×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru J03/98:413100016 prof. Ing. Legát Václav, DrSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pejša Ladislav, DrSc.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Ing. Horáček Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2004

Kapitoly v odborné knize

BROŽEK, M. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky. Praha: Profi Press, s. r. o., 2004. 1s. ISBN 80-86726-07-X. s. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky, s. 11 - 52.

Odborná monografie

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – BROŽEK, M. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – POŠTA, J. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.. Profi Press, s.r.o. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2004. 188s. ISBN 80-86726-07-X.

Ostatní výsledky

Použití návarů prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Technologie lepení mechanická úprava lepeného povrchu doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Návary plužních čepelí. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Horáček Jiří, 2004

Vlastnosti pelet ze šťovíku. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2004

Teplotní odolnost epoxidových lepidel doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Lepení hliníku a duralu kyanoakryláty doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Houževnatost kovových materiálů Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2004

Influence of notch on the strength of engineering parts Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2004

Vliv korozního prostředí na drsnost povrchu oceli. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2004

Využití kontejnerů na plastový odpad. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Využití kontejnerů na PET lahve. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Briketování kovových materiálů. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Vliv PVD povlaku TiN na mechanické zatížení vrtáku. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Korozní prostředí a mechanické vlastnosti oceli. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2004

Použití návarů na součásti stavebních a zemních strojů. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Opotřebení funkčních povrchů lze snížit pomocí návarů. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Měření digitální posuvkou. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Mechanické vlastnosti spojů lepených sekundovými lepidly prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Briketování třísek z obrábění kovů prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Abrasive wear resistance of Hardfacing Materials prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Návary a jejich využití v praxi Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Influence of heat treatment on mechanical properties of steel Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Heating briquettes from energy crops. Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Mechanische Eigenschaften des Schraubstahls 12 122 Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Vliv faktorů na lom materiálu Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Vliv teploty prostředí na pevnost lepeného spoje doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Influence of surface roughness on strength of adhesive bond doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Bonding technology – first–quality bond doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Influence of temperature resistance of epoxy adhesives on resulting strength of adhesive bonds doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2004

Bonding technology – mechanical surface preparation doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Bonding technology – mechanical surface preparation doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Strain Ageing of Steel 21MnTiB Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2004

Problems of Visualization of Fracture Process doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Influence of screw drill material on drilled hole surface roughness Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Evaluation of plough shares provided with overlays prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Effect of TiAlN coating on twist drills tool-life prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Likvidace vyřazených bankovek. Nováková Alexandra, 2004

Study of wear resistance - hardness relationship of overlays. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Statistické hodnocení výsledků zápočtového testu. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Rovnovážný diagram olovo - cín. Nováková Alexandra, 2004

Optimalizace volby materiálu odlitku. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Economic effective hole production. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Použití digitálních měřidel ve strojírenské metrologii. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Abrasive Wear Resistance of Selected Hardfacing Materials. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2004

Porovnání návarových materiálů proti abrazívnímu opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2004

Abrazívní opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2004

Abrasive wear resistance of overlay materials Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2004

Compaction phytomass to the briquettes Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Abrasive wear resistance of overlays materials Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Nováková Alexandra, 2004

Abrasive wear resistance of overlays materials Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Nováková Alexandra, 2004

Briketování dřevního odpadu Ing. Plíštil David, Ph.D.; Nováková Alexandra, 2004

Strain Ageing of Steel 21MnTiB Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2004

STEEL AGEING AS MATERIAL DEGRADATION Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2004

DIFFERENT FUNCTIONS FOR DESCRIPTIONS TRANSITION CURVE BY STANDARD CHARPY TEST OF SIMPLE WITH V-NOTCH doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF TRANSITION CURVE doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Problems of Visualization of Fracture Process doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2004

Compaction phytomass to the briquettes Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Lepené spoje vliv geometrických parametrů doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

Lepené spoje ohrožené stárnutím doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

Teplota a čas - vliv na pevnost lepených spojů doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2005

Zvyšování životnosti abrazivně opotřebených strojních částí Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2005

Bonded wooden balks doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2005

Mechanical characteristics of standard fuel briquettes on biomass basis Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Amitava Roy; Ing. Hutla Petr, 2005

The Technic-economical Evaluation of HSS Drills with PVD Coatings. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

The Evaluation of The Overlays Abrasive Resistance. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Vliv drsnosti povrchu hliníku na pevnost lepených spojů. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Návary na plužních čepelích prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Horáček Jiří, 2005

Briketování nekovových materiálů prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Odolnost vícevrstvých návarů proti abrazivnímu opotřebení prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Šveidler Zdeněk, 2005

Technologie lepení – vliv expirační doby lepidel na pevnost lepených spojů doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Influence of notch on the strength of engineering parts Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2005

Mechanical properties of briquettes made from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Bonded joints ageing doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

Technological properties of adhesives doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

Adhesive bonding technology - temperature effect on adhesive bonding process doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

Adhesive bonding technology - temperature effect on adhesive bonding process doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

INFLUENCE OF TEMPERATURE EXPOSITION ON MECHANICAL PROPERTIES Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2005

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON TRANSITION BEHAVIOUR OF 35MNB STEEL Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2005

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON TRANSITION BEHAVIOUR OF 35MNB STEEL Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2005

Degradation of bonded joints owing to the temperature doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2005

Degradation of bonded joints owing to the temperature doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2005

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON TRANSITION BEHAVIOR Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2005

Comparison of multilayer overlays with regard to the abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

MOVIE CAMERA CRANE STORK doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2005

MOVIE CAMERA CRANE STORK doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2005

DESIGN OF CAMERA CRANE STORK doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2005

Materials for surfacing and their utilization in practice Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2005

UTILIZATION OF THE MORE CONTACT TRANSFER OF ENERGY IN THE CONSTRUCTION OF THE MECHANICAL VARIATOR doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Zachariáš Ladislav, CSc., 2005

Resistance surfacing materials against abrasive wear Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2005

Resistance surfacing materials against abrasive wear Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2005

Comparison of multilayer overlays with regard to the abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

Comparison of multilayer overlays with regard to the abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2005

DIFFERENT FUNCTIONS FOR DESCRIPTIONS TRANSITION CURVE BY STANDART CHARPY TEST OF SIMPLE WITH V-NOTCH doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2005

Technicko-ekonomické hodnocení životnosti součástí s návary. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Šveidler Zdeněk, 2005

Study of Surface Temperature in Shaft Surfacing. prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Volba materiálu pro stavební stroje pracující v podmínkách abrazívního opotřebení prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Zdravecká Eva, 2005

Nauka o materiálu doc. Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

Porovnání austenitických návarů proti abrazivnímu opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2006

Zajišťování válcových ploch lepením doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2006

Stárnutí konstrukčních materiálů Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Změna mechanických vlastností při popouštění Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2006

Lepicí pásky - použití pro upevňování prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Influence of heat exposition on transition behavior of steel Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2006

Fixing of Cylindrical Surfaces – Bonding Technology doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

One layer austenitic overlays and their abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2006

Inquiry Concerning the Course "Basic Engineering Technologies" prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2006

Evaluation of Teachign of the Course "Practice in Workshop" Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2006

Faktory ovlivňující intenzitu abrazivního opotřebení Ing. Kouba Martin; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2006

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON THE TRANSITION BEHAVIOUR OF THE STEEL 21MNTIB Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2006

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON THE TRANSITION BEHAVIOUR OF THE STEEL 21MNTIB Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2006

VLIV OPAKOVANÉHO NAVAŘOVÁNÍ NA VELIKOST TEPELNĚ OVLIVNĚNÉ ZÓNY Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2006

Influence of geometrical parameters on the bonded joints strength doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Limiting factor in adhesive bond creation doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Limiting factor in adhesive bond creation doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Overlays used for abrasive wear resistance increase of machine parts Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2006

Comparison of overlays with regard to the abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

Comparison of overlays with regard to the abrasive wear resistance Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

Comparison of overlays with regard to the abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

Experimentální posouzení návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2006

Technological aspects of adhesive bonding technology used in construction doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Technical-Economical Evaluation of the Overlay Application prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2006

ÚNOSNOST DŘEVĚNÉHO LEPENÉHO SPOJE S ÚKOSEM doc. Ing. Herák David, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

CONE - CONE HERTZ´S CONTACT PRESSURES IN FRICTION DRIVES doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

CONE - CONE HERTZ´S CONTACT PRESSURES IN FRICTION DRIVES doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2006

Technologické aspekty ovlivňující spolehlivost lepených spojů doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2006

Porovnání opotřebení návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2006

Comparison of the overlay materials wear Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2006

TEST OF ADHESIVE MIXTURE WORKABILITY doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

OBSTACLES DESIGN FORM THE EVALUATION OF TYRE DEFORMATION CHARACTERISTICS Ing. Krmela Jan, MSc.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Pešlová Františka, Ph.D., 2007

Bonding of Plywood using Thermoplastic Adhesives of the firm Termolan prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2007

Structure and properties of one layer and two layers martensitic weld deposits Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Influence of bonded material on the resulting bonded joint strength doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Valiček Jan, 2007

Analysis of acoustic parameters of hydrodynamic system and its application Kušnerová Milena; Valiček Jan; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Pella Alexander; Radvanská Agáta, 2007

Derivation of Hydrodynamic system Acoustic Parameters Kušnerová Milena; Valiček Jan; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Radvanská Agáta; Pella Alexander, 2007

Welds used for surfacing of by abrasion worn out machine parts Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Valiček Jan, 2007

Mechanical properties of pellets on the canary grass basis prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2007

Mechanical properties of pellets on the canary grass basis prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2007

Aluminum packaging is not scrap doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Valiček Jan; Nováková Alexandra, 2007

Aluminum packaging is not scrap doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Valiček Jan; Nováková Alexandra, 2007

International Science Conference of Materials Engineering and Technologies - MITECH2007 Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2007

Test samolepicích háčků – kolik toho vlastně unesou prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2007

INFLUENCE OF TEMPERATURE ON ADHESIVE BONDS STRENGTH AND RELIABILITY doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

Laboratory exams of overlay mateterials Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Pevnost lepeného spoje - vliv recyklovaných odmašťovadel doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON THE TRANSITION BEHAVIOUR OF THE STEEL Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Rychle tvrdnoucí dvousložkové epoxidy doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Zefektivnění lepení v praxi doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Ekologické aspekty povrchové přípravy lepených spojů doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Přednosti a limity technologie lepení při uplatnění v zemědělství doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Hliník jako obal, zatracovaný i vyzdvihovaný doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

Dvousložková epoxidová lepidla - hodnocení vlivu expirační doby dvousložkových epoxidových lepidel na pevnost lepených spojů doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Hodnocení vybraných kyanoakrylátových lepidel doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Adhesive bonds hardening due to temperature doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Turning of Overlays Using Sintered Carbide Tools prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2007

Influence of surface Mechanical treatment on adhesive bond strength doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Ecological aspects of bonded joints surfaces preparation affecting the reliability doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2007

Ledeburitic overlays used for abrasive wear resistance increase of machine Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2007

Influence of mechanical properties of martensitic overlay material on abrasive wear Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Carbidic phases evaluation of an overlay Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Válek Robert, Ph.D.; Bc. Mimra Luděk, 2007

Vícevrstvé návary a jejich odolnost proti opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Šveidler Zdeněk, 2007

Study of Factors Influencing the Abrasive Wear Intensity prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2007

Bonding of Plywood Using Thermoplastic Adhesives Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2007

TEMPERATURE AND TIME – ADHESIVE BOND DEGRADATION PROCESS doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Properties of System Martensitic Overlay Materials Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

Overlay layers and their abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Martensitic overlays and their abrasive wear resistance Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

APPLICATION POSSIBILITIES OF ADHESIVE BONDING TECHNOLOGY – OPTIMAL TECHNOLOGICAL PROPERTIES doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

Mechanical properties of martensitic overlay material Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Technic-economical evaluation of the overlay application in agriculture prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2007

Martensite overlay layer and its influence on substratum Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON TRANSITION BEHAVIOUR OF STEEL Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

Technic-economical evaluation of the overlay application in agriculture prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2007

Overlay materials and their tribological behaviour Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

Overlay materials and their tribological behaviour Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

INFLUENCE OF HARDENING PROCESS ON ADHESIVE BOND STRENGTH doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

EXAMS OF OVERLAY MATERIALS WITH REGARD TO ABRASIVE WEAR CAUSED BY BONDED ABRASIVE ELEMENTS Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

INFLUENCE OF HARDENING PROCESS ON ADHESIVE BOND STRENGTH doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

EXAMS OF OVERLAY MATERIALS WITH REGARD TO ABRASIVE WEAR CAUSED BY BONDED ABRASIVE ELEMENTS Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

EXPERIMENTAL SETTING OF ADHESIVE BONDS CORRECTING COEFFICIENTS doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

EXPERIMENTAL SETTING OF ADHESIVE BONDS CORRECTING COEFFICIENTS doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Martensite overlay layer and its influence on substratum Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2007

Influence of heat exposition on transition behaviour of steel Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

Overlay materials used in practice for service life increase of machine parts Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2007

SURFACE PRE-TREATMENT IN ADHESIVE BONDING – PARAMETERS OPTIMIZATION doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

TEST OF ADHESIVE MIXTURE WORKABILITY doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2007

HARDENING PROCESS OF ADHESIVE BOND doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2008

Hodnocení vlivu integrity lepeného povrchu na změnu pevnostních charakteristik lepeného spoje doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Valiček Jan; Kušnerová Milena; Ing. Hloch Sergej, Ph.D., 2008

Hodnocení mechanické úpravy lepeného povrchu doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2008

Detekce topografie povrchu vzniklého při hydroabrazivním dělení materiálů a názory na mechanismus jejího vzniku Valiček Jan; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Hloch Sergej, Ph.D.; Kušnerová Milena, 2008

