×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Srovnání dvou přístupů pro simulaci režimu půdní vody v zemědělsky využívaných půdách Ing. Brodský Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2006

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání metod PLSR a SVM pro predikci obsahu organického uhlíku pomocí VNIR DRS na pěti lokalitách s různými půdními typy. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.77.

Srovnání půdních vlastností pod bukovým a smrkovým lesem a travním porostem v oblasti Krušných hor Holásková Kateřina; Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2008

Srovnání výsledků magnetických a geochemických analýz půd České republiky Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová Hana; Čermák P., 2008

Srovnání výsledků magnetických a geomagnetických analýz půd České republiky Ing. Kopáč Jan; Dr. Petrovský Eduard; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Fialová H.; Čermák P., 2007

Stabilita půdní struktury v půdním profilu jako výsledek pedogenetického procesu a zemědělského obhospodařování Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2006

KOMÁREK, M. – MICHÁLKOVÁ, Z. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stabilization of Pb and Cu in contaminated soils using (nano)oxides - a preliminary study. 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-2005, 2013, EGU General Assembly 2013.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení hydraulických vlastností organominerálních povlaků půdních agregátů . 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i., s.79-84. ISBN: 978-80-02-02290-9.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení hydraulických vlastností organominerálních povlaků půdních agregátů. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s. 23, ISBN 978-80-7444-009-0.

Stanovení potenciálních změn kvalitativních a kvantitativních parametrů půd s ohledem na způsob a intenzitu jejich využívání a zranitelnosti vůči antropogenní zátěži na základě historických podkladů a aktuálních výsledků sledování prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; RNDr. Jehlička Jan, CSc.; RNDr. Jetmar Miroslav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – PAVLŮ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studie hydraulických vlastností podzolů utvářených pod rozdílným vegetačním pokryvem v Jizerských horách. 2011. In:CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.37.

Studium vazby mobility potenciálně rizikových prvků v prostoru střelnice za použití klasických a nedestruktivních analytických metod RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Lenka Žahourová (externí), Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Snejana Bakardjieva (externí), Petr Drahota (externí), Martin Mihaljevič (externí), RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, 2010

Study of interactions of relevant organic acids and aluminium in model solutions using HPLC and IC Kiplagat Isaac Kipkoech; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Roberts Norman B.; RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2009

Study of soil water content effects on soil reflectance spectroscopy analysis Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Aleš Klemer (externí), 2010

KOZÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Světový den půdy a Mezinárodní rok půd. 2015, Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2.

Synergie data dálkového průzkumu země a in-situ dat pro systém monitoringu a předpovědi povoňového jevu Ing. Lukáš Brodský, Ph.D., doc. Ing. Radka Kodešová, CSc., Kateřina Spazierová (externí), 2010

**CHOVANCOVÁ, S. – TEJNECKÝ, V. – **HRADILOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – MICHALOVÁ, Z. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O.Temporal changes of acidification status of mountainous forest soil with emphasis on aluminium. 2017, In: 12th Keele Meeting on Aluminium - Living in the Aluminium Age. The Pinnacle Hotel, 4.3. - 8.3. 2017 Vancouver, Canada, p.16 .

JIRKŮ, V. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – MÜHLHANSELOVÁ, M. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Temporal variability of selected chemical and physical properties of topsoil of three soil types. 2013, In: Geophysical Research Abstracts, Vol.15, EGU General Assembly 2013,.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – BRADOVÁ, M. – NĚMEČEK, K. – ŠEBEK, O. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Temporal variations of low molecular mass organic acids during vegetation period in temperate forest soil affected by acidification. 2011. In:AGU Fall Meeting 2011 5.-9. December 2011, San Francisco, poster.

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – NIKODEM, A.Tepelné vlastnosti půd ČR. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.48.

KODEŠOVÁ, R. – VLASÁKOVÁ, M. – NEUBERGER, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tepelné vlastnosti reprezentativních půd ČR. 2012, In: 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 323-328, ISBN 978-80-89139-28-6.

VANĚK, A. – GRÖSSLOVÁ, Z. – MIHALJEVIČ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium contamination of soils as affected by sphalerite weathering: A model rhizospheric experiment. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-1322, 2015. EGU General Assembly 2015.

VANĚK, A. – PENÍŽEK, V. – CHRASTNÝ, V. – TEPER, L. – CABALA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting. 2012, Environmental and health impacts of mining in Africa - a workshop, Windhoek, Namibia, July 5-6, 2012, s. 56 -59, ISBN: 978-80-7075-781-9.

Thallium recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree rings at a highly contaminated site RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; Chrastný Vladislav; Teper Leslaw; Cabala Jerzy; Ing. Penížek Vít, Ph.D., 2009

VANĚK, A. – KOMÁREK, M. – MIHALJEVIČ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thallium stabilization in contaminated soil using Mn(III,IV) oxide birnessite (delta-MnO2) . 2013, Goldschmidt Conference 2013, Florence, Italy.

Thallium Uptake Potential of White Mustard Grown on Moderately Contaminated Soils RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D., RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Vladislav Chrastný (externí), 2010

JABBAROV, Z. – ABDHRAKHMANOV, T. – WILKOMIRSKI, B. – KAŠPAŘÍKOVÁ, E. – KAŠPAŘÍKOVÁ, E. – BORŮVKA, L.The aqua regia analysis of oil polluted grey-brown and sandy soils. 2015, European Applied Sciences, 12, ISSN 2195-2183.

TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – DRAHOTA, P. – BAKARDJIEVA, S. – JEHLIČKA, J. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The bullets weathering in microscale. 2011. In: Conference Goldschmidt 2011,August 14-19, Prague, s.1994.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of low molecular mass organic acids in roots and the exudation of arctic willow (Salix polaris) as a strategy for nutrients release in arctic soils (Svalbard). 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October, Istanbul, Turkey.

The content of selected elements in the infusion of certain plant stimulants Ing. Malík Jan; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of biomass ashes and bioeffectors on soil solution composition. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 300-300.

The effect of preferential flow on chlorotoluron transport in the soil profile doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2004

TEJNECKÝ, V. – ŠLECHTOVÁ, M. – TOMKOVÁ, A. – ŘÍHOVÁ, D. – HUBOVÁ, P. – HOUŠKA, J. – ASH, C. – DRÁBEK, O.The effect of vegetation cover on the presence of low-molecular-mass organic acids in temperate forest soils. 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October 2016, Istanbul, Turkey.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – NOVOTNÁ, Š. – NIKODEM, A.The impact of different root distributions on root-uptake simulated with HYDRUS-1D and 2D. 2018, In: 3rd International Symposium of Soil Physics:"The common people doing the unusual things", 14-15th of February 2018, Kraków, Poland, s.20,CD.

The influence of major soil cations on the extraction efficiency of EDDS RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NIKODEM, A. – NĚMEČEK, K. – KOČÁREK, M. – ŠEBEK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of seasonal changes and wet deposition on forest soils affected by acidification processes. 2011. In: The Ninth Keele Meeting on Aluminium - Aluminim and Life: Living in the Aluminium Age; Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canada, 19-23 February 2011,s. 24.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – KAPIČKA, A. – DLOUHÁ, Š. – BAYARSAIKHAN, S. – FÉR, M. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The possibilities of using magnetic susceptibility measurements for evaluating degradation of erosion affected soils. 2013, .

BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – ZÁDOROVÁ, T. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The potentials and limitations of soil properties prediction on arable land by medium resolution imaging spectrometers . 2011. In: Pedometrics 2011 - Innovations in Pedometrics. Book of Abstracts. Edited by: Ondřej Jakšík, Aleš Klement, Luboš Borůvka,Castle Hotel Třešť, 31.8.-2.9.2011,s. 87, ISBN 978-80-213-2195-3.

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – MIHALJEVIČ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of illite and birnessite in thallium retention and bioavailability in contrasting soil types . 2011. 11th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE2011), Florence, Italy..

KOZÁK, J. – BARITZ, R. – BOCK, M. – SCHULER, U. – PICKERT, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards a New International Typological Data Base - Data Integration and Validation. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

Toxicita hliníku v lesních komplexech s mimořádně zhoršujícím se zdravotním stavem prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Němeček Karel; Ing. Vašát Radim, 2006

Toxicita hliníku v lesních komplexech s mimořádně zhoršujícím se zdravotním stavem. Část 1. Analýza půd oblasti LS Jablunkov (zpracované výsledky). prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

Toxicita hliníku v lesních komplexech s mimořádně zhoršujícím se zdravotním stavem. Část 2 . Chování hliníku v půdě a jeho vztah k rostlinám (literární přehled) prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2007

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transformace hydraulických vlastností ornice pomocí scaling faktorů. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2,S.99.

VONDRÁČKOVÁ, L. – KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R.Transport léčiv vyskytujících se v čistírenských kalech v půdním prostředí. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.70.

KODEŠOVÁ, R. – SVÁTKOVÁ, P. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – KOČÁREK, M. – NIKODEM, A. – GRABIC, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Transport of four pharmaceuticals in different horizons of three soil types. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015- 2955-1, EGU General Assembly 2015. .

KODEŠOVÁ, R. – GOLOVKO, O. – FÉR, M. – KOBA, O. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – KOČÁREK, M. – GRABIC, R.Transport sulfamethoxalu v jednotlivých horizontech šedozemě modální. 2016, In: Zborník recenzovaných príspevkov, Editor: Ing. A. Čelková, 23rd International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System Bratislava, 10.11.2016, ISBN 978-80-89139-38-5, s.12. .

JANKŮ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úbytek orné půdy- 40 hřišť denně. 2015, Lidové noviny. 22.8.2015..

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – PROCHÁZKA, L. – HIŘMANOVÁ, D.Účinnost, selektivita a reziduální působení preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici. 2018, In: Sborník 35. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 21.-22.11.2018, SPZO Praha, s. 205-211. ISBN: 978-80-87065-82-2.

Undisturbed Soil Column Experimets: Physical and Numerical Modelling of Water Transport and Hydrophysical Parameters prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Dirksen Ch.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kozáková Helena; Křivohlavý Pavel, 2004

Une analyse des stratégies d´échantillonnage des réseaux de surveillance de la qualité des sols en Europe Morvan X.; Richer de Forges A.; Arrouays D.; Le Bas C.; Saby N.; Jones R.J.A.; Bellamy P.; Kibblewhite M.; Stephens M.; Freudenschuss A.; Strauss P.; Spiege H.; Verdoodt A.; Goidts E.; Colinet G.; Sishkov T.; Kolev N.; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Balström T.; Penu P.; Köster T.; Jolivet C.; Baritz R.; Berényi Üveges J.; Becher G.; Renaud J.P.; Arnoldussen A.H.; Pavlenda P.; Neville P.; Michopoulos P.; Herzberger E.; Simoncic P.; Fay D.; Buivydaite V.V.; Karklins A.; Kobza J.; Camilleri S.; Sammut S.; Higgins A.; Jordan C.; Rutgers M.; Niedzwiecki J.; Stuczynski T.; Goncalves M.C.; Mano R. Dias; Simota C.; Lilly A.; Hudson G.; Olsson M.; Lilja H.; Josa I.Simo; Zupan M.; Sleutel S., 2007

Úprava degradovaných půd prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Vácha Radim, 2009

Upřesnění rozlohy fluvisolů na digitálních mapách - možná řešení prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Přidal Miroslav; Ing. Němeček Karel, 2004

Urban soil contamination by potentially risk elements Ing. Galušková Ivana; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2007

Urban soils: a part of man´s environment Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

KOMÁREK, M. – ŠILLEROVÁ, H. – VANĚK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Used brewers draff: A low cost sorbent for Cr(VI). 2011. Clermont - Ferrand, France.

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using HYDRUS-1D for estimating hydraulic conductivities of the soil aggregates and their clay-organic coatings from capillary rise data. 2013, .

KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – DRÁBEK, O. – KAPIČKA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using Magnetic Susceptibility and Soil Spectra Measurements for Mapping of Soil Degradation Due to Erosion. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014 Jeju, Korea.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A.Using scaling factors and HYDRUS codes for assessing soil water regime within the erosion affected agricultural area. 2018, In: 3rd International Symposium of Soil Physics: "The common people doing the unusual things", 14-15th of February 2018, Kraków, Poland, s. 30,CD.

NIKODEM, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – FÉR, M. – KLEMENT, A.Using scaling factors for evaluating spatial and temporal variability of soil hydraulic properties within one elevation transect. 2016, In: Geophysical Research Abstracts, Vol 18, EGU2016-2957-1, 2016 EGU General Assembly 2016.

Using the dye tracer experiment for characterisation of parameters of the dualpermeability model doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Jirků Veronika; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Fér Miroslav; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna, 2010

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using the dye tracer for visualization of preferential flow in macro-and micro-scale. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 237-240, ISBN 978-80-02-02290-9.

VAŠÁT, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy for predicting soil properties based on regression with peaks parameters as derived from continuum-removed spectra. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6459, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using VNIR spectroscopy for mapping of soil degradation due to long-term agricultural exploitation. 2013, .

KLEMENT, A. – **KAPIČKA, A. – KODEŠOVÁ, R.Using VNIR-DRS and magnetic susceptibility to predict soil organic carbon content. 2018, In: Sborník abstraktů semináře a workshopu "Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality - Plodinové a půdně simulační modely", Praha 11.-12.12. 2018, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., ISBN 978-80-7427-303-2, s. 11.

BRODSKÝ, L. – ZÁDOROVÁ, T. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of VNIR diffuse reflectance spectroscopy to map soil erosion study on two arable fields. 2011. In: The Second Global Workshop on Proximal Soil Sensing - Montreal 2011, eds.: V.I.Adamchuk and R.A.Viscarra Rossel, Montreal Quebec, Canada, s.84-87.

Úvod do problematiky ekonomického ocenění znehodnocených půd Ing. Janků Jaroslava, CSc., 2008

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – LEUE, M. – GERKE, H. – ELLERBROCK, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užití DRIFT spektroskopie a WDPT pro hodnocení smáčivosti půdních agregátů pokrytých/nepokrytých organominerálními povlaky. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water Chemicals and Energy in the Soil - Plant - Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 156 - 164, ISBN: 978-80-89139-28-6.

Variabilita vybraných půdních vlastností antropozemí výsypky Pokrok Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2004

Various approaches to study soil degradation in a region strongly affected by acid deposition Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín, 2007

Vertikální distribuce a frakcionace olova a zinku v aluviálních půdách historické důlní oblasti RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Mihaljevič Martin, 2005

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Visible and Near Infrared Spectroscopy of Anthropogenic Soils on a Brown Coal Mining Dumpsite. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June8-13, 2014, Jeju, Korea.

Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Jirků Veronika; Ing. Jakšík Ondřej; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Žigová Anna; Fér Miroslav; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D., 2009

KODEŠOVÁ, R. – NĚMEČEK, K. – KODEŠ, V. – ŽIGOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vizualizace nestabilního proudění vody a rozpuštěných látek. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.23.

Vliv depozičních vstupů různých forem dusíku na půdní prostřední lesních ekosystémů Ing. Bradová Monika; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

Vliv fyzikálních a chemických vlastností půdního prostředí na parametry kalibračních křivek ECH20 senzuorů EC-5 pro in situ měření půdní vlhkosti doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mráz Arnošt; Ing. Heverlová Jana; Šedivcová Gabriela, 2008

KLEMENT, A. – NOVOTNÁ, Š. – BAUEROVÁ, M. – KODEŠOVÁ, R.Vliv léčiv rozpuštěných v půdní vodě na půdní reakci. 2016, In: Zborník recenzovaných príspevkov, Editor: Ing. A. Čelková, 23rd International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System Bratislava, 10.11.2016, ISBN 978-80-89139-38-5, s.11. .

Vliv nerovnovážného proudění na transport chlorotoluronu v půdním profilu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Šimůnek Jiří; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c., 2005

Vliv nerovnovážného proudění na transport vody a kontaminantů v půdním profilu doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2005

Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna, 2006

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – KOČÁREK, M. – FÉR, M. – NIKODEM, A. – **GRABIC, R.Vliv postupu při zakládání experimentu na výsledné hodnoty poločasu rozpadu 3 léčiv. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.57.

Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminanů v zemědělských půdách doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Mgr. Kodeš Vít; Žigová Anna; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2007

Vliv půdní struktury na transport chlorotoluronu v různých horizontech třech půdních typů doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Vignozzi N.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; Hájková Tereza; Ing. Kočárek Martin, Ph.D.; Ing. Kočárek Martin; Pagliai M.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Šimůnek Jiří, 2008

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – NIKODEM, A. – JELENOVÁ, K. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na respiraci půdy. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.54.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na spektrální vlastnosti půd. 2011. In: Studentská geologická konference 2011 - Sborník abstraktů, ed. Z. Bukovská, N. Novotná, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,s.40, ISBN 978-80-7444-009-0.

