×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Témata BP

Pedagogická činnost > Témata BP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Výkyvy magnetického pole Země a jejich vliv na psy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Potenciál loveckých psů pro vyhledávání kadaverů divokých prasat za pomoci elektronických zařízení
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vývoj početnosti a škod způsobených losem v oblasti Lipna
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Reintrodukce a monitoring puštíka bělavého (Strix uralensis) na Šumavě.
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Vývoj početnosti spárkaté zvěře na Broumovsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Rozbor problematiky uplatňování práv a povinností myslivecké stráže v honitbě.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Útěkové chování srnčí zvěře
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Studium chování řidičů a jejich predikce možnosti nehody se zvěří
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Škody způsobené černou zvěří v regionu Benešov
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Testování schopností loveckých psů predikovat pohybovou trajektorii majitele
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Tradice lovecké hudby v myslivosti
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Tvarová diferenciace dolní čelisti prasete divokého (Sus scrofa) z kraje Vysočina za využití moderních kraniometrických měřících metod
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Určování věku jelení zvěře (Cervus elaphus) dle Mitchellovy metody (Mitchell, 1963) a její srovnání s odhadem věku v myslivecké praxi v oblasti Šumavy
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Vliv laterality muflonů na magnetický alignment v Zoo Hluboká.
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení věkové struktury ulovené jelení zvěře (Cervus elaphus) v honitbě Nouzov
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vytvoření variabilního modelu trvale udržitelného hospodaření s černou zvěří.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Využití stresových hlasů k omezení škod muflonem a černou zvěří na lokalitách Praha - západ
Vedoucí práce: Policht Richard -

Analýza metod oceňování trofejí zvěře
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Anatomie drobných savců Střední Evropy a preparace jejich vnitřních orgánů pomocí plastinace
Vedoucí práce: Synek Jiří -

Analýzy potravy straky obecné (Pica pica) v okrese Kolín
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Anglický kokršpaněl – porovnání a zhodnocení pracovního využití plemene pro loveckou praxi a chov kokršpanělů v ČR, Německu a ve Velké Británii.
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Aplikace loveckého střeliva v oboře firmy Sellier & Bellot ve Vlašimi
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Chov slovenského kopova v ČR.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Chov daňčí zvěře Královéhradeckém kraji.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Chování divokých prasat u kadáverů jako možného vektoru Afrického moru prasat
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Chov jelení zvěře v národních parcích České republiky
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Individuální reakce prasat divokých na silniční dopravu
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Chov mufloní zvěře v okrese Benešov
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Lovecký turismus v Namibii a jeho vliv na diverzitu zvěře
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Denní a sezónní aktivita spárkaté zvěře v Českém středohoří
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení problematiky ztrát srnčat při senosečích v honitbě Medard
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Návrh na vytvoření optimální a průběžné pastevní příležitosti na úživných plochách v oboře „Aldašín“.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Denní a sezónní aktivita spárkaté zvěře v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Aktivita zvěře na přikrmovacích místech
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Návrh opatření na podporu biodiverzity v honitbě mysliveckého spolku Hořín
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Denzita spárkaté zvěře v lesních oblastech Doupovských hor
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Aktuální situace při používání loveckých psů na společných lovech spárkaté zvěře.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Parazitofauna trávicího traktu srnčí zvěře v rozdílných podmíkách Šumavy
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Denzita spárkaté zvěře v nelesních oblastech Doupovských hor
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Behaviorální projevy daňčí zvěře s důrazem na antipredační chování
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Porovnání denní aktivity divokých prasat v závislosti na využití přikrmovacího místa
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Habitatové preference jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Behaviorální projevy srnčí zvěře v oblasti Nechanicka
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Porovnání denní aktivity zvěře v příměstském lese a národním parku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Habitatové preference jelena siky v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Biologické aspekty společného výskytu jelena evropského (Cervus elaphus a siky (Cervus nippon) v západních Čechách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Porovnání měřicích metod v kraniometrii-použití digitálního posuvného měřítka a 3D scanneru na modelovém příkladu dolní čelisti prasete divokého (Sus scrofa)
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Helmintózy srnčí zvěře
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Biologické aspekty společného výskytu jelena evropského (Cervus elaphus) a siky (Cervus nippon) v západních Čechách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Porovnání škod způsobených spárkatou zvěří v různých typech lesních porostů Strakonicka
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Historie a současnost obory Klokočka
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Chov a využití maďarského ohaře krátkosrstého v České republice
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Posouzení současného stavu lesních porostů, které byly ve stádiu kultur poškozené zvěří.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Historie a současný výskyt výra velkého (Bubo bubo) v Pošumaví
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Denní a sezónní aktivita spárkaté zvěře v Českém středohoří
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Posouzení využití loveckých aplikací při společných lovech
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Historie a vyhodnocení výskytu kamzíka horského (Rupicapra rupicapra L.) na Děčínsku
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Dlouhodobé změny ve složení ornitocenóz na lokalitě Leštinské tůně na Zábřežsku
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Posouzení výskytu spárkaté zvěře v lokalitě Zruč - Drůstová podle pobytových znaků
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Historie chovu jelena siky Dybowského v Českých zemích
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Druhová rozmanitost běžných dřevokazných hub v Praze - západ a vliv magnetického pole Země na růst plodnic.
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Posouzení výskytu spárkaté zvěře ve vybrané lokalitě podle pobytových znaků.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Historie chovu jezevčíků v České republice a vliv zemského magnetismu na jezevčíky
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Faktory ovlivňující kvalitu zvěřiny
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Preparace a sestavení kostry králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domesticus)
Vedoucí práce: Häckel Martin -

Historie sokolnictví a jeho kulturní otisk na území ČR
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Fibropapilomatóza srnčí zvěře v závislosti na věku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Preparace srdcí vybraných druhů savců (Mammalia) metodou plastinace
Vedoucí práce: Synek Jiří -

