×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Garantované předměty

Pedagogická činnost > Garantované předměty

Cílem vyučováných předmětu je trvalá znalost nejen zoologické systematiky a myslivecké problematiky, ale i konkrétní znalosti o fauně bezobratlých živočichů i obratlovců střední Evropy. Výsledkem je znalost biologie vybraných skupin nebo konkrétních druhů živočichů a jejich role v ekosystémech, znalosti o jejich rozšíření, hospodářském, parazitárním i hygienickém významu, hospodářském i bioindikačním využití a druhové ochraně v České republice. Zvládnutí determinace do úrovně probíraných taxonomických skupin je jistě lákavá. Kdo jiný, než absolvent vysokoškolské zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, by se měl umět s noblesou vypořádat s otázkou „tady něco leze, co to je?“ – odpověď „nevím“ je nepřípustná…

 

DLMX01Y Anatomie a fyziologie obratlovců
DLMX02Y Smyslová biologie obratlovců
DLMX03Y Anatomie živočichů
DLOX08Y Myslivecký management
DLOX13Y Ekologie obratlovců
DLOX14Y Smyslová biologie zvěře
LML001E Zoologie
LML001Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
LML002Z Ochrana a bezpečnost práce
LML003E_1 Anatomie živočichů - 1. semestr
LML004E Etologie živočichů
LML005E Zoologie - bezobratlí
LML007E_1 Myslivost - 1. semestr
LML008E Osteologická preparace
LML009E Zoonózy
LML013E_1 Grafické metody - 1. semestr
LML014E Preparace ptáků II
LML015E Preparace ryb, plazů a obojživelníků II
LML016E Preparace savců II
LML017E Základy myslivosti
LML019E Game Management in Landscape
LML02Z Úvod do myslivosti
LML03E Management zvěře
LML04E Etologie živočichů
LML05Z Zoologie lesnická I.
LML06E Typologie honiteb a myslivecké plánování
LML07E_1 Game Management - 1. semestr
LML08E Péče o zvěř a životní prostředí
LML11E Myslivecká kynologie
LML13E Zoonózy
LML13Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
LML19E Tvorba expozic a výstavnictví
LML19Z Ochrana a bezpečnost práce
LML1AZ Myslivost 1
LML22E Monitoring volně žijících živočichů
LML22Z Formulace odborného textu
LML23E Sokolnictví
LML23Z Zpracování kůží
LML24E Lovectví
LML25E_1 Preparace ryb, plazů a obojživelníků - 1. semestr
LML26E_1 Preparace ptáků - 1. semestr
LML27E_1 Preparace savců - 1. semestr
LML2AZ Anatomie živočichů 1
LML3AZ Grafické metody 1
LML701E Zoologie
LML702E_1 Myslivost - 1. semestr
LML72Z Úvod do myslivosti
LML73E Management zvěře
LML73Z Zoologie lesnická I.
LML76E Typologie honiteb a myslivecké plánování
LML78E Péče o zvěř a životní prostředí
LML81E Myslivecká kynologie
LML83E Monitoring volně žijících živočichů
LML83Z Formulace odborného textu
LML84E Sokolnictví
LML87E Lovectví
LMLA1Z Myslivost 1
LMX01E_1 Myslivost - 1. semestr
LMX02Z Introduction to Game Management
LMX03Z Forest Zoology I.
LMX05E Game Management
LMX07E Wildlife Management
LMX08Z Care of Game and Environment