×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

KODEŠOVÁ, R.Impact of plants on soil composition and transport processes in soils. 2016, In: Books of abstracts, Fourth International Conference on Biohydrology, 2016, Almería, 13-16 September, Editorial Universidad de Almeria, ISBN: 978-84-16642-38-0,p. 102.

Impact of pre-emergent and post-emergent herbicide application on the rate of chlorotoluron degradation in soil Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Impact of soil micromorphology on soil properties characterizing contaminant transport in agricultural soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna; Šimůnek Jiří; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Impact of soil and land use on pesticide groundwater vulnerability doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

FÉR, M. – JAKŠÍK, O. – KUBIŠ, A. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – SOLONGO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of soil erosion caused by intensive agricultural exploitation on the soil aggregate stability. 2013, .

Impact of soil micro-morphological features on character of water flow and solute transport doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Kodeš Vít; Šimůnek Jiří; Vignozzi N.; Pagliai M., 2008

Impact of Soil Micromorphology on Stability of Soil Structure and Soil Hydraulic Properties doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Žigová Anna; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Kutílek Miroslav, 2006

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of soil properties on selected pharmaceuticals adsorption in soils. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6736-1,2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

Impact of varting soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Žigová Anna; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2007

Impact of varying micromorfology on water flow and solute transport doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Žigová Anna, 2007

Implications of digital soil mapping for soil information system G.B.M. Heuvelink (externí), D.J. Brus (externí), F. De Vries (externí), B. Kempen (externí), M. Knotters (externí), Ing. Radim Vašát, D.J.J. Walvoort (externí), 2010

Influence of Colluviation Processes on Soil Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

HOŠKOVÁ, K. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – DRÁBEK, O. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of daidzein on meiotic maturation of pig oocytes. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of longterm agricultural management on spatial distribution of soil types. 2013, .

Influence of monitored soil types upon the chlortoluron transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2004

TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seasonal changes and wet deposition on main anions contents and selected soil properties in acidified forest soils. 2011. In: The 8th International Conference on Acid Deposition, Beijing, Abstract book, s. 186-187.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of Soil Erosion on CO2 Emission from Soil Surface. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brych, Miroslav Tesař (eds.),s. 67-73. ISBN: 978-80-02-02525-2(Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – KLEMENT, A. – JELENOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil moisture on soil respiration. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-4800-1, 2015 EGU General Assembly 2015 .

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – JELENOVÁ, K. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil moisture on soil respiration. 2015, 5th International Symposium on Soil Organic Matter 20-24.9.2015, Gottingen, Germany.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – **JELENOVÁ, K. – KLEMENT, A.Influence of soil-water content on CO2 efflux. 2018, In: Sborník abstraktů semináře a workshopu "Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality - Plodinové a půdní simulační modely", Praha, 11.-12.12.2018,Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., ISBN 978-80-7427-303-2, s. 5-6.

Influence of terrain attributes and soil properties on soil aggregate stability Mgr. Tereza Zádorová, Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2010

POLICKÁ, P. – TEJNECKÝ, V. – HANÁČEK, M. – ELSTER, J. – ŠANTRŮČKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Initial soil development in front of the nordenskiöld glacier:physicochemical and microbial trends in soil characteristics along deglaciated forelands with different bedrock. 2016, Polar Ecology Conference 2016,19th-21st September 2016, České Budějovice, Czech Republic, ISBN: 978-80-7394-594-7,s. 101.

BRODSKÝ, L. – VOBORA, V. – VAŠÁT, R. – PINNOCK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Integrated snow monitoring for regional hydrology prognosis. 2015, .

Kontaminace půd městských parků vybranými rizikovými prvky Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Kontaminace půd městských parků vybrasnýmik rizikovými prvky Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Kontaminace půd v blízkosti silnic Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Korelace spektrálních znaků s obsahy potenciálně rizikových prvků v silně kontaminovaných půdách prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Dlouhá Šárka; Ing. Klement Aleš, 2010

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Laboratorní využití VNIR DRS spektroskopie na stanovení obsahu železa a organické hmoty. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil - Plant-Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 303- 310, ISBN: 978-80-89139-28-6.

Laboratory assay of compounds transport through intact soil sample in controlled conditions Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – MACOUNOVÁ, K. – **JACKO, K. – MARHOUL, A. – **VOPRAVIL, J. – JEHLIČKA, J.Land take and industrial zones. 2020, Land take and industrial zones, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-8579, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-8579, 2020 .

Lithogenic thallium geochemistry in soils with contrasting land use RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav, 2008

KAPIČKA, A. – DLOUHÁ, Š. – GRISON, H. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – PETROVSKÝ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Magnetism of soils applied for estimation of erosion at an agricultural land. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.15, EGU General Assembly 2013,.

