×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Grafické metody

Věda, výzkum a výuka > Grafické metody

   Koncept Grafických metod je postaven na základech kresby, malby, fotografování a následného zpracování ve specializovaných grafických softwarech.

   Snažíme se rozvinout kreativitu studentů pomocí základních výtvarných technik a fotografických témat a zároveň jim umožnit uplatnit svoje nabyté dovednosti také v rámci volné digitální tvorby. Důraz je kladen na praktické zvládnutí základních grafických metod, především na efektivní prezentaci vlastních nápadů či prezentací.

   Studenti se seznamují se základy aplikované a dokumentární kresby, vědecké kresby a malby podle skutečnosti, ale i volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti.

   Učí se nakreslit prostorový objekt, stínovat, vytvořit kompozici a zvládnout perspektivu s cílem dosáhnout výtvarného výrazu.

   Trénují praktickou kresbu nejen podle modelů, ale i živých živočichu, díky čemuž si osvojují skutečnou podobu zvířat.

   Fotografování krajiny, rostlin a živočichů je další velkou oblastí, kde studenti rozvíjí svoje schopnosti a znalosti. Není pro ně problém využít možnosti manuálního nastavení digitálních zrcadlovek. Učí se dovést svojí práci k dokonalosti za pomocí softwaru na editaci fotografií i kreseb.

   Druhým pilířem Grafických metod je zaměření na multimediální tvorbu, základy počítačové grafiky a tvorbu webových stránek. Studenti se blíže seznamují s vybranými specializovanými programy, které jim pomohou např. při zpracování bakalářské práce, vědeckých posterů na konferenci či prezentaci svojí práce při státní závěrečné zkoušce.

   Nezbytnou součástí je také seznámení s redakční prací v rámci nakladatelské činnosti. Studenti mají možnost nahlédnout do zákulisí grafického studia a nakladatelství a dozvědět se o přípravě tiskovin, publikací, zpracování propagačních materiálů a polygrafii.

   Grafické metody to je jedinečná kombinace základních principů a názorných příkladů kreslení, malování, fotografování a grafického počítačového zpracování.