×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Instrumentace

Laboratoře > Instrumentace

Měření zatížení radličky zemědělského stroje

 

 

Realizace Charpyho kladiva

 

 

Realizace lisovací nádoby na lisování olejnin

 

Zařízení pro analýzu creepu dřeva

 

Měření smykových vlastností partikulárních látek

 

Instrumentace zařízení na zkoušení plechů ČVUT Praha FS

 

Realizace indukčního ohřevu

 

Snímač na měření vlastností vzorku při kalení