×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Bakalářské práce

3D tisk
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Analýza problematiky kompozitních systémů
Müller Miroslav - 2018/19 LS - TF

Bodové svařování
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Měření parametrů drsnosti povrchu pomocí 3D
Hrabě Petr - 2018/19 LS - TF

Měření řezných sil
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Příčiny a opravy poruch strojů a zařízení ve strojírenství
Hrabě Petr - 2018/19 LS - TF

Rázová houževnatost materiálů
Chotěborský Rostislav - 2018/19 LS - TF

Výroba plastových dílů v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Výroba součástí metodou 3D tisku
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Využití hybridních spojů v konstrukci automobilů
Müller Miroslav - 2018/19 LS - TF

3D tisk
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Analýza problematiky kompozitních systémů
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
Valášek Petr - 2017/18 LS - TF

Aplikace laserové technologie pro dělení materiálu
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Aplikace laserových technologií v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Briketování energeticky využitelných materiálů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Kvalita výroby částí zemědělských strojů v závislosti na použitém materiálu
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Lepení nekovových a kovových materiálů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Materiálové a konstrukční aspekty při výrobě lyží
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Měření řezných sil při obrábění
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Moderní metody dělení kovových materiálů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Moderní procesy svařování elektrickým obloukem
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Moderní trendy u CNC obráběcích strojů
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Otěruvzdorné materiály pro podmínky abrazivního opotřebení
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Povrchové úpravy kovových materiálů
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Rastrovací elektronová mikroskopie
Chotěborský Rostislav - 2017/18 LS - TF

Trendy v oblasti zpracování odpadů
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Trendy v oblasti zpracování polymerních odpadů
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Výroba kovových prototypů v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Výroba kovových součástí metodou 3D tisku
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Výroba plastových prototypů v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Výroba plastových součástí metodou 3D tisku
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Vysokopevné materiály pro automobilový průmysl
Chotěborský Rostislav - 2017/18 LS - TF

Analýza faktorů ovlivňujících pevnost a životnost lepeného spoje
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Analýza faktorů ovlivňujících pevnost a životnost lepeného spoje
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Analýza opotřebení strojních součástí
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Analýza perspektivních metod spojování plechů v konstrukci automobilů
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Aplikace vláknových kompozitů v konstrukci automobilů
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Bodové svařování ocelových plechů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Briketování energeticky využitelných materiálů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Hybridní kompozity
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Kompozitní materiály využívané v leteckém průmyslu
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Lepení kovových materiálů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Lepení nekovových a kovových materiálů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Mechanické vlastnosti kompozitů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Obrazová analýza v metalografii
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Příprava a racionalizace procesu tlakového lití
Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

Realizace nákupu výrobních zařízení
Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

Svařování v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

Svařování železných a neželezných kovů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Technologie lití v automobilovém průmyslu
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Vláknové kompozity v konstrukci automobilů
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Vysokopevné polymerní materiály
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Vysokopevné polymerní materiály
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Využití odporového svařování v praxi
Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

Využití open source platformy Netduino pro CNC řízení strojů
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Analýza mechanických vlastností vláknových kompozitů
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Aplikace laserových technologií v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

Briketování nekovových a kovových materiálů
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Historie, současnost a perspektiva délkových měření.
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Hybridní kompozity
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Kompozity v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Lepení kovových a nekovových materiálů
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Materiálové využití druhotných surovin
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Měření parametrů drsnosti povrchu pomocí 3D
Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

Metody spojování využívané v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Nanokompozity a jejich využití
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Nýtování při výrobě letadel
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Odporové svařování využívané v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

Porovnání možností programování CNC strojů
Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

Svařování železných a neželezných kovů
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Svařování železných a neželezných kovů
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Trendy v oblasti materiálové recyklace nekovových odpadů
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Vláknové kompozity v konstrukci automobilů a ostatních dopravních prostředků
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Využití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Využití technologie lepení v praxi
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Analýza metod dělení materiálu v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Aplikace tekutých kovů v praxi
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Charakteristika přenosu kovu při navařování
Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

Hodnocení odolnosti kovových materiálů proti opotřebení
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Konstrukční tvar lepeného spoje
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Konvenční a nekonvenční metody spojování materiálu v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Materiály používané pro zvýšení životnosti zemědělských strojů zpracovávajících půdu
Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

Metody a principy separace odpadů
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Metody spojování plechů v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Metody svařování a jejich využití v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

Nedestruktivní zkoušení materiálů
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Porovnání metod dělení materiálu
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Problematika svařitelnosti litin
Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

Rozbor metod spojování v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Spojování tenkých plechů
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Svařování neželezných kovů a jejich slitin
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Svařování neželezných kovů a jejich slitin
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Svařování ocelí
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Vliv vzácných zemin na vlastnosti slitin železa
Chotěborský Rostislav - 2014/15 LS - TF

Využití vláknových kompozitů v dopravním průmyslu
Valášek Petr - 2014/15 LS - TF

Využití vláknových kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
Valášek Petr - 2014/15 LS - TF

Vývoj a výroba slitin železa v českých zemích
Chotěborský Rostislav - 2014/15 LS - TF

Analýza a koncepce moderní linky na separaci nekovových odpadů
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Analýza environmentálních degradačních procesů materiálu a spojů v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Analýza metod spojování v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Analýza progresivních metod spojování v dopravním průmyslu
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Dělení kovových materiálů vodním paprskem
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Konvenční a nekonvenční metody dělení materiálu v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Moderní metody dělení materiálu.
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Recyklace materiálů ze stavební a demoliční činnosti
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Svařování uhlíkových oceli.
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Svařování v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Svařování v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Trendy v oblasti nakládání s odpady
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Využití magnetů ve strojírenství
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Automobilová skla a jejich problematika v praxi
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Degradační procesy probíhající v aplikační oblasti metod spojování
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Dělení materiálů vodním paprskem
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Kompozitní materiály ve stavbě automobilů
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Lakování plastů v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Slévárenské modely
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Souřadnicové měřicí stroje
Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

Speciální metody svařování a pájení
Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

Spojování metodou Clinching v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Technologické linky využívané v odpadovém hospodářství
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Technologie lepení pro extrémní environmentální podmínky
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Analýza metod spojování v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Deformace materiálu vlivem svařování
Chotěborský Rostislav - 2011/12 LS - TF

Dělení kovových materiálů vodním paprskem
Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

Destruktivní zkoušky materiálu
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Faktory ovlivňující intenzitu opotřebení kovových materiálů
Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

Materiálové aspekty konstrukce lyží a snowboardů
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Materiály aplikované v cyklistice
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Metody používané v tribologii
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Možnosti vyhodnocování struktury povrchu
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Nedestruktivní zkoušky materiálu
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Otěruvzdorné oceli a jejich aplikace v praxi
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Polymerní kompozity
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Problematika svařitelnosti litin
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Renovace strojních součástí navařováním
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Svařování oceli
Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

Technologie lepení v dřevozpracujícím průmyslu
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Trendy v oblasti nakládání s nekovovými odpady
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Zvyšování životnosti strojních součástí
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Aspekty ovlivňující degradaci spojů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

CAM systémy a jejich aplikace
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Degradační procesy pneumatik z pohledu bezpečnosti
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Faktory ovlivňující intenzitu opotřebení kovových materiálů.
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Finální operace při výrobě ozubených kol
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Kompozitní materiály
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Měření průtoku a měření výšky hladiny kapaliny
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Metody spojování používané v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Možnosti renovace ve strojírenství
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Možnosti separace odpadů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Možnosti zajišťování a upevňování válcových dílů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Optimalizace řezných podmínek při obrábění
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Perspektivy v oblasti nakládání s odpady
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Progresivní metody spojování materiálů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Progresivní způsoby dělení materiálu
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Progresivní způsoby dělení materiálu
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Stanovení limit odolnosti lepených spojů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Svařování oceli.
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Svařování v automobilovém průmyslu
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Svařování výbuchem
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Trendy v oblasti nakládání s odpady
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Využití svařování laserem v automobilovém průmyslu
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF