×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Jirků Veronika; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna; Fér Miroslav; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2009

Colluviation processes studied on Cambisols developed on crystalline parent rock, a case study Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic soil properties of agricultural soils Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Žigová Anna, 2009

Adsorpce hliníku a síranů v lesních půdách Ing. Fér Miroslav; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2009

Aluminium transport in two podzols in the Jizera Mountains, Czech Republic Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Bubeníčková L.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Chlorotoluron and terbuthylazine behaviour under field conditions Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Development of soils and their properties on a reclaimed dumpsite Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Hrubešová J.; Mgr. Zádorová Tereza, 2009

Experimental study of fly-ash migration under controlled water regime RNDr. Kapička Aleš, CSc.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Fialová H.; Dr. Petrovský Eduard; Ing. Kopáč Jan, 2009

Úprava degradovaných půd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vácha Radim, 2009

Hodnocení půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Kratina J.; Sodomková M.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Dlouhá Šárka, 2009

Hodnocení půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Bílina prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Kratina J.; Sodomková M.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Dlouhá Šárka; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D., 2009

Eighth Keele Meeting on Aluminium prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

HYDRUS shortcourse doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2009

Experimental and numerical study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Lebeda Jakub; Fialová H.; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2008

Water flow and chlorotoluron transport affected by varying soil structure of different diagnostic horizons of three soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Application of the Czech soil information system PUGIS and pedotransfer rules for the assessment of pesticide mobility in soils of the Czech Republic doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Pesticide information system and its relationship with the Czech soil information system Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Predicition of hydromorphic soils using compound topographic index Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vrabcová T., 2008

Vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek ECH20 senzuorů EC-5 pro in situ měření půdní vlhkosti doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

Porovnání dvou senzorů ECH2O EC-5 a SM200 pro in situ měření půdní vlhkosti, vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

Impact of soil micro-morphological features on character of water flow and solute transport doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Kodeš Vít; Šimůnek Jiří; Vignozzi N.; Pagliai M., 2008

Acidifikace a znečištění lesních půd v oblasti Slezských Beskyd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Kontaminace půd městských parků vybranými rizikovými prvky Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Srovnání výsledků magnetických a geochemických analýz půd České republiky Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová Hana; Čermák P., 2008

Pasportizace účinných látek používaných na ochranu rostlin v ČR a její vztah k půdnímu informačnímu systému Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Impact of soil micromorphology on soil properties characterizing contaminant transport in agricultural soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna; Šimůnek Jiří; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Specifika studia humínových kyselin lesních půd a půd rekultivovaných výsypek Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2008

Využití pedotransferových pravidel Sládková Jitka; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Porovnání metod frakcionace humusových látek v lesních půdách Ing. Vokurková Petra, 2008

Different approaches to spatial prediction of soil properties in mountainous areas Ing. Vašát Radim; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Šrámek Vít, 2008

Chernozems data set analysis: implications for a detailed soil allocation model prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Soil reaction variability under forest and arable land Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Hulová H., 2008

Certain elements in plant stimulants alternative to tea Ing. Malík Jan; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Soil´s role in prevention of groundwater contasmination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Impact of soil and land use on pesticide groundwater vulnerability doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Aluminium and sulphates sorption in acidified forest soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Fér Miroslav, 2008

Soil micromorphological features in soil hydraulic properties obtained using three various techniques doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Pagliai M.; Hájková Tereza; Kubisová P., 2008

Buffering function of soils in prevention of ground water conamination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Ekonomické ocenění znehodnoceného pozemku Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Úvod do problematiky ekonomického ocenění znehodnocených půd Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Ochrana půd a legislativa evropské unie prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Speciace těžkých kovů v městských půdách Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Srovnání půdních vlastností pod bukovým a smrkovým lesem a travním porostem v oblasti Krušných hor Holásková Kateřina; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Funkce půdy při ochraně podzemních vod před kontaminací pesticidy doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Vliv půdní struktury na transport chlorotoluronu v různých horizontech třech půdních typů doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2008

Vyhodnocení sorpce chlortoluronu, prometrinu, metribuzinu a terbuthylazinu v půdách ČR Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Pijálková Helena; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Kodeš Vít, 2008

Soil variability of heavy metals in soil with limited management at different levels of resolution Ing. Kopáč Jan; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Evropská politika ochrany půd prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Mobilita síranů v kyselých lesních půdách v oblasti Jizerských a Novohradských hor doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Vokurková Petra, 2008

Použití metody sekvenční extrakce pro zjištění vazby antimonu v kontaminovaných půdách RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ettler Vojtěch; Šebek Ondřej, 2008

Formy litogenního thalia v půdách s kontrastním využitím RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav, 2008

Prostorové vymezení koluvizemí digitálním mapováním v černozemních oblastech Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

Soil Information Systems - as an unifying factor in Soil Science prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Lithogenic thallium geochemistry in soils with contrasting land use RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav, 2008

Influence of Colluviation Processes on Soil Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

The content of selected elements in the infusion of certain plant stimulants Ing. Malík Jan; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Heterogenita půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Heterogenita půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách výsypky Pokrok prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Impact of varying micromorfology on water flow and solute transport doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Žigová Anna, 2007

