×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Laboratoř polymerních materiálů a kompozitů

Laboratoře > Laboratoř polymerních materiálů a kompozitů

Z pohledu materiálového inženýrství jsou kompozitní a polymerní materiály velmi perspektivní. Na Katedře materiálu a strojírenské technologie dochází k dlouhodobému vývoji, výzkumu a posuzování využitelnosti především polymerních kompozitních systémů s částicemi a vlákny na syntetické i biologické bázi, a to i v oblasti technologie lepení. Obzvláště biologické struktury využívané v kompozitních systémech umožňují tvorbu environmentálně-ekonomicky perspektivních materiálů, které disponují dobrými mechanickými charakteristikami.

Laboratoř polymerních materiálů a kompozitů je vybavena zařízením pro přípravu kompozitních systémů ve vakuu, např. univerzálním zkušebním strojem s teplotní komorou, vakuovou infuzí, systémem pro lisování/přípravu výztuže a laboratorní pecí pro vytvrzování plošných vzorků.  Vybavení laboratoře umožňuje chemickou úpravu povrchů vláken a částic, přípravu částic s řízenou velikostí, moduly umožňují simulaci  environmentálních aspektů a procesu degradace a v neposlední řadě lze v laboratoři obrábět zkušební tělesa z plošných vzorků prostřednictvím technologie AWJ (řezání abrazivním vodním paprskem).

  

 

Významnou částí laboratoře je pracoviště zabývající se tvorbou lepených spojů. Výrobní proces v jednotlivých průmyslových odvětvích je různorodý. Má však jeden mnohdy společný prvek a tím je vytvoření spoje. Pevný a kvalitní spoj je předpokladem úspěchu celého výrobku. Změna technologie spojování bez řádného výzkumu mívá mnohdy zásadní vliv na celkovou konstrukci. Příkladem je druhá světová válka, kdy byla nahrazena technologie nýtování svařováním konstrukce trupu nákladních lodí „Svobody“.  Následně vlivem nízkých teplot v Atlantiku a dynamickým namáháním působení vln docházelo k jejich destrukci.

Významné místo v oboru metod spojování patří technologii lepení, které se na pracovišti Katedry materiálu a strojírenské technologie dlouhodobě věnujeme.