×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring půdní vlhkosti senzory ECH20 EC-TM. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.22.

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vizualizace nestabilního proudění vody a rozpuštěných látek. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.23.

LUKEŠOVÁ, V. – GRYGAR, T. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Znečištění povodňových sedimentů řeky Jizery Cu, Pb a Zn. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.31.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – PAVLŮ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studie hydraulických vlastností podzolů utvářených pod rozdílným vegetačním pokryvem v Jizerských horách. 2011. In:CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.37.

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. – VRABCOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vymezení hydromorfních půd pomocí vlastností reliéfu. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.40.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BRADOVÁ, M. – FESSOVÁ, A. – ŠEBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nízkomolekulární organické kyseliny v horských lesních půdách. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.50.

BORŮVKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); On the quard of soils. 2011. In: Public Service Review: European Union, issue 22, p. 325. ISSN: 1472-3395.

BORŮVKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Saving our soil. 2011. In: Public Service Review: European Union, issue 22, p. 316. ISSN: 1472-3395.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hydraulických vlastností kambizemě modální s dvěma odlišnými způsoby obhospodařování. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System,ed. Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011,s. 102-107, ISBN: 978-80-89139-26-2.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seasonal and annual comparisons transport properties of agricultural soils. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in teh Soil- Plant - Atmposphere System, ed. Ing. A. Čelková, Bratislava 10.11.2011,s. 248-254, ISBN: 978-80-89139-26-2.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VNIR spektroskopie - Metoda pro predikci půdních vlastností. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, ed. Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011,s. 280-286, ISBN: 978-80-89139-26-2.

KODEŠOVÁ, R. – NEUBERGER, P. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – KOČÁREK, M. – ADAMOVSKÝ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring vlhkostního a tepelného režimu v zemním masivu s horizontálním tepelným výměníkem. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, ed.Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011, ISBN: 978-80-89139-26-2, s. 298-302.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – DRAHOTA, P. – BAKARDJIEVA, S. – JEHLIČKA, J. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The bullets weathering in microscale. 2011. In: Conference Goldschmidt 2011,August 14-19, Prague, s.1994.

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of different vegetation cover on throughfall chemistry. 2011. In: Conference Goldschmidt 2011, August 14-19, Prague, s. 573.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Temporal variations of low molecular mass organic acids during vegetation period in temperate forest soil affected by acidification. 2011. In:AGU Fall Meeting 2011 5.-9. December 2011, San Francisco, poster.

DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seasonal changes of principal anions contents and other soil properties in acidified forest soils. 2011. In: AGU Fall Meeting 2011 5.-9. December 2011, San Francisco, poster .

KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Used brewers draff: A low cost sorbent for Cr(VI). 2011. Clermont - Ferrand, France.

BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil spectra properties modelling to analyze influence of water content. 2011. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-5110, 2011, EGU General Assembly 2011.

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty na hodnoty půdních vlhkostí měřených v polních podmínkách senzorem ECH2O – 5TE. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 197-202, ISBN 978-80-02-02290-9.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sezónní a meziroční srovnání hydrofyzikálních vlastnostní zemědělsky obhospodařovaných půd. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s- 197-202, ISBN 978-80-02-02290-9.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení hydraulických vlastností organominerálních povlaků půdních agregátů . 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i., s.79-84. ISBN: 978-80-02-02290-9.

BORŮVKA, L. Podtyp: Skripta; Využití znalostí o půdě při pěstování zahradních rostlin. 2011. Kapitola ve skriptech Naše zahrada - Univerzita třetí věku (specializované skriptum - teze přednášek), kolektiv autorů,s. 75-80, ISBN 978-80-213-2162-5.

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – MIHALJEVIČ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of illite and birnessite in thallium retention and bioavailability in contrasting soil types . 2011. 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE2011), Florence, Italy..

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení hydraulických vlastností organominerálních povlaků půdních agregátů. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s. 23, ISBN 978-80-7444-009-0.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sezónní a meziroční srovnání hydrofyzikálních vlastnostní zemědělsky obhospodařovaných půd . 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s.38, ISBN 978-80-7444-009-0.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na spektrální vlastnosti půd. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s.40, ISBN 978-80-7444-009-0.

JAKŠÍK, O. – STEHLÍKOVÁ, I. – KODEŠOVÁ, R. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mapování změn půdních vlastností v důsledku eroze. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s. 34, ISBN 978-80-7444-009-0.

