×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – LEUE, M. – GERKE, H. – ELLERBROCK, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání WDPT a smáčecích úhlů půdních agregátů měřených na suchých a vlhkých vzorcích. 2014, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21st International Poster Day, Bratislava, 13.11.2014,s. 68-77. ISBN: 978-80-89139-33-0.

FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání změn stability půdních agregátů vlivem eroze na třech lokalitách. 2013, In: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce - Sborník abstraktů 16. pedologické dny 2013, 4.9.-6.9.2013, Milovy, ISBN 978-80-7375-796-0,s. 38.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Posouzení pórovitosti podél výškových transektů na erozí ovlivněném území. 2014, Transport of water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21th International Poster Day, Bratislava 13.11.2014,s. 227-235. ISBN: 978-80-89139-33-0.

Posouzení produkčního potenciálu vybraných ploch v zájmové oblasti dolů Bílina doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2005

Posouzení produkčního potenicálu vybraných ploch v zájmové oblasti dolů Nástup Tušimice doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Donátová Helena, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2005

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of using soil spectra for the evaluating degradation of erosion affected soils. 2013, .

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of VNIR spectroscopy for the determination of soil moisture. 2011. In: Doctoral students´conference: Next generation insights into geosciences and ecology, Abstracts, Tartu, Estonia,s.62.

RUBEŠOVÁ, A. – DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BAKARDJIEVA, S. – DRAHOTA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Potenciálně nebezpečné prvky ze strusek z tavby stříbra. 2011. Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s. 63, ISBN 978-80-7444-009-0.

Potentially risk elements content in soils of ZOO Praha influenced by flood Ing. Galušková Ivana; Cichá M.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vokurková Petra; Ing. Kopáč Jan; Ing. Němeček Karel, 2009

VACEK, O. – TEJNECKÝ, V. – KŘÍŽOVÁ, P. – **DRAHOTA, P. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L.Potvrzený výskyt přirozené zasolené půdy - solončaku na jižní Moravě . 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, s.64. ISBN:978-80-8163-027-9.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Použitelnost VNIR spektroskopie a PLSR pro predikci obsahu oxidovatelného uhlíku na rozdílných lokalitách. 2014, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21st International Poster Day, Bratislava, 13.11.2014,s.126-134. ISBN: 978-80-89139-33-0.

Použití metody sekvenční extrakce pro zjištění vazby antimonu v kontaminovaných půdách RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ettler Vojtěch; Šebek Ondřej, 2008

Predicition of hydromorphic soils using compound topographic index Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vrabcová T., 2008

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predicting the organic carbon content and contents of different forms of iron and manganese at five locations with diverse soil types using VNIR DRS. 2015, Book of abstracts: Pedometrics 2015, University of Cordóba, Spain, 14-18 September 2015, s. 52-53.

PENÍŽEK, V. – ZÁDOROVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predictive mapping of colluvial soils using terrain derivatives in different soilscapes. 2014, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, Nanjing, China, 11.-14.11, 2014, s. 119-120.

JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – KUBIŠ, A. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – SOLONGO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predisposition of different soil types affected by erosion to change soil aggregate stability. 2013, .

Principal component analysis as a tool to indicate the origin of potentially toxic elements in soils prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Jehlička Jan, CSc., 2005

Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006 Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2010

Problems of the classification of soils and soilscapes prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc., 2004

Processing of conventional soil survey data using geostatistical methods Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2004

Productional and nonproductional functions of soil as a base of sustainable development prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2004

Profile distribution of acidification indices in forest soils Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Properties of organic and mineral forest soil horizons in two regions with different anthropogenic inputs: a comparison Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

JAKŠÍK, O. – NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – KRATINA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prostorová distribuce zásoby půdní vody podél výškových transektů na dvou geomorfologicky členitých územích ovlivněných erozí. 2014, Transport of water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21th International Poster Day, Bratislava 13.11.2014,s. 102-109. ISBN: 978-80-89139-33-0.

Prostorové rozložení ukazatelů acidifikace půdy na území Jizerských hor prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vašát Radim, 2004

Prostorové rozložení vlastností lesních půd v Novohradských horách prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Prostorové vymezení koluvizemí digitálním mapováním v černozemních oblastech Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2008

Půdní charakteristiky oblasti Jizerských hor, porovnání ploch s různým vegetačním krytem Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2006

**ŠIMEK, M. – BORŮVKA, L. – **ELHOTTOVÁ, D. – HOUŠKA, J. – **JÍLKOVÁ, V. – **MALÝ, S. – PAVLŮ, L.Půdní organická hmota. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie, využívání a degradace půdy -kapitola v knize, ISBN: 978-80-200-2976-8, s. 378-422.

**ŠIMEK, M. – BORŮVKA, L.Půdní voda a půdní roztok. 2020, In: Živá půda (2) Ekologie,využívání a degradace půdy, kapitola v knize, ISBN: 978-80-200-2976-8, s. 423-447.