Vybrané návarové materiály a jejich laboratorní porovnání proti abrazivnímu opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2008

Analyzování vrstev návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Kušnerová Milena; Valiček Jan; Ing. Hloch Sergej, Ph.D., 2008

MULTILAYER OVERLAY MATERIALS AND THEIR TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2008

OPTIMIZATION OF SURFACE TREATMENT PARAMETERS IN ADHESIVE BONDING TECHNOLOGY doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2008

Bearing capacity of the bonded metal joints in the conditions of Indonesia, North Sumatra province doc. Ing. Herák David, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dajbych Oldřich, 2008

Bearing capacity of the bonded metal joints in the conditions of Indonesia, North Sumatra province doc. Ing. Herák David, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dajbych Oldřich, 2008

Strength Evaluation of Soft Soldered Joints prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2008

Strength evaluation of soldered joints using lead and leadless solders prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2008

STRUKTURNÍ ZMĚNY V TEPELNĚ OVLIVNĚNÉ OBLASTI PŘI OPAKOVANÉM NAVAŘOVÁNÍ Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2008

Evaluation of teaching of the subject “Practice in workshop” Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2008

MICROSTRUCTURE CHANGE IN THE HAZ AT LOW CARBON STEEL DEPOSIT REPEATED SURFACING Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2008

OVERLAY MATERIALS AND THEIR TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2008

WORKABILITY – LIMITING FACTOR OF TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Valiček Jan, 2008

PROJECT OF GEOMETRIC AND MATERIAL PARAMETERS FOR SETTING OF FLUID PRESSURE IN THE HYDRODYNAMICAL RESONANCE CHAMBER Kušnerová Milena; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Valiček Jan; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Hloch Sergej, Ph.D., 2008

Aplikace lepených spojů v tropických oblastech doc. Ing. Herák David, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dajbych Oldřich, 2008

ANAEROBIC ADHESIVES - FIXING OF CYLINDRICAL SURFACES doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2008

Behavior of hardfacing deposit Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Savková Jarmila, 2008

UPEVŇOVÁNÍ KOVOVÝCH VÁLCOVÝCH DÍLŮ doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Ružbarský Juraj, Ph.D., 2008

Strojírenská technologie I (návody ke cvičením) prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2008

Zpracovny nekovového odpadu doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2008

International Scientific Conference "Material Science and Manufacturing Technology" prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Nováková Alexandra, 2008

Lepení dřeva tavnými lepidly. prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2008

Ecological briquettes from dendromass prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2009

Evaluation of Ecological Wooden Briquettes Quality Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2009

GEOMETRIE JEDNOHOUSENKOVÉHO NÁVAROVÉHO SYSTÉMU Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Briquetting of chips from nonferrous metals prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2009

Forming resistance determination of steel Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2009

METAL CYLINDRICAL PARTS FIXING doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2009

Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Abrasive wear of high chromium hardfacing deposits Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2009

Influence of weld deposit conditions on abrasive wear resistance of Fe-Cr-C hardfacing Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Stem nematodes Ditylenchus dipsaci - D2/D3 segments of ribosomal DNA as diagnostic tool Douda Ondřej; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Marek Miroslav; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Strojírenská technologie (technologické postupy) prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2009

Výsledky s právní ochranou

Zařízení pro stanovení odolnosti materiálu proti opotřebení volnými částicemi prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc., 2009

Ostatní výsledky

International Scientific Conference "Material Science and Manufacturing Technology" - MITECH 2009 prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2009

Výsledky s právní ochranou

Polohovadlo pro navařování a svařování prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2009

Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku dřevin Souček Jiří; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2009

Palivová briketa ze směsné dendromasy prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2009

Palivová peleta ze směsné dendromasy prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2009

Palivo na bázi sběrového papíru a / nebo lepenky prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2009

Ostatní výsledky

INFLUENCE OF ADHESIVE BONDED SURFACE TEXTURE ON ADHESIVE BONDING PROCESS doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Krmela Jan, MSc.; Ing. Ružbarský Juraj, Ph.D., 2009

Using of computational modelling to long-fibre composite Ing. Krmela Jan, MSc.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Tomanová Vladimíra; Ing. Rusnáková Soňa, Ph.D., 2009

Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Mechaničeskie svojstva mjagkovo svincovovo i mjagkovo bessvincovovo pripoja prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra, 2009

Výsledky s právní ochranou

Polohovadlo pro navařování šikmých ploch Ing. Petr Hrabě, Ph.D., Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2010

Zařízení pro testování opotřebení materiálu volnými částicemi prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2010

Zkušební zařízení na měření odolnosti materiálu vůči volně padajícímu erozivu doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Nováková Alexandra; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2010

Palivo na bázi dendromasy a sběrového papíru a/nebo lepenky prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2010

Zařízení pro stanovení odolnosti materiálu proti opotřebení vázanými částicemi prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2010

Patent

Prystriydlya transportuvannya i ochyshchennya korenebul boplodiv Bulgakov Volodymyr; Berezovyi Mykolay; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc.; doc. Ing. Herák David, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Neuberger Pavel, Ph.D.; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2010

aaa aaa aaa

Výsledky s právní ochranou

Upínka zkušebních vzorků s návarovou housenkou Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Sedláček Luboš, 2010

Ostatní výsledky

MODEL VLIVU NAVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ NA GEOMETRII NÁVAROVÉ HOUSENKY S VYUŽITÍM CENTRÁLNĚ KOMPOZITNÍHO NÁVRHU EXPERIMENTU Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2010

Výsledky s právní ochranou

Ruční lis s perforátorem doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Bc. Petr Zadrobílek (externí), prof. Ing. Milan Brožek, CSc., Alexandra Nováková, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2010

Ostatní výsledky

PROCHÁZKA, P. – KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OBSERVATION OF FIELD AND CROP CONDITIONS BY MEANS OF AN UNMANNED AIRCRAFT MODEL . 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering ; Datum zahájení: 14.7.2010; Strana od: 200; Strana do: 204.

ASSESSMENT OF COST OF CULTIVATION OF SELECTED ENERGY CROPS Ing. Novák Petr; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Petrásek Stanislav, 2010

PŘEHLED A ROZBOR MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ PRO VÝROBU BIOPALIVA Ing. Petrásek Stanislav; Ing. Novák Petr; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2010

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování erozních událostí s využitím leteckého snímkování. 2010. ISBN: ISBN 978-80-552-0441-3; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: SPU Nitra; Konference: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2010; Datum zahájení: 15.10.2010; Strana od: 177; Strana do: 181.

POSSIBILITIES OF INTRODUCING SYSTEM CONTROL TRAFFIC FARMING IN PRACTICE Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Petr Novák, Ing. Miroslav Herout, Ing. Stanislav Petrásek, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Vendula Staňková (externí), Veronika Nídlová (externí), 2010

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení vodní eroze při pěstování polních plodin. 2010. .

PETRÁSEK, S. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRAČNÍCH PROCESŮ U MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ . 2010. .

Výsledky s právní ochranou

Zařízení pro upnutí materiálu při dělení vodním paprskem prof. Ing. Milan Brožek, CSc., 2011

Plužní čepel s návarem prof. Ing. Milan Brožek, CSc., 2011

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Palivo na bázi zbytků z řezu bobulovin, Fuel on basis of rests from prunings of soft fruits, fuel, briquettes, fruits prunings, 2011, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, 21905, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1602723&lan=cs), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 02.12.2010, 07.03.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

Zařízení pro měření tvaru a rozměru v ploše a v prostoru prof. Ing. Milan Brožek, CSc., Alexandra Nováková, doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2011

Perforační nožní lis doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2011

Polymerní částicový kompozit s rozdílnou velikostí frakce výztuže Ing. Petr Valášek, doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2011

Vypichovadlo prof. Ing. Milan Brožek, CSc., Alexandra Nováková, 2011

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní částicový kompozit s plnivem na bázi křemíku, Polymeric particle composite with a filler on the basis of silicium, polymeric particle composites, silicium, 2011, JI - Kompositní materiály, 22062, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022062.pdf), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 01.02.2011, 07.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

MÜLLER, M.; idPublikace = 50449; Název: Výškově stavitelná redukce -- Neexistuje podtyp publikace patent --

MÜLLER, M. – LUKEŠOVÁ, D. Spoj ušní známky s deformovatelným trnem, Ear tag joint with deformatable pin, Animal identification, ear tag, joint, 2011, GG - Chov hospodářských zvířat, 22091, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022091.pdf), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 23.02.2011, 18.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Polymerní částicový kompozit na bázi odpadů, Polymeric particle composite based on waste, Particle composite, polymer, tooling, waste , 2011, JI - Kompositní materiály, 22122, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022122.pdf), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 17.01.2011, 26.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

BROŽEK, M. Skládací stojan na vánoční stromek s nádržkou na vodu, Collapsible stand for Christmas tree with water container, collapsible stand; Christmas tree; water container, 2011, GK - Lesnictví, 22123, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022123.pdf), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 17.01.2011, 26.04.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Stojánek na vánoční stromeček, Stand for Christmas tree, stand; Christmas tree, 2011, GK - Lesnictví, 22239, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1632560&lan=cs), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 16.02.2011, 19.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Laboratorní briketovací lis, Laboratory briquetting press, briquetting press, briquettes, briquetting process, 2011, JQ - Strojní zařízení a nástroje, 22269, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1491747&lan=cs), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 27.01.2010, 26.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

Ostatní výsledky

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Briquettes from paper waste. 2011. ISBN 978-5-88890-071-0; ISSN: N; Místo vydání: Saint-Petersburg-Pavlovsk, Rusko; Název sborníku: Ecology and farming technologies: Agro-engineering approaches; Počet stran: 7; Název nakladatele: Russian academy of agricultural sciences et al.; Datum zahájení 17.5.2011; Místo konání: Saint-Petersburg-Pavlovsk, Rusko; typ akce: EUR; Strana od 219; Strana do 225..

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A.; idPublikace = 50603; Název: Influence of storage on briquettes mechanical properties-- Neexistuje podtyp publikace --

Výsledky s právní ochranou

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní částicový kompozit se zpevňující fází s vysokým obsahem oxidu křemičitého, Polymeric particle composite with an fortifying phase with high silicon content, polymeric particle composites, glass beads, silicium, 2011, JI - Kompositní materiály, 22263, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022263.pdf), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 12.04.2011, 23.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

BROŽEK, M.; idPublikace = 50766; Název: Palivo na bázi zbytků z čaje-- Neexistuje podtyp publikace patent --

BROŽEK, M.; idPublikace = 50767; Název: Palivo na bázi zbytků z kávy-- Neexistuje podtyp publikace patent --

BROŽEK, M.; idPublikace = 50768; Název: Ekologické palivo na bázi zbytků z řezu růží-- Neexistuje podtyp publikace patent --

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Ekologické palivo na bázi zbytků z tabáku, Ecological fuel on tobacco rests basis, ecological fuel, tobacco rest, briquette, 2011, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, 22430, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1667133&lan=cs), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 11.05.2011, 27.06.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

Patent

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Laboratorní briketovací lis, Laboratory briquetting press, briquetting press, briquettes, briquetting process, 2011, JQ - Strojní zařízení a nástroje, 302577, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1490080&lan=cs), Praha, null - Nepřiřazeno, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 27.01.2010, 08.06.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem Stáhnout soubor Odkaz

Popisek / anotace

Výsledky s právní ochranou

BROŽEK, M.; idPublikace = 50935; Název: Zařízení pro zkoušení odolnosti materiálů proti opotřebení volnými částicemi při rotaci vzorků-- Neexistuje podtyp publikace patent --

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní kompozit s uhlíkovým částicovým plnivem, Polymeric particle composite with a filler on the basis of carbon, Polymeric particle composites, carbon, 2011, JI - Kompositní materiály, 22482, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022482.pdf), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 31.05.2011, 18.07.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

BROŽEK, M.; idPublikace = 51587; Název: Palivová briketa na bázi zbytků z gastronomie-- Neexistuje podtyp publikace patent --

NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Rozptylovač pro ošetřování sazenic lesních stromů, Nozzle for chemical protection of forest tree seedlings, Sprayers, tree seedlings, chemical protection, nozzles, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, 22255, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz, ÚPV, Antonína Čermáka 2a, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 24.03.2011, 23.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Ekologické palivo na bázi ořechových skořápek, Ecological fuel on nut shells basis, ecological fuel, high pressure, briquettes, nut shells, 2011, JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie, 22811, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1713425&lan=cs), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha, CZ, 09.09.2011, 17.10.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. Jednotná střela se střepinovým účinkem. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6. 22656. 01.09.2011.

KEJVAL, J. – HENC, P. – MÜLLER, M. Přípravek k broušení víceúčelových zkušebních těles. Úřád průmyslového vlastnictví, Česká republika, (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022876.pdf). 22876. 03.11.2011.

Ostatní výsledky

VALÁŠEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POLYMERIC PARTICLE COMPOSITES WITH FILLER ON THE QUARTZ BASIS. 2011. .

CHOTĚBORSKÝ, R.; idPublikace = 54316; Název: MATERIÁLY PRO OPOTŘEBITELNÉ NÁHRADNÍ DÍLY V ZEMĚDĚLSTVÍ-- Neexistuje podtyp publikace --

CHOTĚBORSKÝ, R.; idPublikace = 54317; Název: Materiály pro zemědělské nástroje-- Neexistuje podtyp publikace --

CIESLAR, J.; idPublikace = 64921; Název: EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE RESISTANCE TO ABRASIVE WEAR OF SELECTED METAL MATERIALS-- Neexistuje podtyp publikace --

Výsledky s právní ochranou

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní částicový kompozit s plnivem na bázi odpadních třísek z procesu frézování. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 23852. 21.05.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní částicový kompozit s plnivem na bázi odpadu z procesu dělení materiálů vodním paprskem . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 23854. 21.05.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní částicový kompozit s plnivem s rozdílnými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 23853. 21.05.2012.

MÜLLER, M. – ZADROBÍLEK, P. – VALÁŠEK, P. Přípravek pro výrobu zkušebních těles určených pro měření smykové pevnosti v tahu adherendů na přeplátovaných tělesech. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023757.pdf). 23757. 10.05.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Polymerní částicový kompozit na bázi odpadů z obrusu protektorovaných pneumatik. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023855.pdf). 23855. 21.05.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – HENC, P. Zkušební těleso tvořené fixací nestandardního zkoušeného materiálu polymerem. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 23961. 11.06.2012.

Ostatní výsledky

CHOCHOLOUŠ, P.; idPublikace = 54756; Název: Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvičových materiálů-- Neexistuje podtyp publikace --

KEJVAL, J.; idPublikace = 54758; Název: Konstrukce zkušebního zařízení pro měření odolnosti kompozitních systémů vůči volně padajícímu erozivu-- Neexistuje podtyp publikace --

CIESLAR, J.; idPublikace = 54768; Název: VLIV VELIKOSTI ABRAZIVA NA VÝSLEDNOU TEPLOTU PŘI OPOTŘEBENÍ-- Neexistuje podtyp publikace --

KEJVAL, J.; idPublikace = 67309; Název: RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE POLYMERIC PARTICLE COMPOSITES BASED ON AL2O3-- Neexistuje podtyp publikace --

KEJVAL, J. – HENC, P. – MÜLLER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multimedia Support in Subject Material Science. 2012, MANUFACTURING ENGINEERING AND MANAGEMENT - Proceedings of 2nd International Conference on MANUFACTURING ENGINEERING & MANAGEMENT 2012. 5-7.December, 2012, Prešov, SK. Autoři: Kejval, Henc, Müller, Chocholouš, str. 89 - 90.

Výsledky s právní ochranou

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – HENC, P. Upínací hlava pro upínání normalizovaných zkušebních těles určených pro zkoušky odolnosti proti abrazivnímu opotřebení na vázaném abrazivu s rázem. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24023. 25.06.2012.

CHOCHOLOUŠ, P. – VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Zkušební těleso pro stanovení meze pevnosti v tahu sendvičových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24024. 25.06.2012.

Ostatní výsledky

CHOTĚBORSKÝ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Otěruvzdorné slitiny pro zemědělské nástroje. 2012, .

Výsledky s právní ochranou

BROŽEK, M. Zařízení pro zkoušení spojů při jejich zatěžování smykem v tlaku. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1825935&lan=cs). 24154. 06.08.2012.

BROŽEK, M.; idPublikace = 54958; Název: Přípravek pro zkoušení spojů při jejich zatěžování tahem-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 54961; Název: Kompozit na bázi polyuretanové zalévací hmoty se zvýšenou odolností proti opotřebení. -- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – CIESLAR, J. Kompozit na bázi polyesterové zalévací hmoty se zvýšenou odolností proti opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837835&lan=cs). 24185. 14.08.2012.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – CIESLAR, J. Kompozit na bázi silikonové zalévací hmoty se zvýšenou odolností proti opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837839&lan=cs). 24186. 14.08.2012.

MÜLLER, M. – ŠTEFAN, P. Přípravek pro výrobu zkušebních těles určených pro měření elektrického odporu lepidla a systémů na bázi polymerních částicových kompozitů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023286.pdf). 23286. 19.01.2012.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – CIESLAR, J. Kompozit na bázi metylmetakrylátové zalévací hmoty se zvýšenou odolností proti opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837840&lan=cs). 24187. 14.08.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Zařízení na úpravu normalizovaných zkušebních těles. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023133.pdf). 23133. 02.01.2012.

CHOTĚBORSKÝ, R. – BROŽEK, M. Nástroj na odstranění ostrých hran vzorků zalévaných v pryskyřici. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023464.pdf). 23464. 01.03.2012.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. Upínací hlava pro měření teploty v průběhu abrazivního opotřebení speciálních zkušebních těles na vázaném abrazivu prostřednictvím infračerveného snímače teploty. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24112. 16.07.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Částicový kompozit na bázi odpadů z třískového obrábění tvrdonávarových materiálů a litin vykazujících vysokou tvrdost a odolnost proti abrazivnímu opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24159. 06.08.2012.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Zařízení pro hodnocení rázové houževnatosti ve smyku lepených spojů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023585.pdf). 23585. 26.03.2012.

BROŽEK, M. Palivo vytvořené z korku. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837841&lan=cs). 24231. 27.08.2012.

BROŽEK, M. Palivo vytvořené ze šišek jehličnanů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837843&lan=cs). 24232. 27.08.2012.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Držák pro manuální přípravu metalografických vzorků. Úřad průmyslového vlastnictví. 23672. 16.04.2012.

BROŽEK, M. Palivová briketa z kukuřice. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837844&lan=cs). 24233. 27.08.2012.

BROŽEK, M. Palivo vytvořené z kůry jehličnanů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837842&lan=cs). 24257. 03.09.2012.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Palivo vytvořené z máku setého. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837845&lan=cs). 24258. 03.09.2012.

BROŽEK, M. Palivo vytvořené z obilovin. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837846&lan=cs). 24259. 03.09.2012.

BROŽEK, M. Palivo na bázi pseudoobilovin. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837847&lan=cs). 24260. 03.09.2012.

BROŽEK, M. Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837848&lan=cs). 24261. 03.09.2012.

BROŽEK, M. Palivo z kůry listnatých stromů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1838357&lan=cs). 24263. 03.09.2012.

MÜLLER, M. – CHOCHOLOUŠ, P. Přípravek pro výrobu zkušebních těles určených pro měření meze pevnosti v tahu sendvičových materiálů . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024267.pdf). 24267. 03.09.2012.

HRABĚ, P. – KREJZA, L. – MÜLLER, M. – BÖHM, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SVITÁK, M. Přípravek pro broušení nožů určených pro obrábění dřeva. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24268. 03.09.2012.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Univerzální držák na pytle. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1828600&lan=cs). 24288. 10.09.2012.

BROŽEK, M. Kompozit na bázi epoxidové pryskyřice se zvýšenou odolností proti opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1837832&lan=cs). 24289. 10.09.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Kompozit na bázi polymerní matrice a plniva ve formě prachových částic z procesu výroby skla a keramiky. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024294.pdf). 24294. 10.09.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Polymerní částicový kompozit na bázi odpadu z konstrukčních keramických materiálů . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024297.pdf). 24297. 10.09.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Polymerní částicový kompozit vysoce odolný vůči abrazívnímu opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024295.pdf). 24295. 10.09.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Polymerní částicový kompozit na bázi skleněného odpadu . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024293.pdf). 24293. 10.09.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Kompozit na bázi polymerní matrice a plniva ve formě odpadních kovových a nekovových pilin, hoblin a třísek. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024296.pdf). 24296. 10.09.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymerní kompozitní systém odolný proti opotřebení tvořený částicemi keramického abraziva. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24291. 10.09.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M.; idPublikace = 55109; Název: Polymerní materiál se sníženou výrobní cenou-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Kompozit na bázi polymerní matrice a plniva ve formě odpadního kovového a nekovového materiálu z otryskávání. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24292. 10.09.2012.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. Zařízení pro upnutí zkušebních těles určených pro zkoušky abrazivního opotřebení volnými částicemi. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24331. 17.09.2012.

BROŽEK, M. Přípravek pro zmenšení objemu použitých nápojových plechovek. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1828606&lan=cs). 24327. 17.09.2012.

HENC, P. – VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – KEJVAL, J. Přípravek k otryskání materiálu pod stanoveným úhlem. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24179. 14.08.2012.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. Upínací hlava pro regulaci teploty zkušebních těles v průběhu zkoušky . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24404. 08.10.2012.

BROŽEK, M. Palivová briketa z obilovin. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1844002&lan=cs). 24401. 08.10.2012.

BROŽEK, M. Palivová briketa z kůry jehličnanů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1844010&lan=cs). 24402. 08.10.2012.

BROŽEK, M. Palivová briketa ze šišek jehličnanů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1844012&lan=cs). 24433. 15.10.2012.

KEJVAL, J. – MÜLLER, M. Univerzální zkušební zařízení na měření odolnosti materiálu proti erozivnímu opotřebení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24465. 22.10.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Zařízení pro vymezení délky přeplátování adherendů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24511. 05.11.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – KEJVAL, J. Zařízení pro stanovení odolnosti proti opotřebení materiálů na vázaném abrazivu. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24516. 05.11.2012.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Fixační panel pro výrobu zkušebních těles určených pro měření smykové pevnosti v tahu adherendů na přeplátovaných tělesech. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0024/uv024509.pdf). 24509. 05.11.2012.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. Zařízení na úpravu zaoblení zkušebních těles. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24539. 12.11.2012.

BROŽEK, M.; idPublikace = 55820; Název: Zařízení pro stanovení pevnosti nýtovaného spoje při jeho zatěžování tahem-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 55821; Název: Zařízení pro zkoušení únosnosti kotev při jejich zatěžování tahem-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 55822; Název: Zařízení pro stanovení pevnosti šroubových spojů při jejich zatěžování tahem-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – NOVÁK, P. Plužní čepel s binomickým funkčním povrchem . Úřad průmyslového vlastnictví. 24552. 12.11.2012.

MÜLLER, M. – HENC, P. Přípravek pro výrobu zkušebních těles určených pro stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel. Úřad průmyslového vlastníctví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1875386&lan=cs). 24551. 12.11.2012.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Protiskluzový nátěr s vysokým podílem pevných částic na bázi odpadu . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24613. 26.11.2012.

BROŽEK, M. Zařízení pro ustavení zkušebního tělesa při zkoušce rázem v ohybu. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1881920&lan=cs). 24641. 03.12.2012.

BROŽEK, M. Funkční model magnetického separátoru. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1886967&lan=cs). 24647. 03.12.2012.

BROŽEK, M. Palivová briketa z listů listnatých stromů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1819563&lan=cs). 24664. 05.12.2012.

BROŽEK, M. Palivová peleta ze spalitelných zahradních zbytků. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1825917&lan=cs). 24666. 05.12.2012.

BROŽEK, M. Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1825932&lan=cs). 24667. 05.12.2012.

BROŽEK, M. Palivo na bázi zbytků z řezu ovocných stromů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1881941&lan=cs). 24680. 10.12.2012.

BROŽEK, M. Ekologické palivo vytvořené z jehličí jehličnanů. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1877220&lan=cs). 24678. 10.12.2012.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – KEJVAL, J. Přípravek pro leštění nožů určených pro obrábění dřeva . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24642. 03.12.2012.

BROŽEK, M. Zařízení pro stanovení únosnosti závitů v nekovových materiálech. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1886971&lan=cs). 24726. 17.12.2012.

Ostatní výsledky

ŘEHÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PODKLADY PRO ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD A JEJICH VLIV NA OBJEKTIVNÍ VÝSLEDEK. 2013, Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013; Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno; 25. 4. 2013; 19 stran příspěvku na CD „Sborník příspěvků“.

BROŽEK, M.; idPublikace = 66026; Název: EVALUATION OF BRIQUETTING PRESSES-- Neexistuje podtyp publikace --

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ENERGY UTILIZATION OF RESTS FROM FRUIT TREES PRUNING. 2013, In.: Proceeding of International Agri-Environmental Forum, 21.-23. May 2013, GNU SZNIIMESH Rossellkhozacademii, Saint Petersburg, Russia, Proceedings in Three Volumes, Volume 2, pp. 190-196. .

Výsledky s právní ochranou

HENC, P. – KEJVAL, J. – MÜLLER, M. Přípravek pro vymezení souososti zkušebních těles při procesu vytvrzování určených pro stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel. Úřad průmyslového vlastníctví, Česká republika. 24782. 07.01.2013.

BROŽEK, M. Zařízení pro stanovení únosnosti závitů osazených závitovými vložkami. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1877212&lan=cs). 24857. 28.01.2013.

VALÁŠEK, P. – KEJVAL, J. Zařízení pro stanovení odolnosti proti opotřebení materiálů na brusném plátně vykonávajícím posuvný pohyb. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24858. 28.01.2013.

VALÁŠEK, P. Samolepicí protiskluzová páska s odpadními anorganickými částicemi. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 24992. 04.03.2013.

BROŽEK, M. Zařízení pro stanovení přilnavosti v tahu stříkaného povlaku. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1891958&lan=cs). 25075. 14.03.2013.

BROŽEK, M. – JIRKA, M. – NOVÁKOVÁ, A. Zařízení pro měření zkušebních těles po tahové zkoušce. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901923&lan=cs). 35546. 15.03.2013.

BROŽEK, M. Zařízení pro stanovení odolnosti materiálu. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1913926&lan=cs). 35547. 15.03.2013.

KEJVAL, J. – HENC, P. – MÜLLER, M. Oboustranná lepicí páska s aplikačním odtrhovacím okrajem. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. 25116. 21.03.2013.

BROŽEK, M. Zařízení pro zmenšení objemu použitých nápojových plechovek. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1883531&lan=cs). 25146. 28.03.2013.

BROŽEK, M. – JIRKA, M. – NOVÁKOVÁ, A. Dynamometr pro měření řezné síly při vrtání. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901988&lan=cs). 35570. 12.04.2013.

BROŽEK, M. Model laboratorního briketovacího lisu s dvouplášťovou lisovací komorou. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1843987&lan=cs). 25243. 22.04.2013.