Historie, význam a vývoj obor v ČR
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Kódování typu zvěře v psím štěkání
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Prostorová orientace translokovaných jedinců jelena evropského během jejich návratu do domovského areálu
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Hnízdní rozšíření a početnost tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Doupovských horách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Magnetická orientace stavění stračích hnízd
Vedoucí práce: Koubek Petr -

Sezónní změny početnosti spárkaté zvěře zjišťované pomocí metody REM
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Hnízdní strategie výra velkého (Bubo bubo)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Magnetická orientace zvěře na vnadištích v oblasti Karlovarska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Stavby a zařízení pro myslivost - objekty v oborách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Hodnocení struktury populace zimních tlup srnčí zvěře
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Magnetický alignment sokolovitých dravců při hnízdění
Vedoucí práce: Koubek Petr -

Ukazatele radioaktivity v mase prasete divokého v Novohradských horách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Hospodaření s jelení zvěří na Kraslicku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Metody péče o zvěř ve vybraných honitbách v rámci působnosti správního území města Říčany.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Určení základních pohybových charakteristik translokovaných jedinců jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Inventarizace chovů zvěře na nehonebních pozemcích v rámci působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Monitoring prasete divokého na vnadišti v okolí obce Myštice
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv antropogenních zvukových vjemů na prostorovou orientaci jelena evropského v oblasti Slavkovského lesa
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Kynologie jako volnočasová aktivita
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Možnosti ochrany srnčat před senosečí
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv antropogenních zvukových vjemů na prostorovou orientaci prasete divokého v oblasti Kostelce nad Černými Lesy
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Magnetická orientace špringršpaněla se zaměřením na krmení
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Možnosti podpory zbytkové populace bažanta obecného v honitbě Chotíkov.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv elektrického ohradníku na velikost využívaného území a habitatové preference divokých prasat
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Magnetické vnímání mufloní zvěře při přikrmování
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Myslivecké tradice a zvyky na Litoměřicku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv intenzity přikrmování na aktivitu divokých prasat v okolí přikrmovacích míst
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Magnetorecepce bretaňského ohaře se zaměřením na krmení a odpočinek
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Nemoci spárkaté zvěře se zaměřením na Africký mor prasat
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv umístění zásahu na následnou kvalitu zvěřiny vybraných druhů spárkaté zvěře
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Magnetorecepce malého münsterlandského ohaře se zaměřením na příjem potravy a odpočinek
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Nepravidelnost růstu paroží u jelenovitých
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv způsobu lovu – individuální, společný na kvalitu zvěřiny
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Magnetorecepce u oborní zvěře se zaměřením na bílé jeleny
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Návrh opatření ke zlepšení chovu daňčí zvěře v oblasti chovu Strkovsko
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vlivy na nasazení Bavorského barváře v lovecké praxi a jeho úspěšnost při dosledech
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Mikrohabitatové preference samce jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Odkud pochází zvířata v záchranných stanicích pro handicapovaná zvířata?
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vokální ontogeneze supů
Vedoucí práce: Policht Richard -

Mikrohabitatové preference samice jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Parazitární onemocnění srnčí zvěře na Strakonicku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení biometrických parametrů populace jelení zvěře v Lužických horách v závislosti na kvalitě prostředí
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Mikrohabitatové preference samice jelena siky v Doupovských horách
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Potrava černé zvěře na Ústecko-Orlicku
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení schopnosti loveckých psů optimalizovat návratové strategie používané při homingu
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Mikrohabitatové preference samice prasete divokého Šumavě
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Problematika chovu a výcviku barvářů
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení schopnosti loveckých psů přizpůsobit se predikovatelnému chování majitele
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Monitoring aktivity jezevce lesního (Meles meles) u jezevčího hradu
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Psi a magnetorecepce - vliv na přirozené chování
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení stavu populace prasete divokého (Sus scrofa L.) v kraji Vysočina a její vývoj v závislosti na kraniometrických a biometrických veličinách
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Monitoring jezevce lesního (Meles meles) u jezevčích hradů pomocí fotopasti
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Přidružená lesní výroba se zaměřením na včelařství
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Využití mobilních aplikací pro organizaci společného lovu
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Monitoring prasete divokého pomocí fotopastí u kališť a na vnadištích na Křivoklátsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Příspěvek k charakteristice českého fouska
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Využití vybraného plemene ohaře v myslivecké praxi.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Monitoring srnčí zvěře u krmelců pomocí fotopastí
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Sociální chování vlka obecného (Canis lupus)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

„Head scanning“ loveckých psů
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Monitoring výskytu a migrace norka amerického (Mustela vison) v Evropě a v ČR
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Současný stav chovu anglického setra v české republice
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Monitoring výskytu černé zvěře na kukuřičných porostech a návrh managementových opatření v HS Dobrovítov
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Sčítání zvěře pomocí fotopastí
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Monitoring výskytu černé zvěře na kukuřičných porostech a návrh managementových opatření v MS Chyňava
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Testování metod hodnocení škod na zemědělských pozemcích působených černou zvěří
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Možnost využití bioakustických stimulů jako nástroje k odstrašování zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv terminální balistiky a typů střel na usmrcení zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Možnosti ochrany lesních kultur proti škodám způsobených zvěří
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv vnadění a přikrmování na prostorovou aktivitu jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Možnosti přenosu a šíření trichinelózy
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Vnímání kompasového směru a upřednostňování stran u psů loveckých plemen
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Myslivost a lov ve Finsku
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vnímání myslivosti u dětí školního věku
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Návrh využití elektrovodu pro zvýšení úživnosti obory Slapy
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vnímání problematiky mortality volně žijících živočichů na pozemních komunikacích z pohledu účastníků silničního provozu
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Optimalizace hospodaření v honitbě Libotenice s cílem snížit škody černou zvěří.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vokální ontogeneze bažanta obecného (Phasianus colchicus) chovaného v bažantnici
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Orientace okusu bobrů (Castor fiber) v meandrech a zaplavených územích Uherskohradišťska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení atraktivity jednotlivých rostlin a typů pylu pro včely medonosné v závislosti na jejich akční rádius doletu na Mladoboleslavsku (Střední Čechy).
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Perspektiva chovu koroptve polní na Novojičínsku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení možností zvyšování úživnosti v honitbě MS Rostoklaty
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení antropogenního vyrušování na prostorovou aktivitu jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Posouzení vybraných chovů zvěře na nehonebních pozemcích z hlediska technologického, zajištění welfare a právního.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení přezimovacích obůrek v chovu jelení zvěře na Šumavě
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Potravní ekologie zástupců čeledi holubovití v České republice, vliv zemského magnetismu na příjem potravy u holubů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Využití fotopastí pro monitoring savců na Šumavě
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

