×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Publikace

Kapitoly v odborné knize

FARKAČ, J. Praha 6. Křížem krážem.. Praha: Milpo Media s.r.o., 2011. 192s. ISBN 978-80-87040-22-5. Za zvířenou Prahy 6., s. 97-102.

FARKAČ, J. Praha 5 křížem krážem. Praha: MILPO MEDIA s.r.o., Praha, 2010. 223s. ISBN 978-80-87040-18-8. s. Kniha o Praze 5. Kapitola Fauna., s. 162 - 168.

ANDĚL, P. – PETRŽÍLKA, L. – GORČICOVÁ, I. – ČERVENÝ, J. – ŠUSTR, P. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Liberec: Evernia s.r.o., 2010. 137s. ISBN 978-80-903787-5-9. s. Model krajinného potenciálu pro výskyt a migraci zájmových druhů velkých savců, s. 81 - 92.

FARKAČ, J.Zelená kapitola.

FARKAČ, J.Procházka přírodou.

FARKAČ, J. – FARKAČ, J. Příroda Kraslicka 1. Praha: Nakladatelství Jan Farkač, Praha, 2007. 1s. ISBN 80-903590-3-5. s. Výzkum epigeonu přebuzských rašelinišť., s. 77 - 82.

FARKAČ, J. – VÁVRA, J. Praha 2 křížem krážem. Praha: MILPO MEDIA s.r.o., 2007. 1s. ISBN 978-80-87040-07-2. s. V říši zvířat, s. 78 - 82.

ČERVENÝ, J. – KOUBEK, P. – MARHOUL, P. – NOVÁ, P. – VOLF, O. – BARTOŠOVÁ, D. – BUFKA, L. – BLÁHA, J. Transboundary management of large carnivore populations.. Strasbourg: Council of Europe, 2006. 1s. ISBN xxx. s. Large carnivores: wolf, brown bear, and lynx in the Czech Republic, s. 45 - 48.

FARKAČ, J. Praha 13. Město uprostřed zeleně. Praha: Milpo Media s.r.o., Praha, 2006. 1s. ISBN 80-87040-00-7. s. Zvířena , s. 73 - 75.

FARKAČ, J. Kniha o Řepích. Praha: Milpo Media s.r.o., Praha, 2006. 1s. ISBN 80-87040-02-3. s. Současná příroda , s. 194 - 196.

HANZAL, V. Penzum - základy znalostí z myslivosti. Praha: DRUCKVO, spol. s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-239-5873-9. s. Základy myslivecké ekologie, s. 157 - 175.

FARKAČ, J.Malý výlet za zvířaty

ČERVENÝ, J. Hodnocení projektů aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice.. Praha: AOPK ČR, 2006. 1s. ISBN 80-86703-15-0. s. Rešerše a hodnocení realizovaných a probíhajících projektů aktivní ochrany rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice, s. 423 - 427.

POJER, F. – ABSOLON, K. – ANDĚRA, M. – BOBEK, M. – BUFKA, L. – ČERVENÝ, J. – FISCHER, D. – FISCHEROVÁ, J. – A KOL., a. Střední Brdy. Příbram: MZe ČR,MŽP ČR, 2005. 1s. ISBN 80-7084-266-0. s. Fauna, s. 142 - 175.

FARKAČ, J. – KRÁL, D. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 1s. ISBN 80-86064-96-4. s. Štíři (česky), s. 1 - 0.

FARKAČ, J. – KRÁL, D. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 1s. ISBN 80-86064-96-4. s. Štíři (anglicky), s. 1 - 0.

FARKAČ, J. – JANATA, M. The Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Stenstrup: Apollo Books, 2003. 1s. ISBN 87-88757-73-0. s. Nebriini., s. 79 - 96.

FARKAČ, J. The Catalogue of Palaearctic Coleoptera. . Stenstrup: Apollo Books, 2003. 1s. ISBN 87-88757-73-0. s. Pelophilini., s. 1 - 0.

FARKAČ, J. – BŘEZINA, B. – BOUSQUET, Y. – DAVIES, A. – SMETANA, A. The Catalogue of Palaearctic Coleoptera.. Stenstrup : Apollo Books, 2003. 1s. ISBN 87-88757-73-0. s. Carabini., s. 118 - 201.

FARKAČ, J. – HŮRKA, K. Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Praha: Český ekologický ústav, Praha, 2003. 1s. ISBN 80-85087-54-5. s. Střevlíkovití. Hodnocení biotopů na základě zjištění prezence indikačně významných druhů brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae), s. 264 - 277.

