×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

BROŽEK, M. Cutting Conditions Optimization When Turning Overlays.. Journal of Materials Processing Technology, 2005, roč. 168, č. 3, s. 488 - 495. ISSN: 0924-0136.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – NÁPRSTKOVÁ, N. Možnosti hodnocení mechanické úpravy lepeného povrchu. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 10, s. 277 - 279. ISSN: 0447-6441.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – MEDLÍN, R. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON THE TRANSITION BEHAVIOUR OF THE STEEL 21MnTiB. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 4, č. 52, s. 156 - 162. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. Utilization of mechanical variable speed drive in the agriculture environment. Naukovij visnik, 2006, roč. 2006, č. 101, s. 43 - 48. ISSN: 0869-0782.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Influence of overlay layers number on the abrasive wear. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 3, č. 52, s. 115 - 122. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SEDLÁČEK, A. – JANČA, E. EXPLOITATION OF HERTZ´S CONTACT PRESSURES IN FRICTION DRIVES. Zemědělská technika viz Research in Agricultural Engineering, 2006, roč. 52, č. 3, s. 107 - 114. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – ŠLEGER, V. – CHOTĚBORSKÝ, R. – JANČA, E. Kinematical characteristic of mechanical frictional variable speed drive. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 2, č. 52, s. 61 - 68. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HERÁK, D. Evaluation of factors influencing adhesive bond strength. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 1, s. 30 - 37. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. Transition behavior of 21MnTiB steel owing to tempering temperatures. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 2, s. 100 - 104. ISSN: 0869-0782.

HRABĚ, P. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. Laboratory exams of overlay materials. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 1, s. 113 - 117. ISSN: 0869-0782.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Visulation of fracture process. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 2, s. 70 - 74. ISSN: 0869-0782.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Možnosti hodnocení tloušťky lepené vrstvy. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 9, s. 247 - 249. ISSN: 0447-6441.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – ŠVEIDLER, Z. Porovnání odolnosti kovových materiálů proti opotřebení. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 10, s. 42 - 43. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – BROŽEK, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. INFLUENCE OF LAPPED LENGTH ON ADHESIVE BOND STRENGTH. RECENT , 2007, roč. 8, č. 3, s. 536 - 539. ISSN: 1582-0246.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – BROŽEK, M. Properties of Martensitic overlay material. RECENT , 2007, roč. 8, č. 3, s. 436 - 439. ISSN: 1582-0246.

HRABĚ, P. – BROŽEK, M. Vícevrstvé návary a jejich odolnost proti opotřebení . Konstrukce, 2007, roč. 5, č. 6, s. 14 - 17. ISSN: 1213-8762.

HRABĚ, P. – BROŽEK, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. DEPENDENCE OF OVERLAY MATERIALS WEAR RESISTANCE ON THE LAYERS NUMBER. RECENT , 2007, roč. 3, č. 8, s. 301 - 304. ISSN: 1582-0246.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. INFLUENCE OF TEMPERATURE ON ADHESIVE BONDS STRENGTH AND RELIABILITY. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 2, s. 87 - 91. ISSN: 0869-0782.

BROŽEK, M. Technicko-ekonomické hodnocení aplikace návarů u plužních čepelí.. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 129 - 136. ISSN: 1211-8516.

BROŽEK, M. Odolnost návarů proti abrazivnímu opotřebení. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 9, č. 4, s. 51 - 60. ISSN: 1335-2393.

MÜLLER, M. – BROŽEK, M. Technologické vlastnosti vybraných epoxidových lepidel. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 9, č. 4, s. 73 - 82. ISSN: 1335-2393.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Martenzitické návary a jejich vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 3, s. 66 - 67. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. Možnosti aplikace technologie lepení v zemědělství. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 3, s. 70 - 71. ISSN: 0373-6776.

