×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Laboratorní práce

Spolupráce s institucemi > Laboratorní práce

S oddělením optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu AV ČR spolupracujeme na fyzikálních aspektech mechanismů magnetorecepce a vlivu silných a slabých magnetických polí na biologii živočichů.

S University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna spolupracujeme na nových statistických metodách magnetorecepčního výzkumu.

Spolupracujeme s americkou univerzitou Virginia Tech na behaviorálních a neurobiologických studiích magnetorecepce u savců, zejména hlodavců.

S Malkemper Lab která je součásti Max Planck Institute for Neurobiology of Behavior spolupracujeme na behaviorálních a neurobiologických studiích magnetorecepce u savců.

S University of Veterinary Medicine, Vienna spolupracujeme s laboratoří prof. Palmeho na analýzách hladin stresových hormonů u psů a prasat divokých.