×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Ze života katedry

Nový vedoucí KMLZ

 Dne 1.2. 2024 byl Ing. Miloš Ježek, Ph.D. oficiálně jmenován vedoucím naší Katedry myslivosti a lesnické zoologie na následující funkční období pana děkana prof. Ing. Roberta Marušáka, Ph.D. Velmi gratulujeme a v nové pozici doktoru Ježkovi přejeme pouze úspěchy a žádné nepříjemnosti.


Vánoční večírek 2023(4)

 Na konci ledna se naše katedra sešla na (po) Vánočním večírku, kde jsme dodatečně oslavili Vánoce, Nový rok ale také jmenování nového vedoucího KMLZ. Bylo to příjemné setkání plné pozitivní atmosféry a dobrého jídla. Večírek se povedl a již se těšíme na letošní katedrový výjezd. Kam to bude tentokrát? Více fotografií v Galerie -> Katedrové společenské akce -> Vánoční večírek KMLZ 2024.

Pozor, nové pozice

 Zajímá vás, jak se zvířata vyrovnávají s riziky predátorů a patogenů? Otevíráme jedno PhD a jedno postdoktorské místo na České zemědělské univerzitě v Praze! Více podrobností:
Pozice PhD o krajině nebezpečí u divočáků a jelenů: Foraging in the landscape of peril
Postdoktorandská pozice v krajině strachu u jelena evropského - práce s dlouhodobými daty o pohybu: Field spanning movement ecology, ecology of fear, bio-logging science, behavioral ecology, and ecological statistics

Ph.D. příležitost: Spánek v krajině strachu u jelenů evropských

  Jsme nadšeni, že vám můžeme oznámit projektovou příležitost pro budoucí Ph.D. ve spolupráci s našimi kolegy. Tento projekt je zaměřen na spánek v krajině strachu u jelenů evropských. Uzávěrka přihlášek je ve středu 17. ledna. Zmíněná příležitost je k dispozici zahraničním studentům a zahrnuje plné pokrytí poplatků a stipendií spolu s 9K na výzkum po dobu 3,5 let trvání projektu. Primární školitelkou je Dr. Isabella Capellini z Belfastu za spolupráce Luca Borgera (University of Swansea), Miloše Ježka (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Olega Lyamina (University of California, Los Angeles).

Link projektu: SLEEP IN THE LANDSCAPE OF FEAR


AI seminář

 Zástupci FLD včetně naší kolegyně zúčastnili semináře EdTech o AI a ChatGPT ve vzdělávání ve slovinském Bledu. Diskutovalo se o lidské přizpůsobivosti, našem vyvíjejícím se vztahu k technologiím a o tom, jak umělá inteligence, včetně nástrojů jako ChatGPT, zlepšuje personalizované učení a podporuje inovativní metody výuky. Začíná být jasné, že další vlna inovací ve vzdělávání bude vedena technologiemi, a my musíme být připraveni se těmto změnám přizpůsobit a přijmout je.


Studijní cesta Namibie 2023

 V září se náš pan prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. zúčastnil 14. sympozia o malých afrických savcích (14th African Small Mammals Symposium) ve Swakopmundu. Studijní cesta byla zaměřená na savčí faunu různých typů savan v Namibii. Na sympoziu byly prezentovány dva komentované příspěvky a postery na kterých se prof. Červený podílel jako spoluautor s afiliací FLD ČZU v Praze. Velký zájem vzbudila zejména přednáška o nalezení doposud neznámého druhu vrápence (zatím beze jména) v Dračích horách na území Lesotha. Více fotografií v Galerie -> Konference -> 14th African Small Mammals Symposium.

Cena rektora

 Máme obrovskou radost! Pan profesor Červený byl oceněn Cenou rektora za publikační výstup zaměstnanců ČZU v Praze v časopisech zařazených v 1. decilu Web of Science. Konkrétně je oceněn za článek Human disturance is the most limiting factor driving habitat selection of a large carnivore throughout Continental Europe. Gratulujeme!

Pozvánka na semináře

 Přijměte naše pozvání na semináře, které pořádá FLD pro SZIF. Veškeré informace naleznete na přiloženém obrázku.

Rozhovor o obojcích

 V úterý byl na Českém rozhlasu odvysílán rozhovor s Ing. Milošem Ježkem, Ph.D. a Ing. Monikou Faltusovou o obojcích, které využíváme pro sledování zvířat, v našem případě jde konkrétně o prase divoké a jelena evropského. Rozhovor najdete na následujícím odkaze https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/22/2023-08-22 (čas 7:22 Ranní Plus).

Výzva o pomoc při výzkumu 

 Dobrý den, před dvěma lety jsme publikovali článek (https://www.nature.com/articles/s41598-021-95682-4, https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fotopast-ceskych-vedcu-zachytila-bachyni-jak-vysvobodila-odchycena-prasata), který dokumentoval tzv. záchranné (altruistické) chování prasat divokých, kdy bachyně osvobodila uvězněná prasata z klecové pasti (viz obrázek). V současné době hledáme jakýkoli další fotografický nebo video materiál, který by podobné záchranné chování u prasat divokých dokládal. Nemusí se týkat kontextu pasti, může se jednat o jakýkoli případ, kdy jedno zvíře pomohlo jinému z nebezpečné nebo stresující situace. Budeme vděční za materiál v jakékoli kvalitě. Případné dotazy a materiály zasílejte na: masilkova@fld.czu.cz.

Psali o nás!

 V přiloženém odkaze můžete najít významný mediální výstup o článku z prestižního časopisu Science, na kterém naši kolegové spolupracovali. Pro článek poskytli data o jelenech evropských. Velmi gratulujeme k úspěchu.

Odkaz na článek: How life for animals changed when humans stayed home during the pandemic

Rozhovor o nové studii v Science

 O studii v prestižním časopise Science, na které se podíleli naši kolegové, jsme vás již dříve informovali. Nyní vám přinášíme rozhovor s jedním z autorů Ing. Václavem Silovským. Rozhovor najdete na následujícím odkaze https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2023-06-12 (čas 17:33 Odpolední Plus - posuňte se na úsečce na čas 17:49).


Velcí savci během lock-downů změnily chování - pohybovali se na větší vzdálenosti a vyskytovali se blíže u silnic

 Lidské chování se během lock-downů v prvních měsících celosvětové pandemie COVID-19 dramaticky změnilo, což mělo za následek také změny chování suchozemských savců. Vyplývá to ze studie, kterou v prestižním časopise Science zveřejnil velký mezinárodní výzkumný tým, jehož součástí byli i vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Volně žijící savci se během přísných lock-downů pohybovali na delší vzdálenosti a vyskytovali se také blíže k silnicím.

Odkaz na článek: Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns

Srdečné pozvání

 Srdečně vás zveme na Myslivecký seminář Středočeského kraje.

Natura Viva 2023

  I v letošním roce jsme se zúčastnili oblíbené výstavy NATURA VIVA 2023 na výstavišti v Lysé nad Labem. Studenti naší fakulty byla na stánku FLD a předávali cenné informace novým či potenciálním studentů. Samozřejmě nebyli jediní účastníci a následovalo několik návštěv ať už kolegů z naší katedry nebo i z fakulty. Součástí výstavy NATURA VIVA byla i výstava trofejí zvěře. Tento rok byl výjimečný i dalším obsahem a to 100letým výročím ČMMJ a reprezentací taxidermie. Akci vidíme jako velmi vydařenou a už se těšíme na další ročník. Lesu a lovu zdar! Více fotografií v Galerie -> Propagace KMLZ a FLD -> NATURA VIVA 2023.

Třídenní terénní exkurze na Šumavu

   Studenti druhého ročníku denního a kombinovaného studia programu Myslivost a péče o životní prostředí zvěře se zúčastnili třídenní terénní exkurze, jenž byla součástí předmětů Vliv hospodaření v krajině na populace živočichů a Monitoring volně žijících živočichů. První den studenti započali v Ratenicích, kde se konala přednáška o hospodaření s drobnou zvěří a možných úpravách krajiny, se zaměřením na zajíce polního. Další zastávkou byly lesy u Strakonic. Zde se studenti v terénu seznámili s hospodaření na majetku postiženém kůrovcovou kalamitou a možnostmi ochrany lesní kultury. První den byl zakončen nočním monitoringem hlodavců a menších savců s prof. Jaroslavem Červeným. Druhý den proběhl v NP Šumava, kde jsme se zaměřili na revitalizace rašelinišť, management stanovišť s výskytem tetřívka obecného a možnosti zadržování vody v krajině. Po této exkurzi studenti navštívili vlčí výběh v Srní. Součástí návštěvy byla i přednáška o vlcích na území NP Šumava. V posledním dnu proběhla návštěva obory Sedlice s ukázkou managementu černé zvěře a přednáškou o historii obory. Poslední zastávkou byla obora Lány, kde probíhala přehlídka shozů za uplynulý rok. Více fotografií v Galerie -> Praxe, exkurze, terénní cvičení -> Terénní exkurze Šumava 2023.