3D scanner a jeho potenciál pro hodnocení trofejí: porovnání metod stanovení objemu paroží srnce obecného
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Preference vnadících látek u šelem
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Využití jestřába lesního (Accipiter gentilis) pro sokolnictví v kulturní krajině ČR
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

CT volumetrie nitrolebí obratlovců v porovnání s klasickou kraniometrií. Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Vedoucí práce: Häckel Martin -

Projekt bažanta zlatého (Chrysolophus pictus) kroužková série 5000
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vývoj lesního hospodaření ve Střední Evropě od vzniku civilizace až do konce 19. století
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Dermoplastická preparace (life-size mount) psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) včetně tvorby habitatu a písemného popisu zvolené techniky preparace
Vedoucí práce: Salaba Ondřej -

Projekt obnovy mysliveckých zařízení v honitbě MS Bezvěrov.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vývoj metání černé zvěře v okrese Žďár nad Sázavou
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Dermoplastická preparace (pedestal mount) muflona (Ovis orientalis musimon) včetně tvorby habitatu a písemného popisu zvolené techniky preparace
Vedoucí práce: Salaba Ondřej -

Prostorová aktivita prasete divokého, literární přehled
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vývoj struktury plemen loveckých psů na správním území města Nymburk.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Expanze nutrie říční (Myocastor coypus) v Jihočeském kraji
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Přikrmování jako významná složka potravy divokých prasat
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Zajíc polní - efektivnost jeho odchytu a vypouštění
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Habitatová preference samců jelena evropského v lesních porostech obnovených po imisní kalamitě
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Přírozené habitaty výskytu psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) a jeho adaptace na nové lokality
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Zmapování historického a současného rozšíření jelence běloocasého na území ČR se zaměřením na populaci na Dobříšsku
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Kooperativní chování loveckých psů při společných lovech
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Původ, chov a současné uplatnění Bretaňského ohaře
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Zvěř zámeckého parku Veltrusy
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Metodiky kostrování drobných savců při výuce: srovnávací studie preparačních metod lebky králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domesticus).
Vedoucí práce: Häckel Martin -

Původ, chov a současné uplatnění Parson Russel teriera
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Úloha Českomoravské myslivecké jednoty při propagaci české myslivosti
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Monitoring efektu přeznačování teritorií srnců po příchodu nového jedince v lokalitě Příbramsko
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Původ, chov a současné uplatnění Stafordšírského bulteriéra
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Škody na rybách způsobemé vydrou říční (Lutra lutra) na Táborsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Monitoring efektu přeznačování teritorií srnců po příchodu nového jedince ve smíšených lesích východně od Prahy
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Původ, chov a současné uplatnění bígla; vliv zemského magnetismu na plemeno
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Monitoring mortality zvěře a účinnosti pachových repelentů na vybraných silnicích na Liberecku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Původ, chov a současné uplatnění karelského medvědího psa
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Monitoring mortality zvěře na vybraných silnicích nižších tříd na Hané
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Původ, chov a současné uplatnění německého ohaře v České republice
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Myslivost jako jeden z nástrojů vzdělávání dětí
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Rozšíření mývala severního (Procyon lotor) v Evropě
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Mýval severní (Procyon lotor) na Křivoklátsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Struktura lovu zvěře v okrese Rokycany
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Měření opotřebení chrupu srnce obecného (Capreolus capreolus) pomocí 3D scanneru a možnosti odhadu věku na základě provedených měření
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Střečkovitost u volně žijící spárkaté zvěře
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Návrh optimalizace mysliveckého hospodaření ve vybrané lokalitě
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Světové sokolnictví - historie, současnost, budoucnost
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Návrh plánu optimalizace mysliveckého hospodaření se zvěří v honitbě Svor
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Sčítání zvěře pomocí hromádek trusu na Domažlicku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Os cordis – vývoj a výskyt srdeční kosti u kopytníků
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Trofejová hodnota jelení zvěře v oblasti Horní Plané (J Čechy)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Porovnání aktivity zvěře a její početnosti v průběhu sezónny - vliv prostředí a antropogenního tlaku
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv magnetismu na dosedání kachny divoké a jiného vodního ptactva na hladinu v oblasti Uherského Hradiště
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Porovnání chování během krátkých zastávek při homingu u zástupců dvou skupin loveckých plemen
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Vliv magnetorecepce na ekologii bažanta obecného
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Posouzení současného stavu lesních porostů, které byly ve stádiu kultur poškozeny zvěří.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv výživy na psa se zaměřením na bígla; vliv magnetismu na plemeno
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Posouzení vlivu učení na motorické testy laterality u psů
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Vliv věku a přírodních činitelů na vypracování stop Hannoverským barvářem
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Posouzení výskytu spárkaté zvěře v honitbě Písky podle pobytových znaků.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv zemského magnetismu na zvolená plemena psů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Posouzení změny fyzikálních vlastností paroží srnce obecného (Capreolus capreolus) během procesu sesychání
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Vliv zemského magnetismu na úspěšnost lovu v zajetí chovaných sokolovitých dravců
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Přikrmování divokých prasat: jak frekvence využívání přikrmovacích míst ovlivňuje jejich aktivitu
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vlivy na přesnost střelby se zaměřením na vliv magnetického pole Země
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Sezónní změny density u srnčí a černé zvěře v lesním prostředí
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení početnosti černé zvěře na Českobrodsku v závislosti na zemědělském hospodaření ( 2007 - 2012)
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Směrová preference kukel potemníka (Tenebrio molitor) v kontrolovaném magnetickém poli
Vedoucí práce: Brinkeová Hana -

