×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Mortalita zvěře na silnicích

Spolupráce s institucemi > Mortalita zvěře na silnicích

S Centrem dopravního výzkumu spolupracujeme na identifikaci kritických míst, kde dochází často k dopravním nehodám se zvěří na silnicích a zároveň ověřujeme účinnost opatření, které mají za úkol snížit počet těchto nehod.

S firmou Hagopur spolupracujeme v rámci testování reakcí označených divokých prasat GPS obojky na pachové repelenty.