BROŽEK, M. Abrasive wear resistance of selected hardfacing materials. Manufacturing Technology, 2007, roč. 5, č. 12, s. 5 - 9. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M. Briquetting of chips resulted from cutting operations of metal. Manufacturing Technology, 2007, roč. 5, č. 12, s. 9 - 14. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – KRMELA, J. Technological and constructional aspects affecting bonded joints. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 2, s. 67 - 74. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – HŮRKA, K. Vliv teploty prostředí na dobu vytvrzování lepidla v lepeném spoji. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 1, s. 9 - 15. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Properties of martensitic overlays. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 116 - 120. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – KUŠNEROVÁ, M. – VALIČEK, J. – HLOCH, S. Analyzování vrstev návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 81 - 84. ISSN: 1211-4162.

BROŽEK, M. Optimization of Cutting Conditions at Drilling. Naukovij visnik, 2008, roč. 0, č. 0, s. 307 - 314. ISSN: 0869-0782.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. Abrasive wear of high chromium Fe-Cr-C hardfacing alloys. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 4, s. 192 - 198. ISSN: 1212-9151.

VALIČEK, J. – RUSNÁK, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – KADNÁR, M. – HLOCH, S. – KUŠNEROVÁ, M. Geometrické aspekty drsnosti povrchu klasických a netradičních technologií. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 9, s. 249 - 253. ISSN: 0447-6441.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Properties of two-layer martensitic weld deposit. Acta Technologica Agriculturae, 2008, roč. 10, č. 4, s. 85 - 89. ISSN: 1335-2555.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. – HRABĚ, P. SETTING OF ADHESIVE BONDED SURFACE OPTIMUM ROUGHNESS VALUE. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2008, roč. 54, č. 1, s. 179 - 185. ISSN: 1210-0471.

VALIČEK, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – HLOCH, S. – KUŠNEROVÁ, M. Detekce topografie povrchu vzniklého při hydroabrazivním dělení materiálů a názory na mechanismus jejího vzniku. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 244 - 247. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – VALIČEK, J. – KUŠNEROVÁ, M. – HLOCH, S. Hodnocení vlivu integrity lepeného povrchu na změnu pevnostních charakteristik lepeného spoje. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 177 - 180. ISSN: 1211-4162.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Vybrané návarové materiály a jejich laboratorní porovnání proti abrazivnímu opotřebení. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 77 - 80. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Hodnocení mechanické úpravy lepeného povrchu. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 173 - 176. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Vlastnosti vícevrstvých návarů. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 93 - 96. ISSN: 1211-4162.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. Utilization of method of stress limit for designing of motion screw’s dimensions. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 1, s. 32 - 41. ISSN: 1212-9151.

BROŽEK, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Optimization of cutting conditions at drilling.. RECENT , 2008, roč. 8, č. 3, s. 225 - 228. ISSN: 1582-0246.

BROŽEK, M. Hodnocení jakosti bodových svarů.. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 3, s. 6 - 11. ISSN: 1211-4162.

FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Operating ability evaluating of main beam pipeline saddle. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 55 - 60. ISSN: 1210-0471.

HERÁK, D. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. Loading capacity determination of the wooden scarf joint. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 2, s. 76 - 83. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. Effect of abrasive particle size on abrasive wear of hardfacing alloys. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 101 - 113. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – MÜLLER, M. – DAJBYCH, O. – SIMANJUNTAK, S. Bearing capacity and corrosion weight losses of the bonded metal joints in the conditions of Indonesia, North Sumatra province. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 94 - 100. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – VÁLEK, R. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. Effect of carbide size in hardfacing on abrasive wear. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 4, s. 149 - 158. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. Properties multilayer overlay materials. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 91 - 97. ISSN: 1210-0471.

MÜLLER, M. – JIRKA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Aspekty mechanické úpravy lepených povrchů tryskáním. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 63 - 66. ISSN: 0447-6441.

BROŽEK, M. The Turning of Overlays Using Sintered Carbide Tools. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, roč. 40, č. 5, s. 438 - 446. ISSN: 0268-3768.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HERÁK, D. – SAVKOVÁ, J. Behavior of hardfacing deposits. Mechanizacija ta elektrifikacija silskogo gospodarstva, 2009, roč. 92, č. 1, s. 397 - 404. ISSN: 0202-1927.

CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Abrasive wear of hardfacing deposits. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 99 - 106. ISSN: 1210-0471.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – JIRKA, M. – SAVKOVÁ, J. Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 1, s. 39 - 45. ISSN: 1213-8762.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. DEGRADATION PROCESSES INFLUENCING BONDED JOINTS. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – BROŽEK, M. – VALIČEK, J. Interakce vlivu integrity lepeného povrchu a tloušťky vrstvy lepidla na proces lepení. Strojírenská technologie, 2009, roč. 14, č. 3, s. 18 - 25. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. INTERACTION OF STEEL SURFACE TREATMENT BY MEANS OF ABRASIVE CLOTH AND ADHESIVE BOND STRENGTH. Manufacturing Technology, 2010, roč. 10, č. 1, s. 49 - 57. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – NÁPRSTKOVÁ, N. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADHESIVE LAYER THICKNESS OPTICAL EVALUATION. Manufacturing Technology, 2010, roč. 10, č. 1, s. 45 - 49. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – BROŽEK, M. – SLABÝ, J. – PROSHLYAKOV, A. Vliv koncentrace zpevňujících částic na vlastnosti polymerních kompozitů. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 11-12, s. 314 - 318. ISSN: 0447-6441.

MÜLLER, M. – PAVELKA, R. Testování sériových a opravárenských nátěrů aplikovaných v automobilovém průmyslu. Strojírenská technologie, 2010, roč. 15, č. 2, s. 23 - 28. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – HERÁK, D. DIMENSIONING OF THE BONDED LAP JOINT. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 2, s. 59 - 68. ISSN: 1212-9151.

KRMELA, J. – PEŠLOVÁ, F. – MÜLLER, M. – HAJDUCHOVÁ, Ľ. – TOMANOVÁ, V. Mikroskopické zkoumaní povrchů v oblasti adheze kov - pryž. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 2, s. 37 - 39. ISSN: 0447-6441.

HRABĚ, P. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HERÁK, D. Vliv některých parametrů testu na abrazívní opotřebení. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 84 - 87. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – PAVELKA, R. Jakost nátěrových systémů používaných v automobilovém průmyslu. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 187 - 190. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Polymerní kompozity na bázi zpevňujících částic odpadů z procesu mechanické povrchové úpravy. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 183 - 186. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. – PAŠKO, J. Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 9, s. 304-307. ISSN: 1210-3306.

MÜLLER, M. – ŠTEFAN, P. Výzkum elektrické vodivosti u polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 5, s. 12-18. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Využití abraziva z procesu dělení metodou AWJ v oblasti materiálového výzkumu . Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 5, s. 37-42. ISSN: 1211-4162.

KOTUS, M. – ANDRÁSSYOVÁ, Z. – ČIČO, P. – FRIES, J. – HRABĚ, P. Analysis of wear resistent weld materials in laboratory conditions. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č Special Issue, s. 74-78. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M.; idPublikace = 52645; Název: INFLUENCE OF SURFACE INTEGRITY ON BONDING PROCESS-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – ŽARNOVSKÝ, J. – FRIES, J. OVERLAPPING LENGTH AND LIFETIME INFLUENCE ON LOAD OF SIMPLE OVERLAPPED ADHESIVE BOND. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. 57, č. 1, s. 201-205. ISSN: 1210-0471.

ŽITŇANSKÝ, J. – ŽARNOVSKÝ, J. – DRLIČKA, R. – MÜLLER, M. – FRIES, J. INFLUENCE OF MACHINED MATERIAL TYPE TO THE SURFACE ROUGHNESS WHEN USING WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. 57, č. 1, s. 291-298. ISSN: 1210-0471.

MÜLLER, M. – KOLÁŘ, V. – VALÁŠEK, P. Technologie lepení - mechanická úprava povrchu AlCu4Mg tryskáním. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 4, s. 57-61. ISSN: 1211-4162.