Článek ve sborníku z akce

**KUTILEK, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – SVOBODA, J. – **VOLF, P. – ADÁMKOVÁ, J. – **KRIVANEK, V. – **HEJDA, J. – **KUTILKOVA, E. – **DRANGELES DE BRITO, A. Processing Methods of Camera Record of Animal Movement. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2018 05.12.2018, Brno; Czech Republic. : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 1-6.

Výsledky s právní ochranou

HART, V. Pružinová průchodka pro trezorové dveře. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 27087. 23.06.2014.

Certifikované metodiky

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HOLÁ, M. Přikrmování jelení zvěře v nevegetační sezóně a myslivecký management s důrazem minimalizací škod na lesních porostech – postup správné praxe, Supplementary feeding in nonvegetation seasson and game management with emphasis of minimalizing forest damages, forest damage; red deer; telemetry, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CM_01, 6.12.2017; Vojenské lesy a statky, s.p., IČ0000025, Metodika bude mít ekonomický přínos také vzhledem ke zvýšené zdravotní a fyzické kondici zvěře, která se projeví především ve zvýšení produkce zvěřiny. Váha jelení zvěře může být při dodržení metodických pokynů vyšší v řádech několika kilogramů u jednoho kusu. Především bude ale získávána vysoce kvalitní zvěřina jako hodnotná potravina, a to vzhledem ke skutečnosti, že bude sníženo stresování zvěře v honitbách. Výnosy z takto dodržených postupů se mohou pohybovat v řádech tisíců Kč/za rok/na 1000 ha honitby., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 18.12.2018,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Věrnost jelení zvěře domovským okrskům, Red deer home range fidelity, home range; seasson; fidelity, 2016, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 73182/2016-MZE-16222/MAPA668, Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o., IČ: 25147897, Nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 30.12.2016,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Věrnost černé zvěře domovským okrskům, Wild boar home range fidelity, home range; sesson; spatial activity, 2016, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 73182/2016-MZE-16222/MAPA669, Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o., IČ: 25147897, Nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 30.12.2016,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Prostorové chování jelení zvěře navštěvující přezimovací obůrku, Spatial acitivity of red deer visited winter encloser areas, encloser area; home range; spatial activity, 2016, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MAPA3, Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o., IČ: 25147897, Nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 30.12.2016,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HOLÁ, M. METODIKA UŽÍVÁNÍ ODCHYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ, Wild boar trapping methodics, capture, traps, wild oboar, 2015, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 68784/2015-MZE-16222/M115, 68784/2015-MZE-16222/M115, minimalizace škod na zemědělských a lesních pozemcích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 21.12.2015,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HART, V. Prostorové využití spárkatou zvěří v závislosti na prostředí , Spatial use of hoofed animals in relation with environment , Spatial use, seasson, GPS telemetry , 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ1/2013, Číslo certifikátu 83979/2013-MZE-16222/MAPA615, Zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

Software

JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. Aplikace SOJKA, Aplication SOJKA, animal rescue; car accident; public platform, 2020, XX - Nepřiřazeno, SOJKA, 1, mobilní aplikace, Nebyly vyčísleny., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

HART, V. – KOŠINOVÁ, K. – MATĚJKA, O. Vývoj mobilní aplikace platformy iOS pro podporu pohybu v přírodě se zaměřením na myslivce a hobby záchranáře. : HAJICEK, s.r.o., 2020, 6s. ISBN: ,

JEŽEK, M. – ROHLA, J. – KUŠTA, T. – SILOVSKÝ, V. MONITORING MIGRAČNÍCH TAHŮ ZVĚŘE JELENA EVROPSKÉHO V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI ŠUMAVY – V HONITBÁCH LZ BOUBÍN. Praha: Lesy ČR, s.p., 2020, 153s. ISBN: ,

HART, V. – KOŠINOVÁ, K. – MATĚJKA, O. Návrh vývoje online mapového systému pro podporu realizace agroenvironmentálních opatření. : AMG Reality, 2020, 79s. ISBN: ,

HART, V. – KOŠINOVÁ, K. – POLICHT, R. – MATĚJKA, O. Analýza efektivnosti tlumičů hluku výstřelu při použití různých ráží a střeliva. : Jirkovský Janeček s.r.o., 2020, 41s. ISBN: ,