Vyhodnocení predačního tlaku na bažantí hnízda v Praze a jejím okolí
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv frekvence a intenzity přikrmování srnčí zvěře na jejich aktivitu
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení preferencí biotopů zvěří pomocí pobytových znaků ve Vojenském újezdu Boletice
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv magnetického pole Země na život a dílo Bobra evropského (Castor fiber) v oblasti NP Šumava
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení vlivu magnetorecepce na psy
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv přítomnosti vlků na prostorové chování jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení vlivu magnetorecepce u farmově chovaných druhů zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv přítomnosti vlků na prostorové chování prasete divokého
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení výskytu jezevce lesního v regionu Pošembeří
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv různé intenzity antropogenního využívání lesního prostředí na aktivitu srnčí zvěře
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení výše nájemného za honitby v období 2003-2013
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv sezóny a intenzity dopravy na frekvenci přechodů divokých prasat přes silnice
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení škod na zvěři na pozemních komunikacích ve vybrané lokalitě
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv směru střelby na přesnost zásahu
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení škod způsobených spárkatou zvěží na polních kulturách v oblasti Chýňavy
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení poškození dvojsadby buku a smrku biotickými a abiotickými činiteli na příkladu ČZU ŠLP Kostelec
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Využití agroenviromentálních titulů v myslivosti
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení schopnosti alpského jezevčíkovitého brakýře predikovat pohybovou trajektorii majitele
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Využití fotopastí k monitoringu zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Zatížení vybraných druhů zvěře cizorodými látkami v Kraji Vysočina
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Využívání kynologie pro praktický život lidí
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Zhodnocení schopnosti loveckých psů optimalizovat návratové strategie používané při homingu: meziplemenné rozdíly
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Výskyt parazitóz u zvěře v okrese Jihlava
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Druhová rozmanitost dřevokazných hub na Karlovarsku a vliv magnetického pole Země na růst plodnic.
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Zhodnocení vlivu „Covid 19“ na letový provoz vybraných letišť v souvislosti se střety s nebezpečným výskytem ptactva pro danou oblast
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vývoj populace muflona (Ovis musimon) na Sušicku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Využívání loveckých psů v myslivecké praxi
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Zjištění míry napadení střečkem hltanovým a střečkem podkožním u ulovené srnčí zvěře na Chebsku
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vývoj populace siky (Cervus nippon) na Bouzovsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Zjištění míry napadení střečkem hltanovým a střečkem podkožním u ulovené srnčí zvěře na Jičínsku
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vývoj početnosti populace holuba doupńáka (Columba oenas) a holuba hřivnáče (Columba palumbus) v České republice
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vývoj populace vlka (Canis lupus) v Krušných horách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Zjištění věkové struktury jelení zvěře (Cervus elaphus) ve vybraných přezimovacích obůrkách na území Národního parku Šumava.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Výživa a zásady krmení lovecky upotřebitelných psů
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Aujeszkyho choroba v myslivosti
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Změny antropogenního tlaku na aktivitu zvěře v lesním prostředí
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Zhodnocení ekologické stability vybraného území Vlastiboř
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury v modelové lokalitě na Plzeňsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Změny v časoprostorovém chování laní jelena evropského po návratu vlka obecného
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Úspěšnost odchovu a reintrodukce sokolovitých dravců do volné přírody
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Behaviorální projevy srnčí zvěře s důrazem na antipredační chování v oblasti Jaroměře
Vedoucí práce: Obleser Petr -

„Head scanning“ loveckých psů: porovnání rozdílů v chování malých a středních plemen psů
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Černá zvěř v oblasti Rakovnicka
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Bezpečná manipulace s loveckou zbraní
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

„Head scanning“ loveckých psů: porovnání rozdílů v chování samců a samic
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Řešení škod zvěří a hlodavci na rozsáhlých kalamitních plochách v oblasti Knížecího Stolce
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Biologická ochrana letišť Armády České republiky
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Škody na lesních porostech způsobené spárkatou zvěří u LZ Boubín (Šumava)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Chov alpského brakýře v České republice
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Endoparazité vydry říční
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Faktory ovlivňující délku života psa se zaměřením na skupiny plemen slídičů, retrievrů a norníků
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Faktory způsobující pokles početních stavů drobné zvěře v honitbě MS Podřipsko Bechlín
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Kraniometrická variabilita dolních čelistí prasete divokého v závislosti na pohlaví jedince
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Kraniometrická variabilita dolních čelistí prasete divokého v závislosti na věku jedince
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Kraniometrické vyhodnocení lebek spárkaté zvěře v rámci působnosti OMS Rakovník
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Kraniometrické vyhodnocení lebek srnce obecného ( Capreolus capreolus) v rámci působnosti OMS Český Krumlov
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Lateralita, kompasová preference a jejich porovnání u psů a fen
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Different approaches to solving wildlife mortality on roads and railways across Europe
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Magnetická orientace dutin datlovitých ptáků ve zvolené oblasti
Vedoucí práce: Koubek Petr -

Homing loveckých psů: vyhodnocení schopnosti reagovat na predikovatelné chování majitele
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Magnetická orientace zápředů pavouků z čeledi cedivkovití (Amaurobiidae) ve Středních Čechách
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Lesnická pedagogika v praxi - návrh interaktivní výukové pomůcky pro děti
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Magnetorecepce sklípkanů (Theraphosidae) v kontextu lokální prostorové orientace
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Lesnický deník pro děti - výuková pomůcka pro vzdělávání na ZŠ
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Monitoring spárkaté zvěře při čekané a efektivita tohoto způsobu lovu v honitbě Blatno a Jesenice
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Metody péče o spárkatou zvěř v honitbách v rámci Lesní správy Český Rudolec
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Monitoring zvěře pomocí fotopastí na vnadištích a kalištích
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Možnosti využití komplexních pozemkových úprav v katastru obce Popovice u Uh.Hradiště ve prospěch zlepšení kvality životního prostředí zvěře.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Možnosti reintrodukce zubra (Bison bonasus) do České republiky
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Možnosti využití lesnické pedagogiky v lesních mateřských školách
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Odchytová zařízení na černou zvěř - techniky a využití
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Návrh na vytvoření optimální a průběžné pastevní příležitosti na úživných plochách v oboře „Sedlice".
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Ověření frekvence využívání přikrmovacích míst a prostorová aktivita zvířat navštěvujících tato místa
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Návrh optimalizace mysliveckého hospodaření ve vybrané lokalitě
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Ověření početních stavů spárkaté zvěře pomocí alternativních metod sčítání na Křivoklátsku
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Porovnání aktivity zvěře a její početnosti v průběhu sezónny - vliv prostředí a antropogenního tlaku
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Porovnání vývoje kvality krmiv pro lovecké psy a přístupů k výživě psů
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Posouzení současného stavu lesních porostů, které byly ve stádiu kultur poškozeny zvěří.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Analýza parametrů trofejí daňka evropského a jelena siky dybowského v oborních chovech ve vztahu k výživě zvěře.
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Porovnání škod zvěří v režijních a pronajatých honitbách NP Krkonoše
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Posouzení současného stavu lesních porostů, které byly ve stádiu kultur poškozené zvěří v hájemství Pustina, na území Městských lesů Volary, Šumava
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Biotopová preference netopýrů v Liberci
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Posouzení metodik zjišťování škod zvěří v ČR
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Posouzení současného stavu porostů poškozených zvěří ve stadiu kultur ve vybraných honitbách.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Charakteristika a fungování záchramých stanic živočichů v České republice
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Posouzení vlivu uměle vytvořeného magnetického pole na chování kapra obecného
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Posouzení výskytu spárkaté zvěře v honitbě Domousnice podle pobytových znaků.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Denní aktivita prasete divokého na Šumavě
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Posouzení výskytu srnčí zvěře v honitbě Myslivost s.r.o. Týnec nad Labem a Radovestice II. - Pole, podle pobytových znaků.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Přikrmování divokých prasat: jak frekvence využívání přikrmovacích míst ovlivňuje jejich aktivitu
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Etologie vlků v zajetí
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Posouzení výskytu srnčí zvěře ve vybrané lokalitě podle pobytových znaků.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Příčiny poškozování lesních porostů v souvislosti s tzv. čekárnovým efektem“ ve vybraných honitbách a možnosti řešení problému.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Farmový chov zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Posouzení vývoje agresivity černé zvěře vůči loveckým psům během jedné lovecké sezóny
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Rozvoj svatohubertských mší v ČR jako součástí mysliveckých tradic
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Hannoverský barvář a jeho uplatnění v lovecké praxi
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Postup vedoucího honu a Policie po mimořádné události
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Sesychání paroží srnčí zvěře na základě snímání lebek srnců pomocí CT scanneru
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Historie chovu jelence běloocasého na Dobříšsku.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Prostorová a denní aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) v NP České Švýcarsko
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Shrnutí rozvoje lovecké hudby v 21. století v ČR a definice moderního trubače
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Historie myslivosti na Ústecku
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Prostorová aktivita prasete divokého na Drahanské vrchovině
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Současný výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) v Jihozápadních Čechách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Hospodaření s jelení zvěří na Frýdlantsku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Prostorová orientace německého křepeláka se zaměřením na rozdíly způsobené vlivem cirkadiánních rytmů a "magnetického počasí"
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Vliv frekvence a intenzity přikrmování srnčí zvěře na jejich aktivitu
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Kraniometrické vyhodnocení lebek srnce obecného ( Capreolus capreolus) v rámci působnosti OMS Příbram
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Prostorová orientace slovenského kopova v terénu se zaměřením na rozdíly způsobené vlivem cirkadiánních rytmů a magnetického počasí
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv hmotnosti na trofejovou hodnotu kňourů v oboře Sedlice
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Kraniometrické vyhodnocení čelistí prasete divokého
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv individuálního lovu na prostorovou aktivitu prasat divokých
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Magnetická orientace hus v oblasti jižní Moravy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Reakce srnčí zvěře na konspecifické a heterospecifické stresové hlasy
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Vliv procesu učení u skupin plemen honičů na motorické testy laterality
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Magnetická orientace psů se zaměřením na labradorského retrívra
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Současný výskyt střevlíka zlatého (Carabus auratus) ve Frýdlantském výběžku
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Vliv přítomnosti vlků na prostorové chování jelena evropského
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Magnetická orientace psů se zaměřením na pointera a bretaňského ohaře dlouhosrstého
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Testování laterality jako nástroj k potvrzení magnetorecepce u psů
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Vliv rozličných podmínek uložení na změnu hmotnosti olověných a neolověných broků v čase
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetická orientace zvěře na vnadištích v oblasti Benešovska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetického pole Země na směr tesání dutin datlovitých ptáků
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv různých opatření na snížení mortality divokých prasat na silnicích
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Magnetická orientace zvěře na vnadištích v oblasti Mostecka
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetického počasí na orientaci ptactva při sběru potravy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení pastevního tlaku zvěře na lesní kultury na obnovovaných holinách.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Magnetická orientace štěňat zlatého retrívra vůči struku feny při kojení
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetického počasí na orientaci ptactva při sběru potravy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení schopnosti německého loveckého teriéra optimalizovat návratové strategie při homingu: porovnání rozdílů mezi psy a fenami
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Mikrohabitatové preference jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv magnetického počasí na prostorovou orientaci německého křepeláka
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Vyhodnocení výkonnosti loveckých psů při společných lovech
Vedoucí práce: Benediktová Kateřina -