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv půdní vlhkosti na spektrální vlastnosti půd: Aplikace DPZ pro plošný monitoring půdní vlhkosti. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,v.v.i.,s. 225-228, ISBN 978-80-02-02290-9.

FÉR, M. – KLEMENT, A. – VONDRÁČKOVÁ, L. – KODEŠOVÁ, R.Vliv půdních podmínek na přestupu léčiv z půdního roztoku do pěti vybraných rostlin. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.72.

KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – FÉR, M. – **GOLOVKO, O. – NIKODEM, A. – **KOBA, O. – **GRABIC, R.Vliv půdních podmínek na vstřebávání léčiv rostlinami špenátu ze sedmi půd obohacených stabilizovaným čistírenským kalem. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.35.

JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – JIRKŮ, V. – NIKODEM, A. – FÉR, M. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv redistribuce půdní hmoty na hydraulické vodivosti orničního horizontu dvou půdních typů na územích ovlivněných erozí. 2012, 20th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil - Plant -Atmosphere System, Bratislava, 15.11.2012, s. 269-275, ISBN: 978-80-89139-28-6.

Vliv reliéfu a hydromorfismu na zastoupení různých forem železa v půdě Batysta Marek; Ing. Batysta Marek; Muiňo O.A.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; RNDr. Tejnecký Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D., 2009

PAVLŮ, L. – TEJNECKÝ, V. – **PROKEŠ, R.Vliv různých typů mulčovacích materiálů na chemismus půd. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018,s.37. ISBN: 978-80-8163-027-9.

Vliv smrkového a bukového porostu na hydraulické vlastnosti lesních půd Ing. Nikodem Antonín; Ing. Nikodem Antonín; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2010

FÉR, M. – KODEŠOVÁ, R. – **KALKUŠOVÁ, B. – **GRABIC, R.Vliv sulfamethoxazolu na respiraci půdy. 2018, In: Zborník abstraktov Pedologické dni 2018-100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie, Bratislava 12.-14.septembra 2018, Bratislava: NPPC-VÚPOP Bratislava, Societas pedologica slovaca,o.z., editor: RNDr. Blanka Ilavská, Ph.D., 2018, ISBN 978-80-8163-027-9, s.44.

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty na hodnoty půdních vlhkostí měřených v polních podmínkách senzorem ECH2O – 5TE. 2011. In: Sborník z konference Hydrologie malého povodí 2011, ed. M. Šír, M. Tesař,vydal: Ústav pro hydrodynamiku AVČR,v.v.i.,s. 197-202, ISBN 978-80-02-02290-9.

BRADOVÁ, M. – TEJNECKÝ, V. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – ZENÁHLÍKOVÁ, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vegetačního pokryvu na chemismus podkorunových srážek. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.7.

TEJNECKÝ, V. – ŠLECHTOVÁ, M. – TOMKOVÁ, A. – ŘÍHOVÁ, D. – ŠEBEK, O. – HOUŠKA, J. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vegetačního porostu na zastoupení nízkomolekulárních organických kyselin v lesních půdách. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 33.

Vliv vlastností jílových povlaků agregátů na transport vody Ing. Fér Miroslav; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc., 2010

KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vlhkosti na spektrální znaky půd. 2011. In: CD-Pedologické dny 2011. Sborník abstraktů - "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", 21.-22.9.2011 Chodová Planá, ed.: L.Havelková, T.Khel, O.Holubník, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s.18.

KLEMENT, A. – VONDRÁČKOVÁ, L. – NOVOTNÁ, Š. – BAUEROVÁ, M. – KODEŠOVÁ, R.Vliv vybraných léčiv na půdní reakci. 2016, Zborník abstraktov: Pedologické dni 2016.Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť, Dudince 7.-9.september 2016, ISBN: 978-80-81663-017-0, s.71.

Vliv vybraných půdních typů na mobilitu chlortoluronu v půdě doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Němeček Karel, 2004