JEŽEK, M.; idPublikace = 73077; Název: Reprodukční charakteristiky samic jelena siky-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 73078; Název: Vyhodnocení prostorové aktivity jelena evropského v NP České Švýcarsko-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 73079; Název: Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa a zemědělských kultur před škodami zvěří-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 73080; Název: Prostorové chování jelení zvěře na LZ Boubín-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M. Reprodukční charakteristiky samic jelena siky. Praha: , 2015, 45s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Užívání odchytových zařízení na černou zvěř. Praha: , 2015, 38s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Vyhodnocení prostorové aktivity jelena evropského v NP České Švýcarsko. Praha: , 2015, 62s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Vypracování návrhu systému pro odhad početnosti zvěře. Praha: , 2015, 28s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa a zemědělských kultur před škodami zvěří. Praha: , 2015, 32s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Užívání odchytových zařízení na černou zvěř. FLD ČZU v Praze: , 2014, 18s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Vývoj nových prototypů zařízení pro myslivost, lov a management zvěře. FLD ČZU v Praze: , 2014, 22s. ISBN: ,

JEŽEK, M. Reprodukční charakteristiky samic jelena siky. FLD ČZU v Praze: , 2014, 35s. ISBN: ,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – GÜLDENPFENNIG, J. Metodika odběru krevního vzorku z endokraniálních mozkových cév u ulovených divočáků, Blood sample extraction by endocranial venous sinuses in hunted wild ruminants, bood sample; wild boar, hunt, surveillance, 2020, XX - Nepřiřazeno, ISBN: , Praha,I, ČZU Praha, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), ,

JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – FALTUSOVÁ, M. Instalace elektrických ohradníků k zabránění migrace divokých prasat, Installation of electric fences to prevent the migration of wild boar, electric fence; wild boar; migration;, 2020, XX - Nepřiřazeno, ISBN: , Praha,I, ČZU Praha, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), ,

JEŽEK, M. How the wildlife management science helped in the eradication of African swine fever in the Czech republic, How the wildlife management science helped in the eradication of African swine fever in the Czech republic, Wildlife; wild boar; African swine fever; spatial ecology; behavioral ecology, 2019, XX - Nepřiřazeno, ISBN: neuvedeno, Praha,1.0, , L - Lokální přístup, ,

Ostatní výsledky

JEŽEK, M.Africký mor prasat opět o něco blíže. 2020, Myslivost 12/2020.

ČERVENÝ, J.Úvaha o úrovni naší myslivosti, znalostech myslivců a mysliveckém vzdělávání. 2020, Svazek periodika 21 Číslo periodika 10 Počet stran 3 Strana od 13 Strana do 15.

ČERVENÝ, J.; idPublikace = 85276; Název: Výskyt křížence jelena evropského a siky v jižní části Šumavy-- Neexistuje podtyp publikace --

HART, V.Co vše se událo na Katedře myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze v roce 2019. 2020, .

BENEDIKTOVÁ, K.; idPublikace = 84895; Název: Magnetorecepce a prostorová orientace loveckých psů-- Neexistuje podtyp publikace --

BENEDIKTOVÁ, K. – BURDA, H. – HART, V.Tisková zpráva k manuskriptu "Magnetic alignment enhances homing efficiency of hunting dogs". 2020, .

**JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V.Doświadczenia Franza Vogta z hodowlą jeleni.. 2020, Postava Franze Vogta a jeho výzkum chovu jelenů nejsou v našem národním loveckém prostředí dobře známy. Na druhé straně v německých nebo českých učebnicích najdete mnoho zajímavých informací o šlechtitelské práci tohoto výzkumníka z doby před téměř 100 lety. Napsal několik odborných knih, z nichž jedna z nejdůležitějších je „Neue Wege der Hege“, publikovaná v roce 1936. Příspěvek je výňatek z připravovaného polské vydání knihy Péče o zvěř a životní prostředí. .

**JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V.Co może zaszkodzić zwierzynie?. 2020, V předchozí části našich úvah o přikrmování zvěře (BŁ č. 10/2020) jsme popsali chyby myslivců a problémy spojené s touto problematikou. Rovněž stojí za to zjistit, jaké škodlivé látky a další hrozby čekají na zvěř v našich polních a lesních honitbách. .

