×
Katedra materiálu a strojírenské technologie
banner

Laboratoř tuhých biopaliv

Laboratoře > Laboratoř tuhých biopaliv

   Na katedře materiálu a strojírenské technologie se též nachází Laboratoř tuhých biopaliv, která zde má letitou tradici a kde se v rámci výzkumu zabýváme technologií výroby briket, produkovaných výhradně z biomasy, tedy obnovitelného zdroje energie. Takovýto druh briket je určen k přímému spalování pro produkci tepelné energie a je považován za environmentálně přívětivou alternativu k fosilním palivům (neobnovitelné zdroje energie) a za udržitelné řešení vzrůstajících nároků energetické produkce. 

   Naše laboratoř disponuje vybavením pro výrobu tuhých biopaliv (briket) procesem vysokotlaké densifikace (lisování) z nepřeberného množství vstupních materiálů (různých druhů biomasy či biologických odpadů) a následné testování indikátorů kvality těchto briket. 

„Briketování je nejen technologií výroby tepelné energie, ale také udržitelnou technologií řádného nakládání s odpady.“

   Dominantou laboratoře je vysokotlaký briketovací lis, operující s provozním tlakem až 18 MPa, od české firmy Briklis, která je ve svém odvětví jedničkou na trhu.

   Další nepostradatelnou součástí naší laboratoře je laboratorní sušárna, opět české firmy LAC, která zaujímá důležitou roli při výrobě i následném testování kvality briket.

   Mezi zařízení, využívané naší laboratoří, pro následné stanovení kvalitativních indikátorů již vyrobených briket, patří například speciální rotační buben, který stanovuje mechanický odrol vzorků briket. Pro stanovení pevnosti (síly na porušení) zkoumaných briket využíváme v rámci spolupráce mezi laboratořemi naší katedry univerzální zkušební stroj.