BROŽEK, M.; idPublikace = 60197; Název: Zařízení pro stanovení pevnosti nýtovaného spoje při jeho zatěžování smykem-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Krabice. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1909457&lan=cs). 35620. 27.05.2013.

BROŽEK, M.; idPublikace = 60830; Název: Vzorkovnice drsnosti soustružených povrchů-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Vzorkovnice drsnosti frézovaných povrchů. Úřad průmyslového vlastnicvtí, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1891893&lan=cs). 35721. 21.08.2013.

BROŽEK, M.; idPublikace = 60832; Název: Padací buchar-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M. Regulátor teploty. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901997&lan=cs). 35741. 09.09.2013.

BROŽEK, M.; idPublikace = 60834; Název: Přípravek-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60835; Název: Polohovací zařízení-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M. Nástroj pro odlupovací zkoušku. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901934&lan=cs). 35673. 01.07.2013.

BROŽEK, M. Zkušební zařízení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901893&lan=cs). 35667. 26.06.2013.

BROŽEK, M. – JIRKA, M. – NOVÁKOVÁ, A. Rýsovací zařízení. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901894&lan=cs). 35675. 02.07.2013.

BROŽEK, M. Regulovatelný zatěžovací odpor. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1909449&lan=cs). 35648. 05.06.2013.

BROŽEK, M.; idPublikace = 60840; Název: Stavitelný držák měřicí jednotky drsnoměru-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60841; Název: Registrační zařízení k pružinovému bucharu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60842; Název: Laboratorní briketovací lis-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60843; Název: Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku materiálů-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60845; Název: Adapter pro rázovou zkoušku-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60846; Název: Přípravek pro zkoušení spojů-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 60847; Název: Zařízení pro stanovení mechanické odolnosti palivových briket-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

Patent

BROŽEK, M. Zařízení pro stanovení přilnavosti v tahu stříkaného povlaku. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1891898&lan=cs). 304082. 21.08.2013.

Výsledky s právní ochranou

BROŽEK, M. – JIRKA, M. – NOVÁKOVÁ, A. Zařízení pro zkoušení drátů s příslušenstvím. Úřad průmyslového vlastnictví. 35743. 09.09.2013.

BROŽEK, M. Zařízení pro stanovení odolnosti materiálu proti opotřebení volným abrazivem. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1913924&lan=cs). 35807. 20.11.2013.

BROŽEK, M. Zařízení pro kalení. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1901937&lan=cs). 35861. 02.01.2014.

BROŽEK, M.; idPublikace = 63541; Název: Zkušební přípravek-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 63543; Název: Zkušební přípravek -- Neexistuje podtyp publikace vzor --

BROŽEK, M.; idPublikace = 63544; Název: Zkušební přípravek-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

Ostatní výsledky

BENEŠ, L. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK Z HLEDISKA ODLIŠNÉ KONCEPCE VÝMLATU A STÁŘÍ STROJE. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství, Místo konání: Praha, Datum: 28. - 30.4. 2014, Str. 27 - 32, ISSN 1802-2391.

VALÁŠEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Materiálové využití odpadů ve formě plniv kompozitů. 2014, Odpadové fórum, roč. 15, č. 4, 2014, str. 29.

ŘEHÁK, M. – SEMELA, M. – DRAHOTSKÝ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HODNOCENÍ PORUCH JAKO PŘÍČIN HAVÁRIÍ AUTOMOBILŮ. 2014, ExFoS 2014 (Expert Forensic Science) - XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků; Vysoké učení technické v Brně; 24. - 25. 1. 2014; str. 254 - 271 na CD „Sborník příspěvků“.

Výsledky s právní ochranou

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – NÝČ, M. Vysokobórová otěruvzdorná ocel pro součásti a nástroje. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 27413. 09.10.2014.

BROŽEK, M. Víceúčelový mobilní stolek. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1913987&lan=cs). 35977. 26.03.2014.

Patent

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – NÝČ, M. Vysokobórová otěruvzdorná ocel pro součásti a nástroje. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 305398. 22.07.2015.

Ostatní výsledky

PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The measurement of Ecoland 400 pulling force. 2015, Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci "Agricultural Education and Science in XXI Century", konané v Moskvě 11. až 13. listopadu 2015..

Poloprovoz, ověřená technologie

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – NÝČ, M. Mobilní zařízení pro smykovou zkoušku zeminy. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 29836. 04.10.2016.

Ostatní výsledky

BRUNEROVÁ, A. – ROUBÍK, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Manual low-pressure briquetting press and its use in rural areas of North Sumatra. 2016, The existing burden on biomass resources, negative impacts on environment and problems of energy lowering resources could be alleviated by undertaking comprehensive alternative energy technologies for decentralized application. Utilization of biomass for combustion purposes ensures energy consumption requirements for heating and cooking in developing countries (DCs). However, using of raw biomass is characterized by low energetic efficiency and harmful air pollution, but densification technology (briquetting) can effectively reduce mentioned undesirable impacts. However, implementation of briquetting technology in DCs encountered limitations related to background facilities; heavy machinery as high-pressure briquetting press is used for briquette production, which means high initial expenditures and energy consumption. Therefore, manual low-pressure briquetting technology (operation pressure <5 MPa) represents alternative for biomass densification in DCs. In present research a manual low-pressure briquetting press was constructed and tested in rural areas of North Sumatra. Partially disassembled construction was manufactured from wood components. System of piston and single lever powered by man power was used for biomass compaction; with square shaped briquettes. Feedstock materials originated from local production, i.e. plantation trees (coffee, cacao, coconut, oil palm), rice, sawdust, fruit skins, water plants or bamboo. Materials were crushed and mixed with water and binding agent (waste paper) in different ratios (biomass:paper – 1:1, 2:1, 5:1). After the feedstock compaction the briquettes were sundried. The results exhibited that amount and type of binding agents are major factors influencing briquettes quality, thus, low-pressure press efficiency. It was also proved that present design can be useful for small briquette manufacturers in rural areas..

BRUNEROVÁ, A. – BROŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of feedstock particle size on physical properties of solid biofuel from pine bark . 2016, Konference BioPhys Spring 2016 Particle size is considered as an important feedstock property because it influences briquette moisture content, rupture force and mechanical durability, which is main indicator of physical quality of briquettes. Despite this fact there is no defined range for optimal particle size. Tree bark which is commonly used as a mulching bark, however there is a potential to use it as a feedstock for briquette production. The aim of this paper was analyse the potential of waste pine bark as a feedstock for briquette production and stated the influence of different particle size on physical properties of bark briquettes. Raw feedstock was crushed by laboratory grinder to three types of particle sizes which were used for the production of three different kinds of briquette samples. All briquette samples were produced under the same manufacturing conditions into cylindrical shape with diameter equal to 50 mm by hydraulic piston press. Whole research was performed in accordance to mandatory technical standards EN ISO 17225–1:2015, EN 14918:2010, EN 18134-2:2016 and EN 15210–2:2011. Mechanical durability and rupture force tests were chosen as an indicators of briquette quality. All tested groups showed great level of mechanical durability which corresponds to second highest level (>90.0%); admittedly best results exhibited smallest particle size group. Rupture force best results were achieved by group with middle particle size. In conclusion, overall physical properties evaluation of pine bark briquettes exhibited satisfactory levels. In general in two cases from three exhibited best results group with smallest particle size and in one case of rupture force best results showed middle particle size group. It can be concluded that results differ in low level but still decreasing of particle size improves specific physical properties of briquettes..

BRUNEROVÁ, A. – BROŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Advantages of densification process utilization in proper waste paper management. 2016, Konference ELLS Briquetting is suitable technology of proper waste management which uses process of densification. Briquettes, one type of solid biofuels, are considered as an environmental friendly renewable resource of energy. Waste paper is one of the most often recycled material nowadays but fact that paper recycling technology may not always be accessible together with paper degradation, it can cause that waste paper is not suitable for recycling. Briquettes degradation which influences briquette mechanical quality is caused by inappropriate handling, storage and transportation. In present research a briquette samples produced from waste paper were subjected to direct destructive testing to simulated briquette degradation in reality. Whole experimental part was performed according to mandatory technical standards (EN 643:2014, EN 15234–1:2011, EN 15210–2:2011, EN ISO 17225-1:2015). Primarily a waste paper of coloured magazines was shredded by cross cut shredder to 4×50 mm stripes and subsequently a briquette samples were produced by hydraulic piston press. Briquette samples density was stated equal to 1126 kg/m3 in average. Mechanical durability (DU) and rupture force (RF) were chosen as a quality indicators of samples. DU test was performed in special rotating dustproof drum where samples were subjected to simulated impacts. During the RF determination were samples tested by hydraulic universal tensile compression testing machine to determined maximal force which could samples tolerate before disintegration. Result values proved extremely high mechanical durability which corresponded to the highest grade (DU?95%) and outstanding level of rupture force which was equal to 95.41 N/mm in average. In general, it can be concluded that briquettes produced from waste paper exhibited very high level of mechanical strength and are also suitable to conditions where is not possible to observe ideal form of handling, storage and transportation..

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Výzkumná zpráva Farmet a.s.. Praha: Farmet a.s., 2016, 20s. ISBN: ,

Patent

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – NÝČ, M. Bimetalický kovový materiál. Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika http://www.upv.cz/cs/. 305979. 20.04.2016.

Článek v odborném periodiku

BROŽEK, M. Cutting Conditions Optimization When Turning Overlays.. Journal of Materials Processing Technology, 2005, roč. 168, č. 3, s. 488 - 495. ISSN: 0924-0136.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – MEDLÍN, R. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. INFLUENCE OF HEAT EXPOSITION ON THE TRANSITION BEHAVIOUR OF THE STEEL 21MnTiB. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 4, č. 52, s. 156 - 162. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – NÁPRSTKOVÁ, N. Možnosti hodnocení mechanické úpravy lepeného povrchu. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 10, s. 277 - 279. ISSN: 0447-6441.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HERÁK, D. Evaluation of factors influencing adhesive bond strength. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 1, s. 30 - 37. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – ŠLEGER, V. – CHOTĚBORSKÝ, R. – JANČA, E. Kinematical characteristic of mechanical frictional variable speed drive. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 2, č. 52, s. 61 - 68. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SEDLÁČEK, A. – JANČA, E. EXPLOITATION OF HERTZ´S CONTACT PRESSURES IN FRICTION DRIVES. Zemědělská technika viz Research in Agricultural Engineering, 2006, roč. 52, č. 3, s. 107 - 114. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Influence of overlay layers number on the abrasive wear. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 3, č. 52, s. 115 - 122. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. Utilization of mechanical variable speed drive in the agriculture environment. Naukovij visnik, 2006, roč. 2006, č. 101, s. 43 - 48. ISSN: 0869-0782.

BROŽEK, M. Odolnost návarů proti abrazivnímu opotřebení. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 9, č. 4, s. 51 - 60. ISSN: 1335-2393.

MÜLLER, M. – BROŽEK, M. Technologické vlastnosti vybraných epoxidových lepidel. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 9, č. 4, s. 73 - 82. ISSN: 1335-2393.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Martenzitické návary a jejich vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 3, s. 66 - 67. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. Možnosti aplikace technologie lepení v zemědělství. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 3, s. 70 - 71. ISSN: 0373-6776.

BROŽEK, M. Abrasive wear resistance of selected hardfacing materials. Manufacturing Technology, 2007, roč. 5, č. 12, s. 5 - 9. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M. Briquetting of chips resulted from cutting operations of metal. Manufacturing Technology, 2007, roč. 5, č. 12, s. 9 - 14. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – KRMELA, J. Technological and constructional aspects affecting bonded joints. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 2, s. 67 - 74. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – HŮRKA, K. Vliv teploty prostředí na dobu vytvrzování lepidla v lepeném spoji. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 1, s. 9 - 15. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Properties of martensitic overlays. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 116 - 120. ISSN: 1212-9151.

BROŽEK, M. Technicko-ekonomické hodnocení aplikace návarů u plužních čepelí.. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 129 - 136. ISSN: 1211-8516.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. INFLUENCE OF TEMPERATURE ON ADHESIVE BONDS STRENGTH AND RELIABILITY. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 2, s. 87 - 91. ISSN: 0869-0782.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. Transition behavior of 21MnTiB steel owing to tempering temperatures. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 2, s. 100 - 104. ISSN: 0869-0782.

HRABĚ, P. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. Laboratory exams of overlay materials. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 1, s. 113 - 117. ISSN: 0869-0782.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Visulation of fracture process. Naukovij visnik, 2007, roč. 92, č. 2, s. 70 - 74. ISSN: 0869-0782.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Možnosti hodnocení tloušťky lepené vrstvy. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 9, s. 247 - 249. ISSN: 0447-6441.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – ŠVEIDLER, Z. Porovnání odolnosti kovových materiálů proti opotřebení. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 10, s. 42 - 43. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – BROŽEK, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. INFLUENCE OF LAPPED LENGTH ON ADHESIVE BOND STRENGTH. RECENT , 2007, roč. 8, č. 3, s. 536 - 539. ISSN: 1582-0246.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – BROŽEK, M. Properties of Martensitic overlay material. RECENT , 2007, roč. 8, č. 3, s. 436 - 439. ISSN: 1582-0246.

HRABĚ, P. – BROŽEK, M. Vícevrstvé návary a jejich odolnost proti opotřebení . Konstrukce, 2007, roč. 5, č. 6, s. 14 - 17. ISSN: 1213-8762.

HRABĚ, P. – BROŽEK, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. DEPENDENCE OF OVERLAY MATERIALS WEAR RESISTANCE ON THE LAYERS NUMBER. RECENT , 2007, roč. 3, č. 8, s. 301 - 304. ISSN: 1582-0246.

BROŽEK, M. Hodnocení jakosti bodových svarů.. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 3, s. 6 - 11. ISSN: 1211-4162.