**MURAWSKA, D. – HANZAL, V. – **JANISZEWSKI, P. – **MATUSEWIČUS, P. – **WITKOWSKA, D.Selected growth parametres of farm-raised mallard (Anas plathyrhynchos L.). 2020, The number of consumers seeking new taste experiences has been growing steadily, and there has been an increased interest in meat from wild-living animals, including game birds.The objective of this study was analyse selected grown parametres of farm-raised mallard. The experimental materials comprised 210 mallard ducklings raised from hatch to 154 d. of age. Lean meat content increased significantly in the breast, wings and back of growing mallard, whereas a significant decrease in lean meat content was observed in the legs and neck. In conclusion, age has signifikant effect on body growth rate and distribution of lean meat of carcas of farm-raised mallard. .

KUŠTA, T.; idPublikace = 84395; Název: Výzkum chování srnčí zvěře u silnic v přítomnosti pachových repelentů-- Neexistuje podtyp publikace --

BENEDIKTOVÁ, K. – BURDA, H.Dogs may use Earth’s magnetic field to take shortcuts. 2020, .

**JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V.Niełatwe dokarmianie. 2020, Brać Łowiecka 10/2020, strona 50 .

BENEDIKTOVÁ, K. – ADÁMKOVÁ, J. – SVOBODA, J. – HART, V. – PAINTER, M. – BURDA, H.10th RIN Conference on Animal Navigation. 2019, .

BENEDIKTOVÁ, K. – ADÁMKOVÁ, J. – SVOBODA, J. – PAINTER, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BARTOŠ, L. – BURDA, H.; idPublikace = 85153; Název: Konference Zoologické dny 2019-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 85063; Název: Poznámky k novým dotačním titulům pro myslivost-- Neexistuje podtyp publikace --

HART, V. – HANZAL, V. – **HELEBRANT, M. – **HLAVAČKA, Z. – **JIRKOVSKÝ, R. – MATĚJKA, O. – **PETRŽELA, M. – **VOSÁTKA, J.Střelectví, lovecké zbraně, balistika, optika.. 2019, .

KUŠTA, T.Srážky se zvěří na pozemních komunikacích a železnici - Příručka pro myslivce a řidiče. 2019, Suhalsím.

HART, V.; idPublikace = 84100; Název: Co vše se událo na Katedře myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze v roce 2018-- Neexistuje podtyp publikace --

KUŠTA, T.Stavy zvěře – jak to vlastně (ne)funguje. 2019, .

HANZAL, V.; idPublikace = 84732; Název: Poprask na myslivecké laguně.-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M. – KUŠTA, T.Stavy zvěře. Jak to vlastně (ne)funguje. 2019, Myslivost 10/2019.

HART, V.; idPublikace = 84107; Název: Pátý rok života Katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

HANZAL, V. – HART, V. – NOVÁKOVÁ, P.Myslivost – návody ke cvičení. 2018, .

HART, V.; idPublikace = 84105; Název: Reakce na článek „Nejčistší bastardi“-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – NOVÁKOVÁ, P. – **HOŠEK, J.Zoologie lesnická - Obratlovci - praktická část. 2018, .

HART, V.; idPublikace = 84103; Název: KMLZ FLD ČZU v Praze - Propojení vědy s praxí-- Neexistuje podtyp publikace --

ADÁMKOVÁ, J. – SVOBODA, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – NOVÁKOVÁ, P. – HART, V. – BURDA, H.Konference Zoologické dny 2018. 2018, .

HART, V.Původ slov myslivost a myslivec. 2018, .

JEŽEK, M.; idPublikace = 85066; Název: Aktuální situace nákazy AMP-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 85065; Název: Africký mor prasat-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 85067; Název: Aktuální situace s nákazou AMP-- Neexistuje podtyp publikace --

JEŽEK, M.; idPublikace = 85064; Název: Africký mor prasat v ČR aktuální situace-- Neexistuje podtyp publikace --

FARKAČ, J. – **KRÁL, D.Červený seznam vířníků, kroužkovců, měkkýšů a členovců ČR (kromě hmyzu): Scorpiones (štíři). 2017, .

JEŽEK, M.; idPublikace = 85068; Název: Prostorová aktivita černé zvěře ve vztahu k šíření nákazy afrického moru prasat-- Neexistuje podtyp publikace --

HART, V.; idPublikace = 84112; Název: Činnost a život Katedry myslivosti a lesnické zoologie FLD ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

HART, V. – HANZAL, V. – KOŘANOVÁ, D. – **OŠŤÁDAL, S. – **HART, J.Úvod do myslivosti. 2017, .

JEŽEK, M. – KUŠTA, T.ODCHYT ČERNÉ ZVĚŘE. 2017, Myslivost 9/2017.

