×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Publikace

Ostatní výsledky

BELOTTI, E. – KREISINGER, J. – HEURICH, M. – BUFKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); How tolerant are resting and feeding lynx to recreational activities?. 2013, 87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy Prague (Czech Republic), 8th-12th September 2013. Abstracts of Oral Communications and Poster Presentations. Mamm.biol. Special issue to volume 78. ISSN 1616-5047. Page 6..

BUFKA, L. – BELOTTI, E. – BUFKOVÁ-DANISZOVÁ, K. – HEURICH, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multiple use of the kills in solitary carnivore: The case of Eurasian lynx (Lynx lynx) in Central Europe. 2013, 87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy Prague (Czech Republic), 8th-12th September 2013. Abstracts of Oral Communications and Poster Presentations. Mamm.biol. Special issue to volume 78. ISSN 1616-5047. Page 7..

JEŽEK, M. – DVOŘÁK, S. – MACHÁČEK, Z. – KUŠTA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se žije jelenům sika v České republice?. 2013, Ježek M., Dvořák S., Macháček Z., Kušta T (2013) Jak se žije jelenům sika v České republice. - BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128. .

SCHNEIDEROVÁ, I. – POLICHT, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Akustické varovné signály syslů II. Varovné hvizdy sysla obecného a dvou příbuzných druhů. 2013, .

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HOLÁ, M. – ČERVENÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of supplementary feeding on spatial activity of wild boar during the winter season. 2013, Ježek M., Kušta T., Holá M., Červený J. (2013) Effect of supplementary feeding on spatial activity of wild boar during the winter season.87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, Mammalian Biology, Volume 78, 8. – 12. září 2013, Praha, [oral presentation]..

VRABEC, V. – FARKAČ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fauna vodních měkkýšů Přírodní památky Královská obora v Praze v letech 2001 až 2012. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 186-203. ISBN: 978-80-213-2343-8.

KLIMŠOVÁ, V. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Varovný křik sojky: pohádka či realita?. 2011. Věra Klimšová & Richard Policht, 2011. Varovný křik sojky: pohádka či realita? 38. etologická konference (str. 49). Kostelec nad Černými lesy: Česká a slovenská etologická společnost, 2011..

BAKLOVÁ, A. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vokální ontogeneze morčete domácího (Cavia porcellus). 2011. Ing. Aneta Baklová, Mgr. Richard Policht, Ph.D. 38. etologická konference v Kosteleci nad Černými lesy, strana 39, 2011.

MOZROVÁ, V. – POLICHT, R. – ČULÍK, L.; idPublikace = 53873; Název: Variability in loud snorts coding the individual identity of wildebeest (Connochaetes)-- Neexistuje podtyp publikace --

MOZROVÁ, V. – POLICHT, R. – ČULÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita v akustických signálech pakoní (Connochaetes). 2011. .

Ve dne aktivní motýli (Lepidoptera) zjištění v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Významné nálezy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) učiněné v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Změny ve složení potravy lišky obecné v průběhu roku a v závislosti na měnící se nadmořské výšce Ing. Martina Hartová, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2010

PROSTOROVÁ AKTIVITA LIŠKY OBECNÉ (VULPES VULPES) V HORSKÉM PROSTŘEDÍ ŠUMAVY Ing. Beneš Jan; Ing. Kušta Tomáš, 2010

Ten years of the Western Derby eland (Taurotragus derbianus derbianus) conservation programme Ing. Karolína Koláčková, Ph.D., Mgr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., Markéta Antonínová (externí), Ing. Jan Svitálek, Ing. Pavla Vymyslická, Ing. Magdalena Žáčková, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2010

BELOTTI, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of human disturbance on the prey usage by the Eurasian lynx (Lynx lynx): preliminary results. 2010, ISBN: ; ISSN: N; Místo vydání: Vimperk; Počet stran: 2; Název nakladatele: Sprava NP a CHKO Sumava; Konference: Aktuality Sumavskeho Vyzkumu IV; Datum zahájení: 19.10.2010; Strana od: 5; Strana do: 6.

BELOTTI, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Role of habitat features in the Eurasian lynx (Lynx lynx) hunting strategy in the Bohemian Forest (Czech Republic). 2010, ISBN: 978-80-87189-07-8; ISSN: N; Místo vydání: BRNO; Počet stran: 2; Název nakladatele: Ustav biologie obratlovcu AV CR; Konference: Zoologicke Dny Praha 2010 -Sbornik abstraktu z konference 11.-12. unora 2010; Datum zahájení: 19.10.2010; Strana od: 32; Strana do: 33.

BELOTTI, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hunting strategy of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Bohemian Forest: The role of habitat Features. 2010, ISBN: ; ISSN: N; Místo vydání: Vimperk; Počet stran: 2; Název nakladatele: Sprava NP a CHKO Sumava; Konference: Aktuality Sumavskeho Vyzkumu IV; Datum zahájení: 19.10.2010; Strana od: 7; Strana do: 8.