Man-made Soils Classification Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

JAKŠÍK, O. – STEHLÍKOVÁ, I. – KODEŠOVÁ, R. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mapování změn půdních vlastností v důsledku eroze. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s. 34, ISBN 978-80-7444-009-0.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – STEHLÍKOVÁ, I. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mapování změn půdních vlastností v důsledku eroze. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 183-188, ISBN 978-80-02-02290-9.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mapy odhadu prostorového rozložení obsahů rizikových látek v lesních půdách České republiky. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2,s.32.

VÍTKOVÁ, M. – DRAGOUNOVÁ, E. – ČÍHALOVÁ, S. – TEJNECKÝ, V. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metal extractions from soil amended with nano zero-valent iron. 2015, Geochémia 2015, 2. - 3. 12. 2015, Bratislava, Slovensko.

Methods for determination of soil hydraulic properties doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Gribb Molly M., 2004

Metody stanovení kvality humusových látek u lesních půd Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

Micromorphology use for visualization of fly-ash distribution in sandy material doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc., 2009

Mobilita síranů v kyselých lesních půdách v oblasti Jizerských a Novohradských hor doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Vokurková Petra, 2008

Mobilita úletového popílku v písčitém mateiálu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Žigová Anna; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2009

Mobility of lead, zinc and cadmium in alluvial soils heavily polluted by smelting industry RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mihaljevič Martin; RNDr. Komárek Michael, Ph.D., 2005

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mobility of selected pharmaceuticals in soil-water environment. 2014, Stav vod v povodí Labe - nové výzvy, Magdeburský seminář o ochraně vod 2014, 18.-19.9.2014, Špindlerův Mlýn,s. 110.

Modelling of aluminium transport in forest soil profiles in the Jizera Mountains Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Modelling the retention of fungicide-derived copper in contrasting soil types RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Modelování v pedologii doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2005

Moderní metody hodnocení půdní variability prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D., 2004

KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KLEMENT, A. – NEUBERGER, P. – BUREŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring and Mathematical Modeling of Water and Thermal Regime of Urban Soil Influenced by Various Surface Covers. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – KRATINA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of soil water storage along elevation transech on morphological diverse study-sites affected by soil erosion. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015- 2955-1, EGU General Assembly 2015. .

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – SCHMIDTOVÁ, Z. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring půdní vlhkosti na orné půdě během vegetační sezóny ve výškových transektech. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.–11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2..

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring půdní vlhkosti senzory ECH20 EC-TM. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.22.

KODEŠOVÁ, R. – NEUBERGER, P. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – KOČÁREK, M. – ADAMOVSKÝ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring vlhkostního a tepelného režimu v zemním masivu s horizontálním tepelným výměníkem. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, ed.Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011, ISBN: 978-80-89139-26-2, s. 298-302.

NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring zásob půdní vody ve výškových transektech na erozí ovlivněném území. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 40.

ŠMÍD, J. – LOJKA, B. – KALOUSOVÁ, M. – MANDÁK, B. – BÍLÝ, J. – HOUŠKA, J.Morphological and genetic diversity of camu-camu [Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh] in the Peruvian Amazon. 2016, Tropentag, September 18-21, 2016, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria.

**LEHEJČEK, J. – TEJNECKÝ, V. – HURYCHOVÁ, H. – HORÁK, J.Možnosti aplikace biouhlu do lesních půd jako příležitost pro moderní lesnictví. 2020, In: Lesnická práce 6, s. 19-21.

Možnosti využití spektroskopie pro mapování půd Ing. Klement Aleš; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D., 2010

KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti využití VNIR DRS spektroskopie pro hodnocení degradace půd na erozí ovlivněných zemědělských pozemcích. 2013, In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce (Sborník abstraktů), Pedologické dny 2013, ISBN 978-80-7375-796-0.

Nalezení vhodné vzorkovací sítě pro sledování půdní variability vybraných půdních vlastností Ing. Vašát Radim; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2006

Národní mapy hydrolimitů Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Nejnovější trendy terénního průzkumu a mapování půd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BRADOVÁ, M. – FESSOVÁ, A. – ŠEBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nízkomolekulární organické kyseliny v horských lesních půdách. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.50.

Non-equilibrium water flow in multimodal soil porous system doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Jirků Veronika, 2009

SABERIOON, M. – GHOLIZADEH, A.Novel approach for estimating nitrogen content in paddy fields using low altitude remote sensing system. 2016, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B1, 2016; XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic.

VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Number of sampling points influences the parameters of soil properties spatial distribution and kriged maps. 2012, Minasny B., Malone B., McBratney A. (2012) Digital Soil Assessment and Beyond: Proceedings of the 5th Global Workshop on Digital Soil Mapping 2012, Sydney, Australia. CRC Press/Balkema, Leyden. p. 251-256. ISBN: 978-0-415-62155-7 .

Object-based Data Model for Digital Soil Mapping Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for bare soil mapping Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Hájek F., 2006

Observing bare soil in vegetated areas by LANDSAT multi-temporal composite Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Ochrana půd a legislativa evropské unie prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Omezování pěstitelských a environmentálních rizik při používání půdních herbicidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1801-7673.

BORŮVKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); On the quard of soils. 2011. In: Public Service Review: European Union, issue 22, p. 325. ISSN: 1472-3395.

Pasportizace účinných látek používaných na ochranu rostlin v ČR a její vztah k půdnímu informačnímu systému Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Pasportizace účinných látek používaných na ochranu rostlin v ČR a její vztah k půdnímu informačnímu systému Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Pedologická charakteristika vybraných ploch DNT se zřetelem na možnost pěstování energetických plodin prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2006

Pedologická charakteristika vybraných ploch dolů Bílina s posouzením jejich možného využití k zemědělským rekultivacím prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2006

Pedologická hlediska posuzování některých otázek rekultivací v zájmové oblasti DB prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2004

Pedologická hlediska posuzování některých otázek rekultivací v zájmové oblasti DNT prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2004

Pedologické dny 2004 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2004

Pedologické dny 2004 prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2004

Pedologické posouzení území s plánovaným postupem lomu DB do roku 2015 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedologické posouzení území s plánovaným postupem lomu DB od roku 2015 do roku 2030 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedometrical Analysis of Soil Characteristics in an Area with Heavy Deposition Load prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Pesticide information system and its relationship with the Czech soil information system Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. – NIKODEM, A. – STEJSKALOVÁ, Š. – BATYSTA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování smrkových porostů a jeho vztah k obsahu různých forem hliníku v půdě. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.86.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – **GOLOVKO, O. – NIKODEM, A. – **KOBA, O. – FÉR, M.; idPublikace = 77694; Název: Pharmaceuticals uptake by spinach from seven soils mixed with sewage sludge-- Neexistuje podtyp publikace --

Physical and Numerical Modeling of Water Transport: Undisturbed Soil Column Experiments and Inverse Numerical Modeling. prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Dirksen Ch.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kozáková Helena; Křivohlavý Pavel, 2005

VANĚK, A. – MIHALJEVIČ, M. – GALUŠKOVÁ, I. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytoavailability of thallium - A model soil experiment. 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-1874, 2013, EGU General Assembly 2013.

Porovnání dvou metod frakcionace humusových látek v lesních půdách Ing. Vokurková Petra, 2007

Porovnání dvou senzorů ECH2O EC-5 a SM200 pro in situ měření půdní vlhkosti, vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KALKUŠOVÁ, B. – **GRABIC, R.Porovnání emise CO2 z půdy po aplikaci čisté vody a roztoku sulfamethoxazolu. 2018, In:25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day:"Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 7th November 2018, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic,s. 2.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hydraulických vlastností kambizemě modální s dvěma odlišnými způsoby obhospodařování. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System,ed. Ing. A. Čelková, Bratislava, 10.11.2011,s. 102-107, ISBN: 978-80-89139-26-2.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hydraulických vodivostí kambizemě modální využívané jako pole a louka. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.9.

Porovnání metod frakcionace humusových látek v lesních půdách Ing. Vokurková Petra, 2008

SKÁLA, J. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – HORVÁTHOVÁ, V. – VÁCHA, R. – BORŮVKA, L. – ŠRÁMEK, V. – SÁŇKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání obsahu rizikových látek v lesních půdách pohraničních horských systémů České republiky. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 37.

KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání PLSR a SVM při predikci půdních vlastností pomocí VNIR spektroskopie. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 39.

Porovnání půdních podmínek dvou oblastí různě zatížených imisemi Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2005

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – KOČÁREK, M. – **GOLOVKO, O. – **KOBA, O. – **GRABIC, R.Porovnání rychlosti degradace šesti léčiv v půdním prostředí. 2018, In:25th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day:"Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 7th November 2018, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic,s. 8.

JAKŠÍK, O. – CHMELÍKOVÁ, K. – SCHMIDTOVÁ, Z. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání senzorů SM200 a TMS3 pro měření vlhkosti. 2014, Hydrologie malého povodí 2014, Karel Brach, Miroslav Tesař (eds.), ISBN 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hyrodynamiku AV ČR, v.v.i.), s.166-168. ISBN: 978-80-87577-32-5.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání terénního a laboratorního měření emise CO2 na erozně ohroženém území. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 43.