×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoře > Laboratoř elektronové mikroskopie

Rastrovací elektronový mikroskop

MIRA3 GMU

Rastrovací elektronový mikroskop MIRA3 GMU se Shottkyho autoemisní katodou je určený pro práci s vysokým i nízkým vakuem v komoře mikroskopu a snímání vodivých i nevodivých preparátů ve vysokém rozlišení.