BROŽEK, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Optimization of cutting conditions at drilling.. RECENT , 2008, roč. 8, č. 3, s. 225 - 228. ISSN: 1582-0246.

HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. Utilization of method of stress limit for designing of motion screw’s dimensions. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 1, s. 32 - 41. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Vlastnosti vícevrstvých návarů. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 93 - 96. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Hodnocení mechanické úpravy lepeného povrchu. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 173 - 176. ISSN: 1211-4162.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Vybrané návarové materiály a jejich laboratorní porovnání proti abrazivnímu opotřebení. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 77 - 80. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – VALIČEK, J. – KUŠNEROVÁ, M. – HLOCH, S. Hodnocení vlivu integrity lepeného povrchu na změnu pevnostních charakteristik lepeného spoje. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 177 - 180. ISSN: 1211-4162.

VALIČEK, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – HLOCH, S. – KUŠNEROVÁ, M. Detekce topografie povrchu vzniklého při hydroabrazivním dělení materiálů a názory na mechanismus jejího vzniku. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 244 - 247. ISSN: 1211-4162.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – KUŠNEROVÁ, M. – VALIČEK, J. – HLOCH, S. Analyzování vrstev návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení. Strojírenská technologie, 2008, roč. 12, č. 0, s. 81 - 84. ISSN: 1211-4162.

BROŽEK, M. Optimization of Cutting Conditions at Drilling. Naukovij visnik, 2008, roč. 0, č. 0, s. 307 - 314. ISSN: 0869-0782.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. Abrasive wear of high chromium Fe-Cr-C hardfacing alloys. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 4, s. 192 - 198. ISSN: 1212-9151.

VALIČEK, J. – RUSNÁK, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – KADNÁR, M. – HLOCH, S. – KUŠNEROVÁ, M. Geometrické aspekty drsnosti povrchu klasických a netradičních technologií. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 9, s. 249 - 253. ISSN: 0447-6441.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Properties of two-layer martensitic weld deposit. Acta Technologica Agriculturae, 2008, roč. 10, č. 4, s. 85 - 89. ISSN: 1335-2555.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. – HRABĚ, P. SETTING OF ADHESIVE BONDED SURFACE OPTIMUM ROUGHNESS VALUE. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2008, roč. 54, č. 1, s. 179 - 185. ISSN: 1210-0471.

BROŽEK, M. The Turning of Overlays Using Sintered Carbide Tools. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, roč. 40, č. 5, s. 438 - 446. ISSN: 0268-3768.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HERÁK, D. – SAVKOVÁ, J. Behavior of hardfacing deposits. Mechanizacija ta elektrifikacija silskogo gospodarstva, 2009, roč. 92, č. 1, s. 397 - 404. ISSN: 0202-1927.

CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Abrasive wear of hardfacing deposits. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 99 - 106. ISSN: 1210-0471.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – JIRKA, M. – SAVKOVÁ, J. Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 1, s. 39 - 45. ISSN: 1213-8762.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. DEGRADATION PROCESSES INFLUENCING BONDED JOINTS. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – JIRKA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Aspekty mechanické úpravy lepených povrchů tryskáním. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 63 - 66. ISSN: 0447-6441.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. Properties multilayer overlay materials. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 91 - 97. ISSN: 1210-0471.

FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Operating ability evaluating of main beam pipeline saddle. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 55 - 60. ISSN: 1210-0471.

HERÁK, D. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. Loading capacity determination of the wooden scarf joint. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 2, s. 76 - 83. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. Effect of abrasive particle size on abrasive wear of hardfacing alloys. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 101 - 113. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – MÜLLER, M. – DAJBYCH, O. – SIMANJUNTAK, S. Bearing capacity and corrosion weight losses of the bonded metal joints in the conditions of Indonesia, North Sumatra province. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 94 - 100. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – VÁLEK, R. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. Effect of carbide size in hardfacing on abrasive wear. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 4, s. 149 - 158. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – BROŽEK, M. – VALIČEK, J. Interakce vlivu integrity lepeného povrchu a tloušťky vrstvy lepidla na proces lepení. Strojírenská technologie, 2009, roč. 14, č. 3, s. 18 - 25. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Polymerní kompozity na bázi zpevňujících částic odpadů z procesu mechanické povrchové úpravy. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 183 - 186. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – PAVELKA, R. Jakost nátěrových systémů používaných v automobilovém průmyslu. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 187 - 190. ISSN: 1211-4162.

HRABĚ, P. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HERÁK, D. Vliv některých parametrů testu na abrazívní opotřebení. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 84 - 87. ISSN: 1211-4162.

KRMELA, J. – PEŠLOVÁ, F. – MÜLLER, M. – HAJDUCHOVÁ, Ľ. – TOMANOVÁ, V. Mikroskopické zkoumaní povrchů v oblasti adheze kov - pryž. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 2, s. 37 - 39. ISSN: 0447-6441.

MÜLLER, M. – HERÁK, D. DIMENSIONING OF THE BONDED LAP JOINT. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 2, s. 59 - 68. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – PAVELKA, R. Testování sériových a opravárenských nátěrů aplikovaných v automobilovém průmyslu. Strojírenská technologie, 2010, roč. 15, č. 2, s. 23 - 28. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – BROŽEK, M. – SLABÝ, J. – PROSHLYAKOV, A. Vliv koncentrace zpevňujících částic na vlastnosti polymerních kompozitů. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 11-12, s. 314 - 318. ISSN: 0447-6441.

ALEŠ, Z. – PEXA, M. – MÜLLER, M. Analýza částic převodového oleje znečištěného částicemi většími než 100 µm. Strojírenská technologie, 2010, roč. 15, č. 4, s. 5 - 8. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – NÁPRSTKOVÁ, N. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADHESIVE LAYER THICKNESS OPTICAL EVALUATION. Manufacturing Technology, 2010, roč. 10, č. 1, s. 45 - 49. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. INTERACTION OF STEEL SURFACE TREATMENT BY MEANS OF ABRASIVE CLOTH AND ADHESIVE BOND STRENGTH. Manufacturing Technology, 2010, roč. 10, č. 1, s. 49 - 57. ISSN: 1213-2489.

TOMEŠ, J. – MÜLLER, M. – LUKEŠOVÁ, D. Livestock Ear Tag's Laser Print Resistance in Conditions of Mongolia Climate . Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 3, s. 216 - 221. ISSN: 0231-5742.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KOVAŘÍČEK, P. – PROCHÁZKA, P. Povrchový odtok vody a smyv zeminy při pěstování kukuřice a ovsa setého. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 5. ISSN: 1802-8942.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. Experimentální posouzení vlivu navařovacích parametrů na promísení návarové housenky. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č. 1, s. 44 - 49. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Vliv plniva na bázi odpadního abraziva z otryskávání na pevnostní charakteristiky polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č. 1, s. 36 - 39. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. Proces stárnutí a trvanlivosti garantované výrobcem na hodnocení lepených spojů. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 2, s. 23-28. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. Effects of MIG process parameters on the geometry and dilution of the bead in the automatic surfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 56-62. ISSN: 1212-9151.

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. MĚŘENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRACE DŘEVIN U STROJŮ NIŽŠÍ VÝKONOVÉ SKUPINY POHÁNĚNÝMI VÝVODOVÝM HŘÍDELEM TRAKTORU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 247-251. ISSN: 0373-6776.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. Change of mechanical properties in substrate during rewelding deposit. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 3, s. 105-109. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. The effect of microstructure of the hypoeutectic Fe-Cr-C hardfacing on abrasive wear. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

HENC, P. – KEJVAL, J. – MÜLLER, M. Konstrukční tvar spoje - spojování slitiny AlCu4Mg pomocí methylmetakrylátových a dvousložkových epoxidových lepidel. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 4, s. 12-15. ISSN: 1211-4162.

KEJVAL, J. – HENC, P. – MÜLLER, M. Vliv teploty a času vytvrzování na pevnost lepeného spoje - spojování slitiny AlCu4Mg pomocí methylmetakrylátových lepidel. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 4, s. 15-20. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – KOLÁŘ, V. – VALÁŠEK, P. Technologie lepení - mechanická úprava povrchu AlCu4Mg tryskáním. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 4, s. 57-61. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. – PAŠKO, J. Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 9, s. 304-307. ISSN: 1210-3306.

MÜLLER, M. – ŠTEFAN, P. Výzkum elektrické vodivosti u polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 5, s. 12-18. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Využití abraziva z procesu dělení metodou AWJ v oblasti materiálového výzkumu . Strojírenská technologie, 2011, roč. 16, č 5, s. 37-42. ISSN: 1211-4162.

KOTUS, M. – ANDRÁSSYOVÁ, Z. – ČIČO, P. – FRIES, J. – HRABĚ, P. Analysis of wear resistent weld materials in laboratory conditions. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č Special Issue, s. 74-78. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M.; idPublikace = 52645; Název: INFLUENCE OF SURFACE INTEGRITY ON BONDING PROCESS-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – ŽARNOVSKÝ, J. – FRIES, J. OVERLAPPING LENGTH AND LIFETIME INFLUENCE ON LOAD OF SIMPLE OVERLAPPED ADHESIVE BOND. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. 57, č. 1, s. 201-205. ISSN: 1210-0471.

ŽITŇANSKÝ, J. – ŽARNOVSKÝ, J. – DRLIČKA, R. – MÜLLER, M. – FRIES, J. INFLUENCE OF MACHINED MATERIAL TYPE TO THE SURFACE ROUGHNESS WHEN USING WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. 57, č. 1, s. 291-298. ISSN: 1210-0471.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. SPECIFICKÉ DEGRADAČNÍ PROSTŘEDÍ PŮSOBÍCÍ NA LEPIDLO VYUŽÍVANÉ V KONSTRUKCI STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 166-169. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Abrasive wear effect on Polyethylene, Polyamide 6 and polymeric particle composites. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 12, s. 55-59. ISSN: 1213-2489.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KROULÍK, M. Technologie zpracování půdy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 82-86. ISSN: 0373-6776.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Effect of sedimentation on the final hardness of polymeric particle composites. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 3, s. 92-98. ISSN: 1212-9151.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – KOLÁŘOVÁ, M. Quality evaluation of briquettes made from wood waste. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 1, s. 30-35. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – CHOCHOLOUŠ, P. Polymerní částicové kompozity na bázi odpadu s obsahem oxidu křemičitého. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 1-2, s. 122-127. ISSN: 1211-4162.

KEJVAL, J. – MÜLLER, M. – HENC, P. Mechanické vlastnosti a „two-body“ abrazívní opotřebení polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 1, 2, s. 33-38. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Degradation medium of agrokomplex - adhesive bonded joints interaction. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 3, s. 83-91. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Efektivní zvýšení životnosti plužní čepele. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – KEJVAL, J. Faktory limitující použití polymerních částicových kompozitů - pórovitost. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 3, s. 192-197. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – CIESLAR, J. Pryžový kompozit na bázi druhotných surovin. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 246-250. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – PROSHLYAKOV, A. Využití RTG záření k určení vnitřní struktury technických materiálů – polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 266-270. ISSN: 1211-4162.

KEJVAL, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – HENC, P. Hodnocení mechanických vlastností polymerních částicových kompozitů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 226-230. ISSN: 1211-4162.

CHOCHOLOUŠ, P. – MÜLLER, M. Hodnocení adhezní pevnosti a interakce vrstev izolačních sendvičových materiálů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 4, s. 217-222. ISSN: 1211-4162.

CHOTĚBORSKÝ, R. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. The morfology change of iron diboride in the Fe-B alloy during deformation. MM Science Journal. , 2012, roč. 5, č. 3, s. 338-340. ISSN: 1803-1269 .

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DIVIŠOVÁ, M. Model for energy and deformation determination of selected oilseeds under compression loading – Short communication. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 155-158. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – LUKEŠOVÁ, D. Ear tag mechanical properties under extreme climate conditions. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 142-147. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Influence of bonded abrasive particles size on wear of polymeric particle composites based on waste. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 13, s. 268-272. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polymeric particle composites with filler saturated matrix. Manufacturing Technology, 2012, roč. 12, č. 13, s. 272-276. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M.; idPublikace = 59840; Název: Použití kyanoakrylátových lepidel v praxi-- Neexistuje podtyp publikace --

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Vliv klimatických podmínek České republiky na pevnostní charakteristiky lepených spojů. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 5-6, s. 343-348. ISSN: 1211-4162.

CIESLAR, J. – BROŽEK, M. Experimentální posouzení vlastností litin se zvýšenou odolností proti abrazivnímu opotřebení. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 5-6, s. 290-296. ISSN: 1211-4162.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Changes of Polyurethane Mechanical Properties Filled with Glass Powder. Manufacturing Technology, 2013, roč. 13, č. 4, s. 563-568. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Modernizace praktické výuky technických oborů se zaměřením na mechanické zkoušky. Strojírenská technologie, 2013, roč. 18, č. 2, s. 81-85. ISSN: 1211-4162.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – HRABĚ, P. Oil point determination of Jatropha curcas L. bulk seeds under compression loading. Biosystems Engineering, 2013, roč. 116, č. 4, s. 470-477. ISSN: 1537-5110.

CIESLAR, J. – BROŽEK, M. – BEDNÁŘ, B. An Experimental Assessment of Special Metal Castings in Reducing Abrasive Wear. Manufacturing Technology, 2013, roč. 13, č. 4, s. 423-428. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M.; idPublikace = 63287; Název: Optimization of Adhesive Layer Thickness at Metal Bonding Using Quick-Setting Adhesives-- Neexistuje podtyp publikace --

CHOTĚBORSKÝ, R.; idPublikace = 59981; Název: The effect of heat treatment on the microstructure, hardness and abrasive wear resistance of high chromium hardfacing-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Overlay materials used for increasing lifetime of machine parts working under conditions of intensive abrasion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1212-9151.

BROŽEK, M. Study of briquette properties at their long-time storage. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-106. ISSN: 1212-4834.

MÜLLER, M. Research of liquid contaminants influence on adhesive bond strength applied in agricultural machine construction. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 147-154. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Assessment of bonding quality for several commercially available adhesives . Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 155-162. ISSN: 1406-894X.

VALÁŠEK, P. – BROŽEK, M. Two body abrasion of composites containing filler on the basis of hard cast iron deposits utilizable in agrocomplex. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 163-170. ISSN: 1406-894X.

VALÁŠEK, P. – BROŽEK, M. Degradation of polymer particle systems in agrocomplex. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 46-50. ISSN: 1212-9151.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. – DIVIŠOVÁ, M. – BOATRI, W. Linear pressing analysis of Jatropha curcas L. seeds using different pressing vessel diameters and seed pressing heights. Biosystems Engineering, 2013, roč. 115, č. 1, s. 43-49. ISSN: 1537-5110.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. POLYMERIC COMPOSITE BASED ON GLASS POWDER – USAGE POSSIBILITIES IN AGROCOMPLEX. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 107-112. ISSN: 1211-3174.

KUČERA, PHD., d. – CHOTĚBORSKÝ, R. Analysis of the process of abrasive wear under experimental conditions. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 102-106. ISSN: 1211-3174.

BROŽEK, M. Properties of briquettes from paper waste. ..., 2013, roč. 13, č. 2, s. 138-142.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Comparison of variables influence on adhesive bonds strength calculations. Manufacturing Technology, 2013, roč. 13, č. 2, s. 205-210. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Polyurethane resins filled with inorganic waste particles. Manufacturing Technology, 2013, roč. 13, č. 2, s. 241-247. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – ŽARNOVSKÝ, J. – MÜLLER, M. Thermoset Composite on Basis of Recycled Rubber. Advanced Materials Research, 2013, roč. 801, č. , s. 67-73. ISSN: 1022-6680.

MÜLLER, M. – HERÁK, D. – VALÁŠEK, P. DEGRADATION LIMITS OF BONDING TECHNOLOGY DEPENDING ON DESTINATIONS EUROPE, INDONESIA. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2013, roč. 20, č. 4, s. 571-575. ISSN: 1330-3651.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – VALÁŠEK, P. – HLOCH, S. UNUSUAL POSSIBILITY OF WEAR RESISTANCE INCREASE RESEARCH IN THE SPHERE OF SOIL CULTIVATION. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2013, roč. 20, č. 4, s. 641-646. ISSN: 1330-3651.

MÜLLER, M. – HERÁK, D. Application possibilities of adhesive bonds – Europe, Indonesia. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 167-171. ISSN: 1211-3174.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Composite based on hard-cast irons utilized on functional areas of tools in agrocomplex. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 3, s. 172-177. ISSN: 1211-3174.

BROŽEK, M. Soldering sheets using soft solders. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1597-1604. ISSN: 1211-8516.

BROŽEK, M.; idPublikace = 61927; Název: Soldering steel sheets using soft solders-- Neexistuje podtyp publikace --

KEJVAL, J. – MÜLLER, M. MECHANICAL PROPERTIES OF MULTI-COMPONENT POLYMERIC COMPOSITE WITH PARTICLES OF AL2O3/SIC. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 237-242. ISSN: 1211-3174.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Research of overlays influence on ploughshare lifetime. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 4, s. 147-152. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Effect of destabilization treatment on microstructure, hardness and abrasive wear of the high chromium hardfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 4, s. 128-135. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – KUČERA, M. – HERÁK, D. EFFECT OF THE WELDING PARAMETERS ON THE HARDFACING ABRASIVE WEAR. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 232-236. ISSN: 1211-3174.

VALÁŠEK, P. – CIESLAR, J. Dvoutělesová abraze polymerního kompozitu na bázi třísek železných kovů. Strojírenská technologie, 2013, roč. 18, č. 4, s. 285-290. ISSN: 1211-4162.

MÜLLER, M. Research of renovation possibility of machine tools damage by adhesive bonding technology. Manufacturing Technology, 2013, roč. 13, č. 4, s. 504-509. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Využití 3D tiskáren pro výrobu zkušebních těles určených pro praktickou výuku studentů. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 2, s. 46-48. ISSN: 0447-6441.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti konvenčního zpracování půdy při pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 3, s. 94-99. ISSN: 1210-3306.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Environmental degradation aspects influencing coach-working one-component epoxy adhesives. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 37-43. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. Influence of adhesives storing temperature on adhesive bond strength. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 71-75. ISSN: 1213-2489.

CIDLINA, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Evaluation of Adhesive Bond Strength Depending on Degradation Type and Time. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1213-2489.

LINDA, M. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Evaluation of Mechanical Properties of Samples Printed by FDM Method . Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Abrasion of Polymeric Composites on Basis of Machining Splinters from Hardfacing Alloys – Usable in Agrocomplex. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 261-266. ISSN: 1211-8516.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Evaluation of friction force using a rubber wheel instrument . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 247-254. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Research of material and constructional solution in area of conventional soil processing. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 143-150. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. The logistics aspects influencing the resultant strength of adhesives at practical application. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 285-290. ISSN: 1406-894X.

RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Analysis of physical and mechanical properties and of gross calorific value of Jatropha curcas seeds and waste from pressing process. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 603-610. ISSN: 1406-894X.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. EPDM rubber material utilization in epoxy composite systems . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 291-298. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. MOŽNOSTI STANOVENÍ VÝNOSU SLÁMY PŘI SKLIZNI LISEM S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. zvláštní vydání, s. 215-218. ISSN: 1802-2391.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – PETRU, M. – HRABĚ, P. – LEPSIK, P. – SIMANJUNTAK, S. Relaxation behaviour of Jatropha curcas L. bulk seeds under compression loading. Biosystems Engineering, 2014, roč. 2014, č. 125, s. 17-23. ISSN: 1537-5110.

HERÁK, D. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. – JAWESO, D. – DIRIBA, H. Mechanical Behavior of Enset (Ensete ventricosum) Pulp under Compression Loading – A Multipurpose Product in Ethiopia. Journal of Food Process Engineering, 2014, roč. 37, č. 6, s. 588-595. ISSN: 0145-8876.

BROŽEK, M. Abrasive Wear Resistance of Wood. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 2, s. 130-136. ISSN: 1213-2489.

PETRŮ, M. – NOVÁK, O. – HERÁK, D. – MAŠÍN, I. – LEPŠÍK, P. – HRABĚ, P. Finite element method model of the mechanical behaviour of Jatropha curcas L. bulk seeds under compression loading: Study and 2D modelling of the damage to seeds. Biosystems Engineering, 2014, roč. 2014, č. 127, s. 50-66. ISSN: 1537-5110.

BROŽEK, M. Influence of Storage on Briquettes Mechanical Properties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 175-179. ISSN: 1211-3174.

MÜLLER, M. – RUŽBARSKÝ, J. – VALÁŠEK, P. Degradation Process in Area of Connecting Metal Sheets by Adhesive. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 52-60. ISSN: 1660-9336.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – RUŽBARSKÝ, J. Using recycled rubber particles as filler of polymers . Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 260-267. ISSN: 1660-9336.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. Modelling of the anisothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 44-51. ISSN: 1660-9336.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Aplikace otěruvzdorných polymerích částicových kompozitů v oblasti konstrukce orebního tělesa. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 9-10, s. 284-288. ISSN: 1210-3306.

PEXA, M. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. – HAVLŮ, V. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Reliability and risk treatment centered maintenance. Journal of Mechanical Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 10, s. 3963-3970. ISSN: 1738-494X.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 65487; Název: Long-term degradation of composites exposed to liquid environments in agriculture -- Neexistuje podtyp publikace --

VALÁŠEK, P. – KEJVAL, J. – MÜLLER, M. Epoxy resin filled with primary and secondary raw material - Useable in agriculture. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 4, s. 165-171. ISSN: 1212-9151.

BROŽEK, M. Working variables optimization of resistance spot welding. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 4, s. 522-527. ISSN: 1213-2489.

RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. – MAREČEK, J. – GERŠL, M. Jatropha curcas-analysis of gross calorific value. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1381-1384. ISSN: 1211-8516.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Picture analysis of failure areas of particle composites. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 474-478. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Optimization of surface treatment of carbon steel in area of adhesive bonding technology with application of quik-setting adhesives. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 4, s. 579-584. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 67189; Název: Mechanical properties of epoxy resins filled with waste rubber powder-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. Setting of causes of adhesive bonds destruction by means of optical analysis. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 371-375. ISSN: 1213-2489.

PETRÁSEK, S. – MÜLLER, M. Setting of angle of soil flow on ploughshare at traditional processing of soil. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 407-412. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – LEBEDEV, A. – SVOBODOVÁ, J. – NÁPRSTKOVÁ, N. – LEBEDEV, P. Abrasive-free ultrasonic finishing of metals. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 366-370. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – MALEČEK, J. Influence of the hardener proportion on mechanical properties of adhesive bonds used in agriculture. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 4, s. 265-270. ISSN: 1211-3174.

MÜLLER, M. – MIKUŠ, R. Setting marginal limits of stress of quick-setting adhesives based on cyanoacrylates. Advanced Materials Research, 2014, roč. , č. 1059, s. 99-104. ISSN: 1022-6680.

KOLAŘÍKOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SAVKOVÁ, J. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. Local Mechanical Properties of Borides in Fe-B Steels. Key Engineering Materials, 2014, roč. 586, č. , s. 170-173. ISSN: 1013-9826.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – PETRU, M. – RISWANTI, S. Mathematical models describing the relaxation behaviour of Jatropha curcas L. bulk seeds under axial compression . Biosystems Engineering, 2015, roč. 2015, č. 131, s. 77-83. ISSN: 1537-5110.

VALÁŠEK, P. – KEJVAL, J. – MÜLLER, M. – CIESLAR, J. Influence of two-body abrasion and heat intensity on metal and non-metal materials used in agriculture. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 40-46. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. Researches of liquid contaminants influence on change of hardness of agricultural tyre tread. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 14-20. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Prediction of mechanical properties of quench hardening steel. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. FEM based numerical simulation for heat treatment of the agricultural tools. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 629-638. ISSN: 1406-894X.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. ABRASIVE WEAR IN THREE-PHASE WASTE-BASED POLYMERIC PARTICLE COMPOSITES. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2015, roč. 12, č. 2, s. 257-262. ISSN: 1330-3651.

BROŽEK, M. Selected plastics wear resistance to bonded abrasive particles compared to some ferrous materials. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 387-393. ISSN: 1211-8516.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – CHOTĚBORSKÝ, R. – RISWANTI, S. – MIZERA, Č. Effect of compression speed on energy requirement and oil yield of Jatropha curcas L. bulk seeds under linear compression. Biosystems Engineering, 2015, roč. 2015, č. 136, s. 8-13. ISSN: 1537-5110.

VALÁŠEK, P. – BROŽEK, M. Microparticle composites on the basis of scrap utilizable in the field of agricultural production . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 92-97. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – HLOCH, S. RECYCLING OF CORUNDUM PARTICLES - TWO-BODY ABRASIVE WEAR OF POLYMERIC COMPOSITES BASED ON WASTE. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2015, roč. 22, č. 3, s. 567-572. ISSN: 1330-3651.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 67591; Název: Polymeric microparticles composites with waste EPDM rubber powder-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – MIZERA, Č. Evaluation of stability of elastomer packing exposed to influence of various biofuels. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 604-612. ISSN: 1406-894X.

BROŽEK, M. Evaluation of selected properties of briquettes from recovered paper and board. ..., 2015, roč. 61, č. 2, s. 66-71. ISSN: N.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Application of overlaying material on surface of ploughshare for increasing its service life and abrasive wear resistance. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 158-166. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – VIKTOR, H. Evaluation of techniques for ploughshare lifetime increase. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 72-79. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. Hybrid composite materials on basis of reactoplastic matrix reinforced with textile fibres from process of tyres recyclation. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 700-708. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. Influence of dusty micro-particles contamination on adhesive bond strength. ..., 2015, roč. 13, č. 3, s. 654-661. ISSN: N.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Mechanical behaviour of polymeric composite with fibres of false banana (Ensete ventricosum). Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 680-689. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – HENC, P. – RUDAWSKA, A. Influence of drying process of liquid contaminants on adhesive bond strength . Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 1, s. 70-74. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – CIDLINA, J. Research of loading of structural bonds created with one-component epoxy adhesives. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 2, s. 183-188. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M. Briquettes made from wood residues. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 2, s. 126-130. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Properties of adhesives used for connecting in automotive industry . Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 2, s. 232-237. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. Mechanical properties of polymer composites based on bioparticles (Jatropha curcas L.). ..., 2015, roč. 76, č. 3, s. 1-5. ISSN: N.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Bearing capacity of resistance spot welding under conditions of Europe, Indonesia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1169-1176. ISSN: 1211-8516.

MÜLLER, M. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HRABĚ, P. – MAŘÍK, J. Analysis of physical, mechanical and chemical properties of seeds and kernels of Jatropha curcas. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

BROŽEK, M. Bonding of wood. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 3, s. 134-139. ISSN: 1212-9151.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. Quasi Static Tests of Adhesive Bonds of Alloy AlCu4 Mg . Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 694-698. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Application of Overlay Material on Soil Processing Tools for Purpose of Increasing their Abrasive Wear Resistance. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 279-283. ISSN: 1210-3306.

RISWANTI, S. – HERÁK, D. – KABUTEY, A. – DAJBYCH, O. – HRABĚ, P. – MIZERA, Č. Application of a tangent curve mathematical model for analysis of the mechanical behaviour of sunflower bulk seeds. International Agrophysics, 2015, roč. 29, č. 4, s. 517-524. ISSN: 0236-8722.

BROŽEK, M. Spruce plywood bonding. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 3, s. 285-291. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M.; idPublikace = 68991; Název: Research on constructional shape of bond at connecting galvanized sheet of metal-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. – CIDLINA, J. – DĚDIČOVÁ, K. – KROFOVÁ, A. Mechanical properties of polymeric composite based on aluminium microparticles. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 624-628. ISSN: 1213-2489.

SVOBODOVÁ, J. – KRAUS, P. – MÜLLER, M. – LEBEDEV, A. – YUROV, A. – LEBEDEV, P. Influence of cutting fluid on abrasive-free ultrasonic finishing of aluminium alloy. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 710-714. ISSN: 1213-2489.

CIDLINA, J. – MÜLLER, M. Influence of adhesive bonded surface treatment of alloy AlCu4Mg and increased environmental temperature on adhesive bond strength. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 520-526. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. Research on surface treatment of alloy AlCu4Mg adhesive bonded with structural single-component epoxy adhesives. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 629-633. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 69196; Název: Al microparticles interaction with epoxy resin-cohesion and adhesion to steel and aluminum-- Neexistuje podtyp publikace --

RUGGIERO, A. – VALÁŠEK, P. – MEROLA, M. Friction and wear behaviors of Al/Epoxy composites during reciprocating sliding tests. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 4, s. 684-689. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 69201; Název: Influence of surface treatment of steel adherends on shear strength of filled resins-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. Influence of loading speed on a change of parameters of adhesive bonds based on cyanoacrylates. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 4, s. 177-182. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – ŽARNOVSKÝ, J. – DRLIČKA, R. Recycling of polyamide from scrap tyres as polymeric composites . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. SI, s. 79-83. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – RUŽBARSKÝ, J. – VALÁŠEK, P. – HRABĚ, P. Compacting technologies of polyethyleneterephtalate bottle. Key Engineering Materials, 2016, roč. 669, č. , s. 29-35. ISSN: 1013-9826.

RUDAWSKA, A. – DANCZAK, I. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. The effect of sandblasting on surface properties for adhesion . INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 2016, roč. 70, č. , s. 176-190. ISSN: 0143-7496.

MÜLLER, M. Mechanical properties of composite material reinforced with textile waste from the process of tyres recycling . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – MÜLLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – LEBEDĚV, A. – YUROV, A. – PEXA, M. – LINDA, M. Influence of abrasive - free ultrasonic finishing process of steel on wear. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-2489.

RUŽBARSKÝ, J. – MAJERNIK, R. – HRABĚ, P. – VALÁŠEK, P. Dynamics of treatment device for die casting of metals. Key Engineering Materials, 2016, roč. 669, č. , s. 327-334. ISSN: 1013-9826.

RUGGIERO, A. – VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Exploitation of waste date seeds Phoenix dactylifera in form of polymeric particle biocomposite: Investigation on adhesion, cohesion and wear. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2016, roč. 104, č. , s. 9-16. ISSN: 1359-8368.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Possibilities of adhesives filling with micro-particle fillers - Lap-Shear tensile strength. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 195-201. ISSN: 1211-8516.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. Low-Cyclic Fatigue of Adhesive Bonds. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1151-1157. ISSN: 1213-2489.

RUGGIERO, A. – HLOCH, S. – KOZAK, D. – VALÁŠEK, P. Analytical fluid film force calculation in the case of short bearing with a fully developed turbulent flow. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2016, roč. 230, č. 4, s. 395-401. ISSN: 1350-6501.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 71177; Název: Reactive resins filled with microparticles based on iron powder-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽEK, M. Resistance spot welding of steel sheets. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 4, s. 662-666. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. – RUGGIERO, A. MATERIAL UTILIZATION OF WASTE ORIGINATING DURING PROCESSING OF PLANT JATROPHA CURCAS L. IN BIOCOMPOSITES - ADHESIVE-COHESIVE CHARACTERISTICS AND WEAR. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 2016, roč. 23, č. 5, s. 1411-1416. ISSN: 1330-3651.

BROŽEK, M. The effect of moisture of the raw material on the properties briquettes for energy use. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 5, s. 1453-1458. ISSN: 1211-8516.

MÜLLER, M. Effect of saline environment on mechanical properties of structural adhesive bonds . ..., 2016, roč. 64, č. 5, s. 1609-1617. ISSN: N.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. Ventilation and microclimatic conditions in the laboratory of adhesive bonding. ..., 2016, roč. 14, č. 4, s. 1342-1350. ISSN: N.

PAVLŮ, J. – HÖNIG, V. – ALEŠ, Z. – CHOTĚBORSKÝ, R. Tribodiagnostic analysis of motor oil after failure of turbocharger of combustion engine . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1115-1122. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. – PEXA, M. – VALÁŠEK, P. Hodnocení mechanických vlastností elastomerního těsnění pro palivové soustavy vystavené vlivu biopaliv. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 11, s. 350-355. ISSN: 1210-3306.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. Influence of chemical treatment of electrolytic galvanized sheet on adhesive bond strength . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 965-971. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 71783; Název: Applications of microscopy in experimental description of glass powder/epoxy systems-- Neexistuje podtyp publikace --

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – MIZERA, Č. The effect of plasma treatment on tensile strength of Ensete Ventricosum fibres . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 928-933. ISSN: 1213-2489.

MÜLLER, M.; idPublikace = 71824; Název: Evaluation of single-lap adhesive bond quality by means of electron microscopy methods -- Neexistuje podtyp publikace --

ZAVRTÁLEK, J. – MÜLLER, M. Low-cyclic fatigue test of adhesive bond reinforced with biodegradable fabrics . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1205-1211. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M. Influence of the degreaser type on the bonded joint strength. ..., 2016, roč. 16, č. 6, s. 1248-1254. ISSN: N.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Effects of grit blasting on surface properties of adhesive bonded adherents. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1371-1375. ISSN: 1213-2489.

BROŽEK, M. Bonding of plywood. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 4, s. 198-204. ISSN: 1212-9151.

DĚDIČOVÁ, K. – VALÁŠEK, P. Influence of glass powder size sorting on properties of composite systems. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 25-31. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of chemical content of soil particle for abrasive wear test. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 975-983. ISSN: 1406-894X.

ZAVRTÁLEK, J. – MÜLLER, M. – ŠLEGER, V. Low-cyclic fatigue test of adhesive bond reinforced with glass fibre fabric . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1138-1146. ISSN: 1406-894X.

RUGGIERO, A. – D´ AGOSTINO, V. – MEROLA, M. – VALÁŠEK, P. – DĚDIČOVÁ, K. Friction and wear characterization of a new ecological composite: Glass waste beads reinforced epoxy. International Journal of Mechanics, 2016, roč. 10, č. , s. 27-32. ISSN: 1998-4448.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 70485; Název: Study on impact strength of sisal fibers reinforced epoxy composites using experimental methods-- Neexistuje podtyp publikace --

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. Relaxation and creep behaviour of false banana’s fibre (Ensete ventricosum). Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S1, s. 1069-1077. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of the heat flux of steel for the heat treatment model of agricultural tools. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1004-1014. ISSN: 1406-894X.

BRUNEROVÁ, A. – PECEN, J. – BROŽEK, M. – IVANOVA, T. Mechanical durability of briquettes from digestate in different storage conditions. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 327-336. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Impact strength behaviour of structural adhesives . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1078-1087. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. – MÜLLER, M. Influence of dust pollution in the laboratory on the strength of adhesive bond. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1034-1042. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – MIZERA, Č. Mechanical properties of polymer matrix composites filled with Jatropha Curcas L. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 984-993. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M.; idPublikace = 70582; Název: Experimental research on load capacity, treatment of adhesively bonded surface and failure process of structural t-joint-- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M.; idPublikace = 70586; Název: Influence of cyclic degradation in saline solution on mechanical properties of adhesive bonds-- Neexistuje podtyp publikace --

ZAVRTÁLEK, J. – MÜLLER, M. Research on mechanical properties of adhesive bonds reinforced with fabric with glass fibres. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 299-304. ISSN: 1213-2489.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – NOVÁK, P. Use of overlaying technology in area of increasing ploughshares service life . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 90-94. ISSN: 1213-2489.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 70590; Název: Short sisal fibers reinforced epoxy resins: Tensile strength-- Neexistuje podtyp publikace --

MIZERA, Č. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – HERÁK, D. Creep behaviour of the polymer composite with false banana's fibres (Ensete Ventricosum). Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 188-192. ISSN: 1213-2489.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – KABUTEY, A. Effect of Length of False Banana Fibre (Ensete ventricosum) on Mechanical Behaviour under Tensile Loading. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 90-96. ISSN: 1211-3174.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – RUGGIERO, A. Strength characteristics of untreated short-fibre composites from the plant ensete ventricosum . BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 255-269. ISSN: 1930-2126.

RUGGIERO, A. – D'AMATO, R. – MEROLA, M. – VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Tribological characterization of vegetal lubricants: Comparative experimental investigation on Jatropha curcas L. oil, Rapeseed Methyl Ester oil, Hydrotreated Rapeseed oil. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2017, roč. 109, č. , s. 529-540. ISSN: 0301-679X.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – RUDAWSKA, A. Mechanical properties of adhesive bonds reinforced with biological fabric. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, roč. , č. , s. 1-13. ISSN: 0169-4243.

MÜLLER, M.; idPublikace = 73307; Název: Effects of aluminium microparticles and surface treatment of AlCu4Mg on mechanical properties of adhesive bond strength -- Neexistuje podtyp publikace --

MÜLLER, M. Analysis of production parameters of single-lap bonds adhesive bonded with composites based on aluminium filler . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 36-44. ISSN: 1212-9151.

VALÁŠEK, P. – HABROVÁ, K. Influence of sisal fibres on tribological properties of epoxy composite systems. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1242-1250. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determining the specific heat capacity and thermal conductivity for adjusting boundary conditions of FEM model. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1033-1040. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Wear and stress analysis of chisel. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 971-980. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – KIC, P. – MÜLLER, M. – LINDA, M. Evaluation of quality and efficiency of ventilation equipment by scanning electron microscopy. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1014-1023. ISSN: 1406-894X.

BRUNEROVÁ, A. – BROŽEK, M. – MÜLLER, M. Utilization of waste biomass from post–harvest lines in the form of briquettes for energy production. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 344-358. ISSN: 1406-894X.

BRUNEROVÁ, A. – MALAŤÁK, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – ROUBÍK, H. Tropical waste biomass potential for solid biofuels production. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 359-368. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. – KIC, P. Influence of chemical cleaning of adhesive bonded surface on working environment and adhesive bond quality. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. , s. 1057-1066. ISSN: 1406-894X.

PETRÁSEK, S. – MÜLLER, M. Mechanical qualities of adhesive bonds reinforced with biological fabric treated by plasma. ..., 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1170-1181. ISSN: N.

MÜLLER, M. Mechanical properties of resin reinforced with glass beads. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1107-1118. ISSN: 1406-894X.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – NIEDERMEIER, O. Resistance spot welding of steel sheets of the same and different thickness. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 807-814. ISSN: 1211-8516.

VALÁŠEK, P. – RUGGIERO, A. – MÜLLER, M. Experimental description of strength and tribological characteristic of EFB oil palm fibres/epoxy composites with technologically undemanding preparation. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, roč. 122, č. , s. 79-88. ISSN: 1359-8368.

Článek ve sborníku z akce

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Evaluation of Sintered Carbides Wear Resistance. In 7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" 29.52008, Jelgava. Jelgava, Lotyšsko: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2008. s. 209 - 213.

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Mechanical Properties of Pellets from Sorrel. In 7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" 29.52008, Jelgava, Lotyšsko. Jelgava, Lotyšsko: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2008. s. 265 - 269.

Optimization of surface treatment parameters in adhesive bonding technology doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Ing. Petr Hrabě, Ph.D., doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2008

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Bonding of non-metallic materials using thermoplastic adhesives. In 8th International Scientific Conference, Proceedings "Engineering for Rural Development" 28.52009, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Mechanics, 2009. s. 261 - 264.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Soldering of steel using soft solders. In 8th International Scientific Conference, Proceedings "Engineering for Rural Development" 28.52009, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Mechanics, 2009. s. 315 - 318.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Briquetting of chips from nonferrous metal. In 9th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" 27.52010, Lotyšsko (Latvia), Jelgava. Lotyšsko (Latvia), Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2010. s. 236 - 241.

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Evaluation of Helical Springs. In 9th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" 27.52010, Lotyšsko (Latvia), Jelgava. Lotyššsko (Latvia), Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2010. s. 242 - 245.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. ADHESIVE BONDS DEGRADATION. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Agricultur, FAculty of Engineering, 2010. s. 49 - 52.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. POSSIBILITIES OF USE OF MECHANICAL SURFACE TREATMENT WASTE IN FORM OF POLYMERIC PARTICLE COMPOSITE FILLERS. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agricultur, Faculty of Engineering, 2010. s. 267 - 270.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. – MIKUŠ, R. Study of wear resistance of hard facings using welding powders on the NiCrBSi basis. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Česká republika, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 115-118.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – TOMEK, L. MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERIC PARTICLE COMPOSITES. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 454-458.

MÜLLER, M. – RUŽBARSKÝ, J. – PAŠKO, J. – ŽARNOVSKÝ, J. – HRABĚ, P. THE QUALITY OF CUT SURFACE WITHOUT COOLING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 459-462.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. STATISTICAL COMPARISON OF THE HARDNESS OF POLYMERIC PARTICLE COMPOSITES WITH A FILLER ON THE BASIS OF WASTE FROM MECHANICAL SURFACE TREATMENT, CAUSED BY GRAVITATION INDUCED SEDIMENTATION. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 623-626.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – RUŽBARSKÝ, J. – ŽARNOVSKÝ, J. COMPARISON OF HIGH CHROMIUM AND BORIDE HARDFACING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 228-231.

