×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Diplomové práce

3D tisk
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Řezání kompozitních materiálů technologií abrazivního vodního paprsku
Müller Miroslav - 2018/19 LS - TF

Řezání materiálu vodním paprskem
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Spojování tenkých plechů
Brožek Milan - 2018/19 LS - TF

Bodové svařování ocelových plechů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Briketování energeticky využitelných materiálů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Briketování nekovových materiálů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Dělení ocelových plechů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Hodnocení vybraných vlastností žárových nástřiků
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Lepení ocelových plechů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Nízkocyklová únava konstrukčních spojů na bázi polymerních kompozitů využívaných v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Nízkocyklová únava konstrukčních spojů využívaných v automobilovém průmyslu
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Obrábění kompozitních materiálů
Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

Optimalizace strojního času při CNC obrábění
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Posouzení vybraných metod dělení materiálů
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Řezání vodním paprskem
Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

Tribologické charakteristiky vybraných návarových materiálů
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Vliv náklonu frézovacího nástroje na kvalitu obráběného povrchu
Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

Abrasive wear of iron alloys
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Bodové svařování ocelových plechů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Hodnocení interakce lepidel využívaných v leteckém průmyslu
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Lepení kovových materiálů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Lepení překližky tavnými lepidly
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Mechanické vlastnosti lepených spojů na bázi vláknových kompozitů
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Možnosti zvýšení životnosti dlátových pluhů
Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

Návarové materiály používané pro zvýšení životnosti zemědělských strojů zpracovávajících půdu
Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

Opotřebení dřeva
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Opotřebení plastů
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Řezání vodním paprskem
Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

Vliv teplotních změn na mechanické vlastnosti polymerních částicových kompozitů
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Vysokobórové slitiny železa
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Využití plniv k minimalizaci cen lepidel
Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

Výzkum nýtovaných spojů využívaných při konstrukčních spojích
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Výzkum vlivu procesu degradace na změny mechanických vlastností lepených spojů
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Výzkum vlivu úpravy lepeného povrchu na pevnost lepeného spoje
Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

Wear of metal matrix composites
Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

Hodnocení vlivu rychlosti deformace na pevnost lepeného spoje
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Lepení kovových a nekovových materiálů
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Magnetická separace
Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

Mechanické vlastnosti biokompozitů
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Návrh výroby dílů pro letecký průmysl
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Optimalizace lepeného spoje
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Vlastnosti lepených spojů plněných mikročásticovým plnivem
Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

Výzkum a optimalizace tekutých kovů s důrazem na aplikaci v oblasti renovace
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Výzkum polymerních kompozitů na bázi biologického plniva řešený experimentálním přístupem
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Výzkum vlivu deformace lepeného materiálu na výslednou pevnost lepeného spoje
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Výzkum vlivu procesu degradace na změny mechanických vlastností polymerních částicových kompozitů
Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

Wear of metal matrix composites
Chotěborský Rostislav - 2015/16 LS - TF

Zajištění jakosti procesu svařování radiografickými zkouškami podle ISO a ASME BPVC norem
Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

Analýza metod spojování plechů
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Dělení kovových materiálů vodním paprskem
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Hodnocení vlastností lakovaného povrchu plastových dílů
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Hodnocení změny mechanických vlastností v povrchových vrstvách pneumatik v závislosti na tekutých kontaminantech
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Mechanické vlastnosti lepidel plněných odpadními částicemi
Valášek Petr - 2014/15 LS - TF

Opotřebení kovových materiálů
Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

Výzkum degradačních aspektů působících na lepené spoje
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Výzkum procesu degradace lepených spojů
Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

Briketování nekovových materiálů
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Dělení kovových materiálů
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Dělení neželezných kovů vodním paprskem
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Kompozitní materiály na bázi pryžového recyklátu
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Laboratorní zkoušky návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení
Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

Lepení kovových materiálů
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Návrh sestrojení systému pro hlídání vzdálenosti hořáku nad plechem
Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

Obrábění v CAM systémech
Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

Opotřebení nástrojů určených pro obrábění dřeva
Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

Projekt rekonstrukce galvanovny
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Recyklace pneumatik
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Robotizované svařování oceli
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Tepelné zpracování oceli v solných lázních
Chotěborský Rostislav - 2013/14 LS - TF

Využití kapilární metody NDT pro automobilový průmysl a optimalizaci vodního odpadového hospodářství kapilárních linek
Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

Využití nanočástic v průmyslu
Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

Výzkum degradačních aspektů technologie lepení
Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

Analýza efektivity ruční demontáže autovraků
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Dělení kovových materiálů vodním paprskem
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Hodnocení vlastností modulů pro recirkulaci výfukových plynů
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Hodnocení změny tvrdosti v povrchových vrstvách pneumatik v závislosti na prostředí
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Lepení kovových a nekovových materiálů
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Mechanické vlastnosti svarových kovů
Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

Pájení tenkých plechů měkkými pájkami
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Použití tenkých povlaků na vrtácích
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Svařování explozí
Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

Technologie lepení pro extrémní klimatické podmínky
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Vliv tvrdosti abraziva na odolnost proti opotřebení
Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

Výzkum interakce rozhraní adherend / lepidlo
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Výzkum mechanických aspektů kompozitních materiálů
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Výzkum vlivu tvrdidla na vlastnosti dvousložkových systémů lepidel
Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

Creep akrylátových lepidel
Chotěborský Rostislav - 2011/12 LS - TF

Optimalizace obalových odpadů
Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

Optimalizace tepelného zpracování oceli pro výrobu radliček
Chotěborský Rostislav - 2011/12 LS - TF

Posuzování způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí statistických metod
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Spojování tenkých plechů
Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

Zvyšování životnosti plužních čepelí
Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

Abrazívní opotřebení návarů na bázi Fe-Cr-C
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Degradační procesy probíhající v aplikační oblasti technologie lepení
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Experimentální zkoušky korozní odolnost Zn vrstev
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Hodnocení mechanických vlastností spojů pájených olovnatými a bezolovnatými měkkými pájkami
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Interakce degradace adherendu, lepidla a lepeného spoje
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Mechanické vlastnosti recyklovaných polymerů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Možnosti a limity vteřinových lepidel
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Obrábění za sucha
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Odolnost návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení volnými částicemi
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Optimalizace vstupních parametrů vstřikovacího procesu polymeru
Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

Optimalizace zpracování obalových odpadů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

Sběr PET odpadu v Praze 9 - Čakovicích
Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

Tepelné zpracování tvrdonávarových slitin
Chotěborský Rostislav - 2010/11 LS - TF

Vliv navařovacích parametrů na geometrii návarové housenky
Chotěborský Rostislav - 2010/11 LS - TF

Vliv navařovacích parametrů na obsah a velikost fází v systému Fe-Cr-C
Chotěborský Rostislav - 2010/11 LS - TF

Výzkum integrity povrchu lepených spojů
Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF