×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Střelectví

Věda, výzkum a výuka > Střelectví

   V nově postaveném High-Tech pavilonu má Katedra myslivosti a lesnické zoologie k dispozici učebnu Ergonomických studií, ve které je umístěn simulátor střelby Marksmann švédské výroby. Tento simulátor byl vyvinut především pro „suchý“ trénink sportovních střelců. Při výuce loveckého střelectví je toto zařízení využíváno pro nácvik bezpečné manipulace se zbraní a studenti pod dozorem vyučujícího zkouší střelbu na promítaný cíl. 

   Při samotném nácviku drží střelec maketu lovecké zbraně a na stěnu proti němu je promítána střelecká situace, kterou si vybere. Simulátor má v nabídce možnost střelby jak brokovou, tak kulovou zbraní. U brokovnice si může vybrat střelbu na asfaltové holuby, bažanty, divoké kachny a bělokury. V případě kulovnice je možnost střelby na klasický terč, divočáka, medvěda, losa nebo jelena. U každého druhu zvěře je možnost nastavit rychlost a směr pohybu cíle. Studenti většinou nacvičují v módu brokovnice na klasických asfaltových terčích. 

   Při povelu střelce program vyšle terč, který se snaží zasáhnout. Po střelbě program nabídne možnost zpomaleného záběru, kde je názorně vidět dráha letícího terče a pohyb hlavně, který provádí střelec. Takto je názorně vidět, kde střelec udělal chybu a může ji v následující situaci napravit. V reálném prostředí toto samozřejmě není možné a bez dohledu zkušeného instruktora střelec pouze plýtvá náboji, časem a potažmo terči nadarmo. Simulátor také umožňuje instalaci snímače na klasickou palnou zbraň, je tedy možné nacvičovat střelbu svou vlastní zbraní. Je třeba vždy zdůraznit, že nejde pouze o zábavu, ale o získání správních návyků, které jsou nezbytné jak k bezpečnému zacházení s palnou zbraní, tak také k přesné střelbě na živou zvěř. Pokud je nám známo, podobný simulátor střelby takové přesnosti není nikde v České republice a my tak našim studentům můžeme nabídnout nejvyšší možný standart.


Skripta Střelectví

  Naše katedra byla svědkem tvorby nových skript Střelectví. Doc. Hart, doc. Hanzal a Ing. Matějka spolu s kolektivem odborníků sestavili vysokoškolská skripta, v nich studenti naleznou mnoho nového a zajímavého. Zájemci se v nich v dočtou hodně poznatků z oblasti loveckých zbraní, střeliva, balistiky, optiky a zdravovědy.