Myslivecká praxe

   Ve dnech 19. až 21.5. se konala povinná myslivecká praxe pro studenty kombinovaného studia programu Myslivost a péče o životní prostředí zvěře. Praxe byla pojata jako kynologický víkend v podhradí hradu Ronova. Náplň praxe byla opravdu bohatá - socializace, nácvik na umělé noře, nácvik v oboře s divočákem, příprava na barvářské zkoušky, chůze u nohy, nácvik klidu na stanovišti a mnoho dalšího jako troubení a tématické diskuze. Více fotografií v Galerie -> Praxe, exkurze, terénní cvičení -> Myslivecká praxe kombinovaní studenti.

 

Doktorské studium

   Stále váháš co dál, kam směřovat svou kariéru po inženýrském studiu. Máme pro tebe nabídku!


Doktorandi pokračují v úspěchu

   V Ekolistu vyšla zpráva o článku našich doktorandů, který zpracovali v rámci UGC projektu. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších takovýchto úspěchů. Článek je k přečtení zde: Zvýšený pohyb lidí v lesích během covidových lockdownů zhoršil spánek divočáků


Našim doktorandům se zadařilo

   Velký úspěch sklidili naši doktorandi a to díky jejich publikaci v rámci projektu UGC, která byla akceptování 23. března 2023 v časopisu Science of the Total Environment. Tento časopis se pyšní impact faktorem (IF) 10,7. My samozřejmě našim doktorandům mockrát blahopřejeme i děkujeme zároveň a přejeme takovéto úspěchy i do budoucna. Článek lze stáhnout následujících 40 dní zdarma zde: Worse sleep and increased energy expenditure yet no movement changes in sub-urban wild boar experiencing an influx of human visitors (anthropulse) during the COVID-19 pandemic


Pozvánka na přednášku

   Telemetrický tým KMLZ Vás zve na přednášku „One model to rule them all“ Dr. Virginie Morery-Pujol z University College Dublin. Virginia bude mluvit o využití telemetrických dat a moderních statistických metod v prostorové a potravní ekologii zvířat. Přednáška se koná ve středu 29.3. od 15:30 do 17:00 v Dřevařském pavilonu FLD (místnost DP410).

Film Lesy budoucnosti při příležitosti 10. ročníku Mezinárodního dne lesů

   Fakulta lesnická dřevařská ČZU v Praze spolu s Českou televizí a dalšími partnery natočila dokument věnovaný budoucnosti českých lesů. Přední vědci v něm hovoří o tom, jaké výzvy čekají současné české lesy, a popisují technologie, které jim mohou pomoci na cestě za znovunabytím své vitality. Premiéru filmu, jemuž svůj hlas propůjčil herec Aleš Háma, odvysílá Česká televize 21. března od 21:10 hod na ČT2.

   Hydrogel, drony či repelent proti kůrovci, ale i nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii Česka, který stovky hasičů likvidovaly tři týdny. Budoucnost českých lesů, které v posledních letech bojují s nástrahami klimatických změn, je v rukách českých praktických lesníků a vědců. Nový dokument Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, který ve spolupráci s Lesy ČZU, Městskými lesy Hradec Králové, Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc a Nadací dřevo pro život vznikl pro Českou televizi, klade obtížné otázky týkající se vitality a udržitelnosti českých lesů a nachází na ně odpovědi nejen ve světě současných vědeckých objevů a technologií. Dokument je určený zejména pro širokou veřejnost se zájmem o přírodu. Snaží se divákům přiblížit, kdo je lesník a co je jeho práce. Zároveň srozumitelně nabídnout současné poznatky lesnické vědy, které mají klíčovou roli v budoucnosti našich lesů.

   Dne 21. března slavíme jubilejní 10. ročník Mezinárodního dne lesů OSN a při této příležitosti je tak více než vhodné představit, jaké aktuální vědecké poznatky využívá dnešní moderní lesnictví v době měnících se přírodních podmínek způsobených probíhající klimatickou změnou.

Přikládáme tiskovou zprávu: TZ_CZU_FLD_Film LESY BUDOUCNOSTI.docx

Vánoční večírek KMLZ 2022(3)

   Opět po roce jsme se sešli oslavit Vánoce a nový rok. Stejně jako tomu bylo i v přechozích letech, večírek se konal až později, protože okolo Vánoc a nového roku máme povinnosti k našim rodinách, příbuzných a kamarádům. To nám však nezabranilo si společně posedět, popovídát a vymyslet i nemožné později. Večírek se velmi vydařil a všichni se již těšíme na jarní setkání katedry, které se neúprosně blíží. Více fotografií v Galerie -> Katedrové společenské akce -> Vánoční večírek KMLZ 2023.


13. ročník Mistrovství preparátorů v Salzburgu

  Soutěž se pořádá od roku 1992 v různých zemích Evropy, zpravidla po třech letech. Pořádá ji společnost ETC European Taxidermy Championships se sídlem v Nizozemí. Soutěže se v průměru účastní 150 preparátorů z Evropy, ale i z dalších zemí světa.

  Soutěž je rozdělena na divize NOVICE, PROFESSIONAL, MASTERS a EXCELLENT.
Dále jsou tyto divize rozděleny na jednotlivé kategorie preparovaných zvířat. V divizi novice mohou být pouze preparátoři, kteří se činností nezabývají déle než 5 let. Dále pak postupují do kategorie Professional. Pokud se umístí na předních místech v kategorii Professional postupují do Masters. Kategorie Excellent je již pouze pro několik málo vynikajících umělců, kteří postupují z kategorie Masters. Tento ročník ETC byl přelomový v hodnocení. Rozhodčí nevěděli, kterou kategorii hodnotí. Pro hodnocení byly sloučeny kategorie Novice, Professional a Masters. Hodnocení bylo tedy velice tvrdé. Proto má hodně našich noviců červenou nebo žlutou stužku. Pokud by bylo hodnocení dle původních pravidel, tak by většina našich preparátů byla modrých. Získat základní modrou stužku už bylo letos velmi obtížné. Tímto si těch studentských prací vážím ještě více.

Více informací a fotografií Galerie -> Soutěže -> 13. ročník Mistrovství preparátorů.
Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

Věděli jste, že na území České republiky můžete potkat kamzíka?

  Naše katedra se momentálně zabývá populací kamzíků, která se nachází v Lužických horách. Výzkum je zaměřen především na vliv návratu vlka obecného (Canis lupus) a interakce kamzíků s dalšími kopytníky. V neposlední řadě také studujeme dopad lidské, a to především turistické disturbance na tuto populaci.

  V případě, že byste ji tedy chtěli navštívit pamatujte na zásady správného chování při pozorování zvěře. S velkou pravděpodobností tam totiž na někoho z našich výzkumníků můžete narazit.


Do lesa

  9. díl pořadu Do lesa se zaměřil na téma Jak se starat o loveckého psa. Doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. objasní, proč jsou na lovecké psy kladeny vysoké požadavky. Od Ing. Kateřiny Benediktové, Ph.D. se v pořadu dozvíte, jak naše katedra spolupracuje na zefektivnění využívání psů během společných lovů.

Do lesa - 9. díl: Jak se starat o loveckého psa

Seminář 

  Již zítra se uskuteční seminář, který pořádá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti.

Polský myslivecký časopis

  Poslední vydání polského mysliveckého časopisu informuje o úspěšné konferenci „Wild Boar Symposium“ v Barceloně, na které bylo přítomno i pět našich kolegů. Konference jsou výbornou příležitostí k navázání nových kontaktů. Těšíme se na novou spolupráci s Dr. Hab. Ing. Katarzyna Tajchman z University of Life Sciences v Lublinu (Polsko).


Vánoční večírek FLD 2022

  Ve středu proběhl Vánoční fakultní večírek, kterého jsme se zúčastnili. Mnohokrát děkujeme vedení fakulty za přípravu večírku a za příležitost se na konci roku chvilku pozastavit a popovídat si s kolegy. Více fotografií v Galerie -> Společenské akce FLD -> Vánoční večírek FLD 2022.


Vánoční koncert FLD 2022

  Vánoční koncert v letošním roce opět proběhl v kostele Nejsvětějšího Salvátora (Salvátor znamená latinsky Spasitel). Celou dobu panovala velmi přátelská a vánoční atmosféra. Mnohokrát děkujeme všem pořadatelům. Více fotografií Galerie -> Společenské akce FLD -> Vánoční koncert FLD 2022.


Fakultní naháňka

  Letos opět proběhla fakultní naháňka v Kostelci nad Černými lesy. Více fotografií Galerie -> Naháňky a hony -> FLD naháňka 2022.

