×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Garantované předměty

Pedagogická činnost > Garantované předměty

    Cílem vyučovaných předmětů je trvalá znalost nejen zoologické systematiky a myslivecké problematiky, ale i konkrétní znalosti o fauně bezobratlých živočichů i obratlovců střední Evropy. Výsledkem je znalost biologie vybraných skupin nebo konkrétních druhů živočichů a jejich role v ekosystémech, znalosti o jejich rozšíření, hospodářském, parazitárním i hygienickém významu, hospodářském i bioindikačním využití a druhové ochraně v České republice. Zvládnutí determinace do úrovně probíraných taxonomických skupin je jistě lákavá. Kdo jiný, než absolvent vysokoškolské zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, by se měl umět s noblesou vypořádat s otázkou „tady něco leze, co to je?“ – odpověď „nevím“ je nepřípustná…

 

DLMX003Y Anatomie a fyziologie obratlovců
LML708E Anatomie a fyziologie zvěře
LML026E Anatomie a fyziologie zvěře
DLMX002Y Anatomie živočichů
LML003E_2 Anatomie živočichů - 2. semestr
LML027E Etologie II
LML709E Etologie II
LML042E Farmové chovy jelenovitých
LML723E Farmové chovy jelenovitých
LML006Z Formulace odborného textu I
LML702Z Formulace odborného textu I
LML07E_2 Game Management - 2. semestr
LML043E_2 Game Management II
LML013E_2 Grafické metody - 2. semestr
LML004Z Hodnocení trofejí
LML25Z Komplexní terénní cvičení
LML84Z Komplexní terénní cvičení
LML22E Monitoring volně žijících živočichů
LML83E Monitoring volně žijících živočichů
LML028E Monitoring volně žijících živočichů
LML710E Monitoring volně žijících živočichů
LML02E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
LML72E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
DLMX001Y Myslivecký management
LML008Z Myslivecký management v krajině
LML704Z Myslivecký management v krajině
LML007E_2 Myslivost - 2. semestr
LML702E_2 Myslivost - 2. semestr
LMX01E_2 Myslivost - 2. semestr
LML29E Obornictví a bažantnictví
LML77E Obornictví a bažantnictví
LML719E Obornictví a bažantnictví
LML036E Obornictví a bažantnictví
LXL805Z Praxe pro BM
LML010E Preparace ptáků I
LML011E Preparace ryb, plazů a obojživelníků I
LML012E Preparace savců I
DLMX008Y Sensory biology of vertebrates
DLMX004Y Smyslová biologie obratlovců
LML720E Sokolnictví
LML037E Sokolnictví
LML029E Střelectví
LML711E Střelectví
LML05E Střelectví a balistika
LML75E Střelectví a balistika
LMZ01E Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti
LML018E Trophy Evaluation Systems
LML038E Trvale udržitelná péče o zvěř a krajinu
LML721E Trvale udržitelná péče o zvěř a krajinu
LML030E Vliv hospodaření v krajině na populace živočichů
LML712E Vliv hospodaření v krajině na populace živočichů
LML022E Zoologie II
LML704E Zoologie II
LML006E Zoologie lesnická
LML80E Zoologie lesnická II.
LML002E Zoologie pro arboristy