×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Bioakustika

Věda, výzkum a výuka > Bioakustika

   Mezi naše výzkumné objekty patří lovecká i nelovecká plemena psů, tetřívek obecný, ale také afričtí kopytníci či papoušci z Indonésie. Pomocí zvukových nahrávek analyzujeme jejich hlasy a rozšiřujeme povědomí o zvukové komunikaci těchto zvířat.

   Naše práce začíná v terénu, kdy je potřeba vyhledat cílové druhy a zajistit takové podmínky nahrávání, aby byla data použitelná pro analýzy. K tomu nám pomáhají rekordéry, diktafony, směrové mikrofony, ale také základní vybavení pro pozorování zvířat, jako dalekohled, fotoaparát či přenosná skrýš. Až hodinové nahrávky jsou poté analyzovány v akustických programech, např. Avisoft nebo Raven. V těchto programech je možné zobrazit si jednotlivá zvolání zvířat na spektrogramech a změřit tak až desítky různých frekvenčních, časových a dalších parametrů. Ty jsou poté zpracovány statistickými testy, které nám pomáhají vytvářet modely a ověřovat hypotézy.

   V současné době se zabýváme konkrétně individualitou v hlase tetřívka obecného či sysla dlouhoocasého, nevokální složkou v projevu tetřeva hlušce a hus a podobností ve štěkání psů napříč plemeny. Výsledky našich výzkumů mohou přispět tím, že strhávají pozornost k ohroženým druhům naší planety, navrhují nové metody pro monitoring zvířat nebo zlepšují chápání jejich akustických projevů.