Bloková cvičení

  Pan profesor Červený přichystal minulých týdnech dvě bloková cvičení. První z nich bylo praktické cvičení předmětu Zoology, které se uskutečnilo v expozici Národního muzea v Praze. Studenti navštívili i depozitáře, kde se ale samozřejmě nemohlo fotografovat. Na obou pracovištích je provázel zoolog NM, doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D. Druhé blokové cvičení proběhlo jako exkurze předmětu Game Management do obory Sedlice. Více fotografií v Galerie -> Praxe, exkurze a terénní cvičení > Blokové cvičení předmětu Game Management a Blokové cvičení předmětu Zoology.


Konference ČSEtS

  Zúčastnili jsme se 49. ročníku etologické konference České a slovenské etologické společnosti, která se konala 3. – 6. listopadu 2022 na Mendlově univerzitě v Brně. Přednesli jsme zde dva příspěvky z našich výzkumů, které v rámci vědecké práce na FLD realizujeme. Oba příspěvky sklidily nebývalý zájem. Zejména prezentace o akčních kamerách na loveckých psech, sloužících pro výzkum chování psů při prostorové orientaci, sklidila velký úspěch díky vtipnému pojetí s příběhem psa Jamese Bonda. Díky konferenci jsme navázali nová pracovní přátelství a získali zajímavé poznatky a nápady na realizaci dalšího výzkumu na úseku etologie psů a zvěře.


GPS zařízení ve fotopastech!!!

  Vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s firmou HIVE-Zox International vyvinuli zařízení, pomocí kterého je možné sledovat fotopast i po jejím případném odcizení. Čtěte více zde Nové zařízení z ČZU pomůže dopadnout zloděje fotopastí.

Oslava 70. narozenin profesora Červeného

  Jedna z největších mysliveckých osobností současné doby, prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., oslavil životní jubileum 70 let. Jeho kolegové z ČZU a kamarádi, mu uspořádali oslavu v prostředí nádherné rektorské chaty u rybníka Švejcar na Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy. Krom mnoha osobních darů, předali panu profesoru jeho kolegové z Katedry myslivosti a lesnické zoologie, ručně vyrobený tesák s vyrytým monogramem a věnováním. V den oslavy navíc pan profesor v honitbě ŠLP ulovil srnce, připískaného jedním z osobních darů, parohovou srnčí píšťalkou. Přejeme panu profesoru do dalších let hodně zdraví, štěstí, osobních úspěchů a loveckých zážitků. Více fotografií v Galerie -> Katedrové společenské akce -> Oslava 70. narozenin profesora Červeného.


Promoce 2022

  Minulý týden proběhly v nové aule promoce Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze a tím samozřejmě i oboru Provoz a řízení myslivosti. Všem úspěšným studentům přejeme mnoho zdaru v dalším studiu, ale i v osobním životě. Více fotografií -> Galerie -> Promoce.


Lesnický den

  Lesnický den v Ralsku má mnohaletou tradici, letos se konal již 44. ročník a součástí bylo také XX. Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou. Sobotního programu se zúčastnili i zástupci Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze v čele s děkanem prof. Ing. Róbertem Marušákem, Ph.D. a proděkankou pro studijní činnost Ing. Markétou Kalábovou, Ph.D. Více fotografií Galerie -> Soutěže -> Mistrovství ČR v práci s motorovou pilou.


Studio 6 Víkend

  V pořadu Studio 6 Víkend na ČT24 byla zveřejněna další reportáž s naší doktorkou Benediktovou na téma Jak se psi orientují v přírodě. Rozhovor je velmi zajímavý, určitě stojí za to ho shlédnout. Celou reportáž naleznete zde: Studio 6 víkend (1:39:58).


Státní závěrečné zkoušky 2021/2022

  Minulý týden proběhly státní závěrečné zkoušky oborů Konzervace přírodnin a taxidermie a Provoz a řízení myslivosti. Úspěšným gratulujeme a přejeme hodně alespoň takto dobrých úspěchů do budoucna. Ostatním - neházejte flintu do žita! Více fotografií v Galerie -> Státní závěrečné zkoušky.


Pořad Věda 24

  Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D. a prof. RNDr. Hynek Burda, CSc. poskytli rozhovory pro reportáž v pořadu Věda 24, který se vysílá na ČT24. Celou reportáž si můžete pustit zde: Věda 24 (23:35 – 26:15). A čím je reportáž zajímavá? Jsou to pejsci, kteří se umí orientovat v prostoru. Jedna z věcí, kterou k tomu využívají je magnetické pole Země. Ale více již v samotné reportáži.


Nový článek 

  Ve francouzském časopisu pro myslivce vyšel nový článek shrnující dva námi dříve publikované vědecké články ohledně vlivu COVID-19 na zvěř. Časopis je ve francouzském jazyce ne v angličtině, ale i tak je hezké vědět, že se o nás mluví ve světě. Spoluautorům samozřejmě děkujeme a gratulujeme k úspěchu.


Doktorské studium

  Přidejte se k naší katedře jako student doktorského studia. Více informací v hlavním menu Témata disertačních prací pro doktorandy.

Honitba roku

   Rádi bychom vás pozvali na konferenci Honitba roku, které je pořádána u nás na fakultě.

Nová studie

  Nedávno vyšla v Science moc zajímavá genetická studie zaměřená na vliv plemen na chování psů. Najít ji můžete zde: Ancestry-inclusie dog genomics challenges popular breed stereotypes. Česká televize ji celkem věrně i když trochu stroze shrnula v tomto článku: „Bojoví psi“ nemusejí být agresivní. Chování nezávisí na plemenu, ukazuje studie. Následně nás ČT požádala o komentář k výsledkům: Studio 6 víkend (39:12 – 50:16). Rozhovor poskytla Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D.


Instalace ohradníků

   Pozorujeme, jak se prasata divoká chovají u pachových repelentů, optických reflektorů a akustických odpuzovačů podél silnic. Více fotografií v Galerie -> Prostorová aktivita zvěře -> Mortalita zvěře na silnicích.

Terénní cvičení Zoologie II

   I letos jsme s Dr. Polichtem organizovali terénní cvičení předmětu Zoologie II. Studenti se naučili některé metody odchytu obojživelníků, plazů a ptáků. Měli také možnost naučit se determinaci jedinců z chovu a vidět detekčního psa při terénním výcviku. Samozřejmostí bylo také poznávání stop naší zvěře. Více fotografií v Galerie -> Praxe, exkurze, terénní cvičení -> Terénní cvičení Zoologie II.

Katedrový teambuilding

   O víkendu jsme měli naše již pravidelné katedrové setkání. Celý víkend jsme si užili a to nejen pracovně, ale i zábavně a s plným bříškem. Více fotografií v Galerie -> Katedrové výjezdy -> Katedrový výjezd 2022.


Vítání ptačího zpěvu

   Zveme vás na Vítání ptačího zpěvu 7. května do Nového Strašecí.


Řád sv. Huberta  pod záštitou MZe, FLD a MENDELU pořádá

   Rádi bychom vás pozvali na odborné semináře na téma Myslivost. Prezentujícími odborníky z naší katedry budou docent Hart a doktor Ježek. Určitě se máte na co těšit! Tak neváhejte a přijďte si semináře poslechnout.

Přednáškový den MYSLIVOST Národní zemědělské muzeum


Hodnotitelská přehlídka trofejí 2022

   Ve čtvrtek proběhla hodnotitelská přehlídka trofejí z honiteb České zemědělské univerzity v Praze Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. Součástí této prohlídky byly i doprovodné odborné semináře, které přednášeli kolegové z naší katedry. Pan docent Kušta měl seminář na téma Management opatření proti srážce se zvěří u dopravních komunikací (pachy, odrazky atd.) metodika pokusu v Jevanech a obecné dosavadní zkušenosti a pan inženýr Silovský nám představil téma Riziko AMP a aktivní způsoby úpravy početních stavů černé zvěře (odchyt, chování černé zvěře při naháňce, účinnost naháňky, vyhánění divočáků ze zemědělských pozemků rizikových vznikem škod). Celý den proběhl velice zdařile, všem účastníkům děkujeme. Více fotografií v Galerie -> Propagace KMLZ a FLD -> Hodnotitelská přehlídka trofejí 2022.

Zajímavá přednáška

   Již dnes proběhne přednáška od kolegy Euana Mortlocka. Název přednášky je „Spánek ve volné přírodě: Ekologická omezení na dobu a vzorce spánku u savců“. Bude diskutovat o tom, co je spánek, jak je spánek ovlivněn prostředím a proč je spánek důležitý v ekologii. Představí svou dosavadní práci o vzorcích spánku divokých prasat a daňků a pohovoří o různých faktorech, které ovlivňují jejich spánkové chování. Sejdeme se ve středu 16. března v 15:00 v DP410. Na své si přijde každý, koho zajímá spánek, chování zvířat nebo ekologie!

Odkaz na přednášku

Studenská naháňka

   Minulý týden proběhla v Kostelci nad Černými lesy poslední z letošních naháněk. Poslední naháňku si jako každý rok organizovali studenti sami. Tato pravidelná akce jim umožňuje využít všechny jejich nabyté studijní znalosti  a řádně je použít v praxi. Naháňka byla velmi zdařilá. „Myslivosti zdar!“ Více fotografií v Galerie -> Naháňky a hony -> Studentská naháňka 2022.


