×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Laboratoř mikroskopie

Vybavení laboratoře > Laboratoř mikroskopie

Expertízy a posudky

 • Zjištění příčin porušení a defektů materiálu
 • Stanovení chyb v technologickém procesu
 • Posouzení kvality spojů
 • Vliv parametrů technologie výroby na konečné vlastnosti výrobku
 • Určování vhodných materiálových alternativ
 • Optimalizace technologických procesů

Metalografie

  • Zjištění příčin porušení a defektů materiálu
  • Stanovení chyb v technologickém procesu
  • Posouzení kvality spojů
  • Vliv parametrů technologie výroby na konečné vlastnosti výrobku
  • Určování vhodných materiálových alternativ
  • Analýzy neznámých materiálů
  • Optimalizace technologických procesů
  • Analýzy mikrostruktury
  • Elektronová mikroanalýza
  • Fraktografie – analýzy lomových ploch
  • Stanovení plošného podílu fází obrazovou analýzou
  • Stanovení velikosti zrna
  • Metalografické stanovení nekovových vměstků
  • Mikroskopické měření tloušťky vrstvy
  • Čelní zkoušky prokalitelnosti oceli
  • Měření tvrdosti
  • Makrostrukturní vyhodnocení strojních součástí