×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Vyučované předměty

TDT05Z Dílenská praxe
TDT02E Nauka o materiálu
TDT11E Strojírenská technologie
TDT03Z Strojírenská technologie I
TDT73Z Strojírenská technologie I
TDT04E Strojírenská technologie II
TDL01Z Technické materiály nedřevěné
TDL71Z Technické materiály nedřevěné
TDT10E Základy strojírenské technologie
TDT70E Základy strojírenské technologie
TDT08E Zpracovny nekovového odpadu
TDT78E Zpracovny nekovového odpadu