×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Práce studentů

Studentům nabízí naše katedra odborné vedení při řešení jejich prací a moderně vybavené laboratoře.  Výstupem jsou závěrečné práce obsahující mnoho zajímavých nových poznatků z oboru nauky o materiálu a technologií.

Katedra poskytuje studentům „plný“ servis v rámci jejich výzkumu a to ve všech formách – bakalářské, diplomové a disertační práce. Nespornou výhodou při řešení prací na katedře je zapojení studentů do výzkumných projektů. Studenti se při zpracování svých bakalářských, diplomových a disertačních prací seznámí s moderními zařízeními a mají možnost v příjemném zázemí katedry zpracovat své práce.

Při řešení závěrečných prací ve spolupráci s firmami, či externími partnery je pro studenty možnost provést vlastní výzkum právě v těchto laboratoří a současně navázat kontakt s praxí. 

 

 

 

Práce studentů SEM