RUBEŠOVÁ, A. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BAKARDJIEVA, S. – DRAHOTA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Potenciálně nebezpečné prvky ze strusek z tavby stříbra. 2011. Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s. 63, ISBN 978-80-7444-009-0.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – STEHLÍKOVÁ, I. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mapování změn půdních vlastností v důsledku eroze. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 183-188, ISBN 978-80-02-02290-9.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na spektrální vlastnosti půd: Aplikace DPZ pro plošný monitoring půdní vlhkosti. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,v.v.i.,s. 225-228, ISBN 978-80-02-02290-9.

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using the dye tracer for visualization of preferential flow in macro-and micro-scale. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 237-240, ISBN 978-80-02-02290-9.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – BUBENÍČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace vlivu redistribuce srážek ve smrkovém a bukovém lese na vyluhování hliníku a síranů z lesních půd. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s.339-346, ISBN 978-80-02-02290-9.

SPAZIEROVÁ, K. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – ŠIMŮNEK, J. – ŠEJNA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití DPZ a modelu Hydrus-1D pro monitorování a předpověď povrchového odtoku vody. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i., s. 397-402, ISBN 978-80-02-02290-9.

BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – TEJNECKÝ, V. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characteristics of acid forest soils in a mountainous region with relatively low influence of acid deposition. 2011. In: The 8th International Conference on Acid Deposition, Beijing, Abstract book,s.181-182.

TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seasonal changes and wet deposition on main anions contents and selected soil properties in acidified forest soils. 2011. In: The 8th International Conference on Acid Deposition, Beijing, Abstract book, s. 186-187.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of VNIR spectroscopy for the determination of soil moisture. 2011. In: Doctoral students´conference: Next generation insights into geosciences and ecology, Abstracts, Tartu, Estonia,s.62.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterization of the preferential water flow and contaminant transport in structured soils. 2011. In: Doctoral students´conference: Next generation insights into geosciences and ecology, Abstracts, Tartu, Estonia, s. 52 .

Effect of covering with natural topsoil as a reclamation measure on mining dumpsites prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2010

Soil properties affecting pesticide leaching - application in groundwater vulnerability mapping in the Czech Republic doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

Using the dye tracer experiment for characterisation of parameters of the dualpermeability model doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Jirků Veronika; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Fér Miroslav; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna, 2010

Seasonal variability of soil structure and soil hydraulic properties Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Žigová Anna, 2010

Factors of Influencing Reliability of Magnetic Pollution Mapping - a review RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová Hana; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

Korelace spektrálních znaků s obsahy potenciálně rizikových prvků v silně kontaminovaných půdách prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Dlouhá Šárka; Ing. Klement Aleš, 2010

Nejnovější trendy terénního průzkumu a mapování půd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

Vyhodnocení sorpcí vybraných pesticidů v půdách ČR a jejich aplikace pro konstrukci map specifické zranitelnosti podzemních vod doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

Vliv depozičních vstupů různých forem dusíku na půdní prostřední lesních ekosystémů Ing. Bradová Monika; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

Rychlost degradace chlorotoluronu v závislosti na jeho opakované aplikaci Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

Vliv vlastností jílových povlaků agregátů na transport vody Ing. Fér Miroslav; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

Sezonní variabilita hydraulických vlastností půdy Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2010

Studium vazby mobility potenciálně rizikových prvků v prostoru střelnice za použití klasických a nedestruktivních analytických metod RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Lenka Žahourová (externí), Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Snejana Bakardjieva (externí), Petr Drahota (externí), Martin Mihaljevič (externí), RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2010

Vliv smrkového a bukového porostu na hydraulické vlastnosti lesních půd Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2010

Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006 Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2010

Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy v okolí řeky Litavky Ing. Dlouhá Šárka; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2010

Možnosti využití spektroskopie pro mapování půd Ing. Klement Aleš; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D., 2010

Influence of terrain attributes and soil properties on soil aggregate stability Mgr. Tereza Zádorová, Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2010

HYDRUS - 1D application for actual water regime simulation in soils of the Czech Republic and consequent prediction of critical runoff precipitation doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Jiří Šimůnek (externí), Miroslav Šejna (externí), Kateřina Spazierová (externí), 2010

Determination of aluminium in tea-like drinks Ing. Jan Malík, Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Adéla Fraňková, Mgr. Lukáš Trakal, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Simulace vlivu redistribuce srážkové vody v bukovém a smrkovém lese na hydrologický režim půd na svahu doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Antonín Nikodem, L. Bubeníčková (externí), prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2010

