×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Studium vazby mobility potenciálně rizikových prvků v prostoru střelnice za použití klasických a nedestruktivních analytických metod RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Lenka Žahourová (externí), Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Snejana Bakardjieva (externí), Petr Drahota (externí), Martin Mihaljevič (externí), RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2010

Vliv smrkového a bukového porostu na hydraulické vlastnosti lesních půd Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2010

Problematika převodu jednotek národní půdní klasifikace do systému World Reference Base 2006 Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2010

Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy v okolí řeky Litavky Ing. Dlouhá Šárka; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2010

Možnosti využití spektroskopie pro mapování půd Ing. Klement Aleš; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D., 2010

Influence of terrain attributes and soil properties on soil aggregate stability Mgr. Tereza Zádorová, Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Vít Penížek, Ph.D., 2010

HYDRUS - 1D application for actual water regime simulation in soils of the Czech Republic and consequent prediction of critical runoff precipitation doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Jiří Šimůnek (externí), Miroslav Šejna (externí), Kateřina Spazierová (externí), 2010

Determination of aluminium in tea-like drinks Ing. Jan Malík, Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Adéla Fraňková, Mgr. Lukáš Trakal, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Simulace vlivu redistribuce srážkové vody v bukovém a smrkovém lese na hydrologický režim půd na svahu doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Ing. Antonín Nikodem, L. Bubeníčková (externí), prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., 2010

Závislost stability půdní struktury na poloze v terénu Ing. Ondřej Jakšík, doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Synergie data dálkového průzkumu země a in-situ dat pro systém monitoringu a předpovědi povoňového jevu Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Kateřina Spazierová (externí), 2010

Národní mapy hydrolimitů Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (externí), prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Barbora Šebková (externí), David Janík (externí), Ing. Antonín Nikodem, Ondřej Šebek (externí), 2010

Implications of digital soil mapping for soil information system G.B.M. Heuvelink (externí), D.J. Brus (externí), F. De Vries (externí), B. Kempen (externí), M. Knotters (externí), Ing. Radim Vašát, D.J.J. Walvoort (externí), 2010

Correlation between soil magnetic susceptibility and heavy metals in soils as a basis for soil pollution mapping Ing. Šárka Dlouhá, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Anne - Kathrin Nüsch (externí), Ulrike Werban (externí), Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2010

Observing bare soil in vegetated areas by LANDSAT multi-temporal composite Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., Mgr. Tereza Zádorová, 2010

Study of soil water content effects on soil reflectance spectroscopy analysis Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Aleš Klemer (externí), 2010

Thallium Uptake Potential of White Mustard Grown on Moderately Contaminated Soils RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Vladislav Chrastný (externí), 2010

Rozdíly ve vlastnostech horských lesních půd na kyselých a bazických matečních horninách Ing. Josef Kratina, prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., 2010

Selected elements in infusions of tea, coffee and other plant species Ing. Malík Jan; Mgr. Trakal Lukáš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Aluminium in tea and other plant stimulants and their infusions Ing. Malík Jan; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Aluminium in tea, coffee and other plant stimulants and their decoctions Ing. Malík Jan; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Agricultural Land Use classification from Envisat MERIS Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2009

Non-equilibrium water flow in multimodal soil porous system doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Jirků Veronika, 2009

Micromorphology use for visualization of fly-ash distribution in sandy material doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc., 2009

Seasonal variability of soil aggregate stability Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Jirků Veronika; Žigová Anna; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Aluminium and sulphates transport within the catchment in the Jizera Mountains Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Bubeníčková L.; Ricicová P., 2009

Changes of Al and Fe forms in the scope of pedogenic processes in naturally developing fir-beech forest RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Šamonil Pavel, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Šebek Ondřej, 2009

Aluminium mobility in representative forest soil profiles in the Jizera Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D., 2009

Spatial relationship and pools of acidificants in forest soils with different plant cover Ing. Kopáč Jan; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2009

Comparison of meadows, forested meadows and forests soil characteristics in the Giant Mountains Ing. Dlouhá Šárka; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Laboratory assay of compounds transport through intact soil sample in controlled conditions Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Soil aluminium pools assessment along three mountainous elevation gradients prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vokurková Petra; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Study of interactions of relevant organic acids and aluminium in model solutions using HPLC and IC Kiplagat Isaac Kipkoech; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Roberts Norman B.; RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2009

Dietary aluminium in coffee as affected by coffee type and beverage preparation method Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Distribution of heavy metal contents in forest soils of the Jizera Mountains (Czech Republic) prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Kváčová M.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Galušková Ivana; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Seasonal variation of water extractable forms of aluminium in different forest soil locations affected by acidification RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Modelling of aluminium transport in forest soil profiles in the Jizera Mountains Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Sezónní změny a vazba vodou extrahovatelných specií hliníku v lesních půdách RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Potentially risk elements content in soils of ZOO Praha influenced by flood Ing. Galušková Ivana; Cichá M.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Vokurková Petra; Ing. Kopáč Jan; Ing. Němeček Karel, 2009

Vliv reliéfu a hydromorfismu na zastoupení různých forem železa v půdě Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Muiňo O.A.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Depoziční vstupy do půd v lesních ekosystémech postižených acidifikací Bradová M.; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Mobilita úletového popílku v písčitém mateiálu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Žigová Anna; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2009

Znečištění půd těžkými kovy v okolí Lovosic v důsledku záplav prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Krajčovičová L.; Ing. Galušková Ivana; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

Modelling the retention of fungicide-derived copper in contrasting soil types RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Field and mathematical study of chlorotoluron and terbuthylazine behaviour in Chernozem Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Application of pedotransfer rules for pesticide leaching assessment doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Evaluation of the BCR sequential extraction procedure for thallium fractionation using synthetic soil mixtures RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Grygar T., 2009

The influence of major soil cations on the extraction efficiency of EDDS RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Thallium recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree rings at a highly contaminated site RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; Teper Leslaw; Cabala Jerzy; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

Calibration of soil water content sensors ECH2O EC-10 for forest soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Stehlíková I., 2009

Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Jirků Veronika; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna; Fér Miroslav; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2009

Colluviation processes studied on Cambisols developed on crystalline parent rock, a case study Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic soil properties of agricultural soils Ing. Jirků Veronika; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Žigová Anna, 2009

Adsorpce hliníku a síranů v lesních půdách Ing. Fér Miroslav; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2009

Aluminium transport in two podzols in the Jizera Mountains, Czech Republic Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Bubeníčková L.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D., 2009

Chlorotoluron and terbuthylazine behaviour under field conditions Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2009

Development of soils and their properties on a reclaimed dumpsite Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Hrubešová J.; Mgr. Zádorová Tereza, 2009

Experimental study of fly-ash migration under controlled water regime RNDr. Kapička Aleš, CSc.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Fialová H.; Dr. Petrovský Eduard; Ing. Kopáč Jan, 2009

Úprava degradovaných půd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vácha Radim, 2009

Hodnocení půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Kratina J.; Sodomková M.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Dlouhá Šárka, 2009

Hodnocení půdních vlastností na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Bílina prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Donátová Helena, CSc.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mgr. Zádorová Tereza; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Kratina J.; Sodomková M.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Dlouhá Šárka; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D., 2009

Eighth Keele Meeting on Aluminium prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

HYDRUS shortcourse doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2009

Experimental and numerical study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Lebeda Jakub; Fialová H.; Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard, 2008

Water flow and chlorotoluron transport affected by varying soil structure of different diagnostic horizons of three soil types doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Application of the Czech soil information system PUGIS and pedotransfer rules for the assessment of pesticide mobility in soils of the Czech Republic doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Pesticide information system and its relationship with the Czech soil information system Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Predicition of hydromorphic soils using compound topographic index Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vrabcová T., 2008

Vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek ECH20 senzuorů EC-5 pro in situ měření půdní vlhkosti doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

Porovnání dvou senzorů ECH2O EC-5 a SM200 pro in situ měření půdní vlhkosti, vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

Impact of soil micro-morphological features on character of water flow and solute transport doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Kodeš Vít; Šimůnek Jiří; Vignozzi N.; Pagliai M., 2008

Acidifikace a znečištění lesních půd v oblasti Slezských Beskyd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2008

Kontaminace půd městských parků vybranými rizikovými prvky Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Srovnání výsledků magnetických a geochemických analýz půd České republiky Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová Hana; Čermák P., 2008

Pasportizace účinných látek používaných na ochranu rostlin v ČR a její vztah k půdnímu informačnímu systému Mgr. Kodeš Vít; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Impact of soil micromorphology on soil properties characterizing contaminant transport in agricultural soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna; Šimůnek Jiří; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Specifika studia humínových kyselin lesních půd a půd rekultivovaných výsypek Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2008

Využití pedotransferových pravidel Sládková Jitka; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Porovnání metod frakcionace humusových látek v lesních půdách Ing. Vokurková Petra, 2008

Different approaches to spatial prediction of soil properties in mountainous areas Ing. Vašát Radim; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Šrámek Vít, 2008

Chernozems data set analysis: implications for a detailed soil allocation model prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Soil reaction variability under forest and arable land Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Hulová H., 2008

Certain elements in plant stimulants alternative to tea Ing. Malík Jan; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Soil´s role in prevention of groundwater contasmination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Impact of soil and land use on pesticide groundwater vulnerability doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Aluminium and sulphates sorption in acidified forest soils doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Fér Miroslav, 2008

Soil micromorphological features in soil hydraulic properties obtained using three various techniques doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Pagliai M.; Hájková Tereza; Kubisová P., 2008

Buffering function of soils in prevention of ground water conamination by pesticides doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Ekonomické ocenění znehodnoceného pozemku Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Úvod do problematiky ekonomického ocenění znehodnocených půd Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

Ochrana půd a legislativa evropské unie prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Speciace těžkých kovů v městských půdách Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Srovnání půdních vlastností pod bukovým a smrkovým lesem a travním porostem v oblasti Krušných hor Holásková Kateřina; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Funkce půdy při ochraně podzemních vod před kontaminací pesticidy doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Vliv půdní struktury na transport chlorotoluronu v různých horizontech třech půdních typů doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2008

Vyhodnocení sorpce chlortoluronu, prometrinu, metribuzinu a terbuthylazinu v půdách ČR Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Pijálková Helena; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Mgr. Kodeš Vít, 2008

Soil variability of heavy metals in soil with limited management at different levels of resolution Ing. Kopáč Jan; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Evropská politika ochrany půd prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2008

Mobilita síranů v kyselých lesních půdách v oblasti Jizerských a Novohradských hor doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Vokurková Petra, 2008