×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Spolupráce pro firmy

Pro spolupráci s katedrou prosím kontaktujte vedoucího katedry doc. Műllera (muller@tf.czu.cz)

 

Aktuální spolupráce

Farmet a.s.

http://www.farmet.cz/

 

BEDNAR FMT s.r.o.

http://www.bednar-machinery.com/

 

Struers GmbH

http://www.struers.com

 

PSP izoterm s.r.o.

http://www.pspizoterm.cz/