×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Zahraniční spolupráce

V rámci výzkumu technologie lepení a polymerních kompozitů spolupracují vědci z Katedry materiálu a strojírenské technologie dlouhodobě s prestižními zahraničními institucemi. A to zejména s Lublin University of Technology a  University of Salerno.

University of Salerno patří mezi špičková světová pracoviště zařazená mezi 76 – 100 uvedených v hodnocení Academic Ranking of Word Universities in Engineering / Technology and Computer Sciences 2016. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam

Ing. Anna Brunerová, studentka doktorského studia na naší katedře, navštívila v rámci aktuálně realizovaného projektu, Vietnamskou socialistickou republiku, kde se věnovala svému výzkumu zaměřenému na potenciál odpadní biomasy pro energetické účely.  V  rámci tohoto výzkumu navštívila místní zpracovny bambusu a cukrové třtiny a seznámila se s životním stylem místního obyvatelstva v rurálních oblastech s primárním zaměřením na jejich zemědělské aktivity. 

Během své návštěvy Vietnamu zároveň prezentovala naši katedru a fakultu na místní univerzitě (University of Agriculture and Forestry) ve městě Hue ve středním Vietnamu, kde navázala prvotní spolupráci, v rámci které budou v budoucnu probíhat další výzkumné aktivity, např. ve formě dotazníkových šetření či vývoje a implementace technologií vhodných pro místní podmínky (manuální nízko-tlaký briketovací lis).

Během seznámení s místními akademickými pracovníky Ing. Anna Brunerová představila práci naší katedry, vlastní výzkum a v neposlední řadě i zmíněný projekt, jehož je hlavní řešitelkou. Realizace projektu spolu s nově navázanou spoluprací dávají pracovníkům naší katedry možnost v budoucnu opět navštívit Vietnam, věnovat se mezinárodní spolupráci, nechat se inspirovat místní kulturou a rozvíjet tak své osobní i výzkumné povědomí.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezi zahraniční aktivity katedry patří účast na mezinárodních projektech a konferencích, ať v oblasti pedagogické či v oblasti vědy a výzkumu. Rozvoj a vzájemná spolupráce s celou řadou institucí v evropských i mimoevropských zemích patří k nedílné součásti práce katedry. Vzájemná spolupráce byla rozvíjena např. doc. Valáškem v Etiopii, kde se podílel na výuce předmětu Research methods na Hawassa University. Podobná spolupráce byla uskutečněna i na partnerských institucích v Indonésii, Číně a Malajsii. 

 

Problematika pedagogické a vědecké výzkumné činnosti je úspěšně řešena na půdě Evropy – např. ve spolupráci s University of Salerno v Itálii, Universidad Politécnica de Madrid ve Španělsku nebo Lublin University of Technology v Polsku. Díky mezinárodní spolupráci je možné efektivně sdílet vědomosti, zkušenosti a laboratorní vybavení. Tato spolupráce vede k úspěšným výstupům ve světově uznávaných periodikách s vysokým impact faktorem, např. Composite part B – Engineering s impact faktorem 4,727. Autoři nebo spoluautoři jsou pracovníky Katedry materiálu a strojírenské technologie.

 

Díky této efektivní spolupráci je možné vyšší zapojení studentů navazujícího magisterského a doktorského studia do řešení jejich prací v zahraničí, a to zejména v oblasti technologie lepení a kompozitních materiálů. 

 

Výuka v Etiopii