×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Bioakustika

S Wroclaw University spolupracujeme na následujících tématech: výzkum reprodukčního chování tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), vliv kvality spermií na vokalizaci kohoutů, biologické aspekty hlasové komunikace; a vokální ontogeneze, vliv individuální morfologie a kvality spermií na vokalizaci kura domácího.

Spolupráce na využití bioakustických metod při výzkumu fauny ekvádorských deštných pralesů.