HART, V.; idPublikace = 84109; Název: Nové poznatky o smyslové biologii zvířat jako nástroj pro zlepšení managementu modelových druhů obratlovců.-- Neexistuje podtyp publikace --

ADÁMKOVÁ, J. – HART, V.Myslivost – vzdělávání a výzkum. 2017, .

**JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V.Jak zapolować w Czechach. . 2017, Polowanie u naszych poludniowych sasiadów może być bardzo atrakcyjne dla polskich myśliwych. System funkcjonowania lowiectwa w Czechach, m.in. wielkość i zasady wydzierżawiania obwodów czy proces szacowania szkód, już kilkakrotnie opisywano na lamach BL. Natomiast ciekawym aspektem obowiazujacych przepisów lowieckich jest polowanie przez cudzoziemców. To stosunkowo proste i niedrogie, a dostarcza niezapomnianych emocji i unikalnych trofeów oraz wspomnień..

POLICHT, R. – KLIMŠOVÁ, V. – PANOVSKÁ, Z.Reakce afrických kopytníků na hlasy predátorů a mezidruhové alarmy. 2016, Policht R., Klimšová V., Panovská, Z. 2016. Reakce afrických kopytníků na hlasy predátorů a mezidruhové alarmy. ZOOLOGICKÉ DNY České Budějovice 2016, 11.2. a 12.2., str. 177, přednáška. .

HANZAL, V. – HART, V. – **JANISZEWSKI, P. – KOŘANOVÁ, D. – NOVÁKOVÁ, P.Myslivost 1. 2016, .

HANZAL, V. – HART, V. – **JANISZEWSKI, P. – **FOREJTEK, P. – KOŘANOVÁ, D.Myslivost 2. 2016, .

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – KOUBEK, P. – NOVÁKOVÁ, P.Zoologie lesnická - Obratlovci - textová část. 2016, Skripta kromě obecných poznatků přinášejí zejména nová data o rozšíření, biologii a významu všech obratlovců žijících v České republice. Detailnější pozornost je věnována zejména druhům důležitým nebo nějakým způsobem hospodářsky významným. Ostatní, pro lesní ekosystémy méně důležité nebo nedůležité druhy, jsou představeny ve zkrácené formě ve speciálních boxech..

SVOBODA, J. – ADÁMKOVÁ, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – HART, V.Konference Kostelecké inspirování. 2016, .

HART, V.; idPublikace = 84114; Název: Novela zákona o myslivosti a škody zvěří – co nás čeká a co vlastně čekáme?-- Neexistuje podtyp publikace --

BENEDIKTOVÁ, K.Konference Zoologické dny 2016. 2016, .

HÄCKEL, M.Notes on Oriental Panagaeini. Craspedophorus cereus (MacLeay, 1825) and Dischissus chaudoiri Andrewes, 1919, and new status of Craspedophorus austronesiensis Haeckel et Kirschenhofer, 2014 (Coleoptera: Carabidae). 2015, .

KLIMŠOVÁ, V. – POLICHT, R.Impalas recognize predator vocalizations and heterospecific alarms of sympatric and allopatric species. 2015, Klimšová, V., Policht, R. 2015. Impalas recognize predator vocalizations and heterospecific alarms of sympatric and allopatric species. XXV International Bioacoustics Congress Murnau, Bavaria, Germany, 7th to 12th September, p. 35, oral contribution. .

HART, V. – HANZAL, V. – KOŘANOVÁ, D. – HART, J. Podtyp: Skripta; Úvod do myslivosti - historie, zvyky, tradice. 2014, První vydání skript vyšlo nákladem 500 kusů. Skripta jsou členěna do 10 hlavních kapitol s celkovým počtem stran 264..

KUŠTA, T. – HART, V. – BURDA, H. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – MALKEMPER, P. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. 2013, KUŠTA T., HART V., BURDA H., JEŽEK M., NOVÁKOVÁ P., BEGALL1 S., MALKEMPER E.P., ČERVENÝ J., HANZAL V., PLESKAČ L., POLICHT R., 2013: Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. - BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128..

BELOTTI, E. – ROMPORTL, D. – KREISINGER, J. – HEURICH, M. – BUFKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eurasian lynx hunting red deer: is there an influence of winter enclosure system?. 2013, Programme & Abstract Book, 31st IUGB Congress, 27-29.08.13 Brussels, Belgium. Page 159..