAKHMANOV, T. – WILKOMIRSKI, B. – KAŠPAŘÍKOVÁ, E. – KAŠPAŘÍKOVÁ, E. – BORŮVKA, L.The aqua regia analysis of oil polluted grey-brown and sandy soils. 2015, European Applied Sciences, 12, ISSN 2195-2183.

VÍTKOVÁ, M. – DRAGOUNOVÁ, E. – FEJFAROVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of nano zero-valent iron on the behaviour of metals in soil and rhizosphere. 2015, Goldschmidt 2015, 16. - 21. 8. 2015, Prague, Czech Republic.

VÍTKOVÁ, M. – DRAGOUNOVÁ, E. – ČÍHALOVÁ, S. – TEJNECKÝ, V. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metal extractions from soil amended with nano zero-valent iron. 2015, Geochémia 2015, 2. - 3. 12. 2015, Bratislava, Slovensko.

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Visible and Near Infrared Spectroscopy of Anthropogenic Soils on a Brown Coal Mining Dumpsite. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June8-13, 2014, Jeju, Korea.

BORŮVKA, L. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – ŠRÁMEK, V. – SÁŇKA, M. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Stand Factors and Tree Species Composition on the Content of Potentially Toxic Elements in Forest Soils. 2014, Soils Embrace Life and - The 20th World Congress of Soil Science Universe, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

BORŮVKA, L. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, K. – NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – TEJNECKÝ, V. – ASH, C. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Content of Potentially Toxic Elements in Dumpsite Soils after Brown Coal Mining as Affected by the Reclamation Method. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adsorption of Selected Pharmaceuticals in Representative Soils of the Czech Republic. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – DRÁBEK, O. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using Magnetic Susceptibility and Soil Spectra Measurements for Mapping of Soil Degradation Due to Erosion. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

KOZÁK, J. – BARITZ, R. – BOCK, M. – SCHULER, U. – PICKERT, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards a New International Typological Data Base - Data Integration and Validation. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KLEMENT, A. – NEUBERGER, P. – BUREŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring and Mathematical Modeling of Water and Thermal Regime of Urban Soil Influenced by Various Surface Covers. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

SÁŇKA, M. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diffuse Contamination of Forest Soils: Causes, Influencing Factors and Effects. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení prostorového rozložení potenciálně rizikových prvků v lesních půdách České republiky s využitím různých metod digitálního mapování půd. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 12.

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adsorpce vybraných léčiv v reprezentativních půdách ČR. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 32.

TEJNECKÝ, V. – ŠLECHTOVÁ, M. – TOMKOVÁ, A. – ŘÍHOVÁ, D. – ŠEBEK, O. – HOUŠKA, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vegetačního porostu na zastoupení nízkomolekulárních organických kyselin v lesních půdách. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 33.

SKÁLA, J. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – VÁCHA, R. – BORŮVKA, L. – ŠRÁMEK, V. – SÁŇKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání obsahu rizikových látek v lesních půdách pohraničních horských systémů České republiky. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 37.

KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání PLSR a SVM při predikci půdních vlastností pomocí VNIR spektroskopie. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 39.

NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring zásob půdní vody ve výškových transektech na erozí ovlivněném území. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 40.

HOUŠKA, J. – KRATINA, J. – CAFOUREK, J. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil properties detection via Visible-IR spectroscopy: impact of sample selection method and memory-based learning in comparison to PLSR - new perspective for agronomists?. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine,Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 41.

KRATINA, J. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – ŠEBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 42.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání terénního a laboratorního měření emise CO2 na erozně ohroženém území. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 43.

JAKŠÍK, O. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – JIRKŮ, V. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změna hydraulických parametrů podél výškových transektů na třech lokalitách s odlišným půdním typem . 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 44.

HUBOVÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – MICHALOVÁ, Z. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt a chování nízkomolekulárních organických kyselin v půdách karpatských bučin. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 45.

VÁCHA, R. – VOPRAVIL, J. – HÝBLER, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití výsledků pedologického výzkumu v zemědělské praxi. 2014, Zemědělec 35/2014, Česká akademie zemědělských věd, s. 14.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of Soil Erosion on CO2 Emission from Soil Surface. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brych, Miroslav Tesař (eds.),s. 67-73. ISBN: 978-80-02-02525-2(Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mobility of selected pharmaceuticals in soil-water environment. 2014, Stav vod v povodí Labe - nové výzvy, Magdeburský seminář o ochraně vod 2014, 18.-19.9.2014, Špindlerův Mlýn,s. 110.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CO2 emission from soils impacted by erosion and deposition processes. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-6447, 2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

