×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Popularizace vědy

V rámci 11th International conference Aluminium and non-ferrous metals proběhla soutěž o „nejlepší barevné a černobíle fotografie struktury“ sponzorované zejména firmou Olympus. Fotografie vytvořené na pracovišti mikroskopie Katedry materiálu a strojírenské technologie, Technické fakulty, České zemědělské univerzity se v letošním 11. ročníku poprvé umístily na prvním místě v kategorii VOX POPULI a druhém místě oceněném odbornou porotou. Ceny obdržel prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. za snímky „plazmatická úprava slupky rýže“ a „balotina – pracovní název snímku „Hurvínek““. Jednalo se o snímky z elektronového mikroskopu zaměřené na výzkum plniva aplikovaného do kompozitních materiálů v rámci výzkumu prof. Ing. Miroslava Müllera, Ph.D. a doc. Ing. Miloslava Lindy, Ph.D. Při významném zvětšení zejména biologického plniva je možno spatřit zajímavé tvary, které není možné pouhým okem vidět.