×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Garantované předměty

Pedagogická činnost > Garantované předměty

    Cílem vyučovaných předmětů je trvalá znalost nejen zoologické systematiky a myslivecké problematiky, ale i konkrétní znalosti o fauně bezobratlých živočichů i obratlovců střední Evropy. Výsledkem je znalost biologie vybraných skupin nebo konkrétních druhů živočichů a jejich role v ekosystémech, znalosti o jejich rozšíření, hospodářském, parazitárním i hygienickém významu, hospodářském i bioindikačním využití a druhové ochraně v České republice. Zvládnutí determinace do úrovně probíraných taxonomických skupin je jistě lákavá. Kdo jiný, než absolvent vysokoškolské zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, by se měl umět s noblesou vypořádat s otázkou „tady něco leze, co to je?“ – odpověď „nevím“ je nepřípustná…

 

DLMX003Y Anatomie a fyziologie obratlovců
DLMX002Y Anatomie živočichů
LML003E_1 Anatomie živočichů - 1. semestr
LML2AZ Anatomie živočichů 1
DLMX007Y Anatomy and physiology of the vertebrates
DLMX006Y Animal anatomy
LMX08Z Care of Game and Environment
LML004E Etologie živočichů
LML04E Etologie živočichů
LMX03Z Forest Zoology I.
LML22Z Formulace odborného textu
LML83Z Formulace odborného textu
DLMX005Y Game Management
LMX05E Game Management
LML07E_1 Game Management - 1. semestr
LML019E Game Management in Landscape
LML013E_1 Grafické metody - 1. semestr
LML3AZ Grafické metody 1
LMX02Z Introduction to Game Management
LML24E Lovectví
LML87E Lovectví
LML03E Management zvěře
LML73E Management zvěře
LML22E Monitoring volně žijících živočichů
LML83E Monitoring volně žijících živočichů
LML11E Myslivecká kynologie
LML81E Myslivecká kynologie
LML72E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
DLMX001Y Myslivecký management
LMX01E_1 Myslivost - 1. semestr
LML007E_1 Myslivost - 1. semestr
LML702E_1 Myslivost - 1. semestr
LMLA1Z Myslivost 1
LML1AZ Myslivost 1
LML77E Obornictví a bažantnictví
LML002Z Ochrana a bezpečnost práce
LML19Z Ochrana a bezpečnost práce
LML008E Osteologická preparace
LML08E Péče o zvěř a životní prostředí
LML78E Péče o zvěř a životní prostředí
LML26E_1 Preparace ptáků - 1. semestr
LML014E Preparace ptáků II
LML25E_1 Preparace ryb, plazů a obojživelníků - 1. semestr
LML015E Preparace ryb, plazů a obojživelníků II
LML27E_1 Preparace savců - 1. semestr
LML016E Preparace savců II
DLMX008Y Sensory biology of vertebrates
DLMX004Y Smyslová biologie obratlovců
LML23E Sokolnictví
LML84E Sokolnictví
LML75E Střelectví a balistika
LML19E Tvorba expozic a výstavnictví
LML06E Typologie honiteb a myslivecké plánování
LML76E Typologie honiteb a myslivecké plánování
LML13Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
LML001Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
LML02Z Úvod do myslivosti
LML72Z Úvod do myslivosti
LML005Z Úvod do myslivosti
LML701Z Úvod do myslivosti
LMX07E Wildlife Management
LML017E Základy myslivosti
LML001E Zoologie
LML701E Zoologie
LML005E Zoologie - bezobratlí
LML021E Zoologie I
LML703E Zoologie I
LML704E Zoologie II
LML05Z Zoologie lesnická I.
LML73Z Zoologie lesnická I.
LML002E Zoologie pro arboristy
LML020E Zoology
LML009E Zoonózy
LML13E Zoonózy
LML23Z Zpracování kůží