×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Grafické metody

Věda a výzkum > Grafické metody

  V rámci tématu Grafické metody se snažíme rozvinout kreativitu studentů pomocí základních výtvarných technik a fotografických témat. Naši studenti uplatňují svoje nabyté dovednosti také v rámci volné digitální tvorby. Důraz je kladen na praktické zvládnutí základních grafických metod, a především na efektivní prezentaci vlastních nápadů či prezentací.

   Studenti se seznamují se základy aplikované a dokumentární kresby, vědecké kresby a malby podle skutečnosti, ale i volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Učí se nakreslit prostorový objekt, stínovat, vytvořit kompozici a zvládnout perspektivu s cílem dosáhnout výtvarného výrazu. Trénují praktickou kresbu nejen podle modelů, ale i živých živočichu, díky čemuž si osvojují skutečnou podobu zvířat. 


   Fotografování krajiny, rostlin a živočichů je další velkou oblastí, kde rozvíjí svoje schopnosti a znalosti. Není pro ně problém využít možnosti manuálního nastavení digitálních zrcadlovek. Učí se dovést svojí práci k dokonalosti za pomocí softwaru na editaci fotografií i kreseb. Seznamují se se základy počítačové grafiky, tvorby webových stránek a tvorby počítačových prezentací. Mj. mají možnost nahlédnout do zákulisí grafického studia a dozvědět se o přípravě tiskovin, publikací, zpracování propagačních materiálů a polygrafii.

   Grafické metody to je jedinečná kombinace základních principů a názorných příkladů kreslení, malování, fotografování a grafického počítačového zpracování.