Empatická prasata

   Opět tu máme náš oblíbený a dobře popularizovaný vědecký článek na téma empatie divokých prasat. Tentokrát o nás napsal francouzský časopis o lovu Sanglier Passion & Grands Gibiers. Za velký úspěch samozřejmě gratulujeme Mgr. Michaele Másílkové, Ph.D.


Myslivecká kynologie v Kostelci nad Černými lesy

   Minulý týden proběhlo terénní cvičení předmětu Myslivecká kynologie v Kostelci nad Černými lesy. Nechyběly ani názorné ukázky výcviku nebo třeba držení těla. Cvičení jsme si s vámi užili a již se těšíme na další.

Unikátní rozhovor

   Přinášíme vám unikátní rozhovor s Ing. Kateřinou Benediktovou, Ph.D., která v nedávné době převzala vedení magnetického týmu (čtěte velice důležitá osoba). Tímto jí samozřejmě chceme také pogratulovat a přejeme mnoho dalších úspěchů. Více vám prozrazovat nebudeme a rozhovor si sami přečtěte.

Blokové cvičení předmětu Game Management   

   Také tento rok proběhlo cvičení předmětu Game Management pod vedením pana profesora Červeného. Studenti se vydali do obory, kde se dozvěděli nové informace o obornictví. Blokové cvičení bylo zakončeno testem a krátkým posezením. I z fotografie je zřejmé, že si studenti cvičení užili.

Přinášíme vám to naše známé pšoukání

   Poslechněte si podcast o pšoukání kohoutků. Naši kolegové se s mikrofony vydali do terénu za tokajícími tetřívky (27. minuta).

Sonda Lucy na výzkumu Jupiterových trojanů, bioakustici a „pšoukání“ tetřívků obecných


Opět se o nás (s námi) mluví

   Na koho psi štěkají víc si můžete pustit v audio nahrávce, která je na konci článku (4:36).

Prase, liška, králík, kur: na koho psi štěkají víc – a jak je to s objevem údajné Homérovy Meliboi v Řecku?


Hezké svátky vánoční, bílou cestu k půlnoční. Do nového roku chceme vám přát štěstí zdraví napořád! Vaše katedra KMLZ.


Nový popularizační článek

   Přečtěte si nový článek z CzechCrunch o tom, jak se psi orientují v prostoru a kam nejčastěji míří. Mají v hlavě kompas?

Psi mají v hlavě střelku, která je táhne na sever. Její zkoumání by mohlo ukázat, jak na lidi působí vysoké napětí

Návody do cvičení

   Pro studenty samostatného předmětu Myslivost, oboru Provoz a řízení myslivosti a také nově koncipovaného studijního programu Myslivost a ochrana životního prostředí zvěře, jsme vydali čtvrté upravené vydání Návodů do cvičení z myslivosti. Cílem je přiblížit studentovi praktické provádění myslivosti v honitbě. To znamená, že student pod vedením učitele vytvoří v souladu s předpisy fiktivní honební společenstvo a navrhne fiktivní honitbu. V rámci takto vytvořené honitby se následně seznámí s jednotlivými činnostmi a administrativou spojenou s prováděním myslivosti.

 

Lovecké střelectví

   Téměř dvouletá práce má nakonec svůj výsledek. Vyšla dvojjazyčná odborná publikace Lovecké střelectví. Podobná publikace v našich zemích ještě nikdy nevyšla a své si v ní najdou nejenom začínající střelci, ale i odborníci v oboru. Kniha je k dostání ve fakultním Copycentru, nebo v nakladatelství Druckvo. Menší ukázku z knihy můžete najít v naší Galerii -> Propagace KMLZ a FLD -> Lovecké střelectví.

Kaamos symposium 2021

   Celkem 5 doktorandů z naší katedry se včera zúčastnilo Kaamos symposia 2021. Symposium probíhalo hybridně, naši doktorandi se bohužel díky probíhající stáži ve Swansea University mohli zúčastnit pouze online. 

Představíme vám naše prezentující a témata jejich příspěvků/posterů:

Astrid Olejarz - Increased nocturnal activity of wild boars in the Czech Republic during the first COVID-19
lockdown

Monika Faltusová - Step-length parameter in movement analysis: improvement based on the dead
reckoning in combination with GPS telemetry

Hannah Othen - Application of ground penetrating radar (GPR) in studies of burrow systems of fossorial
mammals

Justine Güldenpfenning - Stress assessment during hunting activities – use of bio-logging data

Václav Silovský - East or west home is best: Homing behaviour of translocated female red deer

Journal club

   Včera proběhl významný Journal club. Měli jsme tu čest hostit pana profesora Hynka Burdu, který nám dal mnoho rad, jak napsat co nejlépe průvodní dopis k článku, který chceme publikovat. Mnohokrát Vám děkujeme pane profesore.

Hony na LZ Konopiště

   Ve dnech 4. a 5. listopadu byly uskutečněny hony na LZ Konopiště, kterých se účastnili jako honci prezenční i kombinovaní studenti PŘM. Odvezli si nejen neopakovatelný zážitek, ale i výslužku ve formě bažantů. Více fotografií můžete najít v Galerii -> Praxe, exkurze, terénní cvičení -> Obornictví bažantnictví.

První doklad tzv. záchranného chování u divočáků

   Již několikrát jsme vám předali informaci o tom, co zjistili naši kolegové z KMLZ o empatii divokých prasat. Nyní si můžete shrnutí vědeckého článku přečíst dokonce i v časopise Svět myslivosti.

Rozhovor s doc. Ing. Tomášem Kuštou, Ph.D.

    Přinášíme Vám nový rozhovor s docentem Kuštou, naším kolegou a proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium, který je řešitelem podpořeného projektu s názvem „Vybudování zázemí a výzkumné podpory pro výzkumně zaměřený vzdělávací program Protipožární ochrana lesa, dřevěných materiálů a z materiálů na bázi dřeva“. 

Rozhovor také zde: MŠMT novinky

Nový projekt doc. Ing. Tomáše Kušty, Ph.D.

    U označených jedinců GPS obojky detailně monitorujeme chování divočáků v okolí silnic. Sledujeme také, jak reagují na různé druhy opatření (pachové repelenty, odrazky proti zvěři nebo akustické plašiče), abychom ověřili jejich funkčnost a efektivnost v rámci zabránění střetů se zvěří. Více informací i fotografií v naší galerii.


ETC Budapešť 2021

    Ing. Ondřej Salaba, Ph.D. shrnul úspěchy na letošním evropském šampionátu v taxidermii (European Taxidermy Championships). A rozhodně bylo o čem psát, sami si článek z časopisu Myslivost můžete přečíst. Děkujeme a blahopřejeme všem našim reprezentantům.


Přednáška pana MVDr. Lubomíra Nezbedy

    Na FLD se od akademického roku 2021/2022 otevřel nový studijní program Myslivost a péče o životní prostředí zvěře, který garantuje Katedra myslivosti a lesnické zoologie. V rámci tohoto studijního programu studenti 1. ročníku v zimním semestru absolvují i inovovaný předmět Lesnické stavby. Garant předmětu, pan doc. Zlatuška, pozval na jednu ze svých přednášek zaměstnance Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, ředitele odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, pana MVDr. Lubomíra Nezbedu. Pan doktor poutavě seznámil studenty s problematikou zřizovaní chladíren a bouráren zvěřiny, včetně veterinárních a hygienických požadavků. Dále zmínil podmínky pro jejich stavbu a renovaci objektů, kde by se podobná zařízení mohla postavit. Upozornil studenty na časté administrativní, věcné i technické nedostatky, které se mnohdy objevují při registraci, stavbě či případných následných kontrolách provozu těchto zařízení. Studenti 1. ročníku Myslivosti a péče o životní prostředí zvěře tak měli jedinečnou příležitost se podrobně seznámit s touto problematikou přímo od odborníka s mnoha praktickými zkušenostmi.

Divočáci v ABC

    Naší empatici si našli cestu i k mladší generaci a to v podobě článku v časopise ABC. Jsme rádi, že se věda šíří i mezi mladé lidi.


Série seminářů o chování zvěře

    Doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. a Ing. Miloš Ježek, Ph.D. ve spolupráci s ČMMJ a MZe pokračují se sérií seminářů o chování zvěře, srážkách na pozemních komunikacích a možnostech hospodaření se zvěří. Tentokrát se seminář uskutečnil v Olomouci.

Nový podcast pan profesora Červeného

   Přednášku o velkých savcích vám bohužel zopakovat nemůžeme, ale na následujícím odkaze si můžete na toto téma poslechnout nový podcast.

Velcí savci v České republice

Přednáška o velkých šelmách

   Pan profesor Jaroslav Červený z naší katedry představil na přednášce na lesnické škole v Písku téma "Velké šelmy v jihozápadních Čechách". Téma bylo úvodní přednáškou cyklu "Co se děje v lese".