KEJVAL, J. – HENC, P. – MÜLLER, M. Vliv teploty a času vytvrzování na pevnost lepeného spoje - spojování slitiny AlCu4Mg pomocí methylmetakrylátových lepidel. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 4, s. 15-20. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. Experimentální posouzení vlivu navařovacích parametrů na promísení návarové housenky. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č. 1, s. 44 - 49. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Vliv plniva na bázi odpadního abraziva z otryskávání na pevnostní charakteristiky polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č. 1, s. 36 - 39. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. Proces stárnutí a trvanlivosti garantované výrobcem na hodnocení lepených spojů. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 2, s. 23-28. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. Effects of MIG process parameters on the geometry and dilution of the bead in the automatic surfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 56-62. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. Change of mechanical properties in substrate during rewelding deposit. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 3, s. 105-109. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. The effect of microstructure of the hypoeutectic Fe-Cr-C hardfacing on abrasive wear. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

HENC, P. – KEJVAL, J. – MÜLLER, M. Konstrukční tvar spoje - spojování slitiny AlCu4Mg pomocí methylmetakrylátových a dvousložkových epoxidových lepidel. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 4, s. 12-15. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Degradation medium of agrokomplex - adhesive bonded joints interaction. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 3, s. 83-91. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – KEJVAL, J. Faktory limitující použití polymerních částicových kompozitů - pórovitost. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 3, s. 192-197. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – CIESLAR, J. Pryžový kompozit na bázi druhotných surovin. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 246-250. ISSN: 1211-4162.

KEJVAL, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – HENC, P. Hodnocení mechanických vlastností polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 226-230. ISSN: 1211-4162.

CHOCHOLOUŠ, P. – MÜLLER, M. Hodnocení adhezní pevnosti a interakce vrstev izolačních sendvičových materiálů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 217-222. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. The morfology change of iron diboride in the Fe-B alloy during deformation. MM Science Journal. , 2012, roč. 5, č. 3, s. 338-340. ISSN: 1803-1269 .

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DIVIŠOVÁ, M. Model for energy and deformation determination of selected oilseeds under compression loading – Short communication. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 155-158. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Influence of bonded abrasive particles size on wear of polymeric particle composites based on waste. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 13, s. 268-272. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymeric particle composites with filler saturated matrix. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 13, s. 272-276. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M.; idPublikace = 59840; Název: Použití kyanoakrylátových lepidel v praxi-- Neexistuje podtyp publikace --

CIESLAR, J. – BROŽEK, M. Experimentální posouzení vlastností litin se zvýšenou odolností proti abrazivnímu opotřebení. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 5-6, s. 290-296. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Effect of sedimentation on the final hardness of polymeric particle composites. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 3, s. 92-98. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Abrasive wear effect on Polyethylene, Polyamide 6 and polymeric particle composites. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 12, s. 55-59. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – KOLÁŘOVÁ, M. Quality evaluation of briquettes made from wood waste. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 1, s. 30-35. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – CHOCHOLOUŠ, P. Polymerní částicové kompozity na bázi odpadu s obsahem oxidu křemičitého. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 1-2, s. 122-127. ISSN: 1211-4162.

KEJVAL, J. – MÜLLER, M. – HENC, P. Mechanické vlastnosti a „two-body“ abrazívní opotřebení polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 1, 2, s. 33-38. ISSN: 1211-4162.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. SPECIFICKÉ DEGRADAČNÍ PROSTŘEDÍ PŮSOBÍCÍ NA LEPIDLO VYUŽÍVANÉ V KONSTRUKCI STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 166-169. ISSN: 1802-2391.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Efektivní zvýšení životnosti plužní čepele. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – PROSHLYAKOV, A. Využití RTG záření k určení vnitřní struktury technických materiálů – polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 266-270. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Vliv klimatických podmínek České republiky na pevnostní charakteristiky lepených spojů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 5-6, s. 343-348. ISSN: 1211-4162.