×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Prostorová aktivita

Spolupráce s institucemi > Prostorová aktivita

Od Swansea University jsme získali biologgery, které jsou součástí GPS obojků a používáme je pro sledování aktivity prasat divokých a jelenů evropských.

Projekty týkající se managementu spárkaté zvěře, zejména telemetrické studie. V současné době např. společně realizujeme projekt testování opatření proti šíření afrického moru prasat.

S firmou Agrowald jsme v úzkém kontaktu zejména ve vztahu migrace černé zvěře. Společně jsme realizovali projekt Management zvěře v jižních Čechách a Bavorském lese.

V NPČS jsme se podíleli na vyhodnocení dat o prostorové aktivitě jelena evropského, které NPČS získal v rámci vlastního telemetrického sledování.

Projekty týkající se managementu spárkaté zvěře, zejména telemetrické studie. Jedná se např. o projekty Monitoring migračních tahů zvěře jelena evropského v jihozápadní části Šumavy – v honitbách LZ Boubín, nebo Reprodukční charakteristiky samic jelena siky.

Telemetrický tým je členem těchto mezinárodních uskupení (EUROBOAR, EURODEER), které mají za úkol zjednodušit sdílení telemetrických dat v rámci vědeckých týmu po celém světě.