Dančí a ostatní spárkatá zvěř v našich honitbách

   V minulém čísle časopisu Svět myslivosti se můžete začíst do článku pana docenta Hanzala. O čem článek je vám prozrazovat nebudeme, přečtěte si ho sami, stojí za to.

Biologické čtvrtky

   Přinášíme vám tip na přednášky, které se nesou v tématu biologie. Nejvíce samozřejmě doporučujeme přednášku pana profesora Burdy, který bude přednášet téma Lassie se vrací - Potřebuje k tomu magnetický kompas? Takže pokud bydlíte v okolí Viničné, ale třeba i dál a máte zájem o tato témata, přednášky vřele doporučujeme!

Biologické čtvrtky


Podcast

   Jak jsme vás nedávno informovali, na ČZU proběhla Noc vědců, které se zúčastnili i naše kolegyně Ing. MgA. Jana Adámková, Ph.D. a Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D. Celý podcast s názvem Psi a jejich orientace v čase a prostoru, který připravily si můžete poslechnout na následujícím odkaze.

Psi a jejich orientace v čase a prostoru


Rozhovor o tetřívkovi

   V ranním programu Českého rozhlasu Plus jste dnes mohli slyšet krátký rozhovor našich kolegů bioakustiků na téma individuality v hlase tetřívka obecného a možnostech jejího využití pro neinvazivní monitoring tohoto ohroženého druhu. Poslechnout si jej můžete i ze záznamu v čase 6:21.  A samotný článek lze díky Open Access najít online.

Ranní Plus

Víte, jak toká tetřívek obecný? 

   Chtěli byste to slyšet? Tak si zítra ráno v 7:25 nalaďte Český rozhlas Plus. Konkrétně o pšoukání budou mluvit naši kolegové z bioakustického týmu, Ing. Lucie Hambálková a Mgr. Richard Policht, Ph.D. Pomocí analýzy nahrávek zjistili, že se v tomto nevokálním hlase nachází individualita. Díky ní by mohla vzniknout neinvazivní metoda sčítání tetřívčí populace, která by nenarušovala průběh toku tohoto vzácného druhu.


Africký mor prasat a doktor Ježek

   Včera se v TN LIVE: Přehled dne 4. října 2021 uskutečnil rozhovor s naším specialistou na africký mor prasat. Doktor Ježek v rozhovoru předal základní informace o tomto onemocnění laické veřejnosti. Rozhovor si můžete pustit v následujícím odkazu.

TN LIVE: Přehled dne 4. října 2021

Opět se o nás mluví

    Zajímáte se o psy a myslivost, tak neváhejte s přečtěte si článek, který nedávno publikoval náš kolega Mgr. Richard Policht, Ph.D. Malou ochutnávku Vám přinášíme již teď v podobě popularizace článku v médiích.

Štěkot psů při hlášení různých druhů zvěře se liší. Nejvýrazněji u divočáka

Štěkot psů při hlášení různých druhů zvěře se liší, zjistili vědci

IUGB konference 2021

    Minulý týden proběhla v Budapešti IUGB konference, které se s prezentací zúčastnili 4 naši kolegové. Celá konference proběhla v menším počtu než je obvyklé, ale i tak se dá hodnotit jako velmi zdařilá. Pro více informací a fotografií se podívejte do alba v naší galerii (Galerie -> Konference -> IUGB konference).


Schůzka doktorandů a školitelů

    Dnes proběhla pravidelná schůzka doktorandů a školitelů, kde se vždy probírá progres studentů doktorské studia. Tato schůzka byla ale zaměřená také na předobhajoby doktorandů prvních ročníků, navíc se schůzky zúčastnili i nastupující studenti.


Africký mor prasat v současnosti

    Zajímáte se o AMP? Přečtěte si článek od Ing. Miloše Ježka, Ph.D. a Ing. Tomáše Kunci, Ph.D. a dozvíte se, jaká je momentální situace v Evropě ohledně AMP.

Kurz Jelenář 2021

    Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D. a Ing. Miloš Ježek, Ph.D. se minulý týden zúčastnili Kurzu Jelenář 2021 pořádaného Klubem chovatelů barvářů. Přednášeli zde o chování psů a možnostech hospodaření s jelení zvěří.

Série seminářů o chování zvěře

    Doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. a Ing. Miloš Ježek, Ph.D. zahájili ve spolupráci s ČMMJ a MZe sérii seminářů o chování zvěře, srážkách na pozemních komunikacích a možnostech hospodaření se zvěří. První se uskutečnil v Jihlavě, další semináře budou realizovány v Liberci, Plzni a Olomouci.

Organismy z prehistorické doby

    Vědkyně Mgr. Nataliia Iakovenko, Ph.D., která je také součástí naší katedry měla možnost prozkoumat mnohobuněčný organismus, který přežil přes 20 tisíc let ve věčně zmrzlé půdě na severovýchodě Ruska. Děkujeme za tento úžasný úspěch! Reportáž si pusťte pomocí následujícího odkazu.

Události

Dynamická nástěnka

    Naše katedra v čele s Ing. Jiří Synkem Ph.D. a doc. Ing. Vlastimilem Hartem Ph.D. pro vás vytvořila dynamickou nástěnku, kterou naleznete ve druhém patře FLD. V plánu máme ji neustále něčím doplňovat a vylepšovat. Pokud budete mít nápady co na nástěnku přidat, určitě nás neváhejte kontaktovat. To samé platí v případě, že máte k dispozici exponát, který nám zatím chybí a budete nám ho chtít věnovat či u nás vystavit.

Byli jsme i v televizních novinách.

    Je to úžasné, byli jsme i v televizních novinách (Mgr. Michaela Másílková, Ph.D.). Reportáž můžete shlédnout na následujícím odkaze. Samozřejmě vše berte s rezervou a raději si článek osobně přečtěte.

Zprávy z regionů

    Pro jistotu ještě jednou přikládáme i námi publikovaný článek.

Observation of rescue behaviour in wild boar (Sus scrofa)

Mluví se o nás!

    Mluví se o nás čím dál tím více a máme z toho obrovskou radost! Sami se můžete přesvědčit v následujících článcích. Děkujeme za to hlavně naší kolegyni Mgr. Michaele Másílkové Ph.D., která objevila zvláštní chování u prasata divokých.

Fotopast českých vědců zachytila bachyni, jak vysvobodila odchycená prasata

Čeští vědci zachytili vzácné chování divokých prasat

Fotopast zachytila, jak bachyně osvobodila uvězněné divočáky. Podle vědců by to mohl být první doklad jejich empatie


The Daily Telegrapher o nás píše!

    Před nedávnem jsme vám představili článek o chování divokých prasat při chycení do odchytového zařízení. Nyní má článek přes 300 tweetů a psalo se o něm v The Daily Telegrapher. Více si sami můžete přečíst na následujícím odkazu.

You clever swine: Pigs in first documented case of animals solving problems to rescue one another


Vzpomínka na Ludvíka Kunce

     S Ludvíkem Kuncem se také velice pěkně rozloučil v srpnovém Světě myslivosti pan profesor Koubek.

Empatické divoké prase?

     Kolegům z naší katedry pod vedením Mgr. Michaeli Másílkové Ph.D. se podařilo publikovat případovou studii o chování divokých prasat při chycení do odchytového zařízení. Určitě si článek přečtěte, naleznete ho zde: Observation of rescue behaviour in wild boar (Sus scrofa).


Naše sbírka preparátů

     V rozsáhlé sbírkovně Katedry myslivosti a lesnické zoologie právě probíhá důkladná re-evidence vystavených dermoplastických preparátů, koster a lebek obratlovců. Celá sbírka je důležitou názornou pomůckou pro výuku zoologie obratlovců. Hlavní zásluhu na péči o sbírku a o evidenci vystavených exponátů mají MUDr. Martin Häckel, CSc., Ph.D. a Ing. Jiří Synek, Ph.D.


Vzpomínka na Ludvíka Kunce

     Náš profesor Červený velmi hezky vzpomněl na Ludvíka Kunce. Pokud si také chcete zavzpomínat, určitě si přečtěte článek v srpnové Myslivosti.

Testování individuální variability v chování

     Testujeme individuální variabilitu v chování neboli temperament psů loveckých plemen pomocí jednoduchých behaviorálních testů, které se běžně u psů k tomuto účelu používají (reakce na vystřelení deštníku, reakce na panenku, nový prostor, atd.). Zkoumáme nejen behaviorální reakce psů na experimentální podnět, ale i fyziologické reakce (např. tepovou frekvenci). Stále přibíráme zájemce, takže kdokoli s loveckým psem, kdo by měl zájem se zúčastnit, se může ozvat na masilkova@fld.czu.cz. Více fotografií v Galerie -> Terénní práce -> Testování individuální variability v chování psů.

EURODEER meeting

     Od pondělí do středy se konal Eurodeer meeting. Samozřejmostí byla účast našich kolegů z telemetrického týmu. Setkání zahrnovalo mnoho témat např. predaci, migraci, ale také důvody mortality zvířat nebo velice aktuální téma COVID-19 a jeho vliv na přírodu. Situace bohužel stále nedovolila setkat se osobně a tak meeting proběhl online. Doufáme, že příště to bude již tváří v tvář.


Katedrový teambuilding

     Minulý týden se na Doupově uskutečnil katedrový teambuilding. Celou dobu panovala velice dobrá nálada a celková atmosféra byla úžasná. Více ale již v našem albu (Galerie -> Katedrové společenské akce -> Katedrový teambuilding na Doupově).

Meeting telemetrického týmu

     Druhý týden v červnu se uskutečnilo setkání telemetrického týmu. Více fotografií si můžete prohlédnout v galerii, kde se dozvíte také více informací (Galerie -> Prostorová aktivita zvěře -> Meeting telemetrického týmu).


Co nám přinesla pandemie do honiteb?

     Intenzitu využívání přírody lidskými aktivitami změnilo období COVIDu. Jak přesně? To si můžete přečíst v novém čísle časopisu Svět myslivosti.

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace 

    Dvě naše kolegyně dnes úspěšně ukončily pětidenní kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů - určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru). Tímto se přidají k mnoha dalším kolegům, kteří kurz již úspěšně složili v letech předchozích. Gratulujeme!

Nadcházející konference

    Vypadá to, že COVID pozvolna ustupuje a proto se pomalu můžeme vracet k normálnímu životu. Kolegové z katedry mají v plánu se na podzim zúčastnit hned několika konferencí. Přejeme hodně štěstí během prezentací příspěvků. Na podzim vás budeme informovat o průběhu jejich snažení. Více o konferencích na odkazech pod obrázky. 

Biologging Conference

IUGB Congress

69th WDA / 14th EWDA - Joint Virtual Conference

Tak se podařilo dostat i do Ekolistu

    Lesnická a dřevařská fakulta (KMLZ) připravila instruktážní video o metodě odběru krve u divočáků. Ve videu je celý postup metody vysvětlen a ukázán. Více v následujících článku.

Vědci představili novou metodu oděru krve z uloveného divočáka. Myslivcům to usnadní práci

Nové studijní programy! Myslivost a péče o životní prostředí zvěře a Konzervace přírodnin a taxidermie

    Neváhejte a pojďte k nám studovat. Jsme výborná škola s mnoho možnostmi. Pokud však stále váháte určitě se podívejte na Facebook Fakulta lesnická a dřevařská – ČZU v Praze a nebo na Instagram lesarna a kmlz.fld.Odběr krve zvěře

     Nová metoda odběru krve z divočáka, kterou ověřili odborníci z naší katedry. Více v následujícím videu.


Nový článek pojednává o preparaci

     V novém čísle časopisu Myslivost vyšel článek s názvem Osteologická preparace - včera, dnes a snad i zítra. Autory toho článku jsou J. Synek, O. Nakládal a V. Hart. Více vám prozrazovat nebudeme, protože si ho můžete sami přečíst.

Nebojácná divoká prasata

     Samice se v ŠLP Kostelci n.Č.l. dokonce cítí tak dobře, že krmí selata přímo před odchytovým zařízením. Toto video se nám povedl zachytit na fotopast.


Setkání EVA 4.0

     V úterý se uskutečnil online meeting s externí poradní radou mezinárodního víceletého projektu EVA 4.0. Vedoucí každého týmu projektu prezentoval dosažené úspěchy týmu a jejich nejbližší plány. V části, kde byly představeny výsledky výzkumu magnetorecepce realizované na Katedře myslivosti a lesnické zoologie, přijali pozvání k online setkání manželé Roswitha a Wolfgang Wiltschkovi. Pro neznalé, jedná se o zakladatele a kapacity na poli výzkumu magnetorecepce. Jejich účast na meetingu byla pro nás nebývalou poctou. Navíc se zapojili i do následné diskuse a projevili vstřícný zájem o naše prezentované výsledky. Později nám po setkání napsali, že je fascinuje náš přístup ke sledování velkých savců v jejich přirozeném prostředí. Ocenili také naše zamyšlení nad možnými paralelami mezi magnetickým vnímáním u psů a u ptáků. Setkání s nimi bylo pro nás velmi milým zpestřením a povzbuzením do dalších experimentů.

Soutěž s KMLZ

     Máme tady vyhlášení naší soutěže. Translokovaná laň se vrátila domů za 20 hodin a 30 minut. Nejbližšími tipujícími byli a vítězi se stávají @prej_sandra_ se svým odhadem 20 hodin a @myslivec_milan s odhadem 21 hodin. Prosíme výherce o sdělení výběru ceny. Cena pro ně bude připravená v kanceláři L261. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným. Určitě pro vás v budoucnu připravíme další zajímavou soutěž!


Soutěž s KMLZ

    Máme pro vás slibovanou soutěž. Jak jsme již předesílali, soutěž se týká tématu homing. Doufáme, že jste si o něm zjistili více, ale teď už k soutěži. Otázka zní - Za kolik hodin se laň na fotce po převezení vrátila zpátky domů? Odpovídat můžete na všech našich sociálních sítích do komentářů nebo zpráv. Soutěž končí páteční půlnocí (16.4.2021). Vyhodnocení soutěže proběhne příští pondělí 19.4.2021 na FB a Instagramu. A na co se může výherce těšit? Skripta dle vlastního výběru (Myslivost I, Myslivost II a nebo Péče o zvěř a životní prostředí). Pokud se soutěž setká s úspěchem, rádi pro vás připravíme další, tak neváhejte s tipujte!

Jeleni mají osobnost a souvisí to s jejich dominantním chováním

    Naše kolegyně publikovala článek společně s kolegou z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, kolegou z Vídně a kolegou z Turku, a jak je ve Finsku běžnou praxí, byla k tomu vydána tisková zpráva. Studovali individuální rozdíly v chování jelenů. Zjistili, že několik pozorovaných typů chování tvoří osobnostní složku, kterou označili jako „Sebedůvěra / Agresivita“. Více si můžete přečíst v následujícím článku – Red deer have personality and it is related to their dominance behaviour.


Superschopnosti? Nejen čich, ale „čtou“ i magnetické pole Země

    V deníku 5+2 vyšel moc hezký popularizační článek na téma „živočišný kompas“ psů. Na článku se podílela naše kolegyně Ing. Kateřina Benediktová, děkujeme!

12th Open European Taxidermy Championships 2021

    Ing. Ondřej Salaba, Ph.D. z naší katedry ve spolupráci se studenty uvažuje o účasti v soutěži na 12th Open European Taxidermy Championships 2021. Samozřejmě pouze v případě, že to COVID opatření dovolí a budou moci ve škole pracovat na preparátech. Soutěže by se chtěli zúčastnit s psíkem mývalovitým life-size mount a muflonem pedestal mount.


Zemřel MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

   Dne 2. 4. 2021 zemřel v Židlochovicích MVDr. Pavel Forejtek, CSc., veterinární lékař zaměřený především na zdravotní problematiku zvěře a loveckých psů, výzkumný pracovník, autor mnoha odborných a učebních publikací, zapálený myslivec a v neposlední řadě i oblíbený pedagog. Kromě působení na brněnských univerzitách, spolupracoval i s naší Katedrou myslivosti a lesnické zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, kde přednášel veterinární problematiku v rámci předmětu myslivost a zajišťoval samostatný předmět zoonózy. Čest jeho památce.

   Bližší detaily jeho života viz webové stánky Světa myslivosti nebo článek v časopisu Svět myslivosti 2021/1.


Univerzitní grantová soutěž UGC

   Doktorandi z naší katedry získali grant v soutěži UGC. Moc jim gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při řešení projektu!

Eradikace afrického moru prasat v České republice

    Na naší katedře se odborný tým pod vedením Ing. Miloše Ježka Ph.D. zabývá africkým morem prasat. V následujícím videu se můžete dozvědět jak management volně žijících prasat divokých pomohl k eradikaci afrického moru v České republice.


Webináře

    22.-24. března vždy od 18:00 se uskuteční webináře vedené vědeckými pracovníky z naší katedry. Webináře proběhnou v angličtině online. Odkazy na tyto webináře najdete níže pod obrázkem. Vřele doporučujeme.

22. března v 18:00 přednáška – New bio-logging technology of red deer and wild boar individuals and their spatial behaviour during homing experiment.

Odkaz: https://zoom.us/j/95464284277...

Meeting ID: 954 6428 4277; Passcode: 280619


23. března v 18:00 přednáška – Population decline and the current state of euroepean hare in Central european landscape

Odkaz: https://zoom.us/j/95793784183...

Meeting ID: 957 9378 4183; Passcode: 952067


24. března v 18:00 přednáška – African swein fever in Czech republic– how to use results from the wildlife monitoring during the eradication of disease

Odkaz: https://zoom.us/j/96587556583...

