×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Externí projekty

Projekty > Externí projekty

Pokročilé metody návrhu funkčního designu zemědělských strojů s využitím nejmodernějších numerických metod

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2021-2023

Digitální dvojče zemědělského stroje v interakci s modelem zeminy a jeho verifikace

GA TF, Ing. Jiří Kuře, 2021-2022

Degradace polymerních kompozitních materiálů tištěných 3D tiskem s plnivem na celulózové bázi

GA TF, Ing. Dominik Piš, 2021-2022

Výzkum mechanických vlastností biokompozitu s geometricky strukturovanými přírodními vlákny

GA TF, Ing. Martin Tichý, 2020-2021

Model partikulární látky pro řešení interakce zemědělského nástroje a půdy

GA TF, Ing. Jiří Kuře, 2020-2021

Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2019-2022

Vliv vstupních parametrů zemědělských sypkých látek na přesnost řešení pomocí metod diskrétních prvků

GA TF, Ing. Jiří Kuře, 2019-2020

Výzkum interakcí kompozitní vrstvy u hybridních lepených spojů

GA TF, Ing. Viktor Kolář, Ph.D., 2019-2020

Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., 2019-2022

Výzkum mechanických vlastností polymerních kompozitních materiálů řezaných vodním paprskem

GA TF, Ing. Viktor Kolář, Ph.D., 2018-2018

VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2014-2017

Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2011-2014

Výzkum a vývoj nekovových a kovových materiálů z hlediska jejich odolnosti vůči opotřebení

GA TF, doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., 2011-2011

Interakce degradace adherendu, lepidla a lepeného spoje

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2010-2010

Možnosti využití odpadů z procesů mechanické úpravy povrchů ve formě plniv polymerních částicových kompozitů

GA TF, doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., 2010-2010

Podpora vzájemné spolupráce ČVUT v Praze a ČZU v Praze v oblasti výuky spojování a tepelného dělení materiálů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Milan Brožek, CSc., 2010-2010

Vliv navařovacích parametrů na geometrii a promísení návarové housenky

GA TF, Ing. Bc. Petr Hrabě, Ph.D., 2009-2009

Vliv koncentrace zpevňujících částic na vlastnosti polymerních kompozitů

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2009-2009

Stanovení příčin destrukce lepených spojů

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2008-2008

Degradace substrátu návarových vrstev

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2007-2007

Studium martenzitických návarových vrstev a vlivu strukturních fází na jejich vlastnosti

GA TF, Ing. Bc. Petr Hrabě, Ph.D., 2007-2007

Aspekty ovlivňující mechanické vlastnosti lepených spojů

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2006-2006

Vliv teploty prostředí na pevnost lepeného spoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2005-2005

Stanovení přesnosti měření rázové houževnatosti lepených spojů.

GA TF, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., 2004-2004

Optimalizace řízení spolehlivosti a environmentální aspekty strojů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Milan Brožek, CSc., 1998-2004