Rizikové formy hliníku v kyselých půdách Jizerských hor Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2004

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – **GOLOVKO, O. – FÉR, M. – **KOBA, O. – KOČÁREK, M. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R.Root-uptake and dissipation of atenolol, sulfamethoxazole and carbamazepine applied as a single compound solution or in mixture of all compounds in three soils and five plants. 2018, In: Abstrat Book, SETAC Europe 28th Annual Meeting, Responsible and Innovative Research for Environmetal Quality, 13-17 May 2018, Rome,Italy,ISSN 2309-8031, s. 99.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – **GOLOVKO, O. – FÉR, M. – **KOBA, O. – KOČÁREK, M. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R.Root-uptake and dissipation of selected pharmaceuticals in soil-water plant system. 2018, In: 21 World Congress of Soil Science, Rio de Janiero, Brazil, 12-17, August 2018,CD.

Rozdíly v půdních vlastnostech mezi smrkovým lesem a kalamitní holinou s porostem třtiny chloupkaté na Šumavě prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Pírková I.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2006

KRATINA, J. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – ŠEBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 42.

Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách Ing. Josef Kratina, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2010

TEJNECKÝ, V. – ŘEŘICHOVÁ, N. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – HUBOVÁ, P. – ASH, C. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozklad opadu buku a smrku v půdě horských lesů. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.88.

Rozložení labilních forem hliníku v závislosti na druhu lesního porostu Ing. Vokurková Petra; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2006

Rozložení obsahu volných forem hliníku v půdních profilech horských půd postižených acidifikací Ing. Vokurková Petra; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2005

Různé způsoby studia chemické degradace půd v oblasti silně ovlivněné kyselou depozicí Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Rychlost degradace chlorotoluronu v závislosti na jeho opakované aplikaci Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

Sample Desing Optimizing for Joint Estimation of Multiple Soil Variables Ing. Vašát Radim; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Heuvelink G.B.M., 2007

BORŮVKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Saving our soil. 2011. In: Public Service Review: European Union, issue 22, p. 316. ISSN: 1472-3395.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seasonal and annual comparisons transport properties of agricultural soils. 2011. In: 19th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in teh Soil- Plant - Atmposphere System, ed. Ing. A. Čelková, Bratislava 10.11.2011,s. 248-254, ISBN: 978-80-89139-26-2.

DRÁBEK, O. – TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seasonal changes of principal anions contents and other soil properties in acidified forest soils. 2011. In: AGU Fall Meeting 2011 5.-9. December 2011, San Francisco, poster .

Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic soil properties of agricultural soils Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Žigová Anna, 2009

Seasonal variability of soil aggregate stability Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Jirků Veronika; Žigová Anna; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Seasonal variability of soil structure and soil hydraulic properties Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Žigová Anna, 2010

Seasonal variation of water extractable forms of aluminium in different forest soil locations affected by acidification RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Selected elements in infusions of tea, coffee and other plant species Ing. Malík Jan; Mgr. Trakal Lukáš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

VANĚK, A. – GRYGAR, T. – CHRASTNÝ, V. – TEJNECKÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Selectivity assessment of the BCR sequential extraction for Fe(III)/Mn(III,IV) oxide characterization using synthetic mineral mixtures. 2011. 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE2011), Florence, Italy, CD.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sezónní a meziroční srovnání hydrofyzikálních vlastnostní zemědělsky obhospodařovaných půd. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s- 197-202, ISBN 978-80-02-02290-9.

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sezónní a meziroční srovnání hydrofyzikálních vlastnostní zemědělsky obhospodařovaných půd . 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s.38, ISBN 978-80-7444-009-0.

Sezonní variabilita hydraulických vlastností půdy Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2010

Sezónní změny a vazba vodou extrahovatelných specií hliníku v lesních půdách RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – BUBENÍČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace vlivu redistribuce srážek ve smrkovém a bukovém lese na vyluhování hliníku a síranů z lesních půd. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s.339-346, ISBN 978-80-02-02290-9.

Simulace vlivu redistribuce srážkové vody v bukovém a smrkovém lese na hydrologický režim půd na svahu doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Antonín Nikodem, L. Bubeníčková (externí), prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2010

TRAKAL, L. – KODEŠOVÁ, R. – KOMÁREK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of Metal Transport in the Soil and into the Willows Using the HYDRUS Program. 2013, In: 4th International Conference HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Cotnaminant Transport Problems, Book of Abstracts, 74 p., ISBN: 978-80-213-2368-1.

Single and dual-permeability models of chlorotoluron transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2005

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KUBIŠ, A. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil aggregate stability within the morphologically diverse area. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU General Assembly 2013,.

Soil aluminium pools assessment along three mountainous elevation gradients prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vokurková Petra; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Soil characteristics of Silesian Beskydy region Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2007

Soil Classification in the Czech Republic prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc., 2004

KAPIČKA, A. – DLOUHÁ, Š. – PETROVSKÝ, E. – JAKŠÍK, O. – GRISON, H. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil erosion at agricultural land in Moravia loess region estimated by using magnetic properties. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-2840, 2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – KLEMENT, A.Soil hydraulic parameters estimated from capillary rise and evaporation rates measured on the intact soil cores using HYDRUS-1D and their correlation with simultaneously measured maximal CO2 efflux. 2018, In: 3rd International Symposium of Soil Physics: "The common people doing the unusual things", 14-15th of February 2018, Kraków, Poland, s. 17,CD.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU General Assembly 2013,.