Meeting ID: 965 8755 6583; Passcode: 656005

Katedrová porada

    Dnes v odpoledních hodinách proběhla naše pravidelná katedrová porada. Vzhledem k momentální COVID situaci proběhla celá porada pouze online. I přes takové prostředí jsme vyřešili mnoho vyvstalých otázek a připravili se na další měsíce. Také bylo radostí pogratulovat našim dvou novým kolegům doktorům, kteří minulý týden úspěšně obhájili své disertační práce. Teď už jen čekáme, až se situace zlepší a my s nimi úspěch budeme moci řádně oslavit.

Studijní programy v Myslivosti

    Tento článek v nové Myslivosturčitě stojí za přečtení! Dozvíte se v něm informace o programech – Myslivost a péče o životní prostředí a Konzervace přírodnin a taxidermie. Oba programy jsou nové a mají naší podporu. Přihlášky ke studiu lze podávat už jen do 31. března, tak nezapomeňte.

Imobilizace jelení zvěře

    Tento týden jsme byli u kolegům v NP Šumava, kde jsme imobilizovali a obojkovali jelení zvěř. Byli jsme velice úspěšní a na několika místech se nám podařilo označit celkem 7 jedinců. Příští týden budeme se značením pokračovat. Přejte nám proto prosím hodně štěstí a úspěchů i v týdnu příštím.

Souboj srn

   Náhodný záznam pořízený při výzkumu divočáků, který organizují členové katedry myslivosti a lesnické zoologie na Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy.


Vybavení na FLD

    V únorové čísle časopisu Myslivost si můžete přečíst o vybavení, které máme u nás na „lesárně“. Toto vybavení pomáhá a bude pomáhat při výuce programů Myslivost a péče o životní prostředí a také Konzervace přírodnin a taxidermie. Mrkněte na Programy, kde se dozvíte, co vše u nás můžete studovat. Výběr je opravdu velký a tak neváhejte a přihlaste se k nám. Přihlášky je možné podávat do 31. března!

Covid nás nezastaví

   Ani v této době nezahálíme a pokračujeme v práci na všech našich projektech. Řídíme se heslem „hlavně bezpečně“ a proto pro doktorandské, týmové, tematické i katedrové schůzky používáme online prostředí. Dnes jsme měli například Journal club. Je to schůzka, při které si pravidelně představujeme a zhodnocujeme nové/nedávné vědecké články, což nám umožňuje sledovat aktuální výzkumy z našeho oboru.

 

Nový článek   

    Náš kolega Dr. Tomasz Pawel Podgórski se podílel na novém článku s názvem Social structure defines spatial transmission of African swine fever in wild boar. Článek pojednává o velice důležitém tématu – Africký mor prasat.

   Neváhejte si článek přečíst!!!

Social structure defines spatial transmission of African swine fever in wild boar

Fotopasti   

    Občas se nám podaří zachytit i druhy, které pro naši katedru nejsou druhem studijním. Samozřejmě i v takovém případě máme velkou radost a rádi se o ni s vámi podělíme! Na videích můžete vidět muflona a jezevce lesního.


ODTEĎ NA INSTAGRAMU!

    Tlak moderní doby dostihl i naší katedru, takže nyní můžete sledovat veškeré dění právě zde – Instagram

Africký mor prasat

    Aktuální situace ohledně afrického moru prasat v okolí České Republiky není ideální. ? Celý článek si můžete přečíst v lednovém čísle časopisu Myslivost.

Psi mají radši sever než jih

    Odborníci z naší katedry potvrdili, že stranovou preferenci psů ovlivňuje magnetické pole. Více se dočtete na následujícím odkazu – Psi mají radši sever než jih.

Shrnutí roku 2020 KMLZ

    Jaký byl pro Katedru myslivosti a lesnické zoologie rok 2020 se dočtete v lednovém čísle Myslivost.

Sudán u nás v Hi-Tech pavilonu

    V současné době se u nás na fakultě, konkrétně v High-Tech pavilonu, nachází vzácný kosterní preparát posledního samce nosorožce severního bílého, Sudána. Více o tom v reportáži ČT24 – Záchrana vzácných nosorožců pokračuje.

Ceny rektora

    Na prosincovém Kolegiu děkana předal děkan fakulty každoročně udělované Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy. Cenu rektora za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce doktorandů z naší katedry získala Ing. Kateřina Benediktová a cenu rektora za publikační výstup zaměstnanců ČZU uvedený v seznamu Nature index získal Dr. Tomasz Pawel Podgórski. Gratulujeme!

Výzkum chování srnčí zvěře u silnic v přítomnosti pachových repelentů

    Naši vědci se zaměřili na sledování chování srnčí zvěře u silnic. Přečtěte si v článku časopisu Myslivost, jaké výsledky přineslo označení 10 kusů zvěře telemetrickými obojky – Výzkum chování srnčí zvěře u silnic v přítomnosti pachových repelentů.

Je Váš pes levák nebo pravák? 

    Když pes táhne na jih, je levák. Lateralitu psů nejspíš řídí magnetické pole Země. Více o tomto tématu se dočtete v následujícím článku – Když pes táhne na jih, je levák. Lateralitu psů nejspíš řídí magnetické pole Země.

Výsledek obrázku pro hunting dog

Terénní cvičení – Monitoring volně žijících živočichů

    Třídenní terénní cvičení z nově vyučovaného předmětu "Monitoring volně žijících živočichů" se uskutečnilo v Rapoticích pod dohledem nejlepších odborníků z celé České republiky. Studenti se naučili monitorovat ryby v řece, hmyz, obojživelníky, ptáky i velké obratlovce. Pro všechny zúčastněné to byly skvělé tři dny v terénu a získání mnoha nových zkušeností. Všem pedagogům děkujeme za pomoc s výukou a studentům (i pedagogům) za příjemnou atmosféru, kterou si všichni náramně užili! Hlavní poděkování patří doc. Farkačovi z KMLZ FLD, který celou akci zorganizoval. 

Zoologické sbírky

    Naše zoologické sbírky jsou opět rozšířeny o další přírůstky. Do "sbírkovny" přibyl králík divoký, norek americký, tchoř stepní, káně rousná, chřástal vodní, slípka zelenonohá, racek bělohlavý, husice nilská, oba druhy našich vran, ořešník kropenatý, koroptev polní a sýkora parukářka.

Nová éra výzkumu magnetorecepce

    Ze západního Německa nám přivezli dlouho očekávané magnetické cívky, ve kterých budou probíhat výzkumy na potvrzení magnetického alignmentu u menších druhů obratlovců a u bezobratlých. Doufejme, že se výzkumy co nejvíce rozeběhnou a že představíme nové, zásadní objevy z utajeného života zvířat.

 

Druhý díl skript z Myslivosti

    Milé kolegyně a kolegové, konečně je na světě druhý díl skript z Myslivosti a je v nich mnoho nového a zajímavého. Slovy pana docenta Hanzala, který je hlavním autorem těchto skript, v nich naši studenti naleznou v kostce vše, co budou potřebovat nejenom ke zkoušce z myslivosti, ale také ke státnicím.

Zoologické sbírky

    Do našich sbírek nově přiběhl medvěd, muflon s muflonkou, divoký krocan, zajíc a kočka divoká. Hlavním unikátem je ale skutečnost, že z jednoho pohádkového medvěda Vojty, dnes máme v našich sbírkách dva preparáty. Kosterní i taxidermický. Studenti tak mají unikátní možnost studovat (v tomto případě) neuvěřitelný rozdíl, mezi "malinkou" kostrou a obřím tělem. Studenti našeho studijního oboru Preparace přírodnin a taxidermie si přijdou taky na své. Jak bylo možné vytvořit z jednoho exempláře, dva dokonalé a plnohodnotné preparáty, včetně drápů, zubů atd? Více na přednášce v naší "sbírkovně".

 

Skripta Zoologie lesnická – Obratlovci – textová část

    Skripta kromě obecných poznatků přinášejí zejména nová data o rozšíření, biologii a významu všech obratlovců žijících v České republice. Detailnější pozornost je věnována zejména druhům důležitým nebo nějakým způsobem hospodářsky významným. Ostatní, pro lesní ekosystémy méně důležité nebo nedůležité druhy, jsou představeny ve zkrácené formě ve speciálních boxech. Unikátem těchto skript je, že poslední publikace zaměřená na toto téma, vyšla před neuvěřitelnými 62 lety. 


Exkurze v bažantnici

    O víkendu se uskutečnila terénní exkurze oboru Provozu a řízení myslivosti do bažantnic LZ Konopiště. 

Zoologické sbírky

    Neustále rozšiřujeme naši sbírku a ještě zdaleka nekončíme...

