×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Vyučované předměty

DTDT23Y Konstrukční materiály a strojírenská technologie
DTDX01Y Projektové řízení
DTDX02Y Modelování interakcí partikulárních látek
DTDX03Y Syntetické materiály a kompozity
DTDX04Y Modelling of particular substances interactions
DTDX05Y Project management
DTDX06Y Perspektivní konstrukční materiály a technologie
DTDX07Y Synthetic polymer materials and composites
TDL001E Technické materiály nedřevěné
TDL01Z Technické materiály nedřevěné
TDL701E Technické materiály nedřevěné
TDL71Z Technické materiály nedřevěné
TDT03Z Strojírenská technologie I
TDT08E Zpracovny nekovového odpadu
TDT10E Základy strojírenské technologie
TDT11E Manufacturing technology
TDT70E Základy strojírenské technologie
TDT73Z Strojírenská technologie I
TDT78E Zpracovny nekovového odpadu