Mikrohabitatové preference laně jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv vlka (Canis lupus) na spárkatou zvěř v oblasti Ralska
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vztah mezi metodami lovu spárkaté zvěře a škodami na lesních porostech ve vybraných honitbách LS Český Rudolec
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Mikrohabitatové preference laně jelena siky v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv výkyvů magnetického pole Země na komfortní chování ptactva
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Začínající lesní pedagog a jak připravit výukový den
Vedoucí práce: Adámková Jana -

Mikrohabitatové preference samce jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv zemského magnetismu na komfortní chování ptactva
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Monitoring prasete divokého u kališť a na vnadištích pomocí fotopastí na Klatovsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv zemského magnetismu na orientaci stromových nádorů
Vedoucí práce: Koubek Petr -

Myslivecké tradice a zvyky - historie a současnost
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv způsobu chovu na délku života jezevčíků
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Myslivecké tradice a zvyky na Litoměřicku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv způsobu osteologické preparace lebek lišky obecné na jejich bodovou hodnotu
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Studie rozšíření střevlíka Ménétriésova v CHKO Slavkovský les
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Nepůvodní druhy šelem v jihozápadních Čechách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Volba vhodného plemene psa do dnešní honitby
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení mortality zvěře a účinnosti instalovaných opatřeních pro snížení počtu srážek se zvěří na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Odrůdy jabloní vhodné pro zvěř v oblasti Třeště.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení efektivity umělých odchytových zařízení k redukci psíka mývalovitého v modelové oblasti na severní Moravě
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Orientace okusu bobrů (Castor fiber) v meandrech a zaplavených územích Plzeňska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení hmotnosti zvěře ulovené v oblasti Slavkova pod Hostýnem
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Porovnání mysliveckých tradic v České republice a v Rakousku.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení práce loveckého psa s využitím GPS obojků
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Potrava černé zvěře na Táborsku
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vyhodnocení váhy srnčí a černé zvěře v honitbách s rozdílným typem prostředí
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Početnost lišky obecné (Vulpes vulpes) na Trutnovsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Využití pastevních ploch jelení zvěří v oblastech různého systému lovu v Krušných horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Prostorová aktivita prasete divokého na Šumavě
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Využití working testů při přípravě retrieverů pro pracovní zkoušky a využití v honitbě
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Práce lovecky upotřebitelných psů při dosledech - porovnání dle plemen
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Výskyt gastrointestinálních hlístic u vybraných divokých přežvýkavců České republiky
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Přírozené habitaty výskytu mývala severního (Procyon lotor) a jeho adaptace na nové lokality
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vývoj populace prasete divokého (Sus scrofa) na Klatovsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Původ, historie a současné využití slovenského kopova
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vývoj výskytu jelena siky na území LS Křivoklát
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Rekognice varovného signálu sojky obecné (Garrulus glandarius) u daňka evropského (Dama dama) a prasete divokého (Sus scrofa)
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Zranění živočichové v záchranných stanicích ve Vlašimi, Makově a Voticích a jejich nejčastější příčiny
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Reprodukce jelena lesního (Cervus elaphus) v Doupovských horách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Zubní anomálie v dolní čelisti prasete divokého v závislosti na pohlaví jedince
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Reprodukce siky (Cervus nippon) v Doupovských horách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Zubní anomálie v dolní čelisti prasete divokého v závislosti na věku jedince
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Telemetrické sledování Jelena lesního v Krkonošském národním parku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Útěkové chování srnčí zvěře s důrazem na vnímání barvy oblečení
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Vliv magnetického pole Země na orientaci kachen při vyhledávání potravy pod vodní hladinou především v oblasti Děčínska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetismu na orientaci kachen při vyhledávání potravy pod vodní hladinou v oblasti Mladoboleslavska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetismu na teritoriální chování srnčí zvěře na Benešovsku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetismu na teritoriální chování srnčí zvěře na Českolipsku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetismu na teritoriální chování zvěře na Karlštejnsku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetorecepce na hnízdní aktivitu ptáků
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv zemského magnetismu na teritoriální chování srnčí zvěře v oblasi Trutnovska
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv zemského magnetismu na teritoriální chování srnčí zvěře v oblasti Středních Čech
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení efektivity lovu černé zvěře na Třešťsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení hmotnosti zvěře ulovené v honitbě HS Kunžak
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení intenzivního chovu kachny divoké (Anas platyrhynchos) v honitbě Bělčice
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení predačního tlaku na bažantí hnízda v okolí hlavního města Prahy
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vyhodnocení vlivu magnetorecepce u farmově chovaných daňků
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Behaviorální projevy srnčí zvěře - ostražitost ve vztahu k povětrnostním podmínkám
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Vyhodnocení vlivu magnetorecepce u farmově chovaných daňků
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Monitoring vlka obecného (Canis lupus) v severovýchodních Čechách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení vlivu myslivecké péče o krajinu na zvěř v honitbě Hodslavice.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Adaptační schopnosti loveckých psů při prostorové orientaci
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vyhodnocení vlivu predace hnízd vodních ptáků v modelové oblasti Žehuň
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Detekce rozdílů u psů ve vnímání umělého a přirozeného magnetického pole
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení výše nájemného za honitby po roce 2013
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Diverzifikace akustické struktury štěkání psů různých plemen: Anglický špringršpaněl, Kavalír King Charles španěl, bígl, stafordšírský bullterier, Jack Russell teriér, zlatý retrívr
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vyhodnocení účinnosti ochraných látek proti okusu spárkaté zvěře v oblasti Horní Blatné
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Diverzifikace akustické struktury štěkání psů různých plemen: Německý ohař krátkosrstý, jezevčík, bernský salašnický pes, hladkosrstý retrívr, labradorský retrívr
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vývoj chovu jezevčíků od roku 2000 do současnosti
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Diverzifikace akustické struktury štěkání psů různých plemen: německý ovčák, jezevčík, border kolie, whippet, sibiřský husky
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vývoj populace bažanta obecného (Phasianus colchicus) ve vybraných honitbách okresu Písek
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Diverzifikace akustické struktury štěkání psů různých plemen: pudl, knírač, boxer, irský vlkodav, aljašský malamut
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vývoj populace prasete divokého (Sus scrofa) na Klatovsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Historie a současnost myslivosti ve světle žen
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vývoj populací spárkaté zvěře na Nepomucku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Kontextuální variabilita v průběhu ontogeneze vokalizace bažanta obecného (Phasianus colchicus)
Vedoucí práce: Policht Richard -