Závislost stability půdní struktury na poloze v terénu Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Synergie data dálkového průzkumu země a in-situ dat pro systém monitoringu a předpovědi povoňového jevu Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Kateřina Spazierová (externí), 2010

Národní mapy hydrolimitů Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (externí), prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Barbora Šebková (externí), David Janík (externí), Ing. Antonín Nikodem, Ondřej Šebek (externí), 2010

Implications of digital soil mapping for soil information system G.B.M. Heuvelink (externí), D.J. Brus (externí), F. De Vries (externí), B. Kempen (externí), M. Knotters (externí), Ing. Radim Vašát, D.J.J. Walvoort (externí), 2010

Correlation between soil magnetic susceptibility and heavy metals in soils as a basis for soil pollution mapping Ing. Šárka Dlouhá, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Anne - Kathrin Nüsch (externí), Ulrike Werban (externí), Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2010

Observing bare soil in vegetated areas by LANDSAT multi-temporal composite Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Study of soil water content effects on soil reflectance spectroscopy analysis Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Aleš Klemer (externí), 2010

Thallium Uptake Potential of White Mustard Grown on Moderately Contaminated Soils RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Vladislav Chrastný (externí), 2010

Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách Ing. Josef Kratina, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2010

Selected elements in infusions of tea, coffee and other plant species Ing. Malík Jan; Mgr. Trakal Lukáš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Aluminium in tea and other plant stimulants and their infusions Ing. Malík Jan; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Aluminium in tea, coffee and other plant stimulants and their decoctions Ing. Malík Jan; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Agricultural Land Use classification from Envisat MERIS Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2009

Non-equilibrium water flow in multimodal soil porous system doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Jirků Veronika, 2009

Micromorphology use for visualization of fly-ash distribution in sandy material doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc., 2009

Seasonal variability of soil aggregate stability Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Jirků Veronika; Žigová Anna; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Aluminium and sulphates transport within the catchment in the Jizera Mountains Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Bubeníčková L.; Ricicová P., 2009

Changes of Al and Fe forms in the scope of pedogenic processes in naturally developing fir-beech forest RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Šamonil Pavel, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Šebek Ondřej, 2009

Aluminium mobility in representative forest soil profiles in the Jizera Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D., 2009

Spatial relationship and pools of acidificants in forest soils with different plant cover Ing. Kopáč Jan; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2009

Comparison of meadows, forested meadows and forests soil characteristics in the Giant Mountains Ing. Dlouhá Šárka; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Laboratory assay of compounds transport through intact soil sample in controlled conditions Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Soil aluminium pools assessment along three mountainous elevation gradients prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vokurková Petra; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Study of interactions of relevant organic acids and aluminium in model solutions using HPLC and IC Kiplagat Isaac Kipkoech; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Roberts Norman B.; RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2009

Dietary aluminium in coffee as affected by coffee type and beverage preparation method Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Distribution of heavy metal contents in forest soils of the Jizera Mountains (Czech Republic) prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Kváčová M.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Galušková Ivana; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Seasonal variation of water extractable forms of aluminium in different forest soil locations affected by acidification RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Modelling of aluminium transport in forest soil profiles in the Jizera Mountains Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Sezónní změny a vazba vodou extrahovatelných specií hliníku v lesních půdách RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Potentially risk elements content in soils of ZOO Praha influenced by flood Ing. Galušková Ivana; Cichá M.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vokurková Petra; Ing. Kopáč Jan; Ing. Němeček Karel, 2009

Vliv reliéfu a hydromorfismu na zastoupení různých forem železa v půdě Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Muiňo O.A.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Depoziční vstupy do půd v lesních ekosystémech postižených acidifikací Bradová M.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Mobilita úletového popílku v písčitém mateiálu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Žigová Anna; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2009

Znečištění půd těžkými kovy v okolí Lovosic v důsledku záplav prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Krajčovičová L.; Ing. Galušková Ivana; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Modelling the retention of fungicide-derived copper in contrasting soil types RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Field and mathematical study of chlorotoluron and terbuthylazine behaviour in Chernozem Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Application of pedotransfer rules for pesticide leaching assessment doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Evaluation of the BCR sequential extraction procedure for thallium fractionation using synthetic soil mixtures RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Grygar T., 2009

The influence of major soil cations on the extraction efficiency of EDDS RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Thallium recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree rings at a highly contaminated site RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; Teper Leslaw; Cabala Jerzy; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

Calibration of soil water content sensors ECH2O EC-10 for forest soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Stehlíková I., 2009