Bobr v současné krajině Havránek František; Ing. Ježek Miloš; Ing. Hučko Martin, 2009

Testování hnízdní predace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Mgr. Městková Lucie; Romportl D., 2009

VLIV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA POPULACE SPÁRKATÉ ZVĚŘE V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR Ing. Kušta Tomáš; Ing. Ježek Miloš, 2009

HNÍZDNÍ BUDKY PRO VODNÍ PERNATOU ZVĚŘ A JEJICH VYUŽITÍ V MYSLIVECKÉ PRAXI Ing. Zíka Tomáš; Ing. Kušta Tomáš, 2009

Management zvěře a prostředí na VLS Horní Planá Ing. Ježek Miloš, 2009

Morfometrické znaky prasete divokého (Sus scrofa) v České republice Ing. Ježek Miloš; Ing. Zíka Tomáš; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil, 2009

Začátky sexuálního života prasete divokého Ing. Ježek Miloš; Ing. Štípek Kamil, Ph.D.; Ing. Štípek Kamil; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2009

Zvěř jako jeden z faktorů dynamické rovnováhy ekosystému a krajiny doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Janiszewski Paweł; Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2009

Tschechischens Rotwiljdagd am Zenith ? doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Kranz Andreas, 2009

Na stopě šumavských srnců doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; RNDr. Bufka Luděk; Šustr P., 2009

Nízkofrekvenční elektromagnetická pole generovaná silnoproudým vedením ruší magnetickou orientaci kopytníků doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Begall Sabine; Burda Hynek; Neff Julia, 2009

Mortalita spárkaté zvěře na pozemních komunikacích Ing. Kušta Tomáš, 2009

Alternativní metody zjišťování početních stavů spárkaté zvěře v honitbách pro účely mysliveckého plánování Havránek František; Ing. Ježek Miloš; Ing. Hučko Martin, 2009

Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) Janiszewski Paweł; doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2009

Vocal repertoire of Przewalski´s horse (Equus ferus przewaskii) and comparison of whinny calls in domestic and wild horses Alexis Karadžos (externí), Mgr. Richard Policht, Ph.D., Jaroslav Šimek (externí), Daniel Frynta (externí), 2009

O 43. ročníku Biologické olympiády doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Božková Helena, 2009

Co bychom měli vědět o Mezinárodní unii biologů zvěře (IUGB) Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2008

Výzkum jenž ohromil svět doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Vojtěch Oldřich; Burda Hynek, 2008

Magnetické krávy a internet přitahují doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Vojtěch Oldřich; Burda Hynek, 2008

O biologické olympiádě doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.; Božková Helena, 2008

Využití historických dat o prostorové distribuci bekyne mnišky (Lymantria monacha L.) v oblasti Brd pro zhodnocení rizika gradací Ing. Uhlíková Hana, 2008

Management zvěře Ing. Bartoš Jaroslav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Kušta Tomáš, 2008

Morfometrické znaky prasete divokého (Sus scrofa) v České republice - předběžné výsledky doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2008

Magnetická orientace skotu, srnců a jelenů aneb čeho si pastevci a lovci nikdy nepovšimli. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Svoboda Václav, 2008

Srovnání charakteru výskytu jeřábka lesního (Binasa bonasia) v NP Šumava a CHKO Beskydy doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Mgr. Městková Lucie; Romportl D., 2008

Výsledky hospodaření s jelení zvěří na Kaplicku doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Líšková Z.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Janiszewski Paweł, 2008

Význam plodin a bylin pro zvěř doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2008

Morfometrické znaky prasete divokého v ČR – předběžné výsledky Ing. Ježek Miloš; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Svoboda Václav, 2008

Mitochondrial phylogeny of Hipposideros caffer complex and implications for taxonomy of its cryptics forms. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Benda Petr; Koubek Petr, 2008

VLIV ROZČLENĚNÍ POROSTU NA ZMĚNU RŮSTOVÝCH CHARAKTERISTIK U SMRKU ZTEPILÉHO (LOKALITA MACHOV) Ing. Horák Jiří, 2008

Helmintózy a střečkovitost u srnčí zvěře v oblasti Kozákova Ing. Salaba Ondřej, 2008

Hlasový repertoár velbloudů. Ing. Koláčková Karolína, Ph.D.; Mgr. Policht Richard, Ph.D., 2008

Vocal individuality in the two threatened Philippine hornbill species, Penelopides panini panini and Aceros waldeni. Mgr. Policht Richard, Ph.D.; Petrů Milada; Lastimoza Lucia; Suarez Leo, 2008

The current changes in the dispersion and numbers of american minks (Mustela vison) in the Czech Republic doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Daniszová K.; Anděra M., 2007

Noteworthy records of bats (Chiroptera) from Senegal doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Cryptic diversity in Hipposideros caffer group inferred from cytochrome b gene. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

VPLYV VIDIECKEJ TURISTIKY NA WELFARE ZVERI doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Líšková Z., 2007

BROWNFIELDS A JEJICH VLIV NA VENKOVSKÚ KRAJINU doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Líšková Z., 2007

Vyhodnocení predačního tlaku na bažantí hnízda v honitbě HS Doudleby doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Líšková Z.; Tesař Jan, 2007

The vocal repertoire in Northern white rhino (Ceratotherium simum cottoni). Mgr. Policht Richard, Ph.D.; Tomášová Kristina; Holečková Dana; Frynta Daniel, 2007

Miloš Anděra šedesátiletý doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Diet of the red fox (Vulpes vulpes) in different habitats of the Šumava Mts. (SW Bohemia) doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

The comparison of diets of the red fox (Vulpes vulpes) and lynx (Lynx lynx) in the Šumava Mts. (SW Bohemia) doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Fejklová P.; Bufka Luděk; Koubek Petr, 2007

Results of the capercaillie (Tetrea urogallus) recovery programme in the Czech republic doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Bufka Luděk; Marhoul Pavel, 2007

Vývoj populace psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) v České republice Ing. Mrštný Ladislav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina, 2007

Kryptická diverzita pavrápenců komplexu Hipposideros caffer doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Stanovištní nároky psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) v České republice Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Mrštný Ladislav, 2007

Preference prostředí jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Prostorová aktivita srnce obecného (Capreolus capreolus) na Šumavě doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Složení potravy lišky obecné (Vulpes vulpes) na Šumavě: předběžné výsledky doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Fejklová P.; Bufka Luděk, 2007

Současné změny rozšíření a početnosti norka amerického (Mustela vison) v České republice doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Daniszová K.; Anděra M., 2007

Biotope preferences of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in the Czech Republic Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Mrštný Ladislav, 2007

Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) population development in the Czech Republic Ing. Mrštný Ladislav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Hartová Martina, Ph.D.; Ing. Hartová Martina, 2007

Czech Control Systems of Game Management in Conditions of Valid Legislation in European Union doc. Ing. Vach Miloslav, CSc.; Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2007

Spatial organization of the reintroduced lynx population in the Bohemian - Bavarian border region doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Bufka Luděk; Wölfl M.; Heurich M.; Koubek Petr; Kocurová M., 2007

Hlasový repertoár nosorožce širokohubého severního (Ceratotherium simum cottoni): výzkum na poslední chvíli Mgr. Policht Richard, Ph.D.; Tomášová Kristina; Holečková Dana; Frynta Daniel, 2007

Vocalisation in Shoebills (Balaeniceps rex) kept in captivity Mgr. Policht Richard, Ph.D.; Pithart Karel; Frynta Daniel, 2007

The vocal repertoire in Northern white rhino (Ceratotherium simum cottoni): a study in the last moment. Mgr. Policht Richard, Ph.D.; Tomášová Kristina; Holečková Dana; Frynta Daniel, 2007

Návrat bez návratu ? Seminář o návratu velkých savců de střední Evropy doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Nutrie - z farem do přírody doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Anděra M., 2007

Ekologický myslivecký spolek (Ökologische Jagdverband) a jeho cíle Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2007

Kongres biologů zvěře v Uppsale doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2007

Kam se ubírá výzkum zvěře ? Zamyšlení nad 28. kongresem IUGB doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr, 2007

Jakość jelenia szlachetnego Cervus elaphus L. bytującego w łowiskach Puszczy Piskiej Janiszewski Paweł; Gugołek Andrzej; Kałaska Sylwia; doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2007

Quality of the red deer (Cervus elaphus) harvested in hunting grounds of the Białowieża Primewal Forest. Janiszewski Paweł; Niczyporuk M.; doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2007

Spatial activity of roe deer (Capreolus capreolus) in the Šumava Mts. (SW Bohemia) doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Bufka Luděk; Ing. Suk Milan; Šustr P.; Bělková M., 2007

Influence of establishment and tending on following development of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii/Mirbel/Franko) stand. Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2006

Global principle of ecological integrity in the Czech landscape doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Další vývoj myslivosti po vstupu České republiky do EU doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Využití střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) fauny Slovenska k indikaci kvality prostředí. doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2006

Zásady pro zajištění pohody zvěře - WILDLIFE WELFARE (Podmínka pro přežití v civilizaci) doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Medvěd je opět stálým druhem naší zvěře. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr, 2006

Nepřipouštím si suchý les jako strašák doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., 2006

Local sustainability indicators doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2006

Rys ostrovid v Evropě. Koubek Petr; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc., 2006

Ekologie jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě Městková L; Albrecht T.; Bufka Luděk; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Romportl D., 2006

Hlodavci a hmyzožravci jihovýchodního Senegalu. Ing. Bryja Josef; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr, 2006

Velké šelmy v České republice. III. Medvěd hnědý doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2006

Letouni Senegalu doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Ing. Bryja Josef, 2006

Velké šelmy v České republice. IV. Rys ostrovid doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2006

Změny rozšíření našich savců na začátku 21.století. doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Anděra M.; Koubek Petr; Bufka Luděk, 2006