Zazvěřování honiteb zajícem polním na Soběslavsku a Táborsku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Kraniometrická variabilita prasete divokého (Sus scrofa) na území kraje Vysočina v závislosti na potravních zdrojích
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Úspěšnost lovu v zajetí chovaných dravců se zaměřením na sokoly
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Kraniometrická variabilita prasete divokého v závislosti na věku jedince v kraji Vysočina
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Účinnost loveckých střel na zvěř
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Kraniometrické vyhodnocení lebek jelena evropského v Jelenářské oblasti Krkonoše
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Lateralita a směrová preference psů – porovnání juvenilních a adultních jedinců
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Lesnické a myslivecké hospodaření v bývalé oboře Jemčina
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Magnetický alignment ptactva při sběru potravy pod dráty vysokého napětí v okrese Praha - západ
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Magnetický alignment vlka obecného v Návštěvnickém centru Srní
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Možnosti snížení škod zvěří v honitbě Hradišťany
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Mufloní zvěř v okolí Prahy
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Ověření účinnosti mechanických metod ochrany bažantích kuřat proti vzájemnému zraňování a kanibalismu.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Porovnání mysliveckých tradic v České republice a v Polsku.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Posouzení trofické kapacity honiteb v ČR pro vlka obecného (Canis lupus) v případě dosažení normovaných stavů spárkaté zvěře.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Posouzení vlivu formy ulovení a prvotního ošetření ulovené spárkaté zvěře na kvalitu zvěřiny.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Posouzení vlivu optických zradidel na mortalitu zvěře na rychlostní silnici I/35 v honitbě MS Švábenice
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Posouzení vzniklých škod spárkatou zvěří v lokalitě Svoboda nad Úpou
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Chov dančí zvěře na Nechanicku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Průzkumné chování ryb v přítomnosti magnetických objektů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Denní aktivita jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Reakce kopytníků na playback stresových hlasů
Vedoucí práce: Policht Richard -

Finanční náklady začínajícího myslivce na výkon práva myslivosti
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Reakce vybraných obratlovců na hlasy krkavcovitých
Vedoucí práce: Policht Richard -

Habitatové preference jelena evropského a siky japonského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Shrnutí současných poznatků o tzv. troudovitosti hrotů paroží jelenovitých.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Inventarizace chovů zvěře na nehonebních pozemcích v rámci působnosti obecních úřadů s rozšířenou působností v Kaplici a Českém Krumlově
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Směrová orientace ptactva při příjmu potravy na Berounsku se zaměřením na možné rozdíly způsobené pohlavím a vlivem cirkadiánních rytmů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Kamzičí zvěř na Jesenicku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Směrová orientace ptactva při sběru potravy s lokálně ovlivněným magnetickým polem v Praze 5 - Motole a na Berounsku (obec Neřežín)
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Kraniometrické vyhodnocení čelistí prasete divokého
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Síla a přesnost vnímání „tahu severu“ u psů
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetická orientace hus při pastvě a odpočinku - porovnání ve volnosti a umělém chovu
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Testování laterality jako nástroj k potvrzení magnetorecepce u psů
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetická orientace psů se zaměřením na boxera
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv fragmentace krajiny na chování srnce obecného v souvislosti s automobilovou dopravou.
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Magnetická orientace zvolených plemen psů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv intenzity magnetického pole Země na směrovou orientaci psů
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Magnetická orientace zápředů pavouků z čeledi cedivkovití
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv pohlaví a věku na denní aktivitu jelena evropského na Šumavě
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Magnetická orientace štěňat labradorského retrívra vůči struku feny při kojení
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv pohlaví na směrovou orientaci ptactva při příjmu potravy na Hořovicku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Analýza současného stavu chovu barvářů v České republice.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Magnetorecepce savců se zaměřením na domestikované šelmy
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv přítomnosti velkých herbivorů na výskyt a četnost drobných savců (Insectivora, Rodentia)
Vedoucí práce: Häckel Martin -

Biologická ochrana zemědělských kultur a objektů pomocí loveckých dravců.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Magnetorecepce zvěře ve Schwarzenberské bažantnici
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv vnadění a přikrmování na prostorovou aktivitu prasete divokého v Píseckých horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Chov bažantí zvěře v Honebním společenstvu Svinaře
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Mikrohabitatové preference samce jelena evropského v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vliv změn magnetického pole Země na orientaci psů se zaměřením na maďarského krátkosrstého ohaře
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Etologie jelení zvěře v přezimovacích obůrkách
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Mikrohabitatové preference samce prasete divokého na Šumavě
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vokální ontogeneze sokola loveckého (Falco rusticolus)
Vedoucí práce: Policht Richard -

Hnízdní úspěšnost kachny divoké (Anas platyrhynchos) na Jevansku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Monitoring aktivity jezevce lesního (Meles meles) u jezevčího hradu v okolí Šluknova
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Využití pastevních ploch sičí zvěří v oblastech různého systému lovu v SZ Čechách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Koza bezoárová (Capra aegagrus) v České republice
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Monitoring aktivity psíka mývalovitého na Opavsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Výběr lesních stanovišť prasetem divokým na Drahanské vrchovině
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Kvalita masa srnčí zvěře
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Monitoring černé zvěře na nehonebních pozemcích k.ú. Troja
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vývoj populace prasete divokého (Sus Scrofa) na území kraje Vysočina na základě kraniometrických měření
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Magnetická orientace velkých savců Afriky
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Motolice obrovská (Fascioloides magna) u spárkaté zvěře Středních Čech
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Zjištění role magnetického pole jako podkladu pro homing u myšice křovinné
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Magnetorecepce zvěře v Oboře Moravský Krumlov
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Obsah živin v jehlicích hlavních dřevin ve vztahu k potravní ekologii velkých býložravců v Evropě
Vedoucí práce: Hejcmanová Pavla -