VAŠÁT, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy for predicting soil properties based on regression with peaks parameters as derived from continuum-removed spectra. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6459, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of soil properties on selected pharmaceuticals adsorption in soils. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6736-1,2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial and temporal variability of soil hydraulic properties of topsoil affected by soil erosion. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6619-1,2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – KOČÁREK, M. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Behavior of selected pharmaceuticals in topsoil of Greyic Phaeozem. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6803,2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – SCHMIDTOVÁ, Z. – KUBIŠ, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); WSA index as an indicator of soil degradation due to erosion. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-14228, 2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Application of VNIR diffuse reflectance spectroscopy for mapping of organic matter redistribution due to erosion and deposition processes. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6386,2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KAPIČKA, A. – DLOUHÁ, Š. – PETROVSKÝ, E. – JAKŠÍK, O. – GRISON, H. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil erosion at agricultural land in Moravia loess region estimated by using magnetic properties. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-2840, 2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

JAKŠÍK, O. – CHMELÍKOVÁ, K. – SCHMIDTOVÁ, Z. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání senzorů SM200 a TMS3 pro měření vlhkosti. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brach, Miroslav Tesař (eds.), ISBN 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hyrodynamiku AV ČR, v.v.i.), s.166-168. ISBN: 978-80-87577-32-5.

KLEMENT, A. – NOVOTNÁ, Š. – FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení distribuce kořenů pšenice a ječmene v laboratorních podmínkách. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brych, Miroslav Tesař (eds.),s.206-208. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.), ISBN: (978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – NIKODEM, A. – GRABIC, R. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Behavior of selected pharmaceuticals in soils. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brych, Miroslav Tesař (eds.), s. 223-229. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.) ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance zásob půdní vody podél výškových transektů na erozí ovlivněném území. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brych, Miroslav Tesař (eds.), s. 335-342. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,v.v.i.) ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – LEUE, M. – GERKE, H. – ELLERBROCK, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání WDPT a smáčecích úhlů půdních agregátů měřených na suchých a vlhkých vzorcích. 2014, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21st International Poster Day, Bratislava, 13.11.2014,s. 68-77. ISBN: 978-80-89139-33-0.

JAKŠÍK, O. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – KRATINA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prostorová distribuce zásoby půdní vody podél výškových transektů na dvou geomorfologicky členitých územích ovlivněných erozí. 2014, Transport of water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21th International Poster Day, Bratislava 13.11.2014,s. 102-109. ISBN: 978-80-89139-33-0.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Použitelnost VNIR spektroskopie a PLSR pro predikci obsahu oxidovatelného uhlíku na rozdílných lokalitách. 2014, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21st International Poster Day, Bratislava, 13.11.2014,s.126-134. ISBN: 978-80-89139-33-0.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – KOČÁREK, M. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Adsorption and degradation of seven pharmaceuticals in Greyic Phaeozem. 2014, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21st International Poster Day, Bratislava, 13.11.2014, s.145-148. ISBN: 978-80-89139-33-0.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Posouzení pórovitosti podél výškových transektů na erozí ovlivněném území. 2014, Transport of water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21th International Poster Day, Bratislava 13.11.2014,s. 227-235. ISBN: 978-80-89139-33-0.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial distribution of potentially toxic elements in forests soils of the Czech Republic: advantages and disadvantages of various prediction approaches. 2014, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Nanjing. China, 11.-14.11., 2014, s. 93-94.

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predictive mapping of colluvial soils using terrain derivatives in different soilscapes. 2014, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, Nanjing, China, 11.-14.11, 2014, s. 119-120.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU General Assembly 2013,.

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – VLASÁKOVÁ, M. – TEPLÁ, D. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Experimental and mathematical modeling of soil water and heat regime in selected soils. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU General Assembly 2013,.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KUBIŠ, A. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil aggregate stability within the morphologically diverse area. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU General Assembly 2013,.

KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Application of VNIR diffuse reflectance spectroscopy to estimate soil organic carbon content, and content of different forms of iron and manganese. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.15, EGU General Assembly 2013,.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Temporal variability of selected chemical and physical properties of topsoil of three soil types. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.15, EGU General Assembly 2013,.

KAPIČKA, A. – DLOUHÁ, Š. – GRISON, H. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – PETROVSKÝ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Magnetism of soils applied for estimation of erosion at an agricultural land. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.15, EGU General Assembly 2013,.

KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilization of Pb and Cu in contaminated soils using (nano)oxides - a preliminary study. 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-2005, 2013, EGU General Assembly 2013.