CHOTĚBORSKÝ, R. – RUSUL, A. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. EFFECTS OF WELDING PROCESS PARAMETERS ON THE GEOMETRY AND DILUTION OF THE BEAD IN THE AUTOMATIC SURFACING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2009, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 244-247.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Abrasive wear of polymeric particle composites with a filler on the basis of waste. In 6th International Scientific Conference on Tribology, BALTTRIB 2011 17.11.2011, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, 2011. s. 275-281.

BROŽEK, M. Quality evaluation of briquettes made from biomass. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, 2011. s. 308-313.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Influence of specific degradation agents of agricultural production on recycled plastics mechanical properties. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, 2011. s. 384-388.

MÜLLER, M. POLYMERIC COMPOSITES BASED ON AL2O3 REINFORCING PARTICLES. In Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 423-427.

HENC, P. – CHOCHOLOUŠ, P. – MÜLLER, M. – KEJVAL, J. METHYLMETACRYLATE (ADHESIVE) – INFLUENCE OF CLIMATIC CONDITIONS ON PROPERTIES OF ADHESIVE BOND. In Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 398-401.

VALÁŠEK, P. Strength characteristics of polymer particle composites with filler on the basis of waste from mechanical surface treatment. In Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 434-439.

BROŽEK, M.; idPublikace = 61022; Název: LAYER NUMBER INFLUENCE ON WELD DEPOSIT CHEMICAL COMPOSITION-- Neexistuje podtyp publikace --

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. EVALUATION OF TEACHING THE SUBJECT “BASIC ENGINEERING TECHNOLOGIES”. In Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 542-547.

MÜLLER, M. – HYKŠOVÁ, K. – VALÁŠEK, P. PACKING OPTIMIZATION WITH EMPHASIS ON SUSTAINABLE PROGRESS IN SPHERE OF WASTE PRODUCTION. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 173-178.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. IMPACT STRENGTH OF POLYMER PARTICLE COMPOSITES WITH FILLER ON THE BASIS OF CORUNDUM WASTE . In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 304-308.

BROŽEK, M.; idPublikace = 60981; Název: WEAR RESISTANCE OF MULTI-LAYER OVERLAYS-- Neexistuje podtyp publikace --

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. STUDY OF STUDENTS’ PRESENCE IN LECTURES INFLUENCE ON THEIR EXAMINATION RESULTS. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 650-654.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. INFLUENCE OF LIQUID CONTAMINANTS ON STRENGTH OF ADHESIVE BOND ON BASIS OF TWO-COMPONENT EPOXY ADHESIVE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 441-445.

CHOCHOLOUŠ, P. – MÜLLER, M. MECHANICAL SURFACE TREATMENT FOR ADHESIVE BONDING TECHNOLOGY IN SANDWICH PRODUCTION. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 249-253.

CIDLINA, J. – HENC, P. Effect of environmental degradation on the adhesive bonds strength and durability. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 685-689.

BROŽEK, M. TECHNICAL-ECONOMICAL EVALUATION OF PLYWOOD BONDING. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 100-105.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. Effect of the load on two-body abrasion process of composites based on waste. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 632-636.

HRABĚ, P. – CIDLINA, J. Effect of number weld deposits bead on the chemical composition of the hardfacing. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 219-222.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. ASPECTS OF GROWING WIDE-ROW CROPS ON THE SLOPES. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 203-207.

KEJVAL, J.; idPublikace = 67311; Název: MECHANICAL PROPERTIES OF EPOXY COMPOSITES FILLED WITH Al2O3/GLASS BEADS-- Neexistuje podtyp publikace --

CIDLINA, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Adhesive Bonding Technology Advanced in the Area of Metal Sheets Bonding. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and SustainabilityDevelopment 28.11.2013, Kaunas, Akademija, LITHUANIA. Akademija, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 41-46.

HENC, P. – CIDLINA, J. – MÜLLER, M. Adhesive Bonds Mechanical Properties after the Degradation Process. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, Akademija, LITHUANIA. Akademija, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 51-54.

MÜLLER, M.; idPublikace = 67723; Název: Influence of Specific Degradation Liquid Contaminants of Agricultural Production on Shear Impact Strength of Adhesive Bond-- Neexistuje podtyp publikace --

RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – CIDLINA, J. The Weight Ratio and Calorific Value Analysis of Subcomponents of the Jatropha Curcas Seed. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, Akademija, LITHUANIA. Akademija, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 125-128.

BROŽEK, M. Properties of Briquettes from Recovered Paper and Board. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, Akademija, LITHUANIA. Akademija, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 25-30.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KNAP, P. – PETRÁSEK, S. – PETRÁSEK, S. QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED TILLAGE MACHINES FOR DEEPER LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 456-460.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. BRIQUETTES FROM RECOVERED PAPER AND BOARD. In 12th International Scientific Conference, ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, Proceedings, Volume 12 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 488-493.

PEXA, M. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – HAVLŮ, V. Reliability and risk treatment centred maintenance . In QR2MSE 2013 - Proceedings of 2013 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering 15.07.2013, China. China: The maintenance Professional Committee of China Ordnance Industry Society, 2013. s. 610-615.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. Mechanical properties of epoxy resins with organic filler - Wood flour. In Engineering for Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 232-237.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Recyclation of waste microparticles in interaction with polymeric matrix - Multiphase composite. In Engineering for Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 238-243.

MÜLLER, M. – CIDLINA, J. – VALÁŠEK, P. Modern technology of bonding metal sheets - Technologic qualities of adhesive bonds. In Engineering for Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 244-248.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – PEXA, M. – HLADÍK, T. – ALEŠ, Z. – LEGÁT, V. Degradation process influencing safety of constructional adhesive bonds. In QR2MSE 2013 - Proceedings of 2013 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering 15.07.2013, Emeishan, China. Sichuan, China: The maintenance Professional Committee of China Ordnance Industry Society, 2013. s. 784-788.

CHOTĚBORSKÝ, R. – BRYKSÍ-STUNOVÁ, B. – KOLAŘÍKOVÁ, M. EFFECT OF RARE EARTH ELEMENT ON MICROSTRUCTURE OF FE-B CAST ALLOY. In METAL 2013: 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS 15.05.2013, Brno. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2013. s. 203-207.

SAVKOVÁ, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BLÁHOVÁ, O. Effect of forging on microstructure of Fe-B cast steel. In METAL 2013: 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS 15.05.2013, Brno. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2013. s. 822-827.

BROŽEK, M.; idPublikace = 64211; Název: Technical-economical evaluation of beech plywood bonding-- Neexistuje podtyp publikace --

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Selected plastics wear resistance. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 187-193.

PAVELKA, R. – BROŽEK, M. PROGRESSIVE METHOD OF OBSERVATION AND ASSESSMENT DURING CORROSION TESTS WITH ARTIFICIAL ATMOSPHERE. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 181-186.

PAVELKA, R. – BROŽEK, M. TRUCK CABIN CORROSION RESISTANCE OBSERVATION IN ARTIFICIAL ATMOSPHERE. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 174-180.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Recycling of waste rubber powder and micro-particles as filler of thermosets - abrasive wear. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 396-400.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. APPLICATION OF SPOT WELDING UNDER CONDITIONS OF SOUTHEAST ASIA. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 58-62.

VESELÁ, K. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – VALÁŠEK, P. Effect of biofuels on quality of engine oil. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. Kunming; China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 414-417.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Biocomposite based on epoxy resin and Jatropha curcas L. microparticles. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. Kunming; China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1030-1032.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Influence of environment temperature on strength of quick-setting adhesives based on cyanoacrylates. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. Kunming; China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1030-1032.

PEXA, M. – MAŘÍK, J. – ČEDÍK, J. – ALEŠ, Z. – VALÁŠEK, P. Mixture of oil and diesel as fuel for internal combustion engine. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1197-1200.

PAVLŮ, J. – ALEŠ, Z. – JURČA, V. – PEXA, M. – VALÁŠEK, P. Utilization of satellite monitoring for maintenance decision making. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1864-1867.

CHOCHOLOUŠ, P. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. The bending properties of sandwich materials with polyurethane core. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Kunming; China. Kunming; China: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 1019-1022.

VALÁŠEK, P.; idPublikace = 67643; Název: Utilization of secondary raw biomaterials in form of microparticles in interaction with reactive resin-- Neexistuje podtyp publikace --

NOVÁKOVÁ, A.; idPublikace = 67681; Název: EVALUATION OF TEACHING OF SUBJECT “MATERIAL SCIENCE”-- Neexistuje podtyp publikace --

BROŽEK, M.; idPublikace = 67687; Název: RESISTANCE SPOT WELDING OF STEEL SHEETS OF DIFFERENT THICKNESS-- Neexistuje podtyp publikace --

CIESLAR, J. – BROŽEK, M. APPLICATION OF OVERLAY MATERIALS FOR REDUCING ABRASIVE WEAR. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 835-840.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. Research in mechanical properties of adhesive contaminated with dusty micro-particles from production process. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 806-809.

CIDLINA, J. – MÜLLER, M. Influence of overlapping length on peeling strength of adhesive bonds. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 761-765.

HRABĚ, P. – HERÁK, D. Mathematical model of sun drying of sliced tomato in Hawassa Region - Ethiopia. In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 174-178.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – RUGGIERO, A. – D'AMATO, R. Research on influence of loading speed of structural two-component epoxy adhesives on adhesive bond strength. In International Conference on Manufacturing Engineering and Materials 06.06.2016, Nový Smokovec. Nový Smokovec: Procedia Engineering, 2016. s. 340-345.

RUGGIERO, A. – D'AMATO, R. – MEROLA, M. – VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. On the tribological performance of vegetal lubricants: Experimental investigation on Jatropha Curcas L. oil. In International Conference on Manufacturing Engineering and Materials 06.06.2016, Nový Smokovec. Nový Smokovec: Procedia Engineering, 2016. s. 431-437.

ROUBÍK, H. – MAZANCOVÁ, J. – HELLER, T. – BRUNEROVÁ, A. – HERÁK, D. Biogas as a promising energy source for Sumatra (review). In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Engineering, 2016. s. 537-544.

BRUNEROVÁ, A. – BROŽEK, M. Optimal feedstock particle size and its influence on final briquette quality. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 95-101.

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Properties of fuel briquettes after three years storage. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 442-446.

ŠLEGER, V. – MÜLLER, M. – ZAVRTÁLEK, J. LOW-CYCLIC FATIGUE OF ADHESIVE BONDS REINFORCED WITH FIBRES. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 644-651.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – HRABĚ, P. – KUČERA, PHD., d. Energy utilization of by-products from mechanical recycling process of electronic waste. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 385-390.

VALÁŠEK, P. – RUGGIERO, A. – D´AMATO, R. – MACHADO, J. TWO-BODY ABRASION OF FE-BASED PARTICLE EPOXY COMPOSITES - EXPERIMENTAL APPROACH. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 06.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 673-678.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KABUTEY, A. DETECTION OF AUSTENITE TRANSFORMATION OF ADI CAST IRON USING ELECTROMAGNETIC SENSOR. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 211-215.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

BROŽEK, M. Wood wear resistance to bonded abrasive particles. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 88-94.

HRABĚ, P. – SEDLÁČEK, A. MECHANICAL BEHAVIOUR OF OIL RAPE SEEDS DURING RELAXATION AND CREEP. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 197-200.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. Influence of destination at adhesive bond production on its strength. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Czech University of Life Sciences Prague (CULS): CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 333-338.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – RUDAWSKA, A. INFLUENCE OF FILLER CONTENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM AL99.5 SINGLE-LAP BONDS BONDED WITH ALUMINIUM AND POLYMER POWDER FILLED EPOXY ADHESIVE . In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 412-418.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – HANUŠ, J. – CHOTĚBORSKÝ, R. – DAJBYCH, O. – SIGALINGGING, R. – AKANGBE, O. Prediction of pressure and energy requirement of Jatropha curcas L bulk seeds under non-linear pressing. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 262-269.

BRUNEROVÁ, A. – IVANOVA, T. – BROŽEK, M. Mechanical durability of digestate briquettes mixed with mineral additives. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture Faculty of Engineering , 2016. s. 971-976.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Three-body abrasive wear of polymer mat rix composites filled with Jatropha Curcas L.. In 20th International Slovak-Polish Conference on Machine Modeling and Simulations 07.09.2015, Vratna Terchova, Slovakia. Slovakia: Procedia Engineering, 2016. s. 169-174.

VALÁŠEK, P. – CHOCHOLOUŠ, P. – MÜLLER, M. Mechanical properties of thermal insulating sandwich materials . In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 324-328.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Evaluation of used e-learning support from students' point of view. In 5th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 256-261.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. Heat recuperation in ventilation system of basement laboratory. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 56-61.

BROŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, A. Properties evaluation of briquettes made using different briquette presses. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 62-67.

NOVÁKOVÁ, A. – BROŽEK, M. Briquette properties after three years storage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 80-85.

VALÁŠEK, P. – MÜLLER, M. Optimization of adhesive bonds with particle fillers. In International Conference on Energy Engineering and Smart Materials, ICEESM 2016 18.06.2016, Bangkok. Trans Tech Publications, Switzerland, Bangkok: Sangveraphunsir V.,Adiguzel O., Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 70-74.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. Impact strength of filled polymer materials . In International Conference on Energy Engineering and Smart Materials, ICEESM 2016 18.06.2016, Bangkok. Trans Tech Publications, Switzerland, Bangkok: Sangveraphunsir V.,Adiguzel O., Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 46-50.