Management populace koroptve polní (Perdix perdix) na Berounsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Orientace ohryzu jelení zvěře v přírodní lesní oblasti Orlické hory
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Možnosti podpory drobné zvěře v Moravskoslezském kraji prostřednictvím dotační politiky ČR
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Prostorová aktivita prasete divokého v Doupovských horách
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Myslivecký průzkum obory Velký Dub
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Péče o přírodní populaci kachny divoké (Anas platyrhynchos) v honitbě Uhlířská Lhota (střední Čechy)
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Myslivost a její řízení v Evropě v období druhé světové války
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Obora se srnčí zvěří - případová studie
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Reintrodukční program tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Českém lese
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Útěkové chování srnčí zvěře
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Přidružená lesní výroba se zaměřením na rybníkářství a chov kapra
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Rekognice varovného signálu sojky obecné (Garrulus glandarius) u daňka evropského (Dama dama)
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Behaviorální projevy srnčí zvěře s důrazem na antipredační chování v oblasti Louny
Vedoucí práce: Policht Richard -

Reprodukce siky (Cervus nippon) na Plzeňsku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Rekognice varovného signálu sojky obecné (Garrulus glandarius) u srnce obecného (Capreolus capreolus)
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Kódování typu zvěře v psím štěkání
Vedoucí práce: Policht Richard -

Současný stav chovu štýrského brakýře v České republice
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Společenské vnímání myslivosti s důrazem na sociální skupinu zabývající se ornitologií
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Vliv mysliveckého managementu na etologii a prostorovou aktivitu jelena evropského a siky japonského na území Doupovských hor.
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Střečkovitost spárkaté zvěře
Vedoucí práce: Farkač Jan -

Společenské vnímání myslivosti z pohledu myslivců samotných
Vedoucí práce: Obleser Petr -

Vliv parametrů prostředí na ostražité a potravní chování srnčí zvěře
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vliv magnetického pole a magnetorecepce na potravní ekologii bažanta obecného
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv magnetického pole na přirozené chování vodního ptactva
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv magnetismu na teritoriální chování srnčí zvěře na Strakonicku
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vliv magnetického počasí na psy
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Aktuální možnosti revitalizace Pytláckého potoka
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv magnetorecepce na teritoriální chování srnčí zvěře
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vliv mysliveckého hospodaření na kvalitu populace srnčí zvěře
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Anticipační chování loveckých psů při prostorové orientaci
Vedoucí práce: Burda Hynek -

Vyhodnocení chovu jelence běloocasého v oboře Sovinec
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv zemského magnetismu na příjem potravy různých druhů ptactva
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Atraktivita letniny pro jelence běloocasého (Odocoileus virginianus)
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení mysliveckých zařízení ve vybrané honitbě.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vliv zimního přikrmování na výši škod na lesních porostech působených zvěří
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Faktory ovlivňující reakce vybraných obratlovců na hlasy krkavcovitých
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vyhodnocení reintrodukce koroptve polní (Perdix perdix) do přírody
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vliv změn magnetického pole na chování kapra obecného
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Hladiny stresových hormonů ve zvěřině prasete divokého v závislosti na způsobu lovu
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Vyhodnocení úbytku bažanta obecného v období od vypuštění do doby lovu v honitbě Miroslavské Knínice.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení chovu jelení zvěře v oblasti chovu Beskydy
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Identifikace kulových střelných zbraní na základě zvukového profilu
Vedoucí práce: Policht Richard -

Vývoj a řešení problematiky pytláctví na Plzeňsku
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vyhodnocení efektivity lovu černé zvěře na Bernarticku (okr. Písek)
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Monitoring mortality zvěře a účinnosti optických opatření na pozemních komunikacích na Vlašimsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Vývoj loveckých zbraní a vliv magnetismu země na střelectví
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení hmotnosti zvěře ulovené v honitbě HS Kunžak
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Možnosti zadržení vody v krajině v katastrálním území Okrouhlice v povodí 4. řádu
Vedoucí práce: Košinová Klára -

Vývoj populace norka amerického (Neovison vison) v oblasti Krkonoš
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení nájmů honiteb LČR
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Návrh pravidel pro použití loveckých luků k lovu zvěře v České republice.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Vývoj populace psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) na Pardubicku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení predace poloumělých bažantích hnízd v okolí Prahy
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Návštěvnost kadáverů divokých prasat volně žijícími divokými prasaty v Kostelci nad Černými lesy
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Krkonoších
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení problematiky ztrát srnčat při senosečích na Plzeňsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Ověření rychlosti pohybu černé zvěře kalkulované z dat z fotopastí a pomocí metody dead-reckoningu for REM model
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Vývoj spárkaté zvěře na Sušicku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení problematiky ztrát srnčat při senosečích na Semilsku
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Pohled na myslivost napříč časem a kulturami
Vedoucí práce: Nováková Petra -

Vývoj spárkaté zvěře na Vimpersku
Vedoucí práce: Červený Jaroslav -

Vyhodnocení střetů motorových vozidel se zvěří na pozemních komunikacích v honitbě Kostelní Bříza.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -

Porovnání efektivity pachových a elektrických ohradníků mezi ohniskem afrického moru prasat a terénním pozorování
Vedoucí práce: Ježek Miloš -

Záchranné stanice pro handicapované živočichy
Vedoucí práce: Hart Vlastimil -

Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení mortality velkých savců na pozemních komunikacích v MS Boseň
Vedoucí práce: Kušta Tomáš -

Posouzení stability plemenných znaků kachny divoké – březňačky (Anas platyrhynchos L.) ve vybraných chovech.
Vedoucí práce: Hanzal Vladimír -