Soil information system in the Czech Republic- State of Art prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc., 2007

Soil Information Systems - as an unifying factor in Soil Science prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Soil micromorphological features in soil hydraulic properties obtained using three various techniques doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Pagliai M.; Hájková Tereza; Kubisová P., 2008

Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Žigová Anna; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Kutílek Miroslav, 2006

Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Žigová Anna; Mgr. Kodeš Vít; Kutílek Miroslav, 2006

Soil properties affecting pesticide leaching - application in groundwater vulnerability mapping in the Czech Republic doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2010

Soil Properties and Selected Aluminium Forms in Acid Forest Soils as Influenced by the Type of Stand Factors Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2005

Soil properties and toxic aluminium forms in acid forest soils as influenced by the type of vegetation cover. Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2004

HOUŠKA, J. – KRATINA, J. – CAFOUREK, J. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil properties detection via Visible-IR spectroscopy: impact of sample selection method and memory-based learning in comparison to PLSR - new perspective for agronomists?. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine,Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 41.

HOUŠKA, J. – MAKUEI, A. – JAKLOVÁ, J. – DRÁBEK, O. – LOJKA, B. – KEHLENBECK, K.Soil Properties under Baobab tree (Adansonia digitata L.) and their influence on fruit nutrient content. 2016, .

Soil reaction variability under forest and arable land Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Hulová H., 2008

BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil spectra properties modelling to analyze influence of water content. 2011. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-5110, 2011, EGU General Assembly 2011.

Soil variability of heavy metals in soil with limited management at different levels of resolution Ing. Kopáč Jan; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Soil´s role in prevention of groundwater contasmination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Some approaches to the research of forest soils affected by acidification in the Czech Republic. prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Kuneš L.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2004

NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. – GOLOVKO, O. – KOBA, O. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R.Sorpce irbesartanu, citalopramu a fexofenadinu v povrchových horizontech sedmi půdních typů. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.67.

NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. – GOLOVKO, O. – KOBA, O. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R.Sorpce irbesartanu, citalopramu a fexofenadinu ve vybraných půdách. 2016, In: Zborník recenzovaných príspevkov, Editor: Ing. A. Čelková, 23rd International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System Bratislava, 10.11.2016, ISBN 978-80-89139-38-5, s. 17. .

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – KLEMENT, A. – GOLOVKO, O. – GRABIC, R. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorption and degradation of selected pharmaceuticals in representative soils of the Czech Republic. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015- 2955-1, EGU General Assembly 2015. .

KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – GOLOVKO, O. – KLEMENT, A. – KOBA, O. – FÉR, M. – JAKŠÍK, O. – GRABIC, R.Sorption and dissipation of selected pharmaceuticals in representative soils. 2016, In: Magdeburský seminář o ochraně vod 2016, Labe a jeho toky ovlivněné urbanizovaným prostředím - Sborník,6.-7.října 2016 v Drážďanech, s. 139.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – JIRKŮ, V. – KLEMENT, A. – FÉR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial and temporal variability of soil hydraulic properties of topsoil affected by soil erosion. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6619-1,2014, EGU General Assembly 2014, 1 s..

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – ŠEFRNA, L. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial delineation of organic carbon-rich Colluvial soils in Chernozem regions by terrain analysis and fuzzy classification . 2011, In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 90, ISBN 978-80-213-2195-3.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial distribution of potentially toxic elements in forests soils of the Czech Republic: advantages and disadvantages of various prediction approaches. 2014, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Nanjing. China, 11.-14.11., 2014, s. 93-94.

BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial prediction of forest soil properties from a dataset influenced by seasonal variation . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 39, ISBN 978-80-213-2195-3.

BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial prediction of potentially toxic element contents in forest soils of the Czech Republic: The effect of preferential sampling data. 2015, Book of abstracts: Pedometrics 2015, University of Córdoba, Spain, 14-18 September 2015, s. 23-24.

Spatial relationship and pools of acidificants in forest soils with different plant cover Ing. Kopáč Jan; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2009

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – STEHLÍKOVÁ, I. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial soil material redistribution due to soil erosion studied using magnetic susceptibility mapping . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011, s.73, ISBN 978-80-213-2195-3.

Speciace hliníku v lesních půdách Novohradských hor Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2006

Speciace hliníku v půdě Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel, 2005

Speciace potenciálně toxických forem hliníku v půdách Slezských Beskyd Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2007

Speciace těžkých kovů v městských půdách Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Specifics of Man-Made Soils Classification Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2004

Specifika studia humínových kyselin lesních půd a půd rekultivovaných výsypek Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2008

Specifika studia humínových kyselin lesních půd a půd rekultivovaných výsypek. Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2007

BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spectral potential of soil organic carbon and clay content mapping by Sentinel-2 sensor. 2012, Sentinel-2 Preparatory Symposium. ESA-ESRIN, Frascati, Italy, from 23 to 27 April 2012, CD, s.1-2.