VANĚK, A. – MIHALJEVIČ, M. – GALUŠKOVÁ, I. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytoavailability of thallium - A model soil experiment. 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-1874, 2013, EGU General Assembly 2013.

VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – MIHALJEVIČ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium stabilization in contaminated soil using Mn(III,IV) oxide birnessite (delta-MnO2) . 2013, Goldschmidt Conference 2013, Florence, Italy.

KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow andContaminant Transport Problems. 2013, Book of Abstracts, 4th International Conference HYDRUS Software Applictions to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems, 74 p., ISBN:978-80-213-2368-1.

TRAKAL, L. – KODEŠOVÁ, R. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of Metal Transport in the Soil and into the Willows Using the HYDRUS Program. 2013, In: 4th International Conference HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Cotnaminant Transport Problems, Book of Abstracts, 74 p., ISBN: 978-80-213-2368-1.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Omezování pěstitelských a environmentálních rizik při používání půdních herbicidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1801-7673.

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. – DONÁTOVÁ, H. – KRATINA, J.; idPublikace = 62117; Název: Význam překryvu ornicí na vybraných rekultivovaných plochách dolů Bílina-- Neexistuje podtyp publikace --

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. – DONÁTOVÁ, H. – KRATINA, J.; idPublikace = 62118; Název: Význam překryvu ornicí na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice-- Neexistuje podtyp publikace --

KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti využití VNIR DRS spektroskopie pro hodnocení degradace půd na erozí ovlivněných zemědělských pozemcích. 2013, In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce (Sborník abstraktů), Pedologické dny 2013, ISBN 978-80-7375-796-0.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of longterm agricultural management on spatial distribution of soil types. 2013, .

JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – KUBIŠ, A. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – SOLONGO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predisposition of different soil types affected by erosion to change soil aggregate stability. 2013, .

FÉR, M. – LEUE, M. – KODEŠOVÁ, R. – GERKE, H. – ELLERBROCK, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterization of soil organo-mineral coatings using Water Drop Penetration Time, Contact Angle measurements and DRIFT spectroscopy. 2013, .

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of using soil spectra for the evaluating degradation of erosion affected soils. 2013, .

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using HYDRUS-1D for estimating hydraulic conductivities of the soil aggregates and their clay-organic coatings from capillary rise data. 2013, .

FÉR, M. – JAKŠÍK, O. – KUBIŠ, A. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – SOLONGO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of soil erosion caused by intensive agricultural exploitation on the soil aggregate stability. 2013, .

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using VNIR spectroscopy for mapping of soil degradation due to long-term agricultural exploitation. 2013, .

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KAPIČKA, A. – DLOUHÁ, Š. – BAYARSAIKHAN, S. – FÉR, M. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The possibilities of using magnetic susceptibility measurements for evaluating degradation of erosion affected soils. 2013, .

FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání změn stability půdních agregátů vlivem eroze na třech lokalitách. 2013, In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce - Sborník abstraktů 16. pedologické dny 2013, 4.9.-6.9.2013, Milovy, ISBN 978-80-7375-796-0,s. 38.

HOŠKOVÁ, K. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – DRÁBEK, O. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of daidzein on meiotic maturation of pig oocytes. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – ŽIGOVÁ, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil -Plant - Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 489- 495, ISBN: 978-80-89139-28-6.

KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Laboratorní využití VNIR DRS spektroskopie na stanovení obsahu železa a organické hmoty. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil - Plant-Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 303- 310, ISBN: 978-80-89139-28-6.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – JIRKŮ, V. – NIKODEM, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv redistribuce půdní hmoty na hydraulické vodivosti orničního horizontu dvou půdních typů na územích ovlivněných erozí. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil - Plant -Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 269-275, ISBN: 978-80-89139-28-6.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – LEUE, M. – GERKE, H. – ELLERBROCK, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užití DRIFT spektroskopie a WDPT pro hodnocení smáčivosti půdních agregátů pokrytých/nepokrytých organominerálními povlaky. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water Chemicals and Energy in the Soil - Plant - Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 156 - 164, ISBN: 978-80-89139-28-6.

VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – CHRASTNÝ, V. – TEPER, L. – CABALA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting. 2012, Environmental and health impacts of mining in Africa - a workshop, Windhoek, Namibia, July 5-6, 2012, s. 56 -59, ISBN: 978-80-7075-781-9.

BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spectral potential of soil organic carbon and clay content mapping by Sentinel-2 sensor. 2012, Sentinel-2 Preparatory Symposium. ESA-ESRIN, Frascati, Italy, from 23 to 27 April 2012, CD, s.1-2.

VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Number of sampling points influences the parameters of soil properties spatial distribution and kriged maps. 2012, Minasny B., Malone B., McBratney A. (2012) Digital Soil Assessment and Beyond: Proceedings of the 5th Global Workshop on Digital Soil Mapping 2012, Sydney, Australia. CRC Press/Balkema, Leyden. p. 251-256. ISBN: 978-0-415-62155-7 .

KODEŠOVÁ, R. – VLASÁKOVÁ, M. – NEUBERGER, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tepelné vlastnosti reprezentativních půd ČR. 2012, In: 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 323-328, ISBN 978-80-89139-28-6.

VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – GALUŠKOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Arsenic release from Fe/Mn oxide-rich (model) soils/sediments – A comparison of single extraction procedures. 2012, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 22-27 April, 2012.

BRODSKÝ, L. – ZÁDOROVÁ, T. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of VNIR diffuse reflectance spectroscopy to map soil erosion study on two arable fields. 2011. In: The Second Global Workshop on Proximal Soil Sensing - Montreal 2011, eds.: V.I.Adamchuk and R.A.Viscarra Rossel, Montreal Quebec, Canada, s.84-87.

VANĚK, A. – GRYGAR, T. – CHRASTNÝ, V. – TEJNECKÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Selectivity assessment of the BCR sequential extraction for Fe(III)/Mn(III,IV) oxide characterization using synthetic mineral mixtures. 2011. 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE2011), Florence, Italy, CD.

CHRASTNÝ, V. – KOMÁREK, M. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are edible mushrooms reliable bioindicators of soil pollution with metals?. 2011. 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE2011), Florence, Italy. .

BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial prediction of forest soil properties from a dataset influenced by seasonal variation . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 39, ISBN 978-80-213-2195-3.

BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – ZÁDOROVÁ, T. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The potentials and limitations of soil properties prediction on arable land by medium resolution imaging spectrometers . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 87, ISBN 978-80-213-2195-3.

KLEMENT, A. – DLOUHÁ, Š. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Correlation between spectral features and heavy metal contents in contaminated soils . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 88, ISBN 978-80-213-2195-3.

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – ŠEFRNA, L. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial delineation of organic carbon-rich Colluvial soils in Chernozem regions by terrain analysis and fuzzy classification . 2011, In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 90, ISBN 978-80-213-2195-3.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – STEHLÍKOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aggregate stability of soils impacted by soil erosion . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011, s.72, ISBN 978-80-213-2195-3.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – STEHLÍKOVÁ, I. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial soil material redistribution due to soil erosion studied using magnetic susceptibility mapping . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011, s.73, ISBN 978-80-213-2195-3.

DRÁBEK, O. – ŠRÁMEK, V. – TEJNECKÝ, V. – NIKODEM, A. – ŠEBEK, O. – FADRHONSOVÁ, V. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aluminium forms and forest health in the Czech Republic. 2011. In: The Ninth Keele Meeting on Aluminium - Aluminim and Life: Living in the Aluminium Age; Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19-23 February 2011,s. 26.

HRUBEŠOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – VOKURKOVÁ, P. – HORÁČKOVÁ, J. – DRAHOTA, P. – GOLIÁŠ, V. – ŠEBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison of soil characteristics and Al forms in forest soils with contrasting lithology. 2011. In: The Ninth Keele Meeting on Aluminium - Aluminim and Life: Living in the Aluminium Age; Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19-23 February 2011,s. 27.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – VOKURKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aluminium sorption in acidified forest soils. 2011. In: The Ninth Keele Meeting on Aluminium - Aluminim and Life: Living in the Aluminium Age; Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19-23 February 2011,s. 25.

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – NĚMEČEK, K. – KOČÁREK, M. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of seasonal changes and wet deposition on forest soils affected by acidification processes. 2011. In: The Ninth Keele Meeting on Aluminium - Aluminim and Life: Living in the Aluminium Age; Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19-23 February 2011,s. 24.

VANĚK, A. – GALUŠKOVÁ, I. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of low-molecular-weight organic acids on thallium mobility in soil – A model rhizosphere solution approach. 2011. Goldschmidt Conference 2011 Prague, Czech Republic.

CHRASTNÝ, V. – VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – NOVÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Geochemical position of Pb, Zn and Cd in soils near a mine/smelter: Effects of land use, type of contamination and distance from pollution source. 2011. In: Goldschmidt Conference 2011, Prague, Czech Republic, s. 672.

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vegetačního pokryvu na chemismus podkorunových srážek. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.7.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hydraulických vodivostí kambizemě modální využívané jako pole a louka. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.9.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠUTOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce kořenů v půdním profilu. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.16.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vlhkosti na spektrální znaky půd. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.18.