×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Garantované předměty

Pedagogická činnost > Garantované předměty

Cílem vyučováných předmětu je trvalá znalost nejen zoologické systematiky a myslivecké problematiky, ale i konkrétní znalosti o fauně bezobratlých živočichů i obratlovců střední Evropy. Výsledkem je znalost biologie vybraných skupin nebo konkrétních druhů živočichů a jejich role v ekosystémech, znalosti o jejich rozšíření, hospodářském, parazitárním i hygienickém významu, hospodářském i bioindikačním využití a druhové ochraně v České republice. Zvládnutí determinace do úrovně probíraných taxonomických skupin je jistě lákavá. Kdo jiný, než absolvent vysokoškolské zoologie na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, by se měl umět s noblesou vypořádat s otázkou „tady něco leze, co to je?“ – odpověď „nevím“ je nepřípustná…

 

DLMX01Y Anatomie a fyziologie obratlovců
DLMX02Y Smyslová biologie obratlovců
DLMX03Y Anatomie živočichů
DLOX08Y Myslivecký management
DLOX13Y Ekologie obratlovců
DLOX14Y Smyslová biologie zvěře
LML002E Zoologie pro arboristy
LML003E_2 Anatomie živočichů - 2. semestr
LML006E Zoologie lesnická
LML02E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
LML03Z Praxe PŘM I.
LML05E Střelectví a balistika
LML06Z Zoologie lesnická II. - TC
LML07E_2 Game Management - 2. semestr
LML07Z Praxe PŘM II.
LML09E Zoologie
LML09Z Střelectví a balistika - TC
LML10E Zoologie lesnická II.
LML10Z Péče o zvěř a životní prostředí - TC
LML11Z Zoologie - TC
LML12E Zoologie lesnická
LML14Z Zoologie lesnická - TC
LML18E Základy myslivosti
LML18Z Základy myslivosti - TC
LML1AE Myslivost
LML20E Osteologická preparace
LML21Z Praxe II.
LML22E Monitoring volně žijících živočichů
LML24Z Hodnocení trofejí
LML25E_2 Preparace ryb, plazů a obojživelníků - 2. semestr
LML25Z Komplexní terénní cvičení
LML26E_2 Preparace ptáků - 2. semestr
LML27E_2 Preparace savců - 2. semestr
LML29E Obornictví a bažantnictví
LML2AE Anatomie živočichů
LML2BZ Myslivost - TC
LML3AE Grafické metody
LML71Z_2 Myslivost LI - TC - 2. semestr
LML72E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
LML74Z Obornictví a bažantnictví - TC
LML75E Střelectví a balistika
LML75Z Zoologie - TC
LML76Z Zoologie lesnická II. - TC
LML77E Obornictví a bažantnictví
LML79E Zoologie
LML79Z Střelectví a balistika - TC
LML80E Zoologie lesnická II.
LML82E Základy myslivosti
LML82Z Základy myslivosti - TC
LML83E Monitoring volně žijících živočichů
LML84Z Komplexní terénní cvičení
LML85Z Praxe DPRM I. - individuální projekt
LML86Z Praxe DPRM II. - individuální projekt
LMLA1E Myslivost
LMLB2Z Myslivost - TC
LMX01E_2 Myslivost - 2. semestr
LMX02E Forest Zoology II.
LMX04E Zoology
LMX04Z Forest Zoology II. - field lecture
LMZ01E Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti
LMZ71E Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti