×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Magnetická orientace

Spolupráce s institucemi > Magnetická orientace

S University of Veterinary Medicine, Vienna spolupracujeme s laboratoří prof. Palmeho na analýzách vlivu poruch magnetického pole Země na hladinu stresových hormonů u psů.

S Vojenskými lesy a statky, konkrétně s divizí Mimoň, dlouhodobě spolupracujeme na výzkumu prostorové orientace a vlivu magnetorecepce na navigační schopnosti loveckých psů.

S Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT spolupracujeme na vývoji softwaru v systému Matlab pro automatickou analýzu pozičních a obrazových dat. Dále na konstrukci nemagnetických Skinner boxů do magnetických cívek.

                                          

                                          

S Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a s University of Leeds – School of Earth and Environment spolupracujeme na výzkumu navigace podzemních savců.

Od Swansea University jsme získali biologgery pro psy, které používáme pro sledování jejich aktivity.