Various approaches to study soil degradation in a region strongly affected by acid deposition Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2007

Field and numerical study of chlorotoluron behaviour in Haplic Chernozem Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Zvonek S., 2007

Soil characteristics of Silesian Beskydy region Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Impact of pre-emergent and post-emergent herbicide application on the rate of chlorotoluron degradation in soil Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Impact of varting soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Žigová Anna; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2007

Různé způsoby studia chemické degradace půd v oblasti silně ovlivněné kyselou depozicí Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Experimental study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Lebeda Jakub; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2007

Výběr reprezentativních půd pro hodnocení mobility pesticidních látek Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Experimental study of chlorotoluron transport in different diagnostic horizons of three soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Dynamics of antropogenics ferrimagnetics fly-ashes in soils-experiments on test fields RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová H.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2007

Speciace potenciálně toxických forem hliníku v půdách Slezských Beskyd Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2007

Znečištění půd ve městech těžkými kovy Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Pedometrical Analysis of Soil Characteristics in an Area with Heavy Deposition Load prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Sample Desing Optimizing for Joint Estimation of Multiple Soil Variables Ing. Vašát Radim; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Heuvelink G.B.M., 2007

Geochemical Analyses of Czech Soils Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Čermák P., 2007

Exploitation of Supervised Fuzzy K-Means Classification for Soil-Landform Relationship Description Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Object-based Data Model for Digital Soil Mapping Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Geostatistical analysis of forest floor characteristics in two areas with different anthropogenic inputs prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vašát Radim; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2007

Aluminium speciation in forest soils of a mountainous region with relatively low effected of acid deposition Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2007

Grass cover on forest clear-cut areas ameliorates some soil chemical properties prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Pírková I., 2007

Urban soil contamination by potentially risk elements Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2007

Humic acids of various soils studied by DRIFT Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Kontaminace půd městských parků vybrasnýmik rizikovými prvky Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Acidifikace a znečištění lesních půd v oblasti Slezských Beskyd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Pasportizace účinných látek používaných na ochranu rostlin v ČR a její vztah k půdnímu informačnímu systému Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminanů v zemědělských půdách doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2007

Využití půdního informačního systému PUGIS pro modelování transportu pesticidů v půdáchminantů v půdním prostředí. Experimenty byly provedeny na následujících půdách: černozem modální (Ivanovice na Hané), šedozem modální (Čáslav), hnědozem modální (Hněvče Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Specifika studia humínových kyselin lesních půd a půd rekultivovaných výsypek. Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Soil information system in the Czech Republic- State of Art prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc., 2007

Srovnání výsledků magnetických a geomagnetických analýz půd České republiky Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Čermák P., 2007

Porovnání dvou metod frakcionace humusových látek v lesních půdách Ing. Vokurková Petra, 2007

Geostatistická segmentace území podle prostorové variability spektrálních příznaků holé půdy: případová studie Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Využití pedotransferových pravidel Sládková Jitka; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2007

Vybrané výsypky DNT, jejich pedologické hodnocení a možné využití prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2007

Pedologické posouzení území s plánovaným postupem lomu DB od roku 2015 do roku 2030 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Pedologické posouzení území s plánovaným postupem lomu DB do roku 2015 prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

Toxicita hliníku v lesních komplexech s mimořádně zhoršujícím se zdravotním stavem. Část 1. Analýza půd oblasti LS Jablunkov (zpracované výsledky). prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Toxicita hliníku v lesních komplexech s mimořádně zhoršujícím se zdravotním stavem. Část 2 . Chování hliníku v půdě a jeho vztah k rostlinám (literární přehled) prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Une analyse des stratégies d´échantillonnage des réseaux de surveillance de la qualité des sols en Europe Morvan X.; Richer de Forges A.; Arrouays D.; Le Bas C.; Saby N.; Jones R.J.A.; Bellamy P.; Kibblewhite M.; Stephens M.; Freudenschuss A.; Strauss P.; Spiege H.; Verdoodt A.; Goidts E.; Colinet G.; Sishkov T.; Kolev N.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Balström T.; Penu P.; Köster T.; Jolivet C.; Baritz R.; Berényi Üveges J.; Becher G.; Renaud J.P.; Arnoldussen A.H.; Pavlenda P.; Neville P.; Michopoulos P.; Herzberger E.; Simoncic P.; Fay D.; Buivydaite V.V.; Karklins A.; Kobza J.; Camilleri S.; Sammut S.; Higgins A.; Jordan C.; Rutgers M.; Niedzwiecki J.; Stuczynski T.; Goncalves M.C.; Mano R. Dias; Simota C.; Lilly A.; Hudson G.; Olsson M.; Lilja H.; Josa I.Simo; Zupan M.; Sleutel S., 2007

Application of single-porosity, dual -porosity and dual-permeability models for estimation of soil hydraulic properties and simulation of contaminant transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Šimůnek Jiří; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006

Comparison of chlorotoluron mobility and persistence in four different soil types during two years with varying atmospheric impact Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2006