Brdy

    O víkendu se skupina absolventů z Fakulty lesnické a dřevařské vydala na "Terénní cvičení veteránů" v čele s profesorem Červeným. Na programu byla prohlídka dnes již bývalého Vojenského újezdu Brdy. Mezi zastávky při projíždění lesů, vřesovišť a rašelinišť patřil zámeček Tři trubky, který kdysi navštívil také prezident T.G. Masaryk, dále Padrťské rybníky a kopec Houpák. Příjemné zázemí poskytla lovecká chata Vojenských lesů a statků u Velkého rybníka. I přes střídavě deštivé počasí si účastníci pobyt užili. 

Ig Nobel Prize

    V USA se rozdávaly Ig Nobel, tedy (ne)vážné Nobelovy ceny. Jsou ale opravdu jen úsměvné? Jak jsou vnímány ve světě vědy? Poslechněte si rozhovor profesorem Hynkem Burdou, který zastupoval držitele cen i z naší Katedry myslivosti a lesnické zoologie – Ig Nobelovky: Muž, který žil jako koza a čůrání psů. Češi mezi těmito (ne)vážnými výzkumy bodují také.

Celosvětová konference

    Členové Katedry myslivosti a lesnické zoologie se zúčastnili devátého ročníku celosvětové konference týkající se orientace a navigace živočichů. Setkání pořádal Royal Institute of Navigation v londýnské Royal Holloway College. Na fotografiích je místo konání a společné foto se světovými vědeckými celebritami (prof. H. Burda, prof. W. Wiltschko a prof. R. Wiltschko, prof. J. Phillips), kteří svou celoživotní prací ovlivnili poznání a výzkum magnetorecepce a prostorové orientace zvířat.

 

První díl skript z Myslivosti

    První díl ze dvoudílné série skript MYSLIVOST. První část obsahuje kapitoly Myslivecké historie, zvyků a tradic, Vývoje loveckého práva v Čechách a na Moravě, Myslivecké zoologie, Myslivecké kynologie a Péče o zvěř. Vše doplněné o množství ilustračních obrázků a fotografií.


Senoseč online: Ochrana zvířat při sklizni a sečích

    Záchrana živočichů ohrožených každoročně při senoseči bude jednodušší. Usnadnění přinesla dobrovolníkům, zemědělcům i myslivcům sada mobilních aplikací vyvinutých k webovému portálu SENOSEC.CZU.CZ. Aplikace pro chytré mobily a tablety a pro použití přímo v terénu vyvinuli studenti České zemědělské univerzity v Praze v rámci soutěže, kterou vyhlásila ČZU a na niž Ministerstvo životního prostředí poskytlo 100 000 korun. V soutěži o nejlepší sadu mobilních aplikací zvítězili a cenu 40 000 korun získali studenti Ladislav Böhm a Jakub Podroužek.

Obora Židlov

    Proběhlo tradiční setkání pracovníků a přátel Katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU Praha. Tentokrát jsme zavítali do obory Židlov na Českolipsku. Součástí setkání byla i exkurze po mysliveckých provozech VLS, s.p., divize Mimoň. Někteří z nás tak zažili i velice blízké setkání se zubrem, původním obyvatelem našich lesů.

Trubačská naháňka

    Na Školním lesním podniku se konala II. Trubačská naháňka na černou zvěř. Akce se zúčastnili trubači celé České republiky. Večer následovala poslední leč a pasování na lovce černé zvěře. 

Úspěchy 

    Článek o vnímavosti psů zaznamenal nebývalý úspěch. Pokořil hranici 1 000 000 zhlédnutí, což je pro vědecký článek zlatá vizitka. Děkujeme všem našim studentům, kamarádům a kolegům, kteří nám pomáhali se sběrem dat, protože je to úspěch nás všech.

Porada na Doupově

    O víkendu se uskutečnila výjezdní porada KMLZ na Doupově. Součástí víkendu bylo nejenom neformální večerní posezení s diskuzí, ale také exkurze do vojenského výcvikového prostoru Hradiště a návštěva střelnice VLS, s.p. divize Karlovy Vary. Celý víkend nás provázelo skvělé počasí a pohodová atmosféra. 

Skripta Úvodu do myslivosti

    Katedra myslivosti a lesnické zoologie vydala společně s vydavatelstvím Druckvo svá první skripta. Jedná se o skripta k Úvodu do myslivosti a k zakoupení jsou v Copycentru na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze, nebo přímo u vydavatele v nakladatelství Druckvo. Jsme si jisti, že zájemci o tato skripta nebudou z obsahu zklamáni a že z nich budou čerpat nejenom po celé studium, ale také při výkonu práva myslivosti.

Všestranné zkoušky ohařů

    Se studenty 3. ročníku PŘM jsme navštívili Všestranné zkoušky ohařů, které pořádal Okresní myslivecký spolek Praha-Západ v honitbě MS Malá Lečice – Bratřínov. Vyšlo krásné počasí, psi pracovali velice dobře a všichni jsme si odnesli hodně zkušeností a zážitků.

Ig Nobel Prize

    Letošní Ig-Nobelova cena za biologii byla udělena česko-německému týmu zoologů z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a univerzity Duisburg-Essen za práci o vnímání magnetického pole psy, která byla koncem loňského roku publikována v odborném časopise Frontiers in Zoology. Z dvanácti vědců, kteří se na práci podíleli, se ceremonie zúčastnili Hynek Burda, Sabine Begall, Pascal Malkemper, Vlastimil Hart, Petra Nováková, Veronika Hartová a před vyprodaným Sanders-Theater Harvardské univerzity v Bostonu převzali z rukou skutečných laureátů Nobelovy ceny cenu Ignace Nobela (IG-Nobel Award) – cenu, která se již od roku 1991 udílí za vážné vědecké práce, které "lidi nejprve rozesmějí a pak je nutí k přemýšlení". Cena je to sice satirická, jaksi "cimrmanovská", spojená s peněžní odměnou 10 miliard zimbabwských dolarů, ale rozhodně patří k prestižním vědeckým cenám.

    Koukněte, jak vypadalo předávání – Žertovnou Nobelovu cenu získali i čeští vědci.

Psi mají kompas

    V Lidových novinách vyšel velice zajímavý článek o magnetismu, vycházející ze závěrů publikovaných členy KMLZ v časopise Frontiers in zoology – Psi mají svůj vnitřní kompas. Reaguje na magnetické pole.

Psi vnímají magnetické pole Země

    Pes, nejlepší přítel člověka, je známý svými vynikajícími smysly, především citlivým sluchem a čichem. Pravděpodobně však cítí i něco dalšího: vnímají Zemské magnetické pole. K tomuto závěru došel tým vědců z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a z Univerzity Duisburg-Essen v Německu, jejichž neuvěřitelné zjištění vyšlo v renomovaném vědeckém časopise Frontiers in Zoology – 
Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field.

Prázdninový výlet divočáka

    Během letních měsíců jsme byli svědky zajímavého putování jednoho divokého prasete jménem Mirek. Mirek je sledován pomocí GPS obojku v rámci výzkumu prostorového chování černé zvěře na Šumavě a Bavorském příhraničí. Mirek byl označen 13. března v okolí Českých Žlebů v Národním parku Šumava. Pohyboval se v okolí Stožce a až do poloviny července byl jeho domovský okrsek v rozmezí stovek hektarů (600-1400 ha). Ovšem 28. července se vydal na výlet a během 2 týdnů doputoval přes Německé území až do Rakouska do okolí městečka Neufelden, které je vzdáleno 58 km vzdušnou čarou od místa, kde se Mirek obvykle zdržoval.  Tady se Mirek usadil v okolí kukuřičného pole a vypadalo to, že se zde usadí natrvalo, právě díky velkému množství potravy ve srovnání se Šumavskými chudými lesy a pastvinami. Ovšem asi po 2 týdnech se Mirek opět vydal na cestu, a jaké bylo naše překvapení, když po 4 dnech dorazil opět do okolí Stožce. Zde nyní využívá to samé prostředí, ve kterém se pohyboval předešlou část roku. O Mirkovi se můžete dočíst nejen na našich stránkách, ale také např. v Rakouském tisku.

Keiler nach „Wallfahrt“ wieder im Nationalpark.

Přistáváme!

    Přistávání na vodě je nesmírně obtížné nejen pro piloty letadel (jak dokazuje havárie Boeingu 777 v San Franciscu), ale i pro vodní ptactvo. V komentářích k tomuto neštěstí se piloti shodují, že letiště v San Francisku patří k nejhorším na světě, protože se zde přistává od vody a nad vodou je odhad výšky, rychlosti a sklonu klesání nesmírně obtížný. Viděli jste však někdy, aby vodní ptáci při dosedu měli nehodu? Nebo že by do sebe při dosedání hejna někteří narazili?

Directional compass preference for landing in water birds.

    O zajímavém výzkumu vyšlo také několik ohlasů v celostátním tisku a rozhlase, odkazy naleznete níže.

Výzkum: kachny přistávají na vodě severojižně. Letadla se mohou opičit.

Fascinující objev: kachny divoké se při přistání řídí kompasem. (čas 22:45)